Organisatieontwikkeling in de Vlaamse publieke sector

In Overheid en public sector

EY heeft een eigen public sector-community waarin het medewerkers verenigt die dezelfde intrinsieke motivatie delen om organisaties met een maatschappelijke opdracht te adviseren en zo impactvolle bijdrages te leveren aan onze maatschappij.

Wat EY voor u kan doen

Onze maatschappij was nooit zo onvoorspelbaar en complex.

De veerkracht van Vlaamse publieke organisaties wordt hierdoor elke dag opnieuw getest. Ze worden met de ene crisissituatie na de andere geconfronteerd en hebben een cruciale functie in het in stand houden van een productieve en competitieve economie. Tegelijkertijd worden ze zelf gedwongen om verder te evolueren naar digitale organisaties, de klantenbeleving centraal te stellen, wendbaar te zijn, medewerkers te empoweren, voortdurend te veranderen, …. Dit alles zonder de eigen ‘purpose’ uit het oog te verliezen. Het leert dat overheidsorganisaties zich anders moeten organiseren.

Onze adviseurs helpen u om van deze organisatieontwikkeling een continu proces te maken waarbij ‘transformatie’ een natuurlijk en incrementeel gegeven wordt.

 

Hoe EY kan helpen

We bieden ondersteuning in het uitwerken en realiseren van vraagstukken en uitdagingen die bijdragen aan de organisatieontwikkeling.

Vragen waarin wij u kunnen ondersteunen:

 • Hoe organiseren we ons als overheid zodat we externe factoren sneller kunnen opvangen?
 • Hoe kunnen we de klantenervaring voor onze burgers nog verbeteren?
 • Hoe gaan we om met geplande besparingen?
 • Hoe kunnen we organisatiebeheersing zo efficiënt mogelijk uitwerken?
 • Wij worden verplicht te fuseren; hoe bouwen we aan een nieuwe organisatie?
 • Zijn er logische samenwerkingsverbanden die een win-win situatie kunnen creëren op vlak van schaalvergroting?
 • Hoe maken we onze organisatie ‘future-proof’ op vlak van digitalisering en welke technologie kan ons daarbij helpen?
 • Hoe kunnen we de silo-werking tussen onze afdelingen doorbreken?
 • Welke tools kunnen we implementeren om onze processen te optimaliseren?
 • Hoe kunnen we onderbouwde keuzes maken in ons toekomstig personeelsplan?
 • We hebben een strategie die niet leeft; hoe brengen we deze in praktijk?
 • Hoe kunnen wij beschikbare data inzetten voor onderbouwde management beslissingen en opvolging van de performantie van onze werking?
 • Hoe kunnen we onze klanten / burgers actief laten participeren in de werking?
 • Wat is onze bestuurskracht en hoe wordt die beïnvloed als we fuseren met een ander bestuur?
 • ...
   

Waarin wij ons onderscheiden

Een globale kennisorganisatie zoals EY is maar zo sterk als de medewerkers die we lokaal op uw projecten kunnen inzetten. Daarom investeerde EY in de uitbouw en omkadering van een center of excellence voor de ‘Vlaamse publieke sector’ met ervaren consultants die eenzelfde passie voor een meer wendbare Vlaamse publieke sector uitdragen.

We werken voor administraties met meer dan 1.000 medewerkers, maar evenzeer voor lokale besturen met 7.000 inwoners.

Vanuit dat strategisch partnerschap kan u efficiënt met ons samenwerken via enkele raamovereenkomsten:

 • Raamovereenkomst verandertrajecten (Het Facilitair Bedrijf i.s.m. het Agentschap Overheidspersoneel)
 • Raamovereenkomst strategisch management en belanghebbendenmanagement (Het Facilitair Bedrijf i.s.m. het Agentschap Overheidspersoneel)
 • Raamovereenkomst procesmanagement, organisatiedesign en personeelsplanning (Het Facilitair Bedrijf i.s.m. het Agentschap Overheidspersoneel)
 • Raamovereenkomst risicomanagement en crisiscommunicatie (Het Facilitair Bedrijf i.s.m. Departement Kanselarij en Bestuur)
 • Raamovereenkomst organisatieontwikkeling (Poolstok)

Meer info over onze Raamovereenkomsten

Contacteer ons

We gaan graag vrijblijvend met u in gesprek over de uitdagingen waar uw overheidsorganisatie voor staat.
Stel ons uw vraag of neem contact op met ons voor een verkennend gesprek.