Фінансовий аналіз для кредитних аналітиків

Практичний 2-денний курс поглибленого аналізу фінансової звітності позичальника

Related topics EY Academy of Business

Мета курсу: освоїти і впевнено застосовувати широкий набір фінансових коефіцієнтів для оцінки вигід і ризиків кредитування компанії-позичальника; визначати проблеми розвитку бізнесу, розробляти й оцінювати заходи його фінансового оздоровлення

Для кого? Кредитних та фінансових аналітиків банків; фахівців кредитних відділів холдингів, які готують обґрунтування для видачі позик дочірнім компаніям

Що ми пропонуємо?

 

 • 20+ коефіцієнтів оцінки фінансового стану
 • 2 методи аналізу фінансових звітів
 • Наскрізний кейс оцінки фінансового стану бізнесу із застосуванням всіх вивчених технік
 • Матеріали тренінгу в електронному форматі
 • Професійні рекомендації від тренера-експерта
 • Сертифікат Академії бізнесу EY по закінченню програми

 

Програма

 • Цілі і алгоритм аналізу

  • Внутрішні і зовнішні фактори, що впливають на діяльність компанії.
  • Послідовність проведення аналізу.

   

 • Читання й аналіз фінансових звітів. Вертикальний і горизонтальний аналіз звітності

  • Баланс - інформація про інвестиції і джерела їх фінансування. Галузеві особливості балансів.
  • Звіт про прибутки та збитки – інформація про доходи й витрати компанії. Відображення «ланцюжка цінності» та специфіки діяльності.
  • Звіт про рух грошових коштів - інформація про надходження і відтоки грошових коштів. Особливості життєвих циклів компаній і видів діяльності (операційної, інвестиційної та фінансової).

   

 • Аналіз рентабельності інвестицій позичальника

  • Оцінка рентабельності інвестицій - основи успішного розвитку і зростання вартості компанії.
  • В які напрямки діяльності компанії вигідно інвестувати? Як компанія обґрунтовує потребу в кредиті?
  • Перекласифікація статей звітності. Перехід до аналітичних звітів, які залежать від стандартів звітності
  • Інвестиції в які види діяльності є більш рентабельними?
  • Фактори, що впливають на рентабельність інвестицій. Галузеві особливості бізнесу, що кредитується. Діагностика проблем розвитку бізнесу. 

   

 • Фінансові прогнози діяльності компанії

  • Як перевірити обґрунтованість фінансових прогнозів компанії?
  • Яку стратегію розвитку застосовує компанія, і як вона відображається на фінансових показниках?
  • Виявлення основних проблем діяльності компанії.
  • Що кредитний аналітик може порадити менеджменту компанії? На що звернути увагу при ухваленні рішення про кредитування?
  • Грошовий цикл і його вплив на потребу компанії в позикових коштах. Ефективність управління грошовими потоками.

   

 • Фінансова стійкість компанії (ризик і прибутковість). Аналіз фінансової стійкості, ліквідності і платоспроможності компанії

  • Вплив структури фінансування на рентабельність і ризик.
  • Чи вигідно компанії брати кредит? Обґрунтування ефективності кредиту для компанії-клієнта.
  • Фінансова стійкість і ліквідність, їх взаємозв'язок.
  • Оцінка структури балансу: коефіцієнти «покриття» (ліквідності). Навіщо і що треба «покривати»?
  • Чому не можна довгострокові проекти фінансувати короткостроковими позиками?
  • Методи оцінки платоспроможності.
  • Розрахунок чистих грошових потоків. 
  • Розрахунок коефіцієнтів покриття відсотків і зобов'язань чистими грошовими коштами позичальника. 

   

Звя'жіться з нами

Бажаєте дізнайтися більше? Напишіть нам: