20 Време за четене 3 ное 2021
Capturing the clouds from the sky with with glass jar

Какво трябва да знае бизнесът преди транспонирането в националното законодателство на разпоредбите на Директива (ЕС) 2019/1937 на Европейския Парламент и на Съвета?

20 Време за четене 3 ное 2021

За да научите повече по темата, можете да се включите в безплатен уебинар, за който ще обясним по-долу, организиран от EY Bulgaria.

Цел на Директивата:

Осигуряване на безопасен и сигурен начин, както и насърчаване на служителите да говорят за неправомерно поведение в работната си среда. Много често служителите в една организация са първите лица, които стават свидетели на неправомерни действия и нередности от обществен интерес. Целта на Директивата е да обезпечи анонимността и защити лицата, докладващи за нередности, закононарушения и дори престъпления, от отмъщение чрез прилагане на решения на организационно ниво.

Директивата тълкува широко понятието „подател на сигнал за неправомерно поведение“, тук се включват широка група лица като служители, доставчици, контрагенти, конкуренти, клиенти, и всяко друго лице, имащо информация за нарушаване на законодателството на Европейския Съюз (ЕС).

Неспазването на предстоящите задължения може да повлияе съществено и неблагоприятно на дейността и репутацията на компаниите, които попадат в обхвата на Директивата.

Важни дати:

 • До 17 декември 2021 г.: транспониране на разпоредбите на Директивата (ЕС) 2019/1937 в националните законодателства на държавите членки.

               - Задължени лица: организации, имащи повече от 249 служители: до 17 декември 2021 г.
               - Задължени лица: организации, имащи между 50-249 служители: до 17 декември 2023 г.

Кои субекти са длъжни да приложат Директивата?

 • Частен сектор: организации с над 50 служители
 • Публичен сектор: всички общини с общ брой жители над 10 000 или публични предприятия, имащи над 50 служители.

Защо е необходимо да се въведе подобна регулация?

В момента няма единна и хармонизирана система за защитата на лицата, сигнализиращи за нередности в ЕС. Предстои унифициране и прилагане на общи стандарти, с които ще се гарантира тази защита.

Регулирането в областта на подаването на сигнали ще има изключителна добавена стойност по отношение на:

 • Безопасността на продуктите, които се предлагат на вътрешния и ЕС пазар
 • Възможни нелоялни и незаконни производства, внос или дистрибуторски практики, свързани с опасни продукти
 • Безопасността на транспорта и авиационната безопасност
 • Опазването на околната среда, събирането на доказателства, предотвратяването, разкриването и справянето с престъпления срещу околната среда
 • Ядрената безопасност, радиационната защита и отговорното и безопасно управление на отработено гориво и радиоактивни отпадъци

Какво следва да направят организациите?

 • Да осигурят достатъчно сигурни канали за докладване на сигнали
 • Да предприемат мерки за информиране на потенциалните податели на сигнали
 • Да осигурят възможност за анонимно подаване на сигнали
 • Да изградят стабилни и ясни правила за разглеждане, оценка и предприемане на допълнителни разследващи действия при необходимост на всеки един постъпил сигнал
 • Да създадат защитена среда от негативни последици и отмъщение срещу подателите на сигнали

Последици от потенциално неспазване на разпоредбите на Директивата:

 • Директивата изисква да бъдат установени санкции за:

                 -  Нарушения на задължението за запазване на анонимността на лицата, подаващи сигнали за нередности
                 -  Всички случаи на възпрепятстване на процеса на докладване за нередности и неправомерни действия
                 -  Предприемане на ответни или други неблагоприятни действия срещу лица, сигнализиращи за нередности и неправомерни действия

За да научите повече по темата, можете да се включите в безплатен уебинар, организиран от EY Bulgaria – „Is this the moment of truth for corporate integrity? Whistleblowers Directive, Compliance Trends and Corporate Governance “. Събитието ще се състои на 25 ноември 2021. Регистрации ще се приемат до изчерпване на капацитета.

По време на сесиите ще бъде представен и новия продукт „VCO: Virtual Compliance Officer“, разработен от Ernst and & Young, който има за цел да помогне на бизнеса за безпроблемно и пълно имплементиране на изискванията на Директивата.

Пълната програма на уебинара може да видите ТУК, а за да се включите е нужно да попълните РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА.

 

Накратко

To learn more about the topic, you can attend the abovementioned webinar organized by EY Bulgaria.

Повече за тази статия