EY Private

EY Private poskytuje oporu podnikatelům, soukromým podnikům a jejich majitelům.

EY 7 hnacích sil růstu

EY 7 hnacích sil růstu vás podpoří ve vašem firemním růstu. Spojte se s námi pro více informací! 

Opora vašeho podnikání

Startupy, podnikatelé a rodinné firmy formují naši budoucnost. Zároveň dnes čelí těm největším výzvám.

EY Private nabízí kombinaci talentovaných lidí, technologií a sítě kontaktů, díky čemuž společně dosáhneme vašich ambicí a cílů. Pomůžeme vám s expanzí, transformací, integrací, řízením i financováním vašeho podnikání.

Technologie

Disponujeme širokou škálou technologických nástrojů, které jsou přímo navrženy pro malé a střední podniky.

 • Zlepšíme vaše služby prostřednictvím portálu My EY.
 • Nabídneme lepší vhled do byznysu díky přehledům založeným na datech v reálném čase. Jen tak budete při řešení výzev jednat sebejistě a rozhodně.
 • Zprostředkujeme vám naše technologie, abyste se mohli pustit do strategických plánů a poskytovat špičkové služby a produkty.

Talent

Naši lidé jsou jádrem našeho i vašeho úspěchu.

 • Týmy EY Private mají v čele zkušené byznysové poradce.
 • Budete spolupracovat s talentovanými lidmi, kteří vědí jak na rozvoj a růst vašeho podniku.
 • Dokážeme naplno rozvinout potenciál vašich ambicí.

Síť kontaktů

Vztahy s byznysovými lídry budujeme už desítky let. A právě díky těmto dlouholetým zkušenostem dokážeme porozumět vašim potřebám a pomoci s růstem vašeho podniku.

 • Využijete síť svých kontaktů naplno a navážete nové vztahy.
 • Vybudujete nová partnerství, která změní způsoby vaší dosavadní práce.
 • Vytvoříte dlouhodobou hodnotu.
EY Welcome CS_CZ

EY Private

Nejen korporace mají velké ambice. Startupy, podnikatelé i rodinné firmy – tam všude se skrývá potenciál k úspěchu. Jak může EY pomoci tento poteciál rozvinout? 

 

Nabídka služeb EY Private

Díky dlouholetým zkušenostem ze spolupráce s předními rodinnými firmami světa odborníci z EY Private znají a chápou specifické potřeby, které tyto společnosti mají – ať už jde o správu a řízení, rozvoj a růst, digitalizaci stávajících procesů, diverzitu a řízení talentů, nebo třeba generační obměnu v představenstvu.

Víme, že každá firma je jiná. Že se doba mění a s ní se vyvíjejí i aktuální požadavky regulátorů, zákazníků i zaměstnanců. Sledujeme aktuální trendy v Česku i v zahraničí a budeme oporou vašeho podnikání, ať už se na své cestě za úspěchem vydáte kamkoliv. 

Jak může EY pomoci

 • Daně a právo

  Holdingové struktury a držba rodinných aktiv

  • Pomůžeme vám vytvořit vhodnou holdingovou strukturu pro držbu podnikových i rodinných aktiv (např. nemovitostí, letadel či jachet) jak v Česku, tak v zahraničí, a to včetně jejich připravenosti na možný budoucí převod na rodinné nástupce či na potenciální vstup investora.
  • Doporučíme daňově správné nastavení souvisejících vnitroskupinových transakcí (převodní ceny), a to včetně financování a vyřešení všech aspektů DPH.
  • Seznámíme vás s právními možnostmi
   převodu firmy či její části a doporučíme jeho daňově nejoptimálnější variantu.
  • Ochráníme vaše zájmy při prodeji firmy i při vstupu investora, nastavíme veškerou právní dokumentaci a s investorem a jeho poradci vyjednáme ty nejvýhodnější podmínky.
  • Navrhneme specifická právní opatření k ochraně vašeho majetku v případě nenadálých životních situací a připravíme veškerou s nimi související právní dokumentaci (včetně zajištění služeb notáře).

