5 perces olvasási idő 15 okt. 2023
ey-ferfi-keszen-all-megmaszni-a-hegyet-kep

Hogyan teljesítettek a magyar vállalatok a második éves EU taxonómiai jelentés során?

Szerző Lukács Ákos

EY Magyarország, Partner, Klímaváltozási és Fenntarthatósági Szolgáltatások

Több mint 15 éves szakmai tapasztalattal a háta mögött Ákos segíti az EY ügyfeleit környezetvédelmi, társadalmi és vállalatirányítási (ESG) szempontok érvényesítésében.

5 perces olvasási idő 15 okt. 2023

2022-re vonatkozóan a tőzsdén jegyzett és NFRD köteles magyar vállalatoknak mindössze az 55%-a tett közzé EU taxonómia szerinti jelentést. Bár a vállalatok árbevételének átlagosan negyede potenciálisan fenntartható tevékenységből származik, a ténylegesen fenntartható árbevétel aránya csupán 1%.

Röviden
 • Az EU Taxonómia egy európai uniós keretrendszer, amely környezeti szempontból határozza meg uniós vállalatok számára, hogy milyen gazdasági tevékenységeket lehetséges fenntarthatóan végezni („Taxonomy eligible” / „Taxonómiához igazítható”) és milyen feltételek teljesülése esetén tekinthető ténylegesen fenntarthatónak („Taxonomy aligned” / „Taxonómiához igazodó”). 
 • Az EU Taxonómia célja, hogy az Európai Zöld Megállapodás (European Green Deal) részeként serkentse a zöld befektetéseket. 
 • Az EY 2023-ban második éve adja ki az EU Taxonomy Barometer tanulmányt, ezúttal 17 ország 318 vállalatának részvételével, köztük Magyarországgal.
 • EU Taxonómia jelentéstételben a budapesti tőzsdén jegyzett magyar vállalatoknak felzárkózásra van szüksége az uniós országokhoz való viszonyításban.
 • Az NFRD-t (Non-financial Reporting Directive) felváltó CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) életbe lépésével a hatálya alá tartozó vállalatoknak a jelentéseket külső féllel is hitelesíttetni szükséges majd.
 • A Taxonómia releváns lehet azok számára is a közeljövőben, akik Zöld Finanszírozásban gondolkodnak, ugyanis befektetők felől is egyre inkább elvárás az EU taxonómia igazodás bizonyítása a finanszírozható beruházások kapcsán.

Az

EU Taxonómia 2020-ban lépett hatályba annak érdekében, hogy meghatározza, egyes gazdasági tevékenységek milyen esetben tekinthetőek környezeti értelemben fenntarthatónak és erre egy közös keretrendszert teremtsen, ezzel irányt mutatva vállalatoknak, befektetőknek és politikai döntéshozóknak. 

A jelentéstétel azokra a pénzügyi piaci szereplőkre vonatkozik, akik pénzügyi termékeket bocsátanak ki, vagy olyan közérdekű szervezetek, amelyek nem pénzügyi jelentéstételre kötelezettek (2 feltételt teljesítenek a következő háromból: több mint 500 alkalmazottal rendelkeznek, árbevételük meghaladja a 12 milliárd forintot, vagy mérlegfőösszegük meghaladja a 6 milliárd forintot). 

A rendelet előírja, hogy a nem pénzügyi vállalatoknak közzé kell tenniük a Taxonómiához igazítható („eligible”) és a Taxonómiához igazodó („aligned”) tevékenységeik esetén a kapcsolódó árbevétel, CAPEX és OPEX arányát. Míg a 2021-es évre csak az eligibility százalékok közlése volt szükséges, a 2022-es évre már igazodási (alignment) vizsgálatot is végeznie kell a kötelezett nem pénzügyi vállalatoknak. 

A pénzügyi vállalatoknak ezzel szemben azt kell bemutatnia, hogy a portfóliójuk mekkora részét teszi ki a Taxonómia szerint fenntarthatónak minősített tevékenységekben való érdekeltségek.

Mit jelent a potenciálisan fenntartható tevékenység?

Az igazítható vállalati tevékenységek nem feltétlenül fenntarthatóak környezeti szempontból, de potenciálisan hozzájárulhatnak a Taxonómiai Rendelet 9. cikkében meghatározott 6 környezetvédelmi célkitűzéshez:

 1. Az éghajlatváltozás mérséklése,
 2. Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz,
 3. A víz- és tengeri erőforrások fenntartható használata és védelme,
 4. Áttérés a körforgásos gazdaságra,
 5. Környezetszennyezés megelőzése és ellenőrzése,
 6. Biológiai sokféleség védelme és helyreállítása. 

