2 Време за четене 14 апр 2022

Подаване на декларация за оповестяване на ползваните данъчни облекчения по СИДДО до 31 март 2022 г.

От Евгения Ценова

Съдружник в отдел „Данъци“ за EY Bulgaria, Северна Македония, Албания и Косово

Добър професионалист в сферата на предоставяне на данъчни консултации и съвети. Говори четири езика.

2 Време за четене 14 апр 2022

Бихме искали да напомним, че срокът за подаване на Декларация по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за оповестяване на ползваните данъчни облекчения през 2021 г., съгласно Спогодби за избягване на двойно данъчно облагане (СИДДО) в случаите на начисляване на доходи на чуждестранни физически или юридически лица е 31 март 2022 г.

Обръщаме внимание, че посоченото задължение се отнася до случаите, в които начисленият доход в полза на чуждестранното лице е с общ размер до 500 000 лв. годишно. Ако общият размер на начислените доходи надхвърля 500 000 лв., основанията за прилагане на СИДДО се посочват в искане до съответната териториална дирекция на Национална агенция за приходите.

В случай, че са изплатени доходи на повече от пет лица, декларацията се подава само по електронен път.

Накратко

Повече за тази статия

От Евгения Ценова

Съдружник в отдел „Данъци“ за EY Bulgaria, Северна Македония, Албания и Косово

Добър професионалист в сферата на предоставяне на данъчни консултации и съвети. Говори четири езика.