Чи можна врахувати все, що має значення?

Автор EY Global

Multidisciplinary professional services organization

12 лист. 2018

Показати джерела

Щоб відновити довіру до бізнесу, фінансові служби повинні застосовувати нові технології для управління своїми даними та опановувати нові навички для представлення інформації про свою довгострокову цінність.

Для компаній існує нагальна потреба забезпечити прозорість своєї звітності, щоб зміцнювати довіру до себе і пояснити, як вони створюють довгострокову цінність. Цього можна досягти,  використовуючи  вже наявні дані та перетворивши їх на свій стратегічний актив.

Однак багато компаній втрачають таку можливість. Їм не вдається зібрати інформацію та використати усі свої фінансові та нефінансові дані. Різноманітність та обсяг даних просто ставить їх у безвихідь. Щоб взяти під контроль цей потік даних і перетворити його із зобов'язання на актив, компаніям необхідно переглянути свій підхід до низки технологій, включаючи штучний інтелект (AI), сформувати інший профіль кадрів та розширити набір навичок у наявних співробітників.

Для максимально ефективного використання всіх даних під час підготовки звітності фінансовим керівникам слід подумати про запровадження трьох критично важливих змін:

 1. Перегляд системи підготовки звітності для отримання звітів, що підвищують цінність компанії
 2. Використання потенціалу штучного інтелекту та інших нових технологій
 3. Трансформація кадрового складу фінансової служби та усунення культурних бар'єрів

Реалізувавши ці зміни, фінансові директори зможуть перейти від включення до звітів даних , збір та оцінка яких не складна, до надання зацікавленим учасникам ринків капіталу саме тієї інформації, яка необхідна їм для розуміння драйверів довгострокової цінності компанії. Досягнута в результаті прозорість допоможе фінансовим керівникам відновити довіру до своїх компаній та бізнесу в цілому.

Висновки про зміни у системі підготовки звітності зроблено на підставі глобального дослідження корпоративної звітності за 2018 рік, проведеного практикою консультаційних послуг EY з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності (FAAS). Ви також можете  проглянути дані дослідження, подивитися результати по країнах та порівняти результати в різних країнах і галузях.

Ознайомтеся з нашим дослідженням щодо корпоративної звітності за 2019 рік

Дізнайтеся більше

Чоловік перевіряє звіти на планшеті
(Chapter breaker)
1

Частина 1

Перегляд системи підготовки звітності, щоб орієнтувати її на підвищення цінності компанії

Система підготовки звітності є центральною ланкою у відновленні довіри, оскільки дозволяє надати чітку та достовірну інформацію про фінансові та нефінансові результати компанії.

Як самі компанії, так і ринки капіталу гостро потребують надійної корпоративної звітності. Вона зміцнює репутацію компанії та довіру ринків до дій її лідерів.

Однак потенційний позитивний ефект від корпоративної звітності підривають два фактори. Перший – це криза довіри між бізнесом і суспільством, що поглиблюється. Згідно з зазначеним вище дослідженням EY, лише 58% фінансових керівників готові стверджувати, що бізнес користується високою довірою. Від керівників корпоративних фінансових служб було б очікувано почути позитивнішу оцінку довіри до бізнесу, однак така стримана реакція спостерігається у багатьох регіонах. Наприклад, у регіоні EMEIA (Європа, Близький Схід, Індія та Африка) лише 55% респондентів готові підтвердити, що бізнес має «дуже високу довіру» (12%) або «високу довіру» (43%).

Фінансові керівники не надто оптимістичні в оцінці довіри суспільства до бізнесу

58%

респондентів готові стверджувати, що бізнес має «дуже високу довіру» або «високу довіру»

Питання: Як ви вважаєте, який рівень довіри між суспільством та великим бізнесом зараз?

