4 Време за четене 24 яну 2023

Значителни промени в процедурата за Синя карта на ЕС – важна стъпка към привличането на липсващи специалисти в България

От Невена Ковачева

Съдружник, отдел Човешки капитал и глобална мобилност за EY в България, Северна Македония, Албания и Косово

Ръководител на отдел Човешки капитал и глобална мобилност.

4 Време за четене 24 яну 2023

На 19-ти януари българският парламент прие законопроект, въвеждащ промени в процедурата за получаване на Синя карта на ЕС –вид разрешение за работа и пребиваване на висококвалифицирани специалисти. Екипът „Човешки капитал и глобална мобилност“ на Ърнст и Янг България последователно влага обширния си опит, задълбочената си експертиза и енергията в подкрепа на усилията на бизнеса за подобряване на имиграционните процедури. Следните промени в законодателството бяха приети:

  • Периодите за вътрешни проверки и размяна на документи между властите са значително скъсени;
  • Високата квалификация на чуждестранните служители ще се доказва не само чрез диплома от университет, но и с професионален опит;
  • Максималният срок на валидност на Синята карта е удължен до 5 години;
  • Служителите ще могат да бъдат повишавани или да сменят работодателите си, без да е необходимо преиздаване на картовия носител;
  • Притежателите на Сини карти ще са здравноосигурени също като местните служители, което ще отмени необходимостта от допълнителна здравна застраховка за периода на пребиваване в България и ще намали разходите за работодателите;
  • Притежателите на Сини карти вече ще могат да работят и от разстояние, както и местните служители;
  • Ще бъде възможно електронно подаване на заявления, когато бъде изградена съответната IT инфраструктура.

Допълнителни промени по процедурата ще са необходими с цел имплементиране на новата директива за Сините карти. За да може процедурата у нас да бъде толкова ефективна и бърза, както в други държави, където този инструмент привлича най-голям брой специалисти, които липсват на вътрешните трудови пазари, все още следва да се приемат и вече направени предложения, като например въвеждането на възможност да се подаде заявление за пребиваване тип Синя карта, когато лицата пребивават в България с краткосрочна виза или се ползват от безвизов режим, както и на ускорени процедури за регистрирани работодатели.

Накратко

За повече информация по темата, моля свържете се с Невена Ковачева.

Повече за тази статия

От Невена Ковачева

Съдружник, отдел Човешки капитал и глобална мобилност за EY в България, Северна Македония, Албания и Косово

Ръководител на отдел Човешки капитал и глобална мобилност.