5 Време за четене 14 апр 2022

Нови възможности и предизвикателства за работодателите при политиките за привличане и стимулиране на служители

Автори
Милен Райков

Съдружник, Данъци и Право, EY в България, Северна Македония, Албания и Косово, Адвокат, CIPP/ E

Невена Ковачева

Съдружник, отдел Човешки капитал и глобална мобилност за EY в България, Северна Македония, Албания и Косово

Ръководител на отдел Човешки капитал и глобална мобилност.

Лора Терзиева

Мениджър, Косвени данъци

Павлина Цветкова

Мениджър, Човешки капитал и глобална мобилност

5 Време за четене 14 апр 2022

През последните месеци бяха направени редица промени в данъчното и осигурителното законодателство. Увеличаването на максималния осигурителен доход на 3400 лв. от 1 април 2022 година създаде още по-големи предизвикателства пред работодателите в управлението на разходите за труд особено при вече одобрени бюджети за 2022 година. В съчетание с недостига на таланти в почти всички сектори, тези предизвикателства налагат спешно преосмисляне на политиките за привличане и стимулиране на служители. Предвид това, съществуват и промени, които откриват възможности, но изискват и повишено внимание към спазване на изискванията на законодателството.

  • Данъкът върху разходите в натура, свързани с т.нар. лично ползване на служебни активи, се намалява от 10% на 3%.
  • Данъчно необлагаемият размер на социалните разходи за ваучери за храна, които са една от най-разпространените и желани социални придобивки сред служителите в страната, се увеличава от 80 лв. на 200 лв. месечно. 
  • Разширява се обхватът на стоките и услугите, които ще могат да бъдат заплащани с  ваучери за „храна“, като се включват електрическа и топлинна енергия, природен газ и вода, културни дейности. Трябва да се има предвид, че тази промяна  е приета в Закона за държавния бюджет за 2022 г. и това налага да се следи дали тази възможност ще бъде предвидена и през следващите години.
  • От ДДС гледна точка за ваучерите за „храна“ вече ще важат общите правила за облагане на ваучери, предвидени в ЗДДС. Това променя момента и механизма на облагането им с ДДС.  

Тези промени дават шанс за данъчно ефективен отговор на предизвикателствата на трудовия пазар.  

Следва обаче да се има предвид, че данъчната администрация има засилен интерес към данъчните облекчения. Неспазването на някое от общите или специфични условия за ползването им нерядко води до начисляване на данък и лихви. Тези промени са допълнителен повод за преразглеждане и обновяване на политиките за допълнителни придобивки на служителите и лично ползване на фирмени активи. 

Накратко

Повече за тази статия

Автори
Милен Райков

Съдружник, Данъци и Право, EY в България, Северна Македония, Албания и Косово, Адвокат, CIPP/ E

Невена Ковачева

Съдружник, отдел Човешки капитал и глобална мобилност за EY в България, Северна Македония, Албания и Косово

Ръководител на отдел Човешки капитал и глобална мобилност.

Лора Терзиева

Мениджър, Косвени данъци

Павлина Цветкова

Мениджър, Човешки капитал и глобална мобилност