Audit a forenzní služby

  • Share

Základní podmínkou důvěry je transparentnost

Úspěšné společnosti po celém světě si dobře uvědomují, jak důležitou roli na jejich cestě hrála a hraje důvěra – důvěra obchodních partnerů, zaměstnanců, správních orgánů i široké veřejnosti. Tato důvěra by ale nebyla možná bez transparentnosti. Proto si stále více obchodních společností i jiných organizací vybírá za svého auditora nebo ekonomického poradce společnost EY.

V posledních letech se v globálním měřítku výrazně zpřísňují požadavky zákonů a jiných předpisů a v náročných ekonomických podmínkách je stále obtížnější dostát očekáváním akcionářů či věřitelů. EY má jakožto globální organizace disponující výjimečným odborným potenciálem a bohatými zkušenostmi ty nejlepší předpoklady pomoci vám s plněním těchto úkolů. Díky spolupráci s námi budete mít včas kvalitní informace, které managementu vaší společnosti umožní kompetentně se rozhodovat a efektivně řídit rizika a výboru pro audit zajistí účinný dohled. A akcionáři a investoři budou mít spolehlivé údaje o finanční situaci a hospodářských výsledcích vaší společnosti.

Globální síť

V uplynulých třech letech investovala společnost EY do budování naší globální organizace více než miliardu amerických dolarů a dnes můžeme klientům prakticky po celém světě nabídnout multidisciplinární týmy vybavené znalostmi specifickými pro daný region a průmyslové odvětví. Naše auditorské a poradenské služby tak mezinárodním korporacím účinně pomáhají minimalizovat rizika, která s sebou podnikání v různých částech světa, v různých kulturách a různých právních systémech přináší. Současně ale naše zastoupení vycházejí z jednotného přístupu a strategie, používají jednotnou globální metodiku a naši klienti se kdekoli na světě mohou spolehnout na maximální kvalitu poskytovaných služeb.

Audit a ekonomické poradenství zahrnuje následující služby: