EY's kontor i Vejle

Revision, skat, transaktioner og rådgivning

  • Share

Velkommen til EY i Vejle!

Vi er revisorer og rådgivere for et bredt udsnit af områdets mindre, mellemstore og store virksomheder indenfor forskellige brancher. Vi dækker med andre ord hele spektret fra iværksættervirksomhed til den internationale virksomhed og rådgiver inden for både danske og internationale forhold.

EY er et af de største revisions- og rådgivningsfirmaer i Vejle og har en stor markedsandel inden for alle segmenter. Vi tilstræber at udvide markedsandelen gennem professionel træning af vore medarbejdere samt en kontinuerlig udvikling af vores ydelser.

På kontoret har vi en række specialydelser, blandt andet har vi etableret en gruppe af medarbejdere, der varetager rådgivning af iværksættere. Vi har indgået en aftale med Vejle Erhvervscenter, så alle iværksættere får mulighed for professionel rådgivning vedrørende de særlige problemstillinger, der melder sig i forbindelse med etablering af egen virksomhed.

Af andre specialydelser kan nævnes, at vi besidder en særlig ekspertise omkring revision og rådgivning af IT- og andre vækstvirksomheder, ligesom vi betjener en række af områdets ejendomsvirksomheder. Hertil kommer, at vi gennem en årrække har deltaget i et betydeligt antal køb og salg af virksomheder i ind- og udland samt generationsskifter.

Vores ydelser inden for revision, rådgivning og skat:

  • Revision
  • Regnskab
  • Skat
  • Moms, told og afgifter
  • Drift og effektivisering
  • Opstart af virksomhed
  • Salg og generationsskifte

På vores kontor i Vejle er vi ca. 35 medarbejdere, hvoraf 5 er statsautoriserede revisorer. Medarbejderne betjener et bredt udsnit af de lokale virksomheder og institutioner i tæt samarbejde med vores specialfunktioner. Vores statsautoriserede revisorer, skatterådgivere og øvrige rådgivere er parat til at hjælpe dig og din virksomhed.

Hvis du ønsker oplysning om vore øvrige specialydelser, eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.