7 хвилин читання 24 серп. 2018
business seminar office

Як МСФЗ змінить облік доходу та оренди

Якщо ви готуєте фінансову звітність відповідно до МСФЗ, ви, ймовірно, зіткнетеся зі значними труднощами у звітуванні доходу та оренди.

МСФЗ (IFRS) 15 «Дохід від договорів з клієнтами» замінює раніше існуючі положення МСФЗ про визнання доходу. Новий стандарт застосовується для річних звітних періодів, що починаються з 1 січня 2018 року або після цієї дати.

МСФЗ (IFRS) 15 містить вимоги до бухгалтерського обліку для будь-якого доходу та поширюється на всі компанії, які укладають договори на продаж товарів або надання послуг клієнтам. Його застосування може призвести до перегляду фінансових та нефінансових даних, що відображаються, а також методів обробки та розкриття даних.
МСФЗ (IFRS) 15 торкнеться різних сфер діяльності компанії, починаючи з маркетингу і продажів, та закінчуючи комерційними та фінансовими питаннями. Масштаб змін залежить від галузі, комерційних відносин із клієнтами, а також існуючих систем та даних.

Оренда

МСФЗ 16 «Оренда» замінює існуючі вимоги щодо обліку оренди. Новий стандарт застосовується для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2019 року або після цієї дати, у деяких випадках допускається дострокове застосування.

Для орендарів запроваджується вимога визнавати більшість договорів оренди у своїх балансах. Орендарі повинні застосовувати єдину модель обліку до всіх договорів оренди з певними винятками. Облік для орендодавців практично не змінився. Визнання орендарями активів та зобов'язань, пов'язаних з орендою, може серйозно вплинути на їхню фінансову звітність та бізнес у цілому. Компаніям потрібно переглянути облікову політику та систему внутрішнього контролю, щоб відповідати вимогам нового стандарту.

Підсумок

Зміни МСФЗ (IFRS) 15 «Дохід від договорів з клієнтами» та МСФЗ 16 «Оренда» стосуються багатьох компаній. Наслідки цих змін не обмежуються фінансовою звітністю. Вони можуть також торкнутися ІТ, процесів та систем контролю.