  Daňově optimální nastavení investic a souvisejících příjmů

  • Posoudíme daňové aspekty různých druhů příjmů fyzických osob (zejména komplexní pravidla pro zdaňování příjmů z finančních instrumentů) včetně těch plynoucích ze zahraničí.
  • Poradíme vám s daňově optimálním nastavením investic do cenných papírů, fondů, nemovitostí, start-upů (strategie angel investora) i jiných netypických instrumentů (např. virtuální měny, nebo crowdfunding).
  • Poskytneme vám komplexní právní podporu od pořízení zvolené investice (předinvestiční právní a daňová prověrka, sepis a vyjednání akvizičních smluv), přes její správu (poradenství při jednání s dalšími investičními partnery) až po její realizaci formou prodeje či jiného daňově optimálního zhodnocení. 
  • Připravíme související daňová přiznání (jak v České republice, tak v zahraničí) a všechna další případná povinná oznámení.
 • Energetika

  Pořizování energií, udržitelnost a vstup na energetický trh

  • Pomůžeme vám zvládnout i ty nejsložitější výzvy současného vývoje na energetickém trhu a poradíme vám s čímkoliv, co vás v oblasti energetiky trápí či zajímá.
  • Připravíme vás na vstup na energetický trh, kde vám pomůžeme zajistit efektivní využití nových příležitostí i možných výnosů.
  • Umožníme vám efektivně využít obnovitelných zdrojů a s nimi souvisejících technologií pro zajištění dlouhodobé udržitelnosti vaší společnosti a dosažení její maximální možné energetické soběstačnosti a nezávislosti.
  • Podpoříme vás v nalezení optimálního scénáře pro pořizování energií za současného snížení nákladů a rizik s tím souvisejících.
 • Finanční řízení a ESG

  Finanční plánování, vykazování, treasury a optimalizace procesů

  • Na základě osvědčených postupů umožňujících sledování dashboardů pro různé úrovně řízení pro vás navrhneme manažerský reporting i pravidelný monitoring. Poradíme vám také s identifikací, nastavováním a sledováním vhodných KPIs. 
  • Podpoříme vás při implementaci nových ERP pro finanční řízení (včetně SAP S/4 Hana) a při optimalizaci procesů včetně jejich automatizace (např. formou robotizace).
  • Pomůžeme vám s efektivním nastavením podnikového treasury, provedeme analýzu možností ekonomického zajištění kurzových, úrokových či komoditních rizik a možnosti jejich řízení a pomůžeme s implementací zajišťovacího účetnictví (od přípravy zajišťovací dokumentace a účetního manuálu až po zaškolení).
  • Pomůžeme vám s konsolidací v souladu s IFRS i českými účetními předpisy, IFRS konverzí, transakčním účetnictvím, nastavením, monitorováním a revizí postupů účetního výkaznictví, a podpoříme vás při výběru a implementaci vhodného konsolidačního software.

  ESG a nefinanční reporting

  • Nastavíme s vámi vhodnou strategii udržitelnosti (ESG) a příslušné KPIs pro poměřování její úspěšnosti.
  • Pomůžeme vám s dekarbonizací, nastavením uhlíkové strategie i využitím cirkulární ekonomiky. Dále poradíme s monitoringem udržitelnosti v dodavatelském řetězci, se ziskem EU dotací na financování udržitelných projektů i s nákupem zelených bondů.
  • Podpoříme vás při ESG ratingu a pomůžeme s přípravou reportingu CSRD, GRI a SASB či s jejich ověřením.
 • Lidské zdroje

  Řízení organizačního rozvoje, změn a firemní kultury

  • Navrhneme možnosti nového pracovního modelu kombinujícího práci z domova (či odkudkoliv) a práci z kanceláře pro vybrané skupiny vašich zaměstnanců.
  • Podpoříme vás ve změnových projektech a zaměříme se na rozvoj vaší firemní kultury a angažovanosti zaměstnanců.
  • Navrhneme optimální model fungování vašeho HR oddělení odpovídající vaší současné situaci i budoucím plánům. Zefektivníme vaše HR procesy a služby.

  Motivace, rozvoj a odměňování zaměstnanců

  • Navrhneme vhodný systém řízení výkonu vašich zaměstnanců včetně jejich odměňování.
  • Pomůžeme vám nastavit efektivní a motivační odměňování vašich manažerů (akciové plány / ESOP).
  • Zhodnotíme váš systém benefitů a jeho využívání zaměstnanci.
  • Zajistíme kompletní zpracování vaší mzdové agendy.
 • Technologie

  Optimalizace IT strategie

  • Posoudíme vaši IT strategii z hlediska její celkové efektivity, bezpečnosti a aktuálních požadavků z byznysu. Identifikujeme v ní oblasti pro zlepšení a navrhneme konkrétní nápravná opatření.  
  • Sestavíme projektovou kancelář, provedeme vás životním cyklem projektu a zastaneme i role, které neobsáhnete vlastními zdroji. 
  • Zrealizujeme výběr dodavatelů od jejich vyhledání a vyhodnocení až po vedení vlastní implementace.

