Заява про юридичну відповідальність

  1. Про компанію EY
  2. Сайт ey.com
  3. Відмова від відповідальності

 

 

1. Про компанію EY

Компанія EY — міжнародний лідер у сфері надання аудиторських, податкових, консалтингових послуг та послуг із супроводу угод. Унікальні рішення й послуги найвищої якості, які ми пропонуємо, зміцнюють довіру до ринків капіталу й економіки в різних країнах світу. Ми формуємо видатних лідерів, під керівництвом яких наш колектив завжди виконує взяті на себе зобов’язання перед усіма стейкхолдерами. Тим самим ми робимо значний внесок в покращення ділового середовища на благо наших співробітників, клієнтів та суспільства в цілому.

У цьому повідомленні про юридичну відповідальність «EY» позначає глобальну організацію фірм у складі Ernst & Young Global Limited (“EYG”), кожна з яких є окремою юридичною особою. EYG, британська компанія, обмежена гарантіями своїх учасників, не надає послуг клієнтам.

Мережа EY поділена на чотири великих географічних регіони: Північна й південна Америка, регіон EMEIA, Азіатсько-Тихоокеанський регіон і Японія.

Північна й Південна Америка
Фірми EYG, які здійснюють свою господарську діяльність в Північній, Центральній і Південній Америці, а також компанія Ernst & Young (Israel) Ltd. («Фірми на американському континенті») є самостійними й незалежними юридичними особами, які прямо або опосередковано входять до складу Ernst & Young Americas LLC.

Ernst & Young Americas LLC — це компанія з обмеженою відповідальністю, заснована в штаті Делавер, яка координує всю діяльність фірм на американському континенті. Вона не надає професійних послуг клієнтам і не бере участі в реалізації проектів клієнтів. Незважаючи на те, що компанія Ernst & Young Americas LLC слідкує за змінами політик EYG на рівні фірм на американському континенті й сприяє поглибленню співпраці між ними, вона не здійснює контроль чи керівництво, а також не має права власності в фірмах на американському континенті. Компанія Ernst & Young Americas LLC не є агентом фірм на американському континенті й не наділена повноваженнями на представлення їхніх інтересів або встановлення зобов'язань для них. Жодна з фірм на американському континенті не є агентом Ernst & Young Americas LLC та не може представляти її інтереси або встановлювати для неї зобов'язання в той чи інший спосіб.

EMEIA 
Фірми EYG, що здійснюють свою господарську діяльність в Європі, на Близькому Сході, в Індії й Африці («Фірми EMEIA»), є самостійними й незалежними юридичними особами, які прямо або опосередковано входять до складу Ernst & Young EMEIA Limited.

Ernst & Young EMEIA Limited — британська компанія, відповідальність якої обмежена гарантіями її учасників, є головою управляючою компанією фірм EMEIA в регіоні EMEIA. Компанія Ernst & Young EMEIA Limited не займається торговою або будь-якою іншою діяльністю, направленою на отримання прибутку, відповідно до її установчих документів, їй заборонено надавати професійні послуги. Відповідно, вона не бере участь у реалізації проектів для клієнтів. Крім того, попри те, що компанія Ernst & Young EMEIA Limited сприяє узгодженості дій і поглибленню співпраці між такими фірмами, вона не здійснює контроль чи керівництво, а також не має права власності в фірмах EMEIA. Компанія Ernst & Young EMEIA Limited не є агентом і не наділена повноваженнями представляти інтереси чи встановлювати зобов'язання для фірм EMEIA, так само як жодна з фірм EMEIA не є агентом і не наділена повноваженнями представляти інтереси чи встановлювати зобов'язання для Ernst & Young EMEIA Limited.

Ernst & Young Europe LLP — створене відповідно до законодавства Великобританії товариство з обмеженою відповідальністю, учасник EYG й Ernst & Young EMEIA Limited та материнська компанія ряду фірм EMEIA в Європі. Ernst & Young Europe LLP не надає професійних послуг і не бере участь у реалізації проектів клієнтів. Попри те, що компанія Ernst & Young Europe LLP — материнська компанія деяких фірм EMEIA, вона не є агентом і не наділена повноваженнями представляти інтереси чи встановлювати зобов'язання для фірм EMEIA або Ernst & Young EMEIA Limited. Ні Ernst & Young EMEIA Limited, ні фірми EMEIA не є агентами й не наділені повноваженнями представляти інтереси або встановлювати зобов'язання для Ernst & Young Europe LLP.

