Чому прогрес у розкритті інформації про кліматичні ризики не призводить до прискорення декарбонізації?

Автор EY Global

Multidisciplinary professional services organization

8 хвилин читання 19 квіт. 2022

Показати джерела

Міжнародне дослідження EY «Барометр розкриття інформації про кліматичні ризики» за 2021 пояснює, чому необхідно прискорити реалізацію корпоративних кліматичних стратегій.

Коротко
 • Організації продовжують підвищувати якість та повноту розкриття інформації щодо кліматичних ризиків.
 • Лише 41% компаній у вибірці проводять сценарний аналіз і лише 15% включають до своєї фінансової звітності інформацію про вплив змін клімату.
 • При плануванні стратегії майбутнього зростання та підготовці звітів про результати необхідно насамперед враховувати ризики та можливості, пов'язані зі зміною клімату.

Міжнародне дослідження EY «Барометр розкриття інформації про кліматичні ризики» показує, що в результаті тиску з боку зацікавлених сторін компанії у всьому світі приділяють все більше уваги ризикам та можливостям, пов'язаним із зміною клімату, і що ці питання стають пріоритетними для рад директорів та виконавчого керівництва.  

В основу дослідження покладено загальнодоступну інформацію, розкриту учасниками найбільш схильних до кліматичних змін секторів відповідно до рекомендацій Робочої групи з розкриття фінансової інформації, пов'язаної зі зміною клімату (TCFD). Проаналізовано дані більш ніж 1100 компаній із 42 країн.  

Дослідження показало, що компанії підвищують якість та повноту розкриття фінансової інформації щодо кліматичних змін. Крім зростаючого тиску з боку інвесторів це пояснюється тим, що все більше регуляторів вводять обов'язкову вимогу про підготовку звітності згідно з рекомендаціями TCFD, і тепер ці рекомендації необхідно враховувати у відповідях на питання щорічної анкети міжнародної некомерційної організації CDP, що сприяє розкриттю інформації про вплив на клімат та екологію.

Відповідно до результатів дослідження за 2019 рік цього року якість інформації, розкритої за рекомендаціями TCFD, також відстає від її повноти. Середній показник за другим критерієм знаходиться на рівні 70%, тоді як за якістю він становив лише 42% по всіх секторах та регіонах та за всіма 11 рекомендаціями TCFD.

Майже у 50% розглянутих компаній у дослідженні повнота розкриття становить 100%, але 100%-го рівня якості досягли лише 3% з них, що свідчить про наявність можливостей для подальшого прогресу. Ці дані вказують на те, що про ризики і можливості, пов'язані зі зміною клімату, звітує все більше компаній, але багато хто, очевидно, робить це «для галочки».

У звітності більше уваги варто приділяти ризикам та можливостям

Результати дослідження показують, що багато організацій включають у звітність дані, які безпосередньо не стосуються ризиків. Наприклад, розкриття інформації про викиди 1-ї та 2-ї категорії ніяк не характеризує схильність компанії до фізичних ризиків, наприклад, підвищеного ризику повені або пожежі на фабриці або в центрі обробки даних. Для розкриття фінансової інформації, пов'язаної зі зміною клімату та зміною поведінки, ймовірно, потрібен глибший аналіз.

Крім того, поточні оцінки кліматичних ризиків часто відносяться до окремих частин бізнесу та включають лише якісний аналіз. При цьому ми знаємо, що вплив фізичних ризиків та ризиків перехідного періоду на продукти, послуги, ланцюги постачання та операційну діяльність може серйозно позначитися на операційних витратах та виручці всього підприємства.

Щоб точно оцінити їхню потенційну дію (як позитивну, так і негативну), у тому числі на стратегію, необхідно досить повно розкривати інформацію про ризики та можливості, пов'язані зі зміною клімату.

Для надійної оцінки ризиків необхідно опиратися на кліматичні сценарії

Оскільки ризики, пов'язані зі зміною клімату, за своєю природою складніші та довгострокові, ніж більшість звичайних бізнес-ризиків, сценарний аналіз абсолютно необхідний для розуміння фізичного, економічного та регуляторного впливу майбутніх кліматичних умов на операційну діяльність та ланцюги постачання.

Дослідження показує, що лише 41% компаній у вибірці проводять сценарний аналіз і такий результат насторожує. Порівняно з іншими компонентами інформації, що розкривається, цей аналіз провести складніше, але він є найважливішим аспектом підготовки звітності згідно з рекомендаціями TCFD, оскільки дозволяє трансформувати теорію в реальну стратегію.

Сценарний аналіз

41%

організацій у вибірці проводять сценарний аналіз.

Такої ж думки дотримуються регуляторні та консультативні органи. У 2020 році з'явилася низка нових посібників з проведення сценарного аналізу, підготовлених зокрема Міжурядовою групою експертів зі зміни клімату1, центральними банками, що входять до коаліції Network for Greening the Financial System (NGFS)2, і навіть ринковими регуляторами та органами пруденційного нагляду.

Сценарний аналіз повинен бути джерелом інформації для оцінки ризиків, розробки стратегії та прийняття інвестиційних рішень, а також враховуватись при визначенні розміру винагороди та стимулів для працівників. Також вся фінансова інформація, пов'язана зі зміною клімату, повинна бути включена до основних звітних фінансових документів, а дані про кліматичні ризики необхідно враховувати в оцінках та припущеннях, що використовуються у фінансовій звітності, у тому числі у моделях оцінки знецінення та амортизації активів.

Сценарний аналіз повинен бути джерелом інформації для оцінки ризиків, розробки стратегії та прийняття інвестиційних рішень, а також враховуватись при визначенні розміру винагороди та стимулів для працівників.

