Форензік послуги

Наші фахівці пропонують послуги, базуючись на наших знаннях у різних галузях, глибокому розумінні суті поставлених завдань та новітніх розробках, отриманих у процесі діяльності у всьому світі.

Як EY може допомогти

Для роботи з вами та вашими юридичними консультантами ми сформували багатопрофільні команди (близько 4 500 фахівців EY Форензік у всьому світі), які мають необхідні знання місцевої специфіки, великий досвід роботи в різних галузях та глибоке розуміння суті поставлених завдань та передових розробок.

Розслідування та комплаєнс

Наша спеціалізована команда судових бухгалтерів та фахівців із розслідувань, питань дотримання законодавства та інформаційних технологій допомагає клієнтам своєчасно реагувати на передбачувані випадки хабарництва, недобросовісних та інших протиправних дій та обробляти запити регулюючих органів. Ми використовуємо передові технології для оперативного збору фактів та доказів для того, щоб оцінити масштаб проблеми та допомогти нашим клієнтам керувати відносинами з відповідними зацікавленими сторонами. Ми сприяємо юридичній службі, аналізуючи різноманітні джерела інформації виявлення зв'язків, схем і аномалій і представляючи зібрані докази під час судових розглядів. Наші співробітники тісно взаємодіють з організаціями та їхніми юридичними фахівцями для уточнення оцінок ризику та оновлення комплаєнс-програм, що гарантують єдність цінностей та підтримання бездоганної репутації. Наше завдання – допомогти клієнтам створити корпоративну культуру, в основі якої лежать принципи чесності, принциповості та прозорості, дотримання яких забезпечує зростання показників діяльності та захист бренду. Спираючись на засоби форензік-аналізу, ми оцінюємо моделі поведінки співробітників, які можна закласти в основу гнучких комплаєнс-програм, що враховують особливості діяльності організації та профіль властивих їй ризиків. Дізнатися більше

Претензії та спори

Ми допомагаємо компаніям та їхнім юридичним консультантам підготувати розрахунки, провести аналіз та розробити стратегії, необхідні для вирішення складних комерційних спорів. Консультуючи щодо фінансових аспектів договорів та угод, які часто стають предметом спорів, ми допомагаємо знизити ризик виникнення розбіжностей ще до укладення угоди. Ми допомагаємо компаніям ефективно представити свою позицію щодо фінансових та комерційних питань у ході арбітражних, судових розглядів та позасудових врегулювань спорів.

Об'єднуючи наше розуміння бізнесу та галузі клієнтів, багаторічний досвід консультування та форензік-технології, наші консультанти надають надійну, об'єктивну та незалежну експертну думку з питань, що відіграють ключову роль у процесі вирішення спірних ситуацій. Зрештою, ми допомагаємо вберегти організацію від втрат і отримати реальну вигоду від укладених контрактів та угод. Дізнатися більше

Дослідження та аналітика

На тлі законодавчо-нормативних вимог, що посилюються, різноманітність і обсяги цифрової інформації продовжують зростати. Організації знаходяться в пошуку комплексних рішень щодо збору та подання інформації для управління юридичними та комплаєнс-ризиками та зниження витрат. Наші фахівці підтримують клієнта починаючи з етапу досудової обробки даних аж до їх розміщення після закінчення розгляду, спираючись на свою кваліфікацію, досвід та вміння, щоб супроводжувати клієнта протягом усього життєвого циклу даних. Ми маємо великий досвід підтримки клієнтів під час проведення резонансних складних розслідувань законодавчих та регулюючих органів. Наші форензік-фахівці та експерти в галузі аналітики, дослідження та управління даними допоможуть клієнтам дати відповіді на цілу серію питань – хто? що? де? коли? і як? — і таким чином забезпечити наявність необхідної інформації та дотримання вимог.

Одним із наших пріоритетних завдань є захист інформаційних ресурсів клієнта. Ми розробили глобальні стандарти обробки клієнтських даних, дотримання яких відстежують профільні спеціалісти глобальної групи захисту даних юридичної служби EY. В EY діють Обов'язкові корпоративні правила (ОКП), покликані забезпечити дотримання законодавства ЄС та інших нормативних актів щодо захисту даних та підтримки конфіденційності. У багатьох випадках, зокрема, відповідно до Загального регламенту захисту даних (GDPR) ЄС, ОКП допускають транскордонну передачу даних, які обробляються та перевіряються централізовано, за рахунок чого забезпечується економічна ефективність та контроль якості. Дізнатися більше

Корпоративна розвідка

Наші фахівці в галузі корпоративної розвідки сприяють організаціям та їхнім юридичним службам у виявленні та мінімізації фінансових, операційних та репутаційних ризиків, з якими пов'язані потенційні угоди злиття та поглинання.

Вони мають великий досвід участі в незалежних антикорупційних перевірках як до, так і після укладання угод, проведення відповідних розслідувань та комплаєнс-контролю. Крім того, вони чудово орієнтуються в особливостях проведення поглибленого аналізу ризиків несумлінних дій, хабарництва та корупції, відмивання нелегальних доходів, торгових та експортних обмежень, операцій із пов'язаними сторонами та конфліктів інтересів. Спираючись на передовий досвід та ресурси нашої глобальної організації, ми допомагаємо усувати потенційні труднощі під час реалізації будь-яких угод у будь-якій країні та у будь-якій галузі. Дізнатися більше

Two doctors looking on scans

EY Forensics COVID-19 service offerings 

Завантажити брошуру  

Зв'яжіться з нами

Сподобався матеріал? Напишіть нам, щоб отримати додаткову інформацію