EY Entrepreneur Of The Year – Kategorier

EY Entrepreneur Of The Year kårer regionale vindere på tværs af brancher og virksomhedstyper ved seks regionskåringer. Ved landskåringen kåres landsvinderen - årets EY Entrepreneur Of The Year - samt vinderne af følgende særlige kategorier

Growth DK

Ud over at opfylde de generelle kriterier sætter vi i kategorien Growth DK fokus på de virksomheder, der leverer, servicerer – og ikke mindst skaber arbejdspladser – i deres nærmiljø. Virksomhederne i Growth DK skal have en klar vækststrategi med fokus på det danske marked samt vise vækstpræstationer, der primært har fundet sted på hjemmemarkedet.

Globalization

I kategorien Globalization sætter vi fokus på de vækstvirksomheder, der realiserer mulighederne på de globale markeder og dermed ikke alene skaber egen succes, men også viser andre danske virksomheder vej til den store verden. Virksomhederne i Globalization har en ambitiøs og succesrig global vision og har skabt synlig succes på internationale markeder.

Innovation

Innovative virksomheder finder hele tiden nye måder at adskille sig positivt fra konkurrenterne på – det kan være gennem nye metoder, nye produkter, nye markeder eller nye processer, men fremfor alt gennem nytænkning. Kategorien Innovation fokuserer på virksomheder, hvor innovation er forankret solidt i virksomheden, i dens kultur og DNA og har en central betydning for dens vækst og udvikling

Life Sciences

Life Sciences-selskaber omfatter kommercielle og videnskabeligt baserede selskaber, der udvikler produkter og serviceydelser inden for et eller flere af følgende områder:

  • Medicinsk udstyr
  • Produkter til diagnosticering, behandling, kontrol og forebyggelse af sygdomme
  • Produkter og serviceydelser baseret på anvendelse af moderne bioteknologi rettet mod menneskers og dyrs sundhed, produktivitet i landbrugssektoren, forædling af fødevarer, vedvarende energikilder, industriel produktion og udvikling af bæredygtige løsninger for miljøet  

Kategorien kan inddeles i tre overordnede segmenter: bioteknologi, medicinsk udstyr og lægemidler.

Start-up

Virksomheder i kategorien Start-up er unge og med et stort potentiale og drive. Entrepreneurerne har stiftet en virksomhed med en skalérbar idé og produkt. Virksomhederne skal leve op til kravet om at have udvist proof of business og proof of concept. Derudover skal de have et stort potentiale samt være kendetegnet ved et stort ambitionsniveau, gennemslagskraft og en sjælden grad af iværksætterånd. Virksomhederne må desuden maks. være fire år gamle.

EY vil sammen med vores samarbejdspartnere udvælge op til 18 virksomheder i hver region, som vil blive interviewet og indstillet til en regional jury. Denne jury vil vælge tre virksomheder, der får mulighed for, at præsentere virksomheden på den regionale kåring. Samtidig vil de tre virksomheder fra hver region, blive indstillet til landsjuryen, som vælger tre finalister til landskåringen.

Social Entrepreneurship

I kategorien Social Entrepreneurship er fokus på veldrevne virksomheder, der i særlig grad skaber social og samfunds-mæssig værdi – social impact. Virksomhederne kan fx arbejde med at forløse det fulde potentiale i arbejdsstyrken, styrke livskvalitet og muligheder for sårbare eller udsatte personer, bidrage til lokaludvikling eller løse andre af verdens store og presserende udfordringer. Dette formål vægter tungere end vækst på top- og bundlinje.

Æresprisen

Æresprisen er en relativ nystiftet pris, der første gang blev uddelt i 2013. Æresprisen hædrer de virksomheder, der i generationer har skabt og fastholdt arbejdspladser og skabt opmærksomhed omkring dansk erhvervsliv.