Консультаційні послуги з управління інформаційними технологіями

У галузі Консультаційні послуги

ІТ у сучасних організаціях є перспективним центром додаткової ефективності. Під час розробки планів розвитку ІТ завжди важливо знайти правильний баланс між рівнями сервісу та автоматизації, необхідними ресурсами та очікуваними вигодами.

Як EY може допомогти

Ми пропонуємо нашим клієнтам комплексний підхід до розвитку інформаційних технологій. Ми вважаємо, що ключовими задачами ІТ є визначення та надання заданого рівня сервісу для організації, а також впровадження ідей та технологій, які допомагають більш ефективно досягати її цілей. Для ефективного виконання цих завдань, необхідні як ефективна, налагоджена діяльність ІТ-функції, так і комплексна та спланована автоматизація бізнес-процесів організації. Тому, у межах нашого підходу ми розглядаємо наступні аспекти інформаційних технологій:

 • Операційна модель ІТ – сукупності всіх факторів, які впливають на діяльність ІТ-функції та її змогу досягти цілей, які перед нею ставить організація
 • ІТ-архітектура рівня підприємства – впровадження ідей та технологій шляхом автоматизації, що дозволяють підвищити ефективність діяльності організації та допомагають у досягненні її цілей.

Такий підхід дозволяє комплексно проаналізувати поточні виклики та проблеми, що стоять перед функцією ІТ та знайти оптимальний шлях для їх вирішення, а також дати відповідь на наступні питання:

 • Яка оптимальна модель управління та організація ІТ?
 • Які сервіси ІТ надає організації? Яким чином?
 • Як ми вимірюємо успішність та ефективність діяльності? Які показники/метрики для ІТ є найважливішими?
 • Який оптимальний бюджет/витрати на ІТ?
 • Наскільки поточний стан бізнес-додатків, даних та систем їх обробки, ІТ інфраструктури відповідає вимогам щодо надійності, безпеки та функціональності?
 • Наскільки ефективно використовується архітектура ІТ організації?
 • Які дані зберігає чи створює організація та як ці дані можуть принести додаткові вигоди?
 • Чи відповідає вектор розвитку архітектури ІТ стратегічним планам розвитку організації?
 • Чи відповідають підходи, що застосовуються з управління архітектурою ІТ та даними галузевим тенденціям?
 • Які рішення щодо автоматизації бізнес-процесів доцільно розглядати з огляду на стратегію організації та існуючі обмеження (часові межі, бюджети, розмір ризиків)?
 • Наскільки співробітники організації забезпечені даними та інструментами, необхідними для роботи та мають можливість обробляти інформацію?
 • Наскільки опрацьовані політики та стандарти роботи з бізнес-додатками, даними, ІТ-інфраструктурою?
Об’єднавши роботи з розробки операційної моделі функції ІТ та ІТ-архітектури рівня підприємства ми розробляємо ІТ-стратегію організації, що описує поточний та визначає цільовий стан у розрізі обох цих елементів з урахуванням взаємозв’язків. Невід’ємною частиною ІТ-стратегії є детальна пріоритизована дорожня карта впровадження проєктів трансформації, що включає календарний план, необхідні ресурси та детальний опис проєктів.

Зв'яжіться з нами

Отримайте більше інформації про послуги 

Зв'язатися

Що ми робимо

Для виконання робіт в рамках кожного з аспектів ІТ в організації, ми виконуємо свій перелік задач та робіт:

 • Операційна модель функції ІТ

  Ми аналізуємо поточний стан функції ІТ та розроблюємо цільовий для усіх компонентів операційної моделі -  сукупності всіх факторів, які впливають на змогу функції досягати цілей, які перед нею ставить організація. Тож ми аналізуємо:

  • Політики - система нормативних документів, що описує правила роботи та/або як щось має бути зроблено (методологію)
  • ІТ процеси - ефективні та оптимальні ІТ процеси
  • Управління ефективністю - система управління ефективністю та мотивація персоналу, а також система показників, що використовується для прийняття рішень
  • Організаційна структура - структура підпорядкування та поділ відповідальності та повноважень
  • Корпоративне управління - визначення цілісної структури, що визначає рішення, права та відносини для нових/існуючих колективних органів
  • Люди - кваліфікований персонал з належними знаннями, розташований у географічно «правильних» місцях, обмін знаннями та досвідом – вертикальний та горизонтальний
  • Технології - оптимізація шляхом впровадження нових технологій та інструментів, що збільшують ефективність роботи.
 • ІТ-архітектура рівня підприємства

  В межах цієї задачі ми розглядаємо всі аспекти ІТ-архітектури, включаючи:

  • Бізнес-додатки – програмне забезпечення, що використовує організація для досягнення своїх комерційних або функціональних цілей
  • Дані – структурована інформація про діяльність організації, що використовується в бізнес-додатках
  • ІТ-інфраструктуру – сервера, мережеве обкладення та інші технічні засоби, які використовуються для забезпечення роботи бізнес-додатків.

Під час виконання робіт, ми розробляємо перелік ініціатив та проектів, що забезпечать найкоротший та найбільш-ефективний шлях до досягнення визначених цілей. Ми формуємо та погоджуємо з замовником дорожню карту проектів, яка включає в себе графіки, строки, необхідні ресурси та вартість для кожного проекту.

Крім того, ми можемо фокусуватися на окремих компонентах, що потрібні саме вашій організації.

Чому EY?

Наша команда реалізує проекти з управління ІТ в багатьох країнах та галузях. Ми використовуємо рекомендації провідних практик щодо управління ІТ, зокрема, COBIT, ITIL та маємо відповідний досвід: 

 • У аналізі та розробці ІТ-архітектури
 • В розробці структури функції ІТ та її операційної моделі
 • Оптимізації ІТ процесів в залежності від специфіки організації та її потреб.

Зв'яжіться з нами