3 minuten 17 jul. 2019
EY Smart cities

Smart cities: hoe de toekomst van de stad voorbereiden?

Auteurs
Yves Vankrunkelsven

EY België Consulting Executive Director

Trusted advisor.

Michel Brabants

EY België Consulting Leader

Trusted advisor.

3 minuten 17 jul. 2019

Om leefbaar en aantrekkelijk te blijven moeten steden zich ontwikkelen tot verzamelpunten voor innovatie in mobiliteit, energie, infrastructuur en leefbaarheid.

Wereldwijd staan steden voor vier grote uitdagingen: verdere verstedelijking, verouderde infrastructuur, levenskwaliteit en veiligheid. Deze uitdagingen hebben betrekking op nagenoeg alle aspecten van de stad. EY helpt om ze adequaat aan te pakken.

Duurzame transformatie

Verstedelijking heeft gevolgen voor de mobiliteit en de veiligheid in een stad. Verouderde infrastructuur heeft dan weer een impact op de openbare dienstverlening. En als de levenskwaliteit in het gedrang komt, heeft dat gevolgen voor de gezondheidszorg. De nood om steden duurzaam te transformeren is groot en dringend. Vragen die vandaag bij steden op tafel liggen, gaan onder meer over:

 • infrastructuur financieren en bouwen
 • talent en investeringen aantrekken
 • gegevens van slimme infrastructuuractiva verzamelen, beveiligen en laten opbrengen
 • de juiste technologie identificeren, aanschaffen en beheren
 • de ontwikkeling van een effectief ecosysteem met overheid, bedrijven en burgers.

Advies en begeleiding bij stadstransformatie

EY heeft in al deze domeinen expertise en ervaring. Wij kunnen stedelijke overheden helpen bij stadstransformatie met:

 • strategie, benchmarking en leading practices
 • ondersteuning bij publieke en private samenwerking
 • support bij het bouwen van technologie met de private sector
 • data- en IoT-strategieën voor het genereren van inkomsten
 • financieringsmodellen voor uiteenlopende stadsprojecten.

Vier principes voor de smart city

Onze benadering van stedelijke transformatie hebben we samengebracht in een smart-citymodel met vier grote principes.

 1. Weerbaarheid is het vermogen van individuen, gemeenschappen, instellingen, bedrijven en systemen om in een stad te overleven, zich aan te passen en te gedijen, ongeacht de chronische stress of acute calamiteiten die ze ervaren.
 2. Burgers zijn het belangrijkste aspect van een stad. Wie ze zijn en hoe ze met elkaar omgaan, is essentieel. Burgers zijn ontvangers van diensten en wegen op de besluitvorming van een stad.
 3. Ecosysteem betekent dat overheden, ondernemers en bedrijven samenwerken en strategieën ontwerpen met de burger centraal. Meer samenwerking en integratie heeft een positieve impact op de weerbaarheid van een stad.
 4. Technologie biedt meerdere wegen naar een duurzame economie en samenleving. Slimme steden gebruiken gegevens en digitale hulpmiddelen om de werking, efficiëntie en kwaliteit van het stadsleven te verbeteren.

Stedelijke transformatie in de praktijk

EY ontwikkelde onlangs een digitale prioriteringstool voor de departementen van een stad en begeleidde de stad nadien verder in haar ontwikkeling naar een smart city. Daarbij werden ook de financieringsbronnen herbekeken.
EY doorliep met de stad verschillende fasen:

 • De stad wou in eerste instantie haar burgers meer betrekken bij de de ontwikkeling van haar e-services. Ze wou haar digitale projectportfolio stroomlijnen en meer in lijn brengen met haar strategie. Om dat stadium te bereiken, ontwikkelde EY een prioriteringstool die gemeentefunctionarissen helpt bij het in kaart brengen en prioriteren van al hun ontwikkelingsinitiatieven aan de hand van drie dimensies: waarde voor de burger, waarde voor stad en totale kosten.
 • Na de succesvolle invoering van de prioriteringstool wilde de stad zich verder ontwikkelen in de richting van een smart city. De bottom-upbenadering van de stad moest daarbij worden behouden. EY zette zijn smart-citycompetentiecentrum in om de stad te ondersteunen bij het ontwikkelen van een totaalvisie. We hielpen ook bij het opstellen van benaderingen om de verschillende slimmestadinitiatieven te implementeren.
 • De gemeenteraad vroeg ten slotte om een evaluatie van alle beschikbare alternatieve financieringsbronnen. EY maakte een analyse van de financiën, het beleid, de plannen en de publiek beschikbare informatie van de gemeenteraad. We schetsten 18 kansconcepten om de balans van de gemeenteraad te verbeteren. We groepeerden deze in vier categorieën: proces, assetoptimalisatie, operationele prestaties en alternatieve financieringsinstrumenten.

Deze en andere smart-citycases bewijzen dat steden zich kunnen ontwikkelen tot verzamelpunten voor innovatie in mobiliteit, energie, infrastructuur en leefbaarheid. Ze bundelen slimme oplossingen en initiatieven om moderne problemen op te lossen, zoals uitdagingen op het vlak van interoperabiliteit en toenemende drukte en stress. Op deze manier blijven ze aantrekkelijk en leefbaar.

Uitdagingen voor de stad

De smart-citybenadering van EY richt zich op alle uitdagingen van de stad. Wij zijn daardoor in staat om samen met stedelijke overheden een echte totaalvisie te ontwikkelen. Dit zijn enkele domeinen en uitdagingen die we aanpakken:

 • Mobiliteit
  • Productiviteitsverlies door verkeerscongestie
  • Toenemende vervuiling
  • Veroudering van transportinfrastructuur
 • Veiligheid en beveiliging
  • Misdaad, sociale onrust, geweld, terrorisme
  • Hacking
 • Gezondheidszorg
  • Stijgende kloof tussen gezondheidskosten en bbp
  • Toename van vergrijzing
 • Openbare diensten
  • Moeilijkheden met het personaliseren van openbare diensten voor de individuele burger
  • Capaciteitsbeheer voor openbare diensten
 • Openbare ruimtes
  • Onvoldoende gegevens en informatie voor een adequate stadsplanning
  • Beperkte beschikbaarheid van parkeerplaatsen in openbare ruimtes
 • Jobs en economische ontwikkeling
  • Beperkt startup-ecosysteem en nadruk op innovatie
  • Geringe aantrekkelijkheid voor buitenlandse directe investeringen

Nieuwsbrieven EY België

Schrijf u in voor één van onze nieuwsbrieven en blijf op de hoogte van de nieuwste inzichten, events en meer.

Inschrijven

Samenvatting

Steden kunnen zich ontwikkelen tot verzamelpunten voor innovatie in mobiliteit, energie, infrastructuur en leefbaarheid. Ze bundelen slimme oplossingen en initiatieven om moderne problemen op te lossen, zoals uitdagingen op het vlak van interoperabiliteit en toenemende drukte en stress. Op deze manier blijven ze aantrekkelijk en leefbaar.

Over dit artikel

Auteurs
Yves Vankrunkelsven

EY België Consulting Executive Director

Trusted advisor.

Michel Brabants

EY België Consulting Leader

Trusted advisor.