Beperk de onroerende voorheffing gelet op stijging van de opcentiemen

Lokaal contact

EY België

6 okt. 2022
Subject Alert
Categories Indirect Tax
Rechtsgebieden Belgium

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) kondigt aan dat de verwachte hogere loonkosten, de inflatie en de huidige energiecrisis tevens haar weerslag heeft op de economie en het beleid van de gemeenten. Teneinde over meer middelen te beschikken om de nefaste gevolgen hiervan te beperken, worden de gemeentelijke opcentiemen middels een indexering verhoogd vanaf 2023. Naast de personenbelasting wordt ook de onroerende voorheffing voor het belangrijkste deel samengesteld door de gemeentelijke opcentiemen.

Gelet op deze stijging, blijft het belangrijk om te verifiëren of de belastbare basis (i.e. kadastraal inkomen) van de onroerende voorheffing overeenstemt met de economische werkelijkheid (van het aanwezige materieel en outillage evenals de gebouwen). Indien u van gedachten wenst te wisselen, horen wij het graag.