Управління IТ-ризиками

У галузі Консультаційні послуги

Ми надаємо послуги з оцінки та підтвердження достовірності, щоб допомогти клієнтам зрозуміти, з якими ризиками пов'язане використання технологій та як керувати ними в епоху змін. Наші послуги включають ІТ-аудит, підготовку звітів про стан систем та засобів контролю та розширені послуги із забезпечення впевненості.

Чим EY може допомогти

Бізнес та технології практично невіддільні одне від одного. Використання технологій - невід'ємний елемент діяльності будь-якої компанії, що робить управління ІТ-ризиками пріоритетним завданням. Наші сильні сторони - глибоке розуміння ризиків та вміння налаштувати бізнес-процеси на цифрову хвилю. Наші знання забезпечують необхідний рівень упевненості при прийнятті важливих рішень.

Наші фахівці в галузі інформаційних технологій допоможуть вам забезпечити стійке зростання в умовах цифрового середовища, що стрімко змінюється, зміцнити системи підвищення ефективності та внутрішнього контролю та налагодити ефективну взаємодію з інвесторами, керівництвом, регуляторами, клієнтами, а також іншими учасниками ринку. Ми виконуємо поставлені завдання, оцінюючи цифрові загрози та ІТ-ризики, включаючи:

 • Розуміння ваших стратегій, ініціатив, процесів та завдань у галузі ІТ-контролю, підтвердження надійності хмарних систем та систем кібербезпеки, сертифікація, забезпечення дотримання умов договорів та управління програмними ресурсами
 • Надання послуг, які допоможуть вам знаходити своєчасні та надійні рішення складних ІТ-питань.

Ми допоможемо вам:

 • Сформувати комплексне уявлення про ІТ-ризики для прийняття зважених, своєчасних та обґрунтованих рішень
 • Зміцнити довіру до фінансової звітності 
 • Налагодити систему захисту від ІТ-ризиків по всьому ланцюгу створення вартості та ефективну систему взаємодії із замовниками, партнерами та державними органами
 • Виявляти ризики та керувати ними за допомогою передових технологій
 • Дотримуватися вимог законодавчих та регулюючих органів
 • Контролювати комплаєнс-витрати
 • Зміцнити довіру до нових технологічних продуктів та послуг
 • Вживати запобіжні заходи щодо профілактики виникнення ризиків 

Наші послуги включають:

 • ІТ-аудит

  Протягом ІТ-аудиту ми ретельно вивчаємо ІТ-ризики та оцінюємо засоби їх контролю, щоб показати керівництву місця для покращення. Ефективні контрольні та аналітичні процедури забезпечують більшу достовірність інформації. Це дає можливість приймати оперативніші та обґрунтованіші рішення. 

  ІТ-аудит включає проведення процедур щодо ІТ на підтримку аудиту фінансової звітності та (або) в рамках інтегрованого аудиту, включаючи оцінку структури та операційної ефективності загальних засобів контролю та тестування прикладних засобів контролю. У зв'язку з аудитом фінансової звітності, внутрішнім аудитом або іншим завданням підтвердження достовірності ми аналізуємо засоби контролю ІТ-інфраструктури, що використовуються керівництвом. ІТ-аудит забезпечує:

  • Розуміння суті змін, зумовлених застосуванням ІТ (що змінилося і чому)
  • Поглиблений аналіз злучених у бізнес-процесах операцій та даних з моменту їх виникнення до підготовки звітів
  • Критичний аналіз бізнес-процесів для виявлення потенційних областей ризику
  • Оцінку засобів контролю, що застосовуються для зниження ризиків
  • Розробку рекомендацій щодо оптимізації процесів та засобів контролю шляхом вкладення клієнтом значних коштів у розробку та впровадження технологій

  Надаючи послуги ми ділимося своїми напрацюваннями та спостереженнями та надаємо дозволені послуги, усуваючи всі невизначеності та забезпечуючи впевненість, особливо з питань застосування нових технологій та управління ризиками.

 • Підтвердження достовірності

  Підтвердження достовірності вимагає оцінки засобів контролю, які застосовуються для забезпечення безпеки, захисту, конфіденційності, доступності та належної обробки даних.

