HR-Аналітика

На тлі радикальних змін у діловому середовищі забезпечення оптимальної чисельності, складу, структури та компетенцій персоналу є винятково важливим завданням. HR-аналітика надає цінну інформацію для формування стратегії управління та розвитку персоналу, яка дозволить досягти найкращих результатів для бізнесу.

Як EY може допомогти

HR-Аналітика

Чи то в межах програми впровадження змін або ж в процесі поточної діяльності, наявність чіткого уявлення про дії та тенденції серед працівників підвищує точність управлінської звітності та ефективності управління.

Ми можемо допомогти вам впровадити надійні та функціональні інструменти та методики прогнозування, які в режимі, близькому до реального часу, можуть надати вам дані для регулярного планування, підготовки актуальної управлінської звітності та контролю за процесом виконання завдань.

Стратегічне планування трудових ресурсів

Реалізація бізнес-стратегії неможлива без наявності потрібних людей, здатних у потрібний час вирішувати поставлені завдання там, де це необхідно, за оптимальних витрат. Вирішити таке завдання можна шляхом стратегічного планування на основі аналітики та даних.

Ми можемо допомогти вам розробити та впровадити системи, які дозволяють визначати потреби вашої організації в персоналі для реалізації стратегії, виконання її місії та досягнення бізнес-цілей.

Стратегія та операційна модель підбору персоналу

Трансформація ринку праці змушує компанії переглядати свої підходи до управління персоналом як постійним, так і залученим на тимчасовій основі.

Ми допоможемо вам провести оцінку та перебудувати систему, операційну модель та програми підбору персоналу, щоб ефективніше формувати та підтримувати оптимальний кадровий склад, який працює на досягнення цілей вашого бізнесу.

Залучення талантів

Ставлення до людей як важливого елемента реалізації інтегрованої бізнес-стратегії може забезпечити конкурентну перевагу за рахунок можливості залучати потрібні таланти з потрібними кваліфікаціями з оптимальними витратами.

Згідно з міжнародним дослідженням «Барометр впевненості компаній», 55% роботодавців зазнають складності у пошуку та наймані працівників з необхідними навичками та компетенціями.

Комплексний підхід до найму необхідних талантів з необхідними компетенціями і з відповідними можливостями реалізації на робочому місці є найважливішою умовою досягнення цілей компанії. Сучасні технології спрощують вирішення цього завдання, дозволяючи автоматизувати рутинні операції, допомагають працівниками приймати зважені рішення та допомагають їм звільнити час виконання роботи, яку не здатні виконувати машини. 

Ми можемо допомогти вам оцінити свої поточні та майбутні потреби в персоналі, визначити галузі, в яких ви можете зіткнутися з нестачею фахівців або конкретних компетенцій, а також вибрати та впровадити технології для оцінки кандидатів у контексті наявності потрібних компетенцій та відповідності вашій корпоративній культурі.

Зв'яжіться з нами

Сподобався матеріал? Напишіть нам, щоб отримати додаткову інформацію