Az igazítható (eligible) tevékenységek listáját a 2021/2139/EU felhatalmazáson alapuló rendelet tartalmazza. Amennyiben egy gazdasági tevékenység megtalálható ezen a listán, az igazítható tevékenységnek minősül. Fontos azonban szem előtt tartani, hogy az igazítható tevékenységek listája folyamatosan bővül, ahogy az EU Taxonómiát egyre több szektorra terjesztik ki.

 • A kutatásról

  Az EY 2023-ban is elkészítette EU Taxonomy Barometer tanulmányát, amely Európa-szerte vizsgálja az EU Taxonómia rendelet által érintett vállalatok 2022-es pénzügyi évre vonatkozó eredményeit, áttekintve az európai uniós országok és a releváns iparágak jelentéstételi gyakorlatát és a taxonómiai közzétételeket érintő legjelentősebb trendeket. 

  A jelentésben 17 ország főbb tőzsdéin jegyzett vállalatait elemezte, köztük Magyarországot a BUX Index-szel. A jelentésben részt vevő országok az EU bruttó hazai termékének (GDP) mintegy 92%-át teszik ki

  Összesen 320 vállalat közzététele került áttekintésre – 265 nem pénzügyi és 55 pénzügyi vállalat. Az NFRD hatálya alá tartozó 338 vállalat közül 320 tett közzé taxonómiai riportot éves jelentésében vagy különálló, nem pénzügyi jelentésében.

  Az elemzés elkészítésekor 17 magyar vállalat szerepelt a BUX indexben. Az NFRD-kötelezett vállalatok közül 6 tett közzé Taxonómia jelentést a kutatás lezárultáig. A bemutatott KPI-ok a nem pénzügyi vállalatokra vonatkoznak (Magyarország tekintetében 5 érintett vállalat), tekintve, hogy pénzügyi intézeteknél eltérő a riportálandó KPI-ok köre.

 • Országok és szektorok

  Countries
  Austria Greece Poland
  Belgium Hungary Slovakia
  Denmark Ireland Spain
  Finland Italy Sweden
  France Luxembourg The Netherlands
  Germany Malta  

  Stock indices
  Amsterdam Exchange Index (AEX) Deutscher Aktien-Index (DAX) OMX Helsinki 25 Index (OMXH25)
  Athens Stock Exchange (ATHEX) Financial Times Stock Exchange Milano Italia Borsa Index (FTSE MIB) OMX Stockholm 30 Index (OMXS30)
  Austrian Traded Index (ATX) Iberia Index 35 (IBEX 35) Slovak Share Index (SAX)
  Belgian 20 Index (BEL20) Irish Stock Exchange Overall Index (ISEQ) Warsaw Stock Exchange Index 30 (WIG30)
  Budapest Stock Index (BUX) Malta Stock Exchange (MSE)  
  Cotation Assistée en Continu 40 (CAC 40) OMX Copenhagen 25 Index (OMXC25)  

  Sectors
  Construction, infrastructure and real estate Insurance undertakings Oil and gas
  Consumer products Manufacturing Power and utilities
  Credit Institutions Mining and quarrying Technology, media and telecommunications
  Health, biotechnology and chemicals Mobility — vehicle manufacturing and transport Other sectors

Mik a ténylegesen fenntartható tevékenységek?

Egy szervezet esetében az igazítható tevékenységek akkor minősülnek igazodónak (vagyis az EU szerint ténylegesen fenntarthatónak), amennyiben azokat a szervezet oly módon végzi, hogy megfelel az alábbi három feltételnek:

 • Lényegesen hozzájárul a hat környezeti célkitűzésből legalább az egyikhez (Lényeges hozzájárulás / Significant contribution)
 • Mindeközben nem veszélyezteti jelentősen egyik másik környezeti célkitűzést sem (Jelentős károkozás elkerülése / Do No Significant Harm)
 • A tevékenységek végrehajtásának összhangban kell lennie bizonyos minimum szociális biztosítékokkal (megfelel bizonyos emberi jogi egyezményeknek) 

A lényeges hozzájárulás, illetve a jelentős károkozás elkerülésének pontos feltételeit a technikai vizsgálati kritériumok tartalmazzák. Az éghajlatváltozási célokhoz kapcsolódó kritériumokat a 2021/2139/EU felhatalmazáson alapuló rendelet foglalja magába, míg a másik négy környezeti célhoz tartozóakat még nem publikálták az Európai Unió Hivatalos Lapjában. A 2022-es évre vonatkozóan az érintett vállalatoknak csak az éghajlati célok tekintetében kellett vizsgálnia az igazodás mértékét, ugyanis a másik négy célhoz tartozó rendelet csak 2023. júniusában került elfogadásra.