І так низький рівень довіри суспільства до бізнесу посилюється тим, що завдання компаній у рамках підготовки звітності не збігаються з актуальними завданнями, що стоять перед суспільством. Звітність часто не є нефінансовою інформацією з погляду її впливу на результати діяльності компанії. Тому компаніям необхідно забезпечити набагато більшу ясність та послідовність у поданні та роз'ясненні результатів своєї діяльності.

Наше дослідження показує, що фінансові керівники планують розширити обсяг інформації, що подається у звітності. Майже три чверті (72%) із опитаних нами фінансових керівників зазначають, що нефінансова інформація дедалі частіше використовується інвесторами при прийнятті рішень, а понад три чверті з них особливо наголошують на її значущості.

Запитання: Ви згодні чи ні з тим, що «нефінансова інформація все частіше використовується при прийнятті рішень інвесторами?»

Для відновлення довіри до компанії та розкриття зацікавленим особам інформації про її плани щодо створення довгострокової цінності фінансовим службам необхідно спрямувати зусилля на вирішення двох пріоритетних завдань.

Надання більш чіткої та зрозумілої інформації про ефективність діяльності

Компанії досягли значного прогресу у своїй фінансовій та нефінансовій звітності. Тепер вони звітують згідно з ключовими показниками ефективності (KPIs): економіка, стратегія, а також екологія, соціальна сфера та корпоративне управління. За даними дослідження EY, найбільш поширеними KPIs є «ставлення до працівників» та «лояльність клієнтів» або «індекс споживчої лояльності».

Для представлення нефінансової інформації компанії використовують різні формати, зокрема такі  (у порядку їх написання в дослідженні):

 1. Звіт у форматі, який визначає компанія, який включає як фінансову, так і нефінансову інформацію.
 2. Інтегрований звіт, підготовлений відповідно до Міжнародного стандарту інтегрованої звітності, розробленого Міжнародною радою з інтегрованої звітності (IIRC).
 3. Спеціальний розділ річного звіту
 4. Окремий звіт про корпоративну соціальну відповідальність
 5. Окремий звіт щодо сталого розвитку

Проте, незважаючи на значний прогрес, компаніям ще багато чого потрібно зробити для покращення своєї звітності. Часто вміщують неправильну інформацію, що описує те, що й так очевидно, а не те, що хочуть знати зацікавлені сторони. Це більшою мірою відноситься до нематеріальних та нефінансових активів. Майже три чверті (73%) фінансових керівників вказали, що «наші результати щодо нефінансових KPI істотно впливають на нематеріальні активи». Така думка поширена серед керівників фінансових служб і з нею згодні 75% фінансових директорів та 70% фінансових контролерів.

Проте підхід, орієнтований на створення довгострокової цінності, вимагає нових форматів, де б відображалась вартість стратегічних активів, інформація, яку потребують зацікавлені сторони, і факти про те, як компанія створює цінність у довгостроковій перспективі. Рамковий проект розвитку інклюзивного капіталізму – це перший крок до розробки такого формату.

 • Рамковий проект

  У відповідь на заклики продемонструвати свій внесок у створення довгострокової цінності на основі принципів інклюзивності на користь суспільства та всіх його членів, Коаліція на підтримку інклюзивного капіталізму та компанія EY організували зустріч керівників більш ніж 30 провідних компаній, які керують активами вартістю понад 30 трлн доларів США, щоб створити більш ефективний підхід до представлення інформації про те, як вони створюють цінність для акціонерів і які заходи вживають, щоб не йти на компроміси для отримання короткострокового ефекту.

  Ця ініціатива, що отримала назву «Рамковий проект з розвитку інклюзивного капіталізму» (The Embankment Project for Inclusive Capitalism), спрямована на вироблення більш ефективного та цілеспрямованого підходу до представлення компаніями інформації про те, як вони створюють цінність для своїх акціонерів.

  У проекті беруть участь корпорації із секторів виробництва споживчих товарів, охорони здоров'я та промислового виробництва, а також компанії, що займаються інвестиціями та управлінням активами. Під час проекту учасники працюють над тим, щоб визначити набір метрик для оцінки результатів та розробити формат, який допоможе компаніям чітко донести до зацікавлених осіб, як їхня стратегія сприяє створенню довгострокової цінності.