  Digitalizace organizace a procesů

  • Navrhneme, vyvineme a budeme pro vás provozovat webové, mobilní či jiné digitální řešení a aplikace na klíč. Pokud již máte vlastní vývojový tým, zastaneme chybějící role od product ownera, přes vývojáře až po scrum mastera a jiné.
  • Provedeme vás mapováním procesů, jejich optimalizací a automatizací (např. použitím technologií RPA). Dále vám pomůžeme přejít na efektivnější technologie včetně cloudových a 5G řešení a produktů Microsoft či SAP.
  • Inovace prostřednictvím technologií
  • Nastavíme společně vaši inovační strategii, způsob řízení vašeho inovačního portfolia a inkubační proces s cílem maximalizovat celkové ROI a efektivní využití zdrojů.
  • Představíme vám technologie a trendy budoucnosti a pomůžeme vám s jejich adopcí:
   • Aplikace blockchainu, NFTs a Metaverse např. při budování logistických sítí, nebo posilování zákaznické loajality.
   • Použití virtuální či rozšířené reality (AR/VR) pro technické školení nových zaměstnanců.
   • Kombinace technologií 5G, IoT a AI pro vyšší efektivitu výpočetního výkonu výrobních, distribučních nebo výzkumných kampusů.
 • Ochrana firmy

  Prevence a odhalování podvodů

  • Pomůžeme vám s prošetřením jednotlivých podezření na podvodné jednání.
  • Identifikujeme možné střety zájmů vašich zaměstnanců ve vztahu k dodavatelům či zákazníkům.
  • Vyhodnotíme vaše vnitřní kontroly a opatření zaměřené na prevenci a detekci podvodů a pomůžeme s jejich posílením.
  • Navrhneme pro vás efektivní whistleblowing proces a také ho u vás zavedeme.
  • Prostřednictvím komplexních datových analýz identifikujeme nestandardní a podezřelé transakce či obchodní partnery. 
 • Korporátní finance

  Dluhové financování

  • Doporučíme vám efektivní strukturu financování s přihlédnutím na vaše peněžní toky, preferovanou formu zajištění, finanční rizika i další aspekty vašeho byznysu.
  • Poradíme vám se získáním dluhového financování pro realizaci vašich záměrů, ať už ve formě úvěru od finančních institucí nebo dluhopisů.
  • Při výběru konkrétního financování vám pomůžeme s oslovením a výběrem aranžéra i s přípravou podkladů pro investory. Připravíme pro vás veškerou dokumentaci, kterou finanční instituce pro tyto účely vyžadují, a provedeme vás celým procesem od jejich oslovení až po načerpání finančních prostředků.
  • Zajistíme pro vás lepší finální podmínky v porovnání s prvotními indikativními nabídkami, a to v různých kategoriích parametrů financování.

  Finanční plán a rozpočet

  • Sestavíme s vámi finanční projekci na míru vašim požadavkům a potřebám. Ta vám umožní získat financování, posoudit budoucí vývoj vaší společnosti, vyhodnotit jeho možné scénáře a připravit se na ně.
  • Tento finanční model připravíme ve struktuře vstupů, detailních kalkulací a výstupů, která je přehledná a obvyklá pro finanční instituce. Připraven může být rovněž ve struktuře a detailu vhodném pro vaše interní reportingové a controllingové účely.
  • Vašemu finančnímu týmu vysvětlíme metodiku přípravy tohoto modelu a provedeme vás jeho funkcionalitami, jeho jednoduchou aktualizací i jeho integrací do reportingu.
 • Fúze a akvizice

  Zvyšování hodnoty rodinných firem

  • Vyhledáme vhodné akviziční cíle pro váš další růst v Česku i zahraničí, zajistíme jejich oslovení a provedeme vás celou transakcí až do konce. Dále pro vás zajistíme předinvestiční prověrku, ocenění nebo právní služby.
  • Jsme připraveni vám asistovat také při zajištění financování akvizice.

  Optimalizace majetku firmy

  • Připravíme s vámi odprodej části vašeho ma-jetku, prodej společnosti, či vstup strategické-ho partnera. Pomůžeme vám s rozhodováním a poskytneme vám podporu při určování dalšího směřování vaší firmy.
  • Připravíme strukturu transakce, která bude šita na míru vašim potřebám a cílům. Najdeme kupce, pomůžeme prodávanou část společnosti optimálně oddělit od zbytku a celý prodej zrealizujeme. V případě strategického partnerství pro vás najdeme vhodného partnera či finančního investora.

Přímo do vaší schránky

Buďte v obraze díky odborným newsletterům EY.

Přihlásit se k odběru

EY 7 Drivers of Growth

EY 7 hnacích sil růstu 

Na základě zkušeností tisíců rychle rostoucích firem je EY 7 hnacích sil růstu osvědčeným, testovaným a důvěryhodným rámcem, který vám pomůže přemýšlet o vašem podnikání jinak a úspěšně realizovat vaši strategii růstu.

Zjistit více (EN)

Kontaktujte nás

Máte-li zájem o podrobnější informace, neváhejte se s námi spojit.