4 хвилин читання 15 вер. 2019
Two Brown Argus butterflies sitting ear grass

Як керувати цифровою трансформацією

Автори
Hank Prybylski

EY Americas Vice Chair – Advisory

Committed to building a better working world by helping clients grow, improve and protect their businesses through innovation and transformation. Husband, father, sports coach and lacrosse fan.

John de Yonge

EY Global Markets EYQ Global Insights Director

Analyst and thought leader focused on disruption, sustainability and megatrends. Proponent of innovation for meeting global resource challenges. Skier. Fly-fisher. Tae kwon do black belt.

4 хвилин читання 15 вер. 2019

Дайте відповідь на десять запитань Індексу трансформації. Це допоможе вам визначити, на якому етапі знаходиться ваша компанія й як їй перейти на наступний рівень.

Світ стрімко змінюється. Інновації надзвичайно швидко створюють можливості. Деякі з них — зміна поведінки споживачів, поведінковий дизайн і майбутнє роботи — вже є реальність. Інші, такі як збільшення можливостей людей, гнучкі ринки й квантові обчислення, стоять на горизонті. Можливості здаються нескінченними. Як і виклики.

Чи може мета надихнути на нові способи роботи й мислення? Як постійні зміни можуть сприяти стабільному зростанню? Як зробити споживачів співтворцями? Що є більш цінним: нематеріальні цінності чи активи?

Ми розробили Transformative Index — опитування з десяти запитань, яке допомагає лідерам компаній знайти орієнтир в епоху невизначеності. Воно допомагає зрозуміти, на якому етапі трансформацій знаходиться компанія, з якими викликами зіштовхується і що їй слід робити далі. Індекс і його рекомендації можна використовувати як основу для розвитку інноваційного організаційного мислення, що залучає до запровадження інновацій всіх стейкхолдерів – від клієнтів і колег до всього суспільства в цілому. Він допомагає розставити пріоритети й розробити гнучкий план для відповідей на виклики майбутнього.

The Transformative Index

Transformative Index був створений на основі дослідження EYQ, глобального аналітичного центра, який досліджує перспективи подальшого розвитку бізнесу й технологій. Останнє дослідження було присвячено динаміці появи викликів від трансформацій і підривних технологій. У ньому взяли участь понад 1 000 головних виконавчих директорів 5 000 найбільших компаній світу. Вони розповіли про рівень готовності їхніх організацій до використання можливостей трансформаційної епохи. Усі компанії різняться залежно від рівня обізнаності про інновації, відчуття їх терміновості й готовності до трансформації.

Transformative Index виокремлює три види організацій відповідно до їхньої готовності до підривних технологій, зокрема у сферах лідерства, культури й інновацій, — гусениця, лялечка й метелик. Компанії гусениці фокусуються на розвитку успіху традиційними методами. Щоб стати лідерами, ці компанії мають переглянути свою готовність до підривних технологій. Компанії лялечки усвідомлюють вплив підривних технологій на бізнес і розвивають культуру інновацій у процесі трансформування. Компанії метелики є найбільш інноваційними. Вони прагнуть досягнути найбільшого потенціалу шляхом запровадження трансформаційного мислення у всьому підприємстві.

Результати Transformative Index та відповідний рівень зрілості компаній допомагають визначити кроки, які компанії можуть зробити, щоб перейти до наступного етапу трансформації. Ось приклади компаній на стадіях гусениці, лялечки й метелика.

Close up caterpillar climbing leaf

Рівень зрілості: гусениця

Компанії, які фокусуються на розвитку успіху традиційними методами.

Сьогодні: На рівні організації обговоріть, які зміни необхідні для відповіді на нові виклики.

У майбутньому: Узгодьте з керівництвом і радою директорів плани інвестицій, зміни в культурі, управлінні й донесіть це до акціонерів. Необхідно бути готовим до експериментів і прийняття ризиків.

Після цього: Обговоріть із ключовими інвесторами питання підривних технологій й потенційних інвестицій в інновації.

Rice Paper butterfly chrysalis

Рівень зрілості: лялечка

Компанії, які усвідомлюють вплив підривних технологій на бізнес і створюють культуру інновацій у процесі трансформування.

  • Сьогодні: Визначте ключові прогалини. Також важливо визнати, що ваш підхід до інновацій є не проектом, а трансформацією організації, що впливає на культуру, мету, операції та бізнес-модель.
  • У майбутньому: Розгляньте питання про узгодження винагород, показників та управління для підтримки інноваційних цілей. Переконайтесь, що головний виконавчий директор керує процесом запровадження інновацій, а рада директорів приділяє увагу загрозам і ризикам.
  • Після: Знайдіть відповідальних осіб із змін у вашій компанії та об'єднайте їх, щоб вони могли вільно працювати над трансформацією. Їх можна об'єднати в команди або призначити на окремі функції. Подумайте про те, як використати трансформацію талантів і стимулювати зміни в культурі. Цьому посприяє рекрутинг людей із різними поглядами й досвідом.
Butterfly Red spider lily

Рівень зрілості: метелик

Найбільш інноваційні компанії, які зберігають трансформаційне мислення у всьому підприємстві й успішно його реалізовують.

Сьогодні: планують теперішнє й майбутнє, що лежить поза ним. Як лідер, ви можете запровадити цифрові технології у весь ланцюг вартості – від стратегії й розробки до управління ризиками.

У майбутньому: Працюйте над розробкою екосистем, мереж та інноваційних форматів співпраці не тільки в межах організації, але і ззовні. Це відкриє для вас нові можливості й шляхи масштабування.

Після: Запитайте себе: «Яка частина мого бізнесу вже мертва?» Після відповіді ви знайдете ресурси для інновацій. Ви також можете переглядати стратегію — покращуйте плани й переробляйте концепції.

Компанії сьогодні стикаються з вибором: розпочати процес трансформації в стадії лялечки чи залишитися гусеницями, піддаючи ризику лідерство на ринку. Розуміння рівня зрілості організації полягає в можливості відповідати на інноваційні виклики сьогодні, в майбутньому та після. Це дозволяє лідерам скласти план переходу на наступний рівень трансформації й використати конкуретну перевагу.

Підсумок

Індекс трансформацій дозволяє компанії оцінити, на якій стадії трансформації вони знаходяться й розробити план розвитку для успіху в епоху інновацій.

Про цю статтю

Автори
Hank Prybylski

EY Americas Vice Chair – Advisory

Committed to building a better working world by helping clients grow, improve and protect their businesses through innovation and transformation. Husband, father, sports coach and lacrosse fan.

John de Yonge

EY Global Markets EYQ Global Insights Director

Analyst and thought leader focused on disruption, sustainability and megatrends. Proponent of innovation for meeting global resource challenges. Skier. Fly-fisher. Tae kwon do black belt.

  • Facebook
  • LinkedIn
  • X (formerly Twitter)

Transformative Index

Оцініть свою готовність до трансформації за допомогою нашого інструменту бенчмаркінгу.

Читати далі