Poradenské služby v oblasti finančního účetnictví

Široká škála našich účetních, výkaznických a analytických služeb vám pomůže vybudovat efektivní finanční funkci.

Náš poradenský tým pro služby v oblasti finančního výkaznictví (FAAS) poskytuje klientům podporu při zpracovávání, monitorování a zveřejňování finančních i nefinančních informací určených nejen akcionářům, potenciálním investorům nebo věřitelům, ale i všem ostatním zainteresovaným subjektům. FAAS je pravou rukou finančních ředitelů, manažerů zabývajících se řízením aktiv a pasiv, interních kontrolorů nebo členů auditního výboru. Pomáhá jim držet krok s neustále se měnícími zákony a předpisy a vést výkaznictví, které je transparentní a důvěryhodné a je spolehlivým podkladem pro manažerská rozhodnutí. Navíc jim zprostředkovává nejmodernější nástroje pro analýzu dat a jiné technologické inovace.

Naše služby v oblasti účetnictví, výkaznictví, transakčního účetnictví, řízení aktiv a pasiv a v oblasti správy a řízení (corporate governance) klientům pomáhají přizpůsobit se měnícím se podmínkám na trhu, větším nárokům na transparentnost i novým zákonům a jiným předpisům.

Naším cílem je poskytovat klientům inovativní podporu a řešením problémů vyplývajících z ekonomických a legislativních změn posilovat důvěru v účetní výkaznictví.

Hledáte informace týkající se IFRS? 

Navštivte naše globální stránky, kde naleznete kompletní aktuální zdroje a informace, které vám pomohou vypořádat se s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS).

Navštívit (EN)

Kontaktujte nás

Chcete se dozvědět víc? Kontaktujte nás.