Poradenské služby v oblasti finančního účetnictví

Široká škála našich účetních, výkaznických a analytických služeb vám pomůže vybudovat efektivní finanční funkci.

Náš poradenský tým pro služby v oblasti finančního výkaznictví (FAAS) poskytuje klientům podporu při zpracovávání, monitorování a zveřejňování finančních i nefinančních informací určených nejen akcionářům, potenciálním investorům nebo věřitelům, ale i všem ostatním zainteresovaným subjektům. FAAS je pravou rukou finančních ředitelů, manažerů zabývajících se řízením aktiv a pasiv, interních kontrolorů nebo členů auditního výboru. Pomáhá jim držet krok s neustále se měnícími zákony a předpisy a vést výkaznictví, které je transparentní a důvěryhodné a je spolehlivým podkladem pro manažerská rozhodnutí. Navíc jim zprostředkovává nejmodernější nástroje pro analýzu dat a jiné technologické inovace.

Naše služby v oblasti účetnictví, výkaznictví, transakčního účetnictví, řízení aktiv a pasiv a v oblasti správy a řízení (corporate governance) klientům pomáhají přizpůsobit se měnícím se podmínkám na trhu, větším nárokům na transparentnost i novým zákonům a jiným předpisům.

Naším cílem je poskytovat klientům inovativní podporu a řešením problémů vyplývajících z ekonomických a legislativních změn posilovat důvěru v účetní výkaznictví.

Navigate COVID-19 with our enterprise resilience framework

Emerge from the crisis stronger than before. Use our enterprise resilience framework, supported by our latest insights, to reframe your future – now, next and beyond COVID-19.

 

Discover more     

Looking for IFRS content? 

Visit our Global IFRS technical resources for insights and resources to help with the International Financial Reporting Standards (IFRS). 

Visit now

IFRS Newsletter

Přihlaste se k odběru IFRS Newsletteru, který pravidelně publikujeme a získávejte ty nejnovější informace, technické novinky a rady od odborníků na finanční výkaznictví z EY.

Přihlásit se

1. How we are creating long-term value for our clients

Contact us

Like what you’ve seen? Get in touch to learn more.