Азійсько-Тихоокеанський регіон 
Фірми EYG, які здійснюють свою господарську діяльність в Азійсько-Тихоокеанському регіоні («Фірми АТР»), є самостійними й незалежними юридичними особами, які прямо або опосередковано входять до складу Ernst & Young Asia-Pacific Limited

Ernst & Young Asia-Pacific Limited—гонконгська компанія, відповідальність якої обмежена гарантіями її учасників, є головною управляючою компанією фірм АТР в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Компанія Ernst & Young Asia-Pacific Limited не займається торговою або будь-якою іншою діяльністю, направленою на отримання прибутку, відповідно до її установчих документів, їй заборонено надавати професійні послуги. Відповідно, вона не бере участь у реалізації проектів для клієнтів. Крім того, незважаючи на те, що компанія Ernst & Young Asia-Pacific Limited сприяє узгодженості дій й поглибленню співпраці між вказаними фірмами, вона не здійснює контролю чи керівництва, а також не має права власності в фірмах АТР. Ernst & Young Asia-Pacific Limited не є агентом і не наділена повноваженнями представляти інтереси або встановлювати зобов'язання для для фірм АТР, так само як і жодна з фірм АТР не є агентом і не наділена повноваженнями представляти інтереси чи встановлювати зобов'язання для Ernst & Young Asia-Pacific Limited.

Японія
Фірми в складі EYG, які здійснюють господарську діяльність у Японії, є самостійними й незалежними юрииюридичнимибами. Управляюча компанія в Японії відсутня.

 

 

2. Сайт ey.com

Сайт ey.com (цей «Сайт») містить глобальний контент, який стосується міжнародного бізнесу й господарської діяльності EY, а також локальний контент, присвячений бізнесу й господарській діяльності фірм на місцях.

Власником і розробником глобального контенту є EYGM Limited ("EYGM"). Компанія з обмеженою відповідальністю EYGM Limited зареєстрована на Багамських островах і входить до складу EYG. Компанія EYGM —центральна організація, що займається координацією і не надає послуг клієнтам.

Власниками й розробниками локального контенту, розміщеного на сторінках, присвячених окремим країнам, є відповідні фірми на місцях.

 

 

3.  Відмова від відповідальності

Користуючись цим Сайтом, ви погоджуєтеся з нижченаведеними умовами. Інформація на сайті призначена для формування у користувачів загального уявлення про питання, які можуть бути для ними цікавими. Незважаючи на всі наші зусилля по розміщенню тільки актуальної й достовірної інформації, все ж можуть траплятися помилки. Крім того, цей Сайт може містити посилання на певні положення законодавства й нормативно-правових актів. Законодавство й нормативно-правові акти можуть з часом змінюватися, тому вони мають тлумачитися тільки з урахуванням певних обставин.

EY ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА БУДЬ-ЯКІ ПОМИЛКИ АБО ПРОПУСКИ В КОНТЕНТІ, РОЗМІЩЕНІ НА ЦЬОМУ САЙТІ.

Весь контент на Сайті й всі послуги, які надаються з його допомогою, надаються «як є», без будь-яких гарантій щодо повноти, достовірності чи своєчасності, а також без будь-яких запевнень , гарантій або договірних умов будь-якого характеру, як прямо виражених, так і тих, які мали на увазі. EY не запевняє й не гарантує, що цей сайт, послуги й (або) інформація, яка надається з його допомогою, програмне забезпечення або інші матеріали, завантажені з цього Сайту, будуть актуальними, достовірними, безперервними, без помилок, не міститимуть вірусів або інших шкідливих компонентів.

У ПОВНОМУ ОБСЯЗІ, ДОЗВОЛЕНОМУ ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ, EY ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ ВІД УСЬОГО ОБСЯГУ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПЕРЕД ВАМИ Й ІНШИМИ ОСОБАМИ ЩОДО КОНТЕНТУ НА САЙТІ Й ПОСЛУГ, ЩО НАДАЮТЬСЯ З ЙОГО ДОПОМОГОЮ, АБО НА ОСНОВІ БУДЬ-ЯКОЇ ТЕОРІЇ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ, У ДОГОВІРНОМУ ПОРЯДКУ, ЗА ГАРАНТІЄЮ, НА ОСНОВІ СУВОРОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ, ЧЕРЕЗ НЕОБЕРЕЖНІСТЬ АБО БУДЬ-ЯКИМ ІНШИМ ЧИНОМ, НЕЗАЛЕЖНО ВІД ТОГО, ЧИ НАСТАЄ ТАКА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ В РЕЗУЛЬТАТІ ВИНИКНЕННЯ ПРЯМИХ, ОПОСЕРЕДКОВАНИХ, НАСТУПНИХ, ОСОБЛИВИХ, ШТРАФНИХ АБО ІНШИХ ВИДІВ ЗБИТКІВ, НАВІТЬ ЯКЩО КОМПАНІЮ EY ПРОІНФОРМУВАЛИ, ВОНА ЗНАЛА АБО ПОВИННА БУЛА ЗНАТИ ПРО ВІРОГІДНІСТЬ ВИНИКНЕННЯ ПОДІБНИХ ЗБИТКІВ.