Застосування до нефінансової інформації таких самих жорстких правил перевірки та управління, як і до фінансової інформації

Зростання значення нефінансової інформації означає, що зацікавлені сторони висуватимуть вищі вимоги щодо якості підготовки звітності.

Керівництву та радам директорів необхідно впевнитись, що інформація у звітності є корисною та актуальною, а регулятори захочуть переконатися у її достовірності та відповідності вимогам. Якщо будь-яка подана інформація – фінансова чи нефінансова – не відповідає інвестиційному рівню, це підірве довіру до компанії.

Незалежне підтвердження достовірності інформації, чи обов'язкове чи добровільне, може відіграти вирішальну роль.  Дослідження EY показує, що компанії, які організовують незалежну перевірку своєї нефінансової інформації, мають більше підстав для впевненості у тому, що інвестори довіряють їхній корпоративній звітності.  Загалом, 62% респондентів відзначили, що їхня корпоративна звітність користується високою довірою з боку інвесторів, при цьому серед респондентів, чия компанія проводить аудит своєї нефінансової інформації, ця частка збільшується до 83%.

 • Задоволення потреб інвесторів у нефінансовій звітності

  Дослідження, проведене  практикою EY з надання послуг в області чистих технологій та сталого розвитку (CCaSS) , показує, що запит на підвищення якості інтегрованої звітності надходить здебільшого від спільноти інституційних інвесторів.

  Певну роль відіграють також дискусії з питань глобальної політики, нові регуляторні вимоги та посилення принципів функціонування виробничих ланцюгів, однак колективний голос інвестора звучить найголосніше. Зокрема, у вищезазначеному дослідженні EY більшість (96%) інвесторів заявили, що при прийнятті ними інвестиційних рішень минулого року нефінансова інформація «часто» або «іноді» відігравала вирішальну роль.

Жінки дивляться на різні діаграми, що відображаються на екранах
(Chapter breaker)
2

Частина 2

Використання потенціалу штучного інтелекту та інших нових технологій

Величезний обсяг наявних даних ставить багато фінансових служб у безвихідь. Їм необхідно використовувати технології, але не за рахунок зниження стандартів та рівня довіри.

Внаслідок підвищення обчислювальних потужностей комп'ютерів, безперервного зв'язку, а також хмарних сховищ даних з їх колосальними можливостями у компаній та їхніх фінансових служб виникають великі обсяги даних, з якими вони раніше не стикалися. 

При цьому багато фінансових служб та відділів підготовки звітності просто не в змозі впоратися з такими обсягами різноманітних даних. У дослідженні EY близько половини (49%) фінансових керівників вказали, що вони «витрачають більше часу на збір та обробку даних, ніж на їх аналіз».

Багато фінансових служб та відділів з підготовки звітності не в змозі впоратися з величезними обсягами різноманітних даних

49%

респондентів вказали, що вони витрачають більше часу на збір та обробку даних, ніж на їх аналіз.

Запитання: Що з наведеного нижче найкраще описує час, який ваші команди можуть присвятити створенню аналітики на основі даних?

Щоб створити систему підготовки звітності, націлену на створення цінності, фінансова служба має забезпечити впевненість у достовірності та безпеці своїх даних.

Застосовувати на практиці новітні досягнення у сфері автоматизації, штучного інтелекту та технології блокчейн

Автоматизація: надання фінансовим командам свободи зосередитися на генерації інформації

Найгнучкіші фінансові служби та відділи підготовки звітності використовують засоби автоматизації для виходу на новий рівень операційної маневреності:

