Udržitelnost a ESG agenda

Evropa má ambici stát se do roku 2050 prvním klimaticky neutrálním kontinentem. To je obrovská obchodní příležitost, která se nemusí opakovat.

Udržitelnost je pro váš byznys klíčová. Zvyšuje vaši konkurenceschopnost a tvoří vaši dobrou pověst – slyší na ni totiž jak zákazníci, tak investoři. Dokáže vám otevřít nové finanční trhy a kapitálové příležitosti a pomáhá i s náborem nových talentů. Strategické zavádění ESG principů do fungování společnosti proto není zdaleka důležité jen z pohledu regulace zákonodárnými orgány, ale stále častěji a více také z pohledu jejího dlouhodobého rozvoje.

Co je to ESG?

ESG (Environmental, Social and Corporate Governance) představuje soubor tří klíčových oblastí, v nichž se poměřuje udržitelnost a společenský dopad každého podnikání, ať jde o malé, střední či velké nadnárodní firmy. Jde o hodnotící faktory toho, do jaké míry je vaše podnikání ohleduplné k životnímu prostředí, jak akcentuje aktuální společenské potřeby a jak udržitelné je vedení vaší firmy.

Globální týmy EY poskytují v oblasti ESG agendy komplexní poradenství a také celou řadu finančních, technologických či auditních služeb. Připravíme vaši společnost na veškeré výzvy spjaté s udržitelnou budoucností, pomůžeme vám s nastavením dlouhodobé ESG strategie i s nefinančním reportingem.

Kontaktujte nás


Máte-li zájem o podrobnější informace, neváhejte se s námi spojit.