Проте наше дослідження показало, що інформацію про вплив кліматичних змін включають у свою фінансову звітність лише 15% компаній у вибірці, що означає, що переважна більшість із них або не мають достовірних даних про фінансові наслідки різних сценаріїв, або ще не провели повної оцінки цих наслідків для свого бізнесу.

У перспективі не варто розраховувати на те, що регулятори та ринки капіталу погодяться вважати точними оцінки кліматичних ризиків та можливостей, які будуть зроблені без серйозного сценарного аналізу.

Щоб відповідати очікуванням зацікавлених сторін, компаніям необхідно буде надати дані про відносний розмір та часові рамки фізичних ризиків та ризиків перехідного періоду у своєму регіоні та секторі, а в ідеалі розробити песимістичний, базовий та найімовірніший сценарії.

Потрібно зрозуміти, де найбільший потенціал для зниження викидів по всьому ланцюгу створення вартості, включаючи суміжні сегменти

Для розуміння ризиків та  можливостей, пов'язаних із зміною клімату, необхідно оцінювати не тільки власну діяльність, але й використовувати складніші методи управління даними, їх аналізу та прогнозування. У більшості компаній викиди, що виникають вище і нижче у ланцюзі створення вартості (категорія 3), істотно перевищують їх власні (категорії 1 та 2). Саме тому найбільш значних результатів найчастіше можна досягти або на етапах подальшого виробництва та транспортування, або в процесі попередньої переробки та під час використання та перевезення продукції.

Ця проблема характерна не тільки для таких «брудних» галузей, як видобуток залізняку, де значні обсяги викидів категорії 3 виникають у покупців залізорудної продукції при її переробці в сталь. Наприклад, викиди парникових газів від світового виробництва одягу та взуття перевищують сукупний обсяг, що генерується морськими вантажоперевезеннями та авіаційною галуззю разом узятими3, при цьому більша їх частина відноситься до категорії 3.

Тому галузі, де є максимальний потенціал зниження викидів, не завжди очевидні. Зокрема, велика фармацевтична компанія виявила, що 80% її викидів пов'язані з кількістю часу, протягом якого її продукція використовувалася споживачами в душі. Викиди від виробництва не м'ясних продуктів харчування переважно виникають у процесі транспортування. Для сектора інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ)  одним із основних компонентів стратегії декарбонізації, ймовірно, стане робота з кінцевими користувачами щодо підвищення їх «вуглецевої свідомості».

У зв'язку з цим не дивно, що інвестори дедалі ретельніше аналізують викиди по всьому ланцюгу створення вартості, особливо в «брудних» секторах і там, де бізнес орієнтований на споживача. У посібнику з визначення науково-обґрунтованих цілей говориться, що «якщо викиди категорії 3 становлять як мінімум 40% від сукупного обсягу викидів за всіма трьома категоріями, то для викидів категорії 3 потрібно встановити цільовий показник».4

Проблема тут у тому, що багато організацій нині мають непрозорі, з погляду вуглецевого сліду, ланцюги постачання. Тому вони повинні працювати зі своїми постачальниками та пропонувати їм стимули, щоб залучити їх до процесу декарбонізації. Пошуку можливостей зі скорочення викидів у своєму ланцюжку постачання потрібно приділяти не менше уваги, ніж її аналізу щодо порушень прав людини.

Подальші кроки у сфері підготовки кліматичної звітності

Наразі політична воля та громадська думка у всьому світі націлені на рішучі заходи,  покликані зупинити зміну клімату. Тому при плануванні своєї стратегії майбутнього зростання компаніям необхідно насамперед враховувати пов'язані з цим ризики та можливості.

Деякі організації неохоче реагують на зміну клімату через багато невизначеності щодо ризику переходу, а також його фізичних наслідків. Проте компанії часто звертаються до можливого майбутнього нових технологій, не знаючи точно, коли вони з'являться.

Проте через численні фактори невизначеності щодо ризиків перехідного періоду, їх характеру та термінів, а також потенційного фізичного впливу, деякі гравці не поспішають робити будь-які кроки. Натомість вони будують припущення щодо майбутніх можливостей нових технологій, не знаючи точно, коли вони можуть з'явитися.

Обмірковуючи свої подальші кроки щодо адаптації до змін клімату, слід відповісти на такі питання:

<ul>
 • Які масштаби ризиків та можливостей існують для нашої компанії в контексті зміни клімату?
 • Як змінити стратегію моєї компанії, щоб реагувати на ризики та можливості, пов'язані зі зміною клімату? І які стратегічні ініціативи для цього будуть потрібні?
 • Що я повинен зробити, щоб пройти свій шлях декарбонізації?
 • Як взаємодіяти з ринком, щоб донести до його учасників інформацію про масштаби наших ризиків та можливостей, заплановані зміни у нашій стратегії та успіхи на шляху до декарбонізації? Що потрібно зробити, щоб ефективно пройти свій шлях до декарбонізації?
 • Підсумок

  Викиди категорій 1 і 2 навряд чи будуть єдиним або навіть найсерйознішим джерелом кліматичних ризиків ще й тому, що вони не впливають на схильність компаній до фізичних ризиків, пов'язаних зі зміною клімату. Організаціям необхідно аналізувати не тільки свій ланцюг створення вартості, але і його суміжні сегменти, щоб виявляти вразливі місця та можливості для зростання, а також знаходити та використовувати найпотужніші важелі декарбонізації. Для цього їм необхідно оцінити надійність та стійкість своїх бізнес-стратегій та активів, використовуючи низку можливих кліматичних сценаріїв.

  Про цю статтю

  Автор EY Global

  Multidisciplinary professional services organization