<ul>
 • Вони вдосконалені у використанні роботизованої автоматизації процесів (RPA) для досягнення нових рівнів ефективності. І вони використовують технології роботизації, засновані на правилах, для автоматизації процесів транзакційного фінансування великих обсягів.
 • Вони почали вивчати передовий напрямок в автоматизації – інтелектуальну автоматизацію процесів (RPA), яка поєднує роботизацію процесів із штучним інтелектом, зокрема машинним навчанням. Цим технологіям можна навчатися у процесі обробки дедалі більшого обсягу даних. У міру вдосконалення цих інструментів вони можуть бути використані для читання та аналізу складних контрактів та даних. Інші розумні технології, які можна застосувати у цій галузі: розпізнавання мови, обробка природної мови, біометрична ідентифікація та чат-боти.
 • Штучний інтелект: вилучення цінної інформації з даних

  Фінансові керівники можуть використовувати штучний інтелект для пошуку закономірностей у даних, а машинне навчання – для прогнозування сценаріїв та покращення результатів.

  Майже три чверті (72%) фінансових керівників, які взяли участь у дослідженні, зазначили, що штучний інтелект значно впливатиме на способи вилучення фінансовими службами цінної інформації з даних і в майбутньому стане критично важливою технологією для фінансових служб. Проводячи дослідження, ми попросили фінансових керівників оцінити три технології – роботизацію процесів (RPA), штучний інтелект та інструменти на основі блокчейну – за ступенем їхньої значущості. На даний момент лідирує роботизація, однак за п'ять років у лідери вийде штучний інтелект.

  Проте фінансовим директорам необхідно думати не лише про те, як використовувати штучний інтелект у роботі своїх служб. Їм слід задуматися і про те, як зацікавлені сторони, наприклад, інвестори, використовують штучний інтелект для отримання потрібної їм інформації з корпоративної звітності. Тому що штучний інтелект дозволяє інвесторам аналізувати корпоративну фінансову інформацію такими способами, які раніше навіть неможливо було уявити. 

  Штучний інтелект: вилучення цінної інформації з даних.

  72%

  респондентів зазначили, що штучний інтелект матиме значний вплив на способи вилучення фінансовими службами цінної інформації з даних та у майбутньому стане критично важливою технологією для фінансових служб .

  Запитання: Будь ласка, оцініть відносну важливість кожної з наступних технологій у фінансовій функції сьогодні та через п’ять років
  • Штучний інтелект та етичні питання

   Штучний інтелект розвивається дуже швидко, і фінансовим керівникам дуже важливо бути в курсі новітніх досягнень. Це дозволить їм приймати обґрунтовані рішення про те, де і як ця технологія може бути використана з максимальним корисним ефектом для фінансової служби та підготовки звітності. Тільки після цього фінансові керівники можуть планувати трансформацію свого відділу та закладати основу для її продуктивної взаємодії з IT.

   Проте виникають питання етичного характеру. Щодо фінансової служби та підготовки звітності мало поставити питання, чи правильно системи виконують операції. Слід замислитись і про те, чи правильні операції виконують системи. Це особливо актуально для такої технології як штучний інтелект, тому що законодавчі норми і правила змінюються повільніше і ще не пройшли перевірку на предмет адекватного попередження ризиків і реагування на них.

   Одним із способів розробки етичних стандартів для таких інструментів може стати опитування зацікавлених сторін, які відчують на собі наслідки застосування штучного інтелекту, для з'ясування їхньої думки щодо цієї технології. Крім того, сама система має бути побудована з урахуванням важливості забезпечення прозорості у тому, як система підготовки звітності приймає рішення.

  Блокчейн: очікуємо на радикальну зміну знайомої всім системи підготовки звітності?

  Технологія блокчейн дозволяє записувати транзакції з використанням розподіленого реєстру, що забезпечує кожному учаснику мережі можливість відслідковувати та перевіряти будь-які укладені колись транзакції на предмет їх достовірності практично в режимі реального часу. Тому деякі коментатори вважають, що застосування цієї технології з метою підготовки звітності та ведення бухгалтерського обліку стане галузевим стандартом, замінивши існуючі зараз ІТ-процеси та традиційний порядок підготовки звітності. У разі застосування блокчейну для автоматичної консолідації облікових даних фахівці з підготовки звітності зможуть витрачати менше часу на перехресні перевірки та агрегування, і більше часу на аналіз даних, які за умовчанням будуть вважатися достовірними.

