Werken in ploegen- en/of nachtverband versus vrijstelling bedrijfsvoorheffing: aangepaste spelregels op komst

Tijdens ons webinar op 28 maart 2022 trachten we een algemeen antwoord te bieden op dé vraag “wat betekent deze maatregel en de wijzigingen voor mijn onderneming”.

Organisatoren

EY België
Multidisciplinaire professionele dienstenorganisatie

Webcast

Tijdstip uw lokale tijd

Ter financiering van de zogenaamde ‘minitaxshift 2022’, beoogt de wetgever enkele aanpassingen aan het speelveld van ondernemingen die hun werkzaamheden inrichten in ploegen- en /of nachtverband en hiervoor een gedeeltelijke vrijstelling bedrijfsvoorheffing toepassen. Hoewel de insteek van de voorgestelde wijzigingen zowel budgettaire impact als administratieve vereenvoudiging betreffen, blijven vooralsnog vele vraagtekens bestaan. Vraagtekens die al hangend zijn sinds de oorsprong van deze maatregel bijna 2 decennia geleden en al dan niet reeds via rechtspraak werden beslecht, maar ook vraagtekens rond de verstrengde visie van de fiscale administratie tijdens controles en tevens bijkomende vraagtekens die de nieuwe spelregels met zich meebrengen.

Tijdens ons webinar op 28 maart 2022 trachten we een algemeen antwoord te bieden op dé vraag “wat betekent deze maatregel en de wijzigingen voor mijn onderneming”, waarbij we dieper ingaan op de oude versus nieuwe modaliteiten, de valkuilen die momenteel bestaan vanaf moment van toepassing tot en met controle, en te verwachten problemen bij toekomstige toepassing. Registratie voor dit webinar kan via dit formulier; noteer alvast dat een uitgebreid Q&A moment voorzien wordt. Enige dringende vragen kunnen uiteraard in tussentijd gesteld worden via jouw EY contactpersoon of via yves.cuypers@be.ey.com.