Продаж та розподіл

Ми допомагаємо нашим клієнтам у стратегічному керуванні портфелем активів, у т.ч. під час угод із продажу активів (divestments). За допомогою наших рекомендацій щодо стратегічного управління портфелем ви приймете зважені рішення щодо структури та вартості активів. Наші послуги охоплюють всі етапи процесу вибуття активів, включаючи розробку стратегії, поділ бізнесу та стабілізацію його частини, що залишилася після закриття угоди.

Як EY може допомогти

Ми пропонуємо підтримку, необхідну для досягнення ваших цілей із продажу та вибуття активів. Наші фахівці готові допомогти як компаніям, так і фондам прямих інвестицій у стратегічному управлінні портфелем з метою отримання максимальної ціни при реалізації активів. Ми допоможемо вам мінімізувати збої в роботі і керувати структурою витрат у бізнесі, щоб ви могли зосередити свої зусилля на забезпеченні майбутнього зростання.

Ми також допомагаємо реалізувати стратегічний підхід до управління портфелем через продаж або виділення активів, включаючи підготовку обґрунтування вартості бізнесу, розробку моделі угоди, маркетинг бізнесу для потенційних покупців, оптимізацію оподаткування для покупця та продавця, підготовку фінансових звітів та розробку планів операційного поділу.

Ми поділимося своїм передовим досвідом, щоб допомогти у пошуку відповідей на запитання:

 • Що потрібно продати, щоб скоригувати ринкові позиції бізнесу?
 • Як отримати оптимальну ціну під час продажу активів?
 • Як оптимізувати портфель залучення капіталу під майбутні інвестиції?
 • Як продати непрофільні активи, щоб зберегти капітал та провести цифрову трансформацію бізнесу? 
  • Портфель: стратегія, оптимізація, управління

   Ми допомагаємо клієнтам виконати аналіз свого портфелю активів для визначення їх відповідності стратегічним цілям, потенційної вартості та можливої вигоди від подальшого використання у бізнесі чи продажу.

  • Висновок про справедливість ціни

   Незалежний висновок про справедливу вартість та параметри угоди (fairness opinion) допоможе раді директорів мінімізувати ризики під час виконання фідуціарних обов'язків.

   Дізнайтеся більше (англ.)

  • Передпродажна експертиза

   Виходячи з розуміння потреб та пріоритетів потенційних інвесторів, ми представляємо фінансову, податкову, кадрову та операційну інформацію про актив.

   Дізнайтеся більше

  • Аналітика угод

   Ми допоможемо вам розкрити потенціал великих даних, щоб прискорити реалізацію та розширити охоплення вашої стратегії розподілу капіталу.

   Дізнайтеся більше (англ.)

  • Створення інвестиційної історії

   Ми допоможемо вам підготувати переконливу інвестиційну історію для покупців та визначитися з оцінкою вартості.

  • Податкове структурування

   Ми проаналізуємо податкову позицію та різні варіанти податкового структурування, щоб збільшити дохід від реалізації після сплати податків.

   Дізнайтеся більше

  • Підготовка документації щодо угоди (deal basis) і звітів, що підлягають аудиту

   Ми сприяємо у вирішенні питань підготовки фінансової звітності для виділення активів та підтримку в процесі аудиту, допомагаючи виконати вимоги Комісії США з цінних паперів та бірж щодо звітності та подання обов'язкових документів, а також готуємо фінансову інформацію для пакету документації за угодою на підставі фінансової звітності, яка підлягагала аудиту.

  • Проведення переговорів і угоди

   Ми допомагаємо керівництву підготуватися до взаємодії з потенційними покупцями та на підставі фактичних обставин виробити свою позицію щодо основних параметрів угоди, графіку та механізму закриття угоди та угод про обслуговування у перехідний період (transition service agreements).

  • Планування розподілу операційної діяльності

   Ми розробляємо план поділу ключових служб, включаючи фінанси, управління персоналом, бухгалтерію та ІТ, з урахуванням законодавчих вимог та податкового планування.

   Дізнайтеся більше

  • Оцінка готовності та планування першого дня

   Ми проводимо швидку оцінку фінансових, податкових та операційних ризиків, а також критично важливих аспектів готовності до першого дня після угоди, включаючи питання щодо утримання співробітників, клієнтів та постачальників, а також стабільного функціонування ІТ та інфраструктури.

  • Оптимізація бізнесу, що залишився

   Ми допоможемо вам керувати структурою витрат у бізнесі, що залишився, щоб ви могли зосередитися на забезпеченні майбутнього зростання, у тому числі визначенні можливостей для інвестицій в основний бізнес, скороченні частки позикових коштів та оптимізації оборотного капіталу.

  Зв'яжіться з нашими консультантами з продажу та виділення активів для підтримки свого бізнесу.

  Обговоріть із нашим фахівцем, яку допомогу ми можемо надати вам.