  Дослідження EY показує, що деякі фінансові керівники визнають потенціал цієї нової технології. За даними дослідження, близько чверті (24%) респондентів вважають, що за п'ять років блокчейн стане найважливішою для фінансових служб технологією. Але для цього доведеться подолати низку проблем.  Наприклад, ключовим зацікавленим сторонам – від регуляторів до рад директорів – необхідно буде узгодити та впровадити відповідну нормативну базу.

  Підвищення довіри до вашої аналітики даних

  Фінансові керівники міркують про те, як перетворити дані на цінну для цілей звітності інформацію. Однак їм необхідно знайти компромісний шлях, щоб просувати інноваційні засоби використання даних, не відступаючи від стандартів і не підриваючи довіру.

  Згідно з дослідженням, ризики, пов'язані з даними, є одним із основних питань, що викликають занепокоєння фінансових директорів. А побоювання щодо безпеки даних – одна з найсерйозніших перешкод на шляху впровадження нових технологій підготовки звітності.

  Однак ці побоювання та ризики не повинні зупиняти компанії. Щоб створити систему підготовки звітності, націлену на створення цінності, фінансова служба має забезпечити впевненість у достовірності та безпеці своїх даних. Це вимагатиме змін не тільки в технологіях і процесах, а й у способі мислення, навичках та методах керівництва.

  5 головних викликів для фінансових директорів

  1. Різке зростання ризиків, пов'язаних із захистом та забезпеченням конфіденційності даних
  2. Стрімкий темп розвитку технологій
  3. Посилення регуляторного контролю та зміни в регулюванні
  4. Зростання потреби в отриманні інформації про перспективи
  5. Еволюція соціальних норм
  Запитання: Які найбільші перешкоди для впровадження інноваційних технологій звітності у вашій фінансовій сфері?
  Чоловік дивиться на графіки на планшеті
  (Chapter breaker)
  3

  Частина 3

  Трансформація кадрового складу фінансової служби та подолання культурних бар'єрів

  Фінансовим службам необхідно змінити свій кадровий профіль, у зв'язку з чим її керівникам можливо доведеться долати культурні бар'єри та діючу практику.

  Підготовка звітності, спрямованої на підвищення цінності компанії, передбачає не лише вміння співробітників фінансових служб працювати з новими технологіями – вона вимагатиме іншого кадрового профілю та набору навичок.

  Штат фінансових служб повинен бути посилений співробітниками, які, крім традиційних навичок бухгалтерського обліку та управління фінансами, мають стратегічні знання нових технологій, включаючи штучний інтелект, а також знання в таких галузях, як теорія аналізу та обробки даних та передові статистичні методи.

  Крім того, значну цінність для фінансових служб можуть мати співробітники, здатні розуміти та оцінювати взаємозв'язки між нефінансовою та фінансовою інформацією. Цей навик вимагає розуміння всіх тонкощів управління нефінансовою інформацією та розуміння взаємозв'язків між різними видами капіталу компанії.

  Фінансовим керівникам відомо про необхідність перезавантаження кадрового профілю їхньої служби. Більшість (79%) фінансових директорів, які взяли участь у дослідженні, відзначили нагальну потребу своєї служби у наборі нових спеціалістів.

  Проте змінити підхід може бути важко: небажання відмовитися від існуючої практики та опір змінам, які загальмують цей процес. У дослідженні 63% фінансових керівників зазначили, що «опір та культурні бар'єри всередині колективу фінансової служби перешкоджають впровадженню цифрових інновацій». У технологічних компаніях – для яких безперервний процес розробки та реалізації інновацій є обов'язковою умовою виживання у своїй галузі, де технологічний порядок постійно змінюється – вищих фінансових керівників особливо хвилює здатність своїх співробітників опановувати методи роботи з цифровими інструментами з такою ж швидкістю, яка потрібна для компанії в загалом.

