Vijf belangrijke wijzigingen en nieuwigheden omtrent subsidies in 2022

Lokaal contact

EY België Tax

21 jan. 2022
Subject Alert
Categories Tax

Plan je in 2022 een subsidie aanvraag in te dienen bij de Vlaamse overheid? Ontdek hier enkele belangrijke veranderingen die vanaf 1 januari 2022 ingaan!

  1. Grondige wijzigingen voor de Strategische Transformatiesteun (STS)
  2. Wegvallen van de maatschappelijke impact voor economische hefboom bij zowel ontwikkelings- onderzoeksprojecten
  3. Kmo-groeisubsidie: Oproepkalender 2022 gekend
  4. Verlenging van de Brexit veerkrachtsubsidie
  5. Deadlines gekend voor subsidies bij investeringen in zonnepanelen en windturbines onder de call groene stroom

1. Grondige wijzigingen voor de Strategische Transformatiesteun (STS)

De Strategische Transformatiesteun is een instrument van VLAIO dat opleidings- en investeringssteun mogelijk maakt voor internationaal gerichte ondernemingen die een transformatie met sterk innovatief karakter doormaken.

Vanaf 1 januari 2022 wordt deze steunmaatregel grondig bijgestuurd, met o.a. volgende wijzigingen:

  • gewijzigde invulling van de beoordelingscriteria waarbij innovatie, internationale economische competitiviteit, en verduurzaming centraal staan
  • een verlaagd steunplafond tot € 500.000
  • aan de aanvraag dient een klimaatplan te worden toegevoegd
  • het tewerkstellingscriterium wordt mee opgenomen in de gewone basissteun

Grote ondernemingen zullen voor het gedeelte investeringssteun van STS pas een aanvraag kunnen indienen vanaf het moment dat de nieuwe regionale steunkaart voor België zal worden goedgekeurd door Europa. Dit zou nog enkele maanden op zich kunnen laten wachten.

2. Wegvallen van de maatschappelijke impact voor economische hefboom bij zowel VLAIO ontwikkelings- als onderzoeksprojecten:

Sinds begin 2021 kwam de maatschappelijke impact in aanmerking voor de berekening van de valorisatie in Vlaanderen. Voor projecten die geen economische hefboom van 10 (zie formule hieronder) behaalden, kon ook de maatschappelijke impact gekwantificeerd worden. Een project kan op verschillende domeinen een maatschappelijke impact bereiken. Denk maar aan milieu, klimaat, energie, gezondheid, mobiliteit, voeding, onderwijs, etc. Deze maatschappelijke impact aanpassing wordt teruggedraaid. Dit heeft als gevolg dat de economische valorisatie in Vlaanderen nu minstens 10-maal de gevraagde subsidie dient te bedragen.

De maatschappelijke impact blijft echter wel relevant voor de evaluatie van uw subsidie aanvraag en kan deze u pluspunten opleveren bij de beoordeling.

Er geldt een overgangsperiode tot 31 januari 2022 voor aanvragen die de vereiste economische hefboom niet behalen en toch gebruik willen maken van een gekwantificeerde maatschappelijke impact.

3. Kmo-groeisubsidie: Oproepkalender 2022 gekend

Het doel van de kmo-groeisubsidie is het stimuleren van groei en het bevorderen van de competitiviteit van kmo’s in Vlaanderen. Er kan zowel steun verkregen worden voor het aanwerven van een strategisch profiel als voor het inwinnen van kennis bij een externe dienstverlener binnen 1 groeitraject. Dit groeitraject moet aansluiten bij één van de thematische prioriteiten: internationalisering, digitalisering, innovatie en duurzaam & circulair ondernemen.

De eerste oproep zal lopen van 1 maart tot en met 30 april 2022. De data van alle oproepen in 2022 kan je terugvinden in onderstaande tabel:

2022 Indienperiode Thema's
Oproep 1 1 maart tot en met 30 april Internationalisering, digitalisering, innovatie en duurzaam & circulair ondernemen
Oproep 2 1 juli tot en met 31 augustus Internationalisering, digitalisering, innovatie en duurzaam & circulair ondernemen
Oproep 3 1 november tot 31 december Internationalisering, digitalisering, innovatie en duurzaam & circulair ondernemen

4. Verlenging van de Brexit veerkrachtsubsidie

Heel wat Vlaamse kmo's moeten zich noodgedwongen heroriënteren om de impact van Brexit te counteren. Kmo’s die getroffen zijn door de Brexit kunnen deze veerkrachtsubsidie aanvragen voor het inkopen van advies van externe dienstverleners en/of eigen kosten te dekken. De Brexit veerkrachtsubsidie subsidieert tot 50% van je project, met maximaal € 25.000 steun voor het inkopen van advies van een externe dienstverlener en/of € 25.000 steun voor eigen personeelskosten. Deze steunmaatregel is dit jaar verlengd en heeft een uiterste indieningsdatum van 31 december 2022.

5. Deadlines gekend voor subsidies bij investeringen in zonnepanelen en windturbines onder de call groene stroom

De Vlaamse Overheid heeft aangekondigd dat ze in 2022 via drie calls voor groene stroom subsidies ter beschikking zal stellen voor ondernemingen die willen investeren in zonnepanelen (25 kW tot en met 5 MW) en/of kleine en middelgrote windturbines (10 kW tot en met 300 kW). Wil uw onderneming dergelijke investeringen aangaan? Dan is het de moeite om onderstaande nieuwe deadlines in het oog te houden! De eerstvolgende deadline is gepland op 15 maart 2022.

2022 Indienperiode Thema's
Oproep 1 1 maart tot en met 15 maart 5.000.000 euro
Nieuwe zonnepanelen
Oproep 2 14 juni tot en met 28 juni 5.000.000 euro
Nieuwe zonnepanelen
Oproep 3 13 oktober tot en met 27 oktober Nieuwe zonnepanelen (ook drijvende en op marginale gronden), kleine en middelgrote windturbines

Wenst u meer informatie omtrent deze of andere steunmaatregelen of wenst u gepersonaliseerd subsidieadvies, contacteer onze experten via Info.Subsidia@be.ey.com.