Pendelfonds subsidieert duurzaam woon-werkverkeer

Lokaal contact

EY België Tax

6 sep. 2023
Subject Alert
Categories Tax
Rechtsgebieden Belgium

Nieuwe oproep voor bedrijven, overheden, organisaties

Vlaanderen wil dat het woon-werkverkeer duurzamer wordt. De auto wordt nog te veel gebruikt om zich naar het werk te verplaatsen (en dit zonder één of meerdere collega's mee te nemen). Daarom moet het aandeel van autosolisme in het woon-werkverkeer in de nabije toekomst dalen. Het aandeel van gebruik van fiets en openbaar vervoer in het woon-werkverkeer moet daarentegen toenemen.

Om dat te bewerkstellingen, heeft men het Pendelfonds opgericht. Dit Fonds subsidieert projecten die een duurzaam woon-werkverkeer bevorderen. Projecten die tot doel hebben om het aantal autoverplaatsingen op het vlak van woon-werkverkeer te verminderen kunnen in aanmerking komen voor subsidiëring uit het fonds. Bedrijven of andere private instellingen (zonder of met partner), maar ook lokale of provinciale overheden of andere publieke instellingen kunnen de subsidie aanvragen (in samenwerking met één of meerdere private partners).

De subsidie bedraagt maximaal de helft van de kosten voor een project met een maximum van 200.000 euro wanneer een bedrijf alleen indient. Dit maximum bedrag verhoogt naargelang het project door twee of meer bedrijven wordt ingediend: 250.000 euro voor 2 bedrijven, 300.000 euro voor 3 bedrijven, 350.000 euro voor 4 en 400.000 voor 5 of meer bedrijven.

Projecten duren minimaal 2 en maximaal 4 jaar.
 

Nieuwe oproep 2023

Met het Pendelfonds geeft de Vlaamse overheid subsidies aan initiatieven die woon-werkverkeer verduurzamen. Op 18 september wordt de 14de oproep van het Pendelfonds opengezet. Bedrijven en overheden kunnen zich vanaf dan aanmelden om een dossier in te dienen.

Via deze nieuwe oproep kunnen projecten financiële steun krijgen als ze de verbinding tussen het openbaar vervoer en de werkplek verbeteren: de zogenaamde last mile. Daarnaast zijn er ook steunmogelijkheden voor projecten die het gebruik van fietssnelwegen bevorderen. Beide soorten projecten kunnen handelen over nieuwe infrastructuur die functionele fietsverplaatsingen faciliteert, de aankoop of leasing van fietsen of plooifietsen, het gebruik van fietsdeelsystemen,…

Bedrijven en overheidsorganisaties die een project willen indienen (al dan niet met consortium), vragen van 18 september tot 18 oktober een dossiernummer aan. Vervolgens moet de concrete subsidieaanvraag tegen 18 januari ingediend worden. Hoe sterker een ingediend project een fit heeft met de focus van de oproep, hoe hoger de score van het project en hoe groter de kans op subsidiëring zal zijn.

Samenvatting Pendelfonds