  Запитання: Чи погоджуєтесь ви з тим, що «опір та культурні бар'єри всередині команди фінансової служби перешкоджають впровадженню цифрових інновацій».

  Щоб подолати опір і прискорити зміни у трудових ресурсах своєї фінансової служби, компаніям слід зосередитися на вирішенні двох пріоритетних завдань.

  Креативний підхід управління кадрами

  Фінансові служби починають відчувати потребу у співробітниках із новими навичками. Наступне покоління фахівців має знати не лише бухгалтерський облік та специфіку своєї галузі, а й про штучний інтелект, блокчейн та машинне навчання, а також розуміти, як ці технології працюють разом.

  У цьому дослідженні 72% з усіх опитаних фінансових керівників зазначили, що фахівці в галузі штучного інтелекту гратимуть вирішальну роль у процесі впровадження інновацій у фінансовій службі та підготовці звітності протягом найближчих двох років, і така ситуація буде характерною для всіх областей.

  При визначенні необхідних фахівців та їхніх навичок фінансовим керівникам слід відштовхуватися від стратегії своєї компанії, а також враховувати необхідність підтримувати або підвищувати рівень прозорості та сприяти створенню довгострокової цінності.

  Найпередовіші фінансові служби проводять аудит наявних у команді навичок та можливостей, щоб визначити, яких саме фахівців їм не вистачає. При цьому треба брати до уваги як основні навички, необхідні для роботи з новими технологіями та даними, так і стратегічні та допоміжні навички, наприклад, комунікабельність.

  Пріоритет знань та досвіду в галузі штучного інтелекту

  72%

  з усіх опитаних фінансових керівників зазначили, що фахівці в галузі штучного інтелекту відіграватимуть вирішальну роль у процесі впровадження інновацій у фінансовій службі та підготовці звітності протягом найближчих двох років.

  Запитання: Наскільки важливими будуть фахівці у сфері штучного інтелекту у фінансовій справі та звітності протягом наступних двох років?

  Створити інноваційний підхід до підбору та розвитку персоналу

  Багато компаній розуміють, що їм необхідні кадри з новими навичками та професійним профілем, але рідко вдаються до різних варіантів пошуку необхідних фахівців та нових способів розвитку наявних співробітників. Як правило, вони дотримуються традиційної практики і продовжують застосовувати методи, яким вже багато років.

  Фінансовим керівникам необхідно активніше переглядати існуючі підходи, а також уявлення про те, які компетенції та можливості має мати сучасна фінансова служба. Прикладом рішучих дій у відповідь на виклики цифрової революції та появи автомобілів з мережевими можливостями є автомобільна галузь.

  У нашому дослідженні фінансові керівники визнали актуальність креативного підходу до підбору та розвитку кадрів: 76% із них погодилися з необхідністю розширити сферу пошуку, щоб залучати фахівців із інших галузей.

  • Молоді фінансові керівники вище оцінюють значення передових компетенцій

   Дослідження EY показує, що на тлі загального для всіх респондентів розуміння критичної ролі експертів у передових технологічних галузях для просування цифрових інновацій, молоді фінансові керівники надають цьому значно більшого значення. Наприклад, із фінансових керівників віком до 39 років включно понад чверть (27%) вказали на важливу роль фахівців із роботизації для впровадження цифрових інновацій у фінансовій службі. Серед керівників віком 50 років і старших, таку відповідь дали лише 16%.  Дослідження показує, що молоді фінансові керівники також високо оцінюють значущість фахівців з аналізу та обробки даних та статистики для проведення цифрової інновації. Можливо, це відображає той факт, що молоді покоління краще розуміють вплив нових технологій та більшою мірою підтримують залучення до фінансової служби відповідних профільних фахівців.

