19 окт 2022
GettyImages-1010851856

Нова стартъп виза ще привлича предприемачи в България

Автори
Невена Ковачева

Съдружник, отдел Човешки капитал и глобална мобилност за EY в България, Северна Македония, Албания и Косово

Ръководител на отдел Човешки капитал и глобална мобилност.

Павлина Цветкова

Мениджър, Човешки капитал и глобална мобилност

19 окт 2022

На 14-ти октомври в ДВ беше обнародвана нова наредба, която въвежда издаването на така наречената „Стартъп виза“ за граждани на трети страни - удостоверение за високотехнологичен и/или иновативен бизнес проект. Удостоверението не е нов вид виза за влизане и престой в страната, а заедно с поне 50% участие в българско дружество, ще бъде основание чужденецът да получи разрешение за продължително пребиване за срок от 1 година.

Удостоверението ще се издава от експертен съвет към Министерство на иновациите и растежа на базата на точково оценяване на бизнес проекта до 30 дни от подаване на заявлението по електронен път. Някои от типовете критерии за оценка са наличие на договорени инвестиции, клиентска мрежа, реалистични прогнози за мащабириуемост, патенти. Подобно на други имиграционни процедури и тук има изискване за доказване на достатъчно средства за издръжка на заявителя.  От едно удостоверение ще могат да се ползват до 3 физически лица.

Общата продължителност на процедурата по издаване на разрешение за пребиваване се очаква да се запази сходна с тази за висококвалифицирани кадри около 3 месеца, от които:

  • 1 месец за получаване на стартъп виза
  • 1 месец за виза D
  • 2 седмици за разрешение за пребиваване.

В сравнение с другата  най-често използвана процедура за получаване на разрешение за пребиваване на чужденец при основаване на нов бизнес – тази за регистрирани управители, при „Стартъп виза“ - та няма изискване за наемане на поне 10 български или ЕС граждани, но пък времето за получаване на разрешение вероятно ще е по-дълго. Това все пак би увеличило възможностите за лица, които досега нямаха основание да пребивават в България и да бъдат част от стартъп екосистемата тук. 

Накратко

Ако имате въпроси, моля свържете се с Nevena.Kovacheva@bg.ey.com.

Повече за тази статия

Автори
Невена Ковачева

Съдружник, отдел Човешки капитал и глобална мобилност за EY в България, Северна Македония, Албания и Косово

Ръководител на отдел Човешки капитал и глобална мобилност.

Павлина Цветкова

Мениджър, Човешки капитал и глобална мобилност