EY Společensky prospěšný podnikatel roku

Ocenění EY Společensky prospěšný podnikatel roku (dříve Sociálně prospěšný podnikatel roku) uděluje EY v České republice od roku 2006. Tato kategorie vyhledává a oceňuje osobnosti, které svým osobním příkladem, dlouholetou prací pro druhé a odvahou měnit stereotypy přispívají k řešení pro společnost často okrajových témat. Přihlásit se mohou podnikatelé, kteří v praxi aplikují zásady podnikání tak, aby dosáhli řešení společenských problémů. Primárním cílem jejich podnikání není zisk, ale společenská změna. 

Do soutěže se může přihlásit fyzická osoba, která je společensky prospěšný podnikatel nebo zakladatel ziskové nebo neziskové organizace nebo vlastník (spoluvlastník) obchodní společnosti. Současně tento podnikatel společnost/organizaci aktivně vede a řídí.

Pozn.: Soutěže EY Společensky prospěšný podnikatel roku se nemohou zúčastnit státní zaměstnanci a pracovníci organizací veřejného sektoru, zprostředkujících organizací či nadací, které se snaží vytvořit sociální hodnotu prostřednictvím poskytování finanční a technické podpory komunitám.

Hodnoticí kritéria

Nad rámec hodnoticích kritérií platných pro všechny účastníky soutěže bude speciální porota vybírat vítěze rovněž na základě níže uvedených speciálních kritérií:

Přímý pozitivní společenský vliv

Podnikatel založil, realizuje a rozvíjí svou společensky prospěšnou myšlenku sám nebo spolu s těmi, kdo ji podporují. Jeho vliv se projevuje hmatatelnými výsledky a referencemi a je dobře zdokumentován.

Inovativnost

Implementuje a úspěšně zavádí do praxe nové myšlenky a postupy, které vedou k systematické změně určité společenské problematiky/oblasti společenského života.

Přesah myšlenky

Podnikatelova iniciativa překročila svůj původní záměr a byla úspěšně realizována v dalších prostředích, ať už v ČR, nebo v zahraničí, a to buď činností podnikatele samotného, nebo někoho, kdo dále rozvinul některé z prvků jeho myšlenky.

Financování

Organizace dosáhla určitého stupně vlastní finanční soběstačnosti.

 

Pozn.: Soutěže EY Společensky prospěšný podnikatel roku se nemohou zúčastnit státní zaměstnanci a pracovníci organizací veřejného sektoru, zprostředkujících organizací či nadací, které se snaží vytvořit sociální hodnotu prostřednictvím poskytování finanční a technické podpory komunitám.

Přihlásit se            Nominovat

Přehled vítězů kategorie EY Společensky prospěšný podnikatel roku


Martin Loučka
 | Centrum paliativní péče, z. ú. | 2022
Kateřina Vacková | Loono | 2021
Tomáš Šebek a Rudolf Ringelhán |  uLékaře.cz  |  2020
Mons. Josef Suchár a Antonín Nekvinda  |  Sdružení Neratov  |  2019
Jakub Knězů  |  Etincelle  |  2018
Vít Ježek  |  REKOLA Bikesharing  |  2017
Tomáš Masopust a Gabriela Štěpánková  |  Portus Praha  |  2016
Markéta Královcová  |  Nadační fond Klíček  |  2015
Tereza Jurečková  |  Pragulic  |  2014
Jan Školník  |  AGENTURA PRO ROZVOJ BROUMOVSKA  |  2013
Robert Schönfeld  |  International SCHOOL OF MUSIC AND FINE ARTS  |  2012
Dolores Czudková  |  ERGON – CHRÁNĚNÁ DÍLNA  |  2011
Pavel Křížek  |  Ochrana fauny ČR  |  2010
Emilie Smrčková  |  POD KŘÍDLY  |  2009
Drahoslava Kabátová  |  LETOHRÁDEK VENDULA  |  2008
Josef Baláž  |  LIGA BRUNTÁL  |  2007
Vojtěch Sedláček  |  AGENTURA PRO VÁS  |  2006

 

Aktuální držitel titulu

Od roku 2006 společnost EY uděluje cenu za společensky prospěšné podnikání. Letošním držitelem titulu EY Společensky prospěšný podnikatel roku 2022 se stal Martin Loučka z Centra paliativní péče, z. ú. 

Už během studia psychologie získal Martin Loučka velký respekt a obdiv k práci v oblasti paliativní péče, která představuje příležitost významně pomoci lidem v závěru jejich života. Oboru se rozhodl věnovat v navazujícím doktorském studiu, které absolvoval ve Velké Británii a následně jako stipendista Fulbrightovy komise také v USA. Po návratu do České republiky zjistil, že u nás chybí organizace rozvíjející paliativní péči na systémové úrovni. Proto v roce 2014 založil Centrum paliativní péče, skrz které realizuje řadu projektů s ambicí zlepšit systém zdravotních a sociálních služeb tak, aby paliativní péče byla dostupná všem, kdo ji potřebují.

Centrum paliativní péče prostřednictvím inovací, vlastní vědecké práce a propracovaných vzdělávacích programů zvyšuje kvalitu zdravotních a sociálních služeb v oblasti paliativní péče. Spolupracuje s nemocnicemi, domovy pro seniory a dalšími organizacemi, kterým pomáhá nastavovat procesy. Kurzy centra projdou ročně tisíce zdravotníků a sociálních pracovníků, kteří následně pozitivně ovlivňují desítky tisíc lidí na sklonku života i jejich blízkých.

Centrum paliativní péče stojí také za řadou programů, mezi něž patří například spolupráce se zdravotnickou záchrannou službou nebo projekt „Spolu až do konce“, který zásadním způsobem podpořil rozvoj paliativní péče v českých nemocnicích. Je také tvůrcem unikátního kurzu sdělování závažných zpráv ESPERO, který absolvovalo přes 500 lékařů a sester z České republiky a Slovenska.

Dopady práce centra Martin Loučka ověřuje vlastními studiemi, které následně publikuje v recenzovaných mezinárodních časopisech a výsledky sdílí na evropských konferencích. Většinu metodik a postupů dává volně k dispozici pro široké využití v praxi. Nedílnou součástí aktivit centra je také osvětová činnost. Příkladem je karetní hra „Řekni mi“, která pomáhá otevřít téma smrti nenásilnou a zábavnou formou.

Martin Loučka je hybatelem změny, díky které může stále více lidí prožít konec svého života důstojně a bez bolesti. Má vzácnou schopnost řešit komplikovanou problematiku citlivě, ale zároveň bez patosu a prvoplánových emocí. Přestože se pohybuje ve velmi náročném oboru, nechybí mu optimismus, zápal pro věc a schopnost přinášet originální řešení. Je tak velkou inspirací nejen pro svůj tým, ale i odbornou a širokou veřejnost.

Advacam

Martin Loučka, zakladatel Centra paliativní péče, z. ú. a držitel titulu EY Společensky prospěšný podnikatel roku 2022