A Taxonómia szerinti jelentéseknek köszönhetően a vállalatok fenntarthatósági teljesítménye nemzetközi szinten is összehasonlítható. 

EY EU Taxonomy Barometer 2023 

Az EY 2023-ban is elkészítette EU Taxonomy Barometer tanulmányát, amely Európa-szerte vizsgálja az EU Taxonómia rendelet által érintett vállalatok 2022-es pénzügyi évre vonatkozó eredményeit, áttekintve az európai uniós országok és a releváns iparágak jelentéstételi gyakorlatát és a taxonómiai közzétételeket érintő legjelentősebb trendeket.  

A jelentésben 17 ország főbb tőzsdéin jegyzett vállalatait elemeztük, köztük Magyarországot a BUX Index-szel. A jelentésben részt vevő országok az EU bruttó hazai termékének (GDP) mintegy 92%-át teszik ki

Összesen 320 vállalat közzététele került áttekintésre – 265 nem pénzügyi és 55 pénzügyi vállalat. Az NFRD hatálya alá tartozó 338 vállalat közül 320 tett közzé taxonómiai riportot éves jelentésében vagy különálló, nem pénzügyi jelentésében. Legtöbb nem-pénzügyi vállalat – 236 vállalat (89%) – a három KPI közül (árbevétel, CapEx és OpEx) legalább egyet a szabályzatban előírt kötelező sablonok használatával tett közzé. 

Hogyan áll Magyarország nemzetközi összehasonlításban?

Jelenleg 17 magyar vállalat szerepel a BUX indexben. Az NFRD-kötelezett vállalatok közül 6 tett közzé Taxonómia jelentést a kutatás lezárultáig. A továbbiakban a bemutatott KPI-ok a nem pénzügyi vállalatokra vonatkoznak (Magyarország tekintetében 5 vállalat), tekintve, hogy pénzügyi intézeteknél eltérő a riportálandó KPI-ok köre.

Árbevétel 

A vizsgált magyar nem pénzügyi vállalatok tekintetében az árbevétel átlagosan 25%-a potenciálisan fenntartható tevékenységből származik, ugyanakkor a tényleges fenntartható tevékenységek aránya csupán 1%. Ezzel Magyarország a legnagyobb eltéréssel rendelkező országok közé tartozik. A 17 vizsgált ország tekintetében az átlagos igazítható árbevételének aránya 25%, így Magyarország az átlagos szinten teljesít. A ténylegesen igazodó árbevétel aránya átlagosan 8%, amihez képest a hazai átlag érték elmarad.

Tőkeberuházások (CapEx)

Nemzetközi szinten az igazítható tőkeberuházások arányának átlaga 34%. Magyarország ezen mutató tekintetében 19%-os értékkel az utolsó három ország között szerepel (Hollandia 13%-a és Szlovákia 0%-a mellett).

Az átlagos igazodó tőkeberuházások aránya 14% a vizsgált országok tekintetében.  Magyarország 4%-kal a legalacsonyabb átlagos aránnyal rendelkező országok közé tartozik ugyanezen mutató alapján (ezt magyarázza, hogy nincsen egyáltalán igazodás a Mobilitás és Technológia, Média és Távközlés ágazatokban). 

Működési kiadások (OpEx)

A vizsgált országok tekintetében a működési kiadások több, mint egynegyede (átlagosan 28%-a) került potenciálisan környezeti szempontból fenntartható tevékenységre elköltésre. Ezzel szemben a magyarországi érték átlagosan 9%. A ténylegesen igazodó működési kiadások átlagos aránya nemzetközi szinten 12%, míg Magyarországon ez az érték átlagosan 1%. 

A fenti összehasonlítások alapján látható, hogy Magyarország még kezdeti szinten van az EU Taxonómia gyakorlati alkalmazását tekintve a többi vizsgált európai országhoz képest. Bár van potenciálisan fenntartható tevékenységből származó árbevétel és azokhoz kapcsolódó beruházás