Antivirus A prodloužen do konce roku

Antivirus A prodloužen do konce roku

14. října 2020
Předmět Tax Alert

Program Antivirus, prostřednictvím kterého stát kompenzuje zaměstnavatelům část náhrady mzdy vyplácené zaměstnancům po dobu překážek v práci souvisejících s pandemií COVID-19, měl skončit ke konci října 2020.

Vzhledem k plošnému zákazu některých podnikatelských činností, zejména v oblasti kultury, sportu a některých služeb, vláda 14. října 2020 rozhodla o prodloužení režimu A programu Antivirus do konce roku 2020. V režimu A se náhrada mzdy zaměstnavatelům kompenzuje v těchto případech:

 • zaměstnanec nepracuje pro překážku v práci na straně zaměstnavatele v souvislosti s krizovými usneseními vlády nebo mimořádnými opatřeními orgánů ochrany veřejného zdraví (tj. činnost je vládou či Ministerstvem zdravotnictví zakázána či omezena), nebo
 • zaměstnanec nepracuje z důvodu karantény.

S prodloužením režimu B programu Antivirus se zatím nepočítá. Zaměstnavatelé, kterým se v důsledku pandemie snížil odbyt výrobků nebo služeb nebo mají jiné provozní problémy, tedy zatím s kompenzací náhrad mezd za listopad a prosinec počítat nemohou.

Program Antivirus měl být od listopadu nahrazen příspěvkem v době částečné zaměstnanosti, tzv. kurzarbeit (o kterém jsme vás informovali ZDE), příslušný návrh zákona (sněmovní tisk 1025) je však v tuto chvíli v Poslanecké sněmovně s řadou pozměňovacích návrhů a jeho konečná podoba i datum předpokládaného zahájení vyplácení jsou zatím velmi nejisté.

O dalším vývoji v oblasti podpory zaměstnavatelů vás budeme informovat.

V případě dotazů se prosím obraťte na autorku článku nebo na další členy advokátní kanceláře EY Law či týmu EY, se kterým spolupracujete.

Autor:

Barbora Suchá
+420 704 865 122

 • Tax Alert - English version

  Support program Antivirus A extended until the year-end

  The Antivirus Program under which the government repays to employers a part of compensatory wages paid to employees during impediments to work related to the COVID-19 pandemic was supposed to terminate at the end of October 2020.

  As a result of the country-wide ban on certain business activities, particularly in the fields of culture, sports and certain services, the Czech government decided to extend the Antivirus program, Regime A until the end of 2020. In Regime A, compensatory wages are repaid in the following instances:

  • an employee cannot work due to impediments on the part of the employer related to the government’s crisis resolutions or extraordinary measures introduced by the public health protection authorities (i.e. activities are banned or limited by the government or the Ministry of Health), or
  • an employee is unable to work because of quarantine

  So far the government does not count with extension of the Antivirus Regime B. The employers who have, due to the pandemic, lower sales of products or services or have other operational problems therefore cannot count with wage compensations for November and December.

  The Antivirus Program is planned to be replaced by a contribution to short time work “kurzarbeit“. However, the respective bill (Chamber document No. 1025) awaits in the Chamber of Deputies with a number of amendments and its final wording and date of estimated commencement of payments are currently very uncertain.

  We will keep you updated of further developments in the field of support for employers.

  If you have any questions, please contact the author of the article or other members of EY Law or your regular EY team.

  Author:

  Barbora Suchá
  +420 704 865 122