Інформація, представлена на цьому сайті, не повинна тлумачитися як професійні консультації або послуги з правових, податкових, бухгалтерських або інших питань. Ви повинні звернутися до EY або до іншого професіонального консультанта, ознайомленого з вашою фактичною ситуацією, для отримання рекомендацій з конкретних податкових чи інших питань до прийняття будь-яких рішень. Ви можете передати конфіденційну інформацію будь-якій фірмі у складі EYG тільки після того, як отримали від неї згоду на надання вам послуг, які вам необхідні.

Стрічки новин, подкасти й оновлення на електронну пошту — умови використання
Стрічки новин, подкасти й оновлення на електронну пошту — безкоштовні послуги, які надаються окремими фірмами в складі EY фізичним особам для приватних некомерційних цілей. Стрічка новин EY — це спосіб, з допомогою якого EY направляє заголовки статей, описи й посилання в форматі XML фізичним особам, які користуються засобами прочитання RSS або агрегаторами. Подкаст — аудіопрограма, на яку можуть підписуватися фізичні особи. EY надає фізичним особам доступ до подкастів з метою особистого використання. Агрегатори стрічки новин, подкастів й оновлень на електронну пошту можуть вбудовувати стрічки новин EY у свої каталоги в інтересах осіб, які використовують такі агрегатори. Будь-яке інше використання, включаючи копіювання, відтворення, повторну публікацію, завантаження, передачу або поширення наших стрічок новин або подкастів тим чи іншим способом або засобами, заборонено.

EY залишає за собою право в будь-який час припинити надання стрічок новин, подкасті чи оновлень на електронну пошту. Весь контент, зображення, логотипи, зо розміщуються у стрічках новин, подкастах й оновленнях EY на електронну пошту, є власністю EYGN Limited (“EYGN”), і всі права захищені. EYGN входить до складу EYG. Компанія EYGM—центральна організація, що займається координацією і не надає послуг клієнтам.

Посилання
Ви можете давати посилання на цей Сайт, за умови, що такі посилання не передбачають:

  • несанкціоноване використання нашого логотипу;
  • хибні заяви (як фактичні, так і ті, що мають на увазі) про схвалення або інші відносини з EY або локальними фірмами;
  • кадрування або вбудовування будь-яких інших сторінок нашого сайту;
  • інше порушення наших прав на товарні знаки, авторських прав і (або) інших прав на результати інтелектуальної діяльності.

 EY не несе жодної відповідальності за контент, достовірність або безпечність будь-яких сайтів, пов'язаних (через гіперпосилання або в інший спосіб) з нашим сайтом.

Деякі посилання, розміщені на цьому Сайті, ведуть до серверів, які обслуговуються фізичними особами або організаціями, над якими EY не здійснює контролю. EY не надає будь-яких запевнень або гарантій щодо достовірності або будь-якого іншого аспекту інформації, що зберігається на таких серверах. Посилання на сторонній сайт не варто тлумачити як схвалення з боку EY або іншої третьої особи щодо інших осіб, їх продукції та послуг.

Сповіщення про авторські права
Якщо не вказано інше, весь матеріал, що розміщується в глобальній частині Сайту, захищений авторським правом Copyright © 2016 EYGM Limited, а локальний контент на окремих сторінках по країнам захищений авторським правом Copyright © 2016 відповідних фірм на місцях. Всі права захищені. Жодну частину матеріалів на Сайті, включаючи, серед іншого, тексти, графіки й код html, не можна відтворювати або передавати в будь-якій формі або будь-якими засобами без письмового дозволу EYGM або, якщо це стосується локального контенту на окремих сторінках по країнам, — без письмового дозволу відповідних фірм на місцях.

EY та стилізований знак EY зареєстровані та подані на реєстрацію в Бюро з реєстрації патентів і товарних знаків США або в інші патентні відомства в будь-якому регіоні.

Кодекс корпоративного управління для аудиторських фірм
EY позитивно оцінює публікацію британського  Кодексу корпоративного управління для аудиторських фірм. Цей кодекс, опублікований Радою з фінансової звітності Великобританії й Інститутом дипломованих бухгалтерів Англії й Уельсу, надає нам можливість зміцнити довіру громадськості до якості нашої діяльності та наших послуг.