  Жінка простягається, щоб торкнутися світлових променів
  (Chapter breaker)
  4

  Частина 4

  Напрямок розвитку

  Використовуючи великі обсяги різноманітних даних, фінансові служби можуть надавати цінну інформацію про бізнес і сприяти створенню довгострокової цінності для зацікавлених сторін.

  На створення довіри може знадобитися ціле життя, а на її втрату – кілька секунд. Хоча її відновлення залежить від багатьох факторів, звітність може відігравати важливу роль.

  Команда підготовки звітності повинна вміти користуватися різними міждисциплінарними даними, до яких вона має доступ. Застосовуючи цифрові технології та аналітичні навички, співробітники можуть отримувати та включати у звітність цінну інформацію, яка дозволить зацікавленим сторонам краще зрозуміти якість бізнесу компанії та підтримати створення довгострокової цінності.

  Для максимально ефективного використання всіх даних під час підготовки звітності фінансовим керівникам слід подумати про запровадження трьох критично важливих змін:

  Зрозуміти, наскільки ефективним є ваш підхід до підготовки звітності та забезпечення її прозорості порівняно з підходами аналогічних компаній

  Необхідно порівняти свій підхід до підготовки звітності з підходами аналогічних компаній та лідерів у цій галузі. Це стане відправною точкою для аналізу та побудови структурованої системи підготовки звітності, яка б демонструвала зацікавленим сторонам зусилля компанії зі створення довгострокової цінності. При цьому, слід звернути увагу, як інші компанії підтверджують достовірність своєї нефінансової інформації, щоб забезпечити довіру до неї з боку зовнішніх зацікавлених осіб та рад директорів. Також потрібно подумати і про те, як керувати ризиками та використовувати можливості, щоб удосконалювати допоміжні процеси та системи.

  Виробити переконливу та прагматичну концепцію застосування фінансовою службою перспективних технологій

  Найближчими роками зросте роль розумних систем у виконанні дедалі більшої кількості процесів і завдань у межах підготовки звітності, трансформуючи здатність фінансових служб отримувати цінну інформацію з даних. Для реалізації потенціалу розумних систем вже зараз слід розпочати виявлення проблем у підготовці звітності, які можна вирішити за допомогою цих технологій, та планування трансформації застосовуваного зараз підходу. Це дозволить фінансовій службі виробити переконливу концепцію необхідних змін та план дій щодо їх впровадження. Крім того, це дозволить їй подолати організаційний опір та ефективно взаємодіяти з ключовими зацікавленими сторонами, у тому числі членами наглядових рад та аудиторських комітетів.

  Знаходити непрості компромісні рішення, що дозволяють мінімізувати ризики, пов'язані з даними, та використовувати закладені в них можливості

  Непросте завдання - це пошук компромісу між «даними як фактор ризику» і «даними як джерелом можливостей». Фінансовим керівникам необхідно просувати інноваційні методи роботи з даними, уникаючи провалів у безпеці даних і ситуацій, що становлять загрозу конфіденційності інформації клієнтів. Це вимагатиме формування внутрішньої культури поводження з даними, що вимагає від усіх співробітників слідування чіткої стратегії з використання даних, що спирається на кодекс корпоративної поведінки та принципи управління даними. При цьому, замість простого виконання нормативних актів про захист даних та забезпечення їхньої конфіденційності, фінансовим керівникам варто переглянути своє ставлення до дотримання вимог, розглядаючи цей процес як можливість сформувати позитивний підхід до даних.

  Підсумок

  Для компаній існує нагальна потреба забезпечити прозорість своєї звітності, щоб зміцнювати довіру до себе і доводити, як вони створюють довгострокову цінність. Цього можна досягти, використовуючи вже наявні дані та перетворивши їх на свій стратегічний актив.

  Щоб відновити довіру до бізнесу, фінансові служби повинні застосовувати нові технології для аналізу даних та опановувати нові знання, що знаходяться за межами сфери бухгалтерського обліку. Це дозволить вивести процес підготовки звітності на якісно новий рівень.

  Про цю статтю

  Автор EY Global

  Multidisciplinary professional services organization