Teknikkarriärer på EY

Ta chansen att förändra hur företag arbetar med hjälp av den senaste tekniken. En karriär inom teknik som kommer att förändra världen – på EY kan du bygga din egna.

Det går att utmana status quo genom att använda analys och artificiell intelligens för att återuppfinna den traditionella metoden för problemlösning.

Beatriz San Saiz

EY Global Advisory Data and Analytics Leader

Upptäck en karriär inom teknik som kommer att forma världen.

Kan du hjälpa till att lösa världens tuffaste utmaningar? Du kommer att ha såväl kompetensen som tekniken och arbeta i en miljö där du kan ta dig an våra kunders utmaningar. Tänk dig att arbeta tillsammans med företag som använder artificiell intelligens (AI) för att tidigare upptäcka cancer hos patienter. Tänk dig att hjälpa kunder att förhindra cyberattacker genom att implementera blockkedjeteknik. Tänk dig att arbeta med avancerad analys för att hjälpa jordbrukare att öka sin livsmedelsproduktion.

Det är ett meningsfullt arbete, varje dag. Du gör komplex teknik tillgänglig för kunder i alla branscher och hjälper dem att hitta innovativa lösningar på sina affärsproblem. Du hjälper dem att växa, samtidigt som du upptäcker möjligheter att utveckla dig själv.

Förutom att utveckla dina tekniska färdigheter kommer du att få lära dig affärsstrategi och affärsproblem. Du samarbetar med olika avdelningar och funktioner och har friheten och möjligheten att utforska nya prototyper och att skapa egna lösningar. Du kommer inte bara att implementera ny teknik, du kommer även att utforma hur tekniken används. Du kommer att omvandla företag, en idé i taget.

Teknikrelaterade roller finns i hela vår verksamhet, i alla affärsområden och team. Oavsett om du är en dataspecialist, en teknikexpert inom skatt, en teknisk konsult eller en lösningsarkitekt, så hittar du en roll hos oss.

man checking tablet dark server room

Sök teknikjobb

Vad kan du bygga, testa och optimera här?

Hitta jobb

Arbeta med globala företag, avancerad teknik och framstående ledare

Under en teknikkarriär på EY kan du samarbeta med globala företag som GE Digital, IBM, Microsoft, Cisco, LinkedIn och SAP. Du hjälper till att sätta en ny standard för hur vi kan använda teknik som AI, blockkedjor, Internet of Things och dataanalys.

Förutom att ge dig tillgång till några av världens mest framåttänkande tekniker, får du arbeta med några av de skarpaste hjärnorna i varje bransch för att utforska nya idéer. Du har tillgång till yrkesverksamma inom olika discipliner som alla arbetar tillsammans för att påverka hur världen fungerar i dag.

EY and our alliances fuel digital transformation. Together, we help clients find new ways to achieve a successful digital transformation and co-innovate to address these challenges with modern and adaptive methods.

Greg Sarafin

EY Global Alliances Leader

Learn more about EY Alliances

Get access, share knowledge and expertise and get a competitive advantage for yourself and your clients.

View more

Dagens teknik, morgondagens lösningar

Glöm allt du tror dig veta om det arbete vi gör och de system och verktyg vi skapar för att utföra vårt arbete. I dag handlar en karriär på EY om så mycket mer än kalkylblad, siffertuggning och redovisningsnormer. Vi sätter bottar, algoritmer och maskiner i arbete, så att du får mer tid till analys och andra intressanta uppgifter.

Teknik i siffror

  • I år har vi skapat 1 300 bottar till våra kunder och 700 bottar som används inom EY. 
  • Våra 700 bottar har utfört 2,1 miljoner timmar med repetitiva arbetsuppgifter. 
  • Vi har ingått 21 strategiska allianser med teknik- och industriledare.

Vi planerar att investera

1 miljard dollar

i nya tekniklösningar, tjänster och innovation under de kommande två åren.

Snabbare transaktioner med blockkedjor

Potentialen med blockkedjor är enorm: de kan effektivisera affärsprocesserna hos EY:s kunder och hjälpa oss att omdefiniera vad ett säkert nätverk är. När vi arbetar med blockkedjor hjälper vi företag att minska riskerna kopplade till cybersäkerhet och att skapa större förtroende på marknaderna.

Fånga fördelarna med analys

Till och med digitala analfabeter kan dra nytta av analyserna som är integrerade i verksamheten på företag i dag. Du kommer att hjälpa våra kunder att använda analyser på många innovativa sätt: för att driva investeringsbeslut, för att minska riskerna, för att förbättra kundnöjdheten och för att öka värdet på interaktioner. Eftersom värdet av data ständigt ökar är det inte så konstigt att det är kärnan i vad vi gör.

Omfamnar intelligent automatisering

Robotiserad processautomatisering (RPA) förändrar den värld vi lever i. Det finns fördelar för företagen, som ökad effektivitet, ökad produktion och minskade kostnader, men RPA påverkar även människor.Under en karriär på EY kommer du att arbeta med kunder för att skapa positiva förändringar genom att automatisera vardagliga, tidsslukande arbetsuppgifter i olika branscher – från skatt och HR till leveranskedjor och regelefterlevnad. Genom att automatisera vissa arbetsuppgifter hjälper du till att skapa djupare insikter och lösningar på problem.

Vi måste sluta tänka på intelligent automatisering som en "tekniklösning" och börja se det som en "affärslösning."

Weston Jones

EY Global Intelligent Automation Sectors and Solutions Leader

Artificiell intelligens, mänsklig påverkan

Någon gång i framtiden kommer människor att ha fler dagliga interaktioner med bottar än med varandra. När vi pratar om en karriär inom AI tror vi att det handlar mindre om själva tekniken och mer om dess tillämpning. Vi befinner oss på toppen av ett isberg när det gäller att förstå vilken inverkan AI kan ha på branscher som hälso- och sjukvård, ren energi och till och med livsmedelsproduktion. På EY säger vi att bottar byggs, men att AI tillämpas. Din karriär inom AI kommer att ge dig en global plattform för att arbeta med en teknik som så småningom kan förändra – inte bara världen, utan även vår planets hälsa.

AI kommer att förändra samhället – men vi måste också fråga oss vilka förändringar i samhället som gör AI nödvändigt?

Nigel Duffy

EY Global Artificial Intelligence Leader

Följ oss på sociala medier

L T