Teknikkarriärer på EY

Ta chansen att förändra hur företag fungerar med hjälp av den senaste tekniken och släpp loss din potential.

En karriär inom teknik som kommer att förändra världen. På EY kan du skapa din egen.

Kan du hjälpa till att lösa världens tuffaste utmaningar? Tänk dig att arbeta tillsammans med företag som använder artificiell intelligens (AI) för att upptäcka cancer hos patienter i ett tidigare stadium. Tänk dig att hjälpa kunder att förhindra cyberattacker genom att implementera blockkedjeteknik. Tänk dig att arbeta med avancerad analys för att hjälpa jordbrukare att öka sin livsmedelsproduktion.

Det är ett meningsfullt arbete, varje dag. Genom att använda teknik kommer du att skapa ett långsiktigt värde för kunder i alla branscher och hjälpa dem att hitta innovativa lösningar på sina affärsproblem. Du hjälper dem att växa, samtidigt som du upptäcker möjligheter att utveckla dig själv.

Förutom att utveckla dina tekniska färdigheter kommer du att få lära dig affärsstrategi och skaffa dig branschkunskap. Du kommer att samarbeta med tvärfunktionella team och ha friheten och möjligheten att utforska nya prototyper och skapa egna lösningar. Du kommer att omvandla företag, en idé i taget.

Du kommer att ha ett brett urval av teknikroller inom vår verksamhet. Oavsett om du är en dataspecialist, en programvaruingenjör, en teknikexpert inom skatt, en teknisk konsult eller en lösningsarkitekt, så kommer du att hitta en teknikkarriär som är lika unik som du själv.


      Bild av en man som använder en surfplatta i ett mörkt serverrum

Sök teknikjobb

Vad kan du bygga, testa och optimera här?

Hitta jobb

Vi investerar i våra medarbetare och teknik för att driva framtidens mänskliga företag

En teknikkarriär handlar om så mycket mer än avancerade innovationer. Den handlar om att tillämpa tekniker i den verkliga världen för att skapa verklig och meningsfull påverkan. Det är därför vi på EY investerar mer än någonsin tidigare i teknik och våra medarbetare för att bygga ett förändrat tankesätt och de tekniska färdigheter som behövs för att analysera, förnya, tänka samt agera globalt.

Detta inkluderar lanseringen av vår nya och första i sitt slag; EY Tech MBA (EN), i samarbete med Hult International Business School. Det bygger på framgången för våra EY emblem-program, som hjälper våra medarbetare att utveckla framtidsinriktade färdigheter inom områden som stora data och analys , blockkedjor, AI, intelligent automatisering och cybersäkerhet .


      Kvinna med dator på ett skrivbord

Din framtid är vår viktigaste investering.

Lär dig mer om EY Tech MBA av Hult International Business School som gör att våra människor i framtiden kan navigera bland teknik, ledarskap och affärsutmaningar.

Läs mer (EN)

Arbeta med globala företag, avancerad teknik och ledare som förändrar

Under en teknikkarriär på EY kan du samarbeta med globala företag som GE Digital, IBM, Microsoft, Cisco, LinkedIn och SAP. Du hjälper till att sätta en ny standard för hur vi kan använda teknik som AI, blockkedjor, Internet of Things och dataanalys.

Förutom att ha tillgång till avancerad teknik får du arbeta med några av de skarpaste hjärnorna i varje bransch för att utforska nya idéer. Du har tillgång till experter inom olika områden, som alla arbetar tillsammans för att påverka hur världen fungerar i dag.

Att ha ett brett utbud av experter på design är obligatoriskt när man skapar projekt som kan förändra hela samhällen.

Jussi Hermunen

Nordisk chef för Wavespace


      Bild av kvinna som arbetar med teknologi

Hur kan du driva innovation på EY?

Läs mer om en karriär inom Client Technology (EN)

Dagens teknik, morgondagens lösningar

Glöm allt du tror dig veta om det arbete vi gör och de system och verktyg vi skapar för att utföra vårt arbete. I dag handlar en karriär på EY om så mycket mer än kalkylblad, beräkningar och redovisningsnormer. Vi sätter bottar, algoritmer och maskiner i arbete, så att du får mer tid till analys och andra intressanta uppgifter.

Snabbare transaktioner med blockkedjor

Potentialen hos blockkedjor är enorm: de kan effektivisera affärsprocesserna hos EY:s kunder och hjälpa oss att omdefiniera vad ett säkert nätverk är. När vi arbetar med blockkedjor hjälper vi företag att minska riskerna kopplade till cybersäkerhet och att skapa ett större förtroende på marknaderna.

Det går att utmana status quo genom att använda analys och artificiell intelligens för att återuppfinna den traditionella metoden för problemlösning.

Beatriz Sanz Saiz

Chef för EY Global Consulting Data and Analytics

Fånga fördelarna med analys

Till och med digitala analfabeter kan dra nytta av analyserna som är integrerade i verksamheten på företag i dag. Du kommer att hjälpa våra kunder att använda analyser på många innovativa sätt: för att driva investeringsbeslut, för att minska riskerna, för att förbättra kundnöjdheten och för att öka värdet på interaktioner. Eftersom värdet av data ständigt ökar är det inte så konstigt att det är kärnan i vad vi gör.

Omfamnar intelligent automatisering

Robotiserad processautomatisering (RPA) förändrar den värld vi lever i. Det finns fördelar för företagen, som ökad effektivitet, ökad produktion och minskade kostnader, men RPA påverkar även människor.Under en karriär på EY kommer du att arbeta med kunder för att skapa positiva förändringar genom att automatisera vardagliga, tidsslukande arbetsuppgifter i olika branscher – från skatt och HR till leveranskedjor och regelefterlevnad. Genom att automatisera vissa arbetsuppgifter hjälper du till att skapa djupare insikter och lösningar på problem.

Vi måste sluta tänka på intelligent automatisering som en "tekniklösning" och börja se det som en "affärslösning."

Weston Jones

EY Global Intelligent Automation Sectors and Solutions Leader

Artificiell intelligens, mänsklig påverkan

Någon gång i framtiden kommer människor att ha fler dagliga interaktioner med bottar än med varandra. När vi pratar om en karriär inom AI tror vi att det handlar mindre om själva tekniken och mer om dess tillämpning. Vi befinner oss på toppen av ett isberg när det gäller att förstå vilken inverkan AI kan ha på branscher som hälso- och sjukvård, ren energi och till och med livsmedelsproduktion. På EY säger vi att bottar byggs, men att AI tillämpas. Din karriär inom AI kommer att ge dig en global plattform för att arbeta med en teknik som så småningom kan förändra – inte bara världen, utan även vår planets hälsa.

AI kommer att förändra samhället – men vi måste också fråga oss vilka förändringar i samhället som gör AI nödvändigt?

Nigel Duffy

EY Global Artificial Intelligence Leader

Följ oss på sociala medier

L T