  Ми проводимо незалежні перевірки, щоб:

  • Перевірити те чи інше обґрунтування керівництва щодо процесу чи засобу контролю у рамках ІТ-середовища
  • Оцінити бізнес-процеси та засоби контролю на предмет відповідності стандартам підтвердження достовірності та виконання узгоджених процедур

  Підхід EY допомагає побудувати надійні відносини з клієнтами, інвесторами, партнерами та іншими учасниками ринку за рахунок посилення довіри до інформації про засоби внутрішнього контролю. Досягти цього можна шляхом підготовки звітів про результати виконання завдань із забезпечення впевненості або підтвердження достовірності, зокрема, відповідно до стандартів SOC1, SOC2, ISAE 3402 та ін.

 • Сертифікація

  EY CertifyPoint є глобальним органом сертифікації аудиторів EY. Це акредитований незалежний інститут із сертифікації, який може допомогти організаціям задовольнити їхні основні вимоги, а також підвищити ефективність систем управління, що діють у них. На важливому місці для нас — сам бізнес, його потенціал, проблемні галузі та можливості для нарощування ефективності за допомогою застосування послідовного незалежного підходу до сертифікації відповідно до визнаних світових стандартів.

  Ми проводимо сертифікацію відповідно до стандартів ISO, включаючи ISO 27001 (інформаційна безпека), ISO 9001 (якість), ISO 20000 (управління ІТ-сервісами), ISO 22301 (безперервність діяльності) та ISO 14001 (охорона навколишнього середовища). Ми також можемо допомогти вам виявити недогляди та підготуватися до сертифікації. Крім того, EY CertifyPoint організовує курси для провідних розробників та аудиторів, включаючи курси сертифікації працівників на відповідність стандартам ISO.

 • Управління ризиками взаємодії з третіми особами

  Ми можемо допомогти у виявленні ризиків та можливостей,   що не притаманні повсякденній діяльності, створити необхідні цифрові рішення та розробити комплексні процедури управління, щоб зрештою підвищити рівень взаємної довіри партнерів з бізнесу та альянсів.

 • Управління ризиками невиконання вимог третіми особами

  Ці послуги включають незалежну оцінку ефективності систем корпоративного управління з точки зору дотримання регулятивних вимог та умов договорів аутсорсингу в умовах цифровізації, використання великих обсягів даних та високих технологій у взаємозалежній екосистемі.

  Ми сприяємо клієнтам у проведенні оцінок щодо дотримання вимог:

  • Окремих нормативно-правових актів, що діють для різних напрямів діяльності та впливають на фінансові та операційні показники
  • Основні закони країни, в якій компанія веде діяльність
  • Внутрішніх політик та процедур

  Крім того, ми розробляємо та впроваджуємо системи комплаєнс-контролю в різних територіальних та операційних підрозділах.

 • Управління ризиками невиконання договорів

  Ми допомагаємо клієнтам ретельно опрацювати положення договорів, що гарантує їх максимальну прозорість, дотримання умов та контроль виконання, а також усунення "сліпих зон" у договірних відносинах. Користуючись послугами EY у сфері забезпечення дотримання умов контрактів, наші клієнти отримують можливість оптимізувати процедури супроводу договорів, керувати умовами договорів для досягнення запланованих результатів та зміцнити відносини з постачальниками. Наше сприяння включає:

  • Ми оцінюємо фактори ризику стосовно кожного контрагента та виду договору та визначаємо пріоритетні галузі для вивчення під час майбутнього аудиту.
  • Ми виконуємо узгоджені процедури щодо характеристик клієнтських договорів, систем, процесів та засобів управління договорами, структури договорів та дотримання контрагентами договірних умов.
  • Ми проводимо оцінку та готуємо рекомендації щодо окремих договорів або портфеля договорів, процесів, систем та засобів управління договорами та дотримання договірних умов.
 • Управління програмними ресурсами (УПР)

  УПР передбачає виявлення та мінімізацію фінансових ризиків, ризиків недотримання умов договорів та регулятивних вимог та ризиків порушення інформаційної безпеки, пов'язаних з використанням ПЗ, а також зниження витрат на програмне забезпечення.

Зв'яжіться з нами

Сподобався матеріал? Напишіть нам, щоб отримати додаткову інформацію