Академія CFO - програма навчання для фінансових менеджерів

Курс розроблений спеціально для фінансових менеджерів та включає основні бізнес–дисципліни: стратегія, фінансовий менеджмент, фінансове моделювання, управління ризиками, лідерство в управлінні змінами. Навчання проводить колектив тренерів – авторів, кожен з яких є визнаним професіоналом в своїй області знань.

Related topics EY Academy of Business

Цілі програми

Всі розділи програми пов'язані між собою єдиною ціллю – надати фінансовому менеджеру набір інструментів для обґрунтування і впровадження бізнес-рішень.

 • Стратегія: які є світові економічні і галузеві тенденції? Як врахувати їх у стратегічному плануванні?
 • Фінансовий менеджмент: як проаналізувати фінансову звітність та залучити фінансування?
 • Фінансове моделювання: як за допомогою інструментів MS Excel суттєво підвищити швидкість обробки даних та побудувати візуальні звіти для прийняття бізнес-рішень?
 • Управління ризиками: як ефективно використовувати інструменти управління ризиками в умовах мінливого середовища?
 • Лідерство в управлінні змінами: як направляти, розвивати та підтримувати людей у період змін?

Програма

 • Модуль 1 «Стратегія»

  • Прогнози економічного розвитку України і світу за даними Oxford Economics та ін.
  • Стратегія. Особливості стратегічного планування в умовах невизначеності.
  • Складові стратегічного плану:
  • Аналіз поточного стану. Виявлення обмежень.
  • Аналіз внутрішнього середовища: перегляд портфелю продуктів / проектів, перегляд внутрішніх складових бізнес-моделі.
  • Аналіз зовнішнього середовища: аналіз галузевих тенденцій, аналіз ринку, аналіз конкурентів і клієнтів.
  • Постановка цілей, розробка KPI.
  • Розробка ініціатив, спрямованих на досягнення цілей.
  • Повідомлення стратегії ключовим стейкхолдерам.
  • Техніка сценарного планування.
  • Кейс: розробка сценаріїв розвитку бізнесу і обґрунтування вибору сценарію.

   

 • Модуль 2 «Фінансовий менеджмент»

  • Глобальні фінансові тренди та сучасний стан ринків капіталу.
  • Фінансовий аналіз компанії - побачити невидиме.
  • Балансова вартість & Ринкова вартість.
  • Фактори, що впливають на ринкову вартість.
  • Фінансові показники кампанії, їх значення та застосування (ROE, ROA, EVA, EBITDA, WACC, CAPM, тощо).
  • Джерела фінансування та структура капіталу кампанії.
  • Переваги та обмеження внутрішніх джерел фінансування та зовнішніх запозичень.
  • Управління чистим оборотним капіталом.
  • Вплив структури капіталу на ефективність діяльності, фінансову стійкість та капіталізацію кампанії.
  • Залучення капіталу.
  • Стадії життєвого циклу кампанії та джерела фінансування.
  • Класифікація видів фінансування: власний чи запозичений капітал.
  • Розрахунок ефективної ставки запозичень.
  • Кейс: фінансовий аналіз звітності та показників ринкової вартості.

   

 • Модуль 3 «Фінансове моделювання»

  • Мета фінансового моделювання та «золоті правила», розроблені на основі кращих практик моделювання.
  • Оцінка характеру поведінки витрат. Функції Slope, Intercept, RSQ.
  • Практичний кейс: Поділ витрат на змінні і постійні з використанням функцій Slope, Intercept, RSQ.
  • Факторний аналіз фінансової діяльності. Функція Data Table.
  • Практичний кейс: Аналіз чутливості фінансових результатів з використанням функції Data Table.
  • Аналіз сценаріїв фінансової діяльності. Функція Scenario Manager.
  • Практичний кейс: Аналіз сценаріїв діяльності за допомогою функції Scenario Manager.
  • Визначення цільової аудиторії та формулювання бізнес цілей для візуалізації даних.
  • Типи порівняння даних та види діаграм: кругова, лінійчата, точкова, графіки, гістограми.
  • Dashboard: структура та складові елементи, кроки створення в MS Excel
  • Кейс: побудова Dashboard в MS Excel спільно з викладачем.

   

 • Модуль 4 «Управління ризиками»

  • Поняття «ризик» та «невизначеність»: необхідність управління ризиками.
  • Інтегрована система управління ризиками організації на всіх рівнях: сучасні концепції.
  • Модель COSO «Управління ризиками»: аналіз компонентів моделі та практичне застосування.
  • Оцінка ризиків за значимістю та ймовірністю. Варіанти оцінки ризику (якісний та кількісний). Ранжування ризиків.
  • Стратегії реагування на ризики: прийняття, ухилення, зниження, передача.
  • Інформація та комунікація в процесі ризик-менеджменту.
  • Моніторинг та звітність за ризиками.
  • Висновки та рекомендації.
  • Кейс: Ідентифікація ризиків та розробка заходів управління ризиками щодо бізнес-процесів організації.

   

 • Модуль 5 «Лідерство в управлінні змінами»

  • Комплексний підхід до управління змінами: від ідеї до реалізації.
  • Тригери та маркери змін. Проактивний підхід та залучення людей
  • Модель управління змінами Курта Левіна. Роль та дії лідера на кожному етапі.
  • Управління людьми у період змін: залучення, мотивація, зворотній зв'язок, комунікація, робота з опором.
  • Кейс: управління змінами в проекті.

   

Реєстрація відкрита на найближчі дати

(Event List - Manual)

Академія CFO

11 - 12, 18 - 19 квітня 2024
Вебкаст

вартість 26 750 грн. + ПДВ

Час
- за місцевим часом

Спікери

Олена Любящева

Менеджер, тренер-консультант Академії бізнесу EY в Україні

Ганна Григораш

Менеджер, тренер-консультант Академії бізнесу EY в Україні

Зв'яжіться з нами

Бажаєте дізнайтися більше? Напишіть нам: