6 Време за четене 7 юли 2022

Синя карта на ЕС

От Невена Ковачева

Съдружник, отдел Човешки капитал и глобална мобилност за EY в България, Северна Македония, Албания и Косово

Ръководител на отдел Човешки капитал и глобална мобилност.

6 Време за четене 7 юли 2022

Министерството на иновациите и растежа въвежда т.нар. „бърза писта“ за обработка и издаване на разрешение за пребиваване и работа тип „Синя карта на ЕС“. 

 

Идеята на новия механизъм е да позволи висококвалифицираните специалисти, които са граждани на трети държави да получат „Синя карта на ЕС“ в рамките на 4 седмици от подаване на заявлението към Дирекция Миграция.

Ускореният механизъм се отнася за работодатели, които произвеждат продукти с висока добавена стойност за икономиката ни. Към момента няма специфични критерии за оценка, кой бизнес ще може да се възползва от механизма, а единствено има индикация, че компанията работодател следва да извършва високотехнологична дейност. Особеност на механизма е, че ще бъде приложим при издаване на „Синя карта на ЕС“ на групи от минимум 10 служители.

Работодателите, желаещи да привлекат служители от трети страни към България, следва да стартират процедурата за обработка и издаване на разрешението за работа и пребиваване, като предоставят информация по електронен път до Министерството на иновациите и растежа поне 2 дни преди подаването на заявленията и необходимите документи в Дирекция Миграция към МВР. 

По информация от Министерството към момента механизмът е приложим най-вече за случаи, които са свързани с войната в Украйна. Всички условия, на които трябва да отговарят кандидатите, остават непроменени. Практическите аспекти на механизма са все още неясни и поради това EY България следи за новини от Дирекция Миграция - компетентният орган за подаване на заявленията за пребиваване и работа.

Накратко

Повече за тази статия

От Невена Ковачева

Съдружник, отдел Човешки капитал и глобална мобилност за EY в България, Северна Македония, Албания и Косово

Ръководител на отдел Човешки капитал и глобална мобилност.