Organisatieontwikkeling in de Vlaamse publieke sector

In Overheid en public sector

Onze overheid & public sector-community deelt de intrinsieke motivatie om organisaties met een maatschappelijke opdracht te adviseren en zo impactvolle bijdrages te leveren aan onze maatschappij.

Wat EY voor u kan doen

Onze maatschappij was nooit zo onvoorspelbaar en complex.

De veerkracht van Vlaamse publieke organisaties wordt hierdoor elke dag opnieuw getest. Ze worden met de ene crisissituatie na de andere geconfronteerd en hebben een cruciale functie in het in stand houden van een productieve en competitieve economie. Tegelijkertijd worden ze zelf gedwongen om verder te evolueren naar digitale organisaties, waarin medewerkers en klanten centraal staan. Dit alles in een kader waar de financiële middelen beperkt en medewerkers ‘verander-moe’ zijn. Het leert dat overheidsorganisaties zich anders moeten organiseren.

Als antwoord op al die uitdagingen, maar ook op de veranderende noden en verwachtingen van interne medewerkers, zien we het ‘DNA’ van overheidsorganisaties op lokaal en regionaal niveau stilaan veranderen. Ze zijn ‘purpose’ gedreven, wendbaar in structuur in werking, zetten in op versterkend samenwerken, durven medewerkers te empoweren, digitalisering te ademen en hun dienstverlening en de klantenbeleving centraal te zetten.

Onze adviseurs helpen u om van deze organisatieontwikkeling een continue proces te maken waarbij ‘transformatie’ een natuurlijk en incrementeel gegeven wordt.
 

Hoe EY kan helpen

We bieden ondersteuning in het uitwerken en realiseren van vraagstukken en uitdagingen die bijdragen aan de organisatieontwikkeling.

Vragen waarin wij u kunnen ondersteunen:

 • Hoe organiseren we ons zodat we externe factoren sneller kunnen opvangen?
 • Hoe kunnen we de klantenervaring voor onze burgers nog verbeteren?
 • Hoe gaan we om met geplande besparingen?
 • Wij worden verplicht te fuseren; hoe bouwen we aan een nieuwe organisatie?
 • Zijn er logische samenwerkingsverbanden die een win-win situatie kunnen creëren op vlak van schaalvergroting?
 • Hoe maken we onze organisatie ‘future-proof’ op vlak van digitalisering en welke technologie kan ons daarbij helpen?
 • Hoe kunnen we de silo-werking tussen onze afdelingen doorbreken?
 • Welke tools kunnen we implementeren om onze processen te optimaliseren?
 • Hoe kunnen we onderbouwde keuzes maken in ons toekomstig personeelsplan?
 • We hebben een strategie die niet leeft; hoe brengen we deze in praktijk?
 • Hoe kunnen wij beschikbare data inzetten voor onderbouwde management beslissingen en opvolging van de performantie van onze werking?
 • Hoe kunnen we onze klanten / burgers actief laten participeren in de werking?
 • Wat is onze bestuurskracht en hoe wordt die beïnvloed als we fuseren met een ander bestuur?
   

Waarin wij ons onderscheiden

Een globale kennisorganisatie zoals EY is maar zo sterk als de medewerkers die we lokaal op uw projecten kunnen inzetten. Daarom investeerde EY in de uitbouw en omkadering van een center of excellence voor de ‘Vlaamse publieke sector’ met ervaren consultants die eenzelfde passie voor een meer wendbare Vlaamse publieke sector uitdragen.

Op vandaag zijn we actief voor een 20-tal Vlaamse overheidscliënten en een veelvoud aan andere Vlaamse overheidsorganisaties. We werken voor administraties met meer dan 1.000 medewerkers, maar evenzeer voor lokale besturen met 7.000 inwoners.

Vanuit dat strategisch partnerschap kan u efficiënt met ons samenwerken via enkele raamovereenkomsten die als aankoopcentrale fungeren voor de sector:

 • Raamovereenkomst strategisch management (AgO)
 • Raamovereenkomst personeelsplanning, procesmanagement en organisatie design (AgO), waar EY voor alle percelen is geselecteerd
 • Raamovereenkomst verandertrajecten (AgO)
 • Raamovereenkomst organisatieontwikkeling (Poolstok)

Meer info over onze Raamcontracten

Contacteer ons

We gaan graag vrijblijvend met u in gesprek over de uitdagingen waar uw overheidsorganisatie voor staat.
Stel ons uw vraag of neem contact op met ons voor een verkennend gesprek.