Школа МСФЗ

Програма передбачає вивчення  Міжнародних стандартів фінансової звітності та буде цікава як початківцям, так і фахівцям у поглиблені та актуалізації знань.

Related topics EY Academy of Business

Мета курсу: вивчити міжнародні стандарти фінансової звітності та навчитися застосовувати їх на практиці

Для кого? Для всіх, хто пов'язаний зі складанням, контролем, аудитом, аналізом фінансової звітності, оцінкою та прийняттям інвестиційних рішень, позик, кредитів тощо

Що ми пропонуємо?

 • Онлайн-формат: 48 академ. годин / 12 занять
 • Заняття у зручний час: з 10:00 до 13:15
 • Підтримка викладача: онлайн-підтримка під час навчання
 • Корпоративний формат: програма може бути адаптована і проводитися спеціально для Вашої компанії
 • Навчальні матеріали: спеціально розроблені консультантами Академії бізнесу EY, домашні завдання, тестування
 • Сертифікат EY: сертифікат Академії бізнесу EY по закінченню програми

Програма

 • Заняття № 1

  • Концептуальна основа фінансової звітності
  • IAS 1 Подання фінансової звітності
  • IAS 8 Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки

   

 • Заняття № 2

  • IAS 16 Основні засоби
  • IAS 40 Інвестиційна нерухомість
  • IAS 23 Витрати на позики

   

 • Заняття № 3

  • IAS 38 Оцінка справедливої вартості
  • IFRS 13 Нематеріальні активи

   

 • Заняття № 4

  • IAS 36 Зменшення корисності активів
  • IAS 37 Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи

   

 • Заняття № 5

  • IFRS 15 Дохід від договорів з клієнтами
  • IAS 10 Події після звітного періоду

   

 • Заняття № 6

  • IFRS 16 Оренда
  • IAS 2 Запаси

   

 • Заняття № 7

  • IFRS 9 Фінансові інструменти

   

 • Заняття № 8

  • IAS 41 Сільське господарство
  • IAS 20 Облік державних грантів і розкриття інформації про державну допомогу
  • IAS 21 Вплив змін валютних курсів

   

 • Заняття № 9

  • IAS 12 Податки на прибуток
  • IAS 24 Пов'язані сторони
  • IFRS 8 Операційні сегменти

   

 • Заняття № 10

  • IAS 7 Звіт про рух грошових коштів
  • IFRS 1 Перше застосування МСФЗ

   

 • Заняття № 11

  • IFRS 3, IFRS 10
  • Основи складання консолідованої фінансової звітності
  • Консолідований звіт про фінансовий стан

   

 • Заняття № 12

  • Консолідований звіт про сукупний дохід
  • Консолідований звіт про зміни в капіталі
  • IАS 28 Інвестиції в асоційовані та спільні підприємства

   

Реєстрація відкрита на найближчі дати

(Event List - Manual)

Школа МСФЗ

Початок 10 квітня
Вебкаст

вартість 18 000 грн + ПДВ

Час
- за місцевим часом

Спікери

Олена Любящева

Менеджер, тренер-консультант Академії бізнесу EY в Україні

Зв'яжіться з нами

Бажаєте дізнайтися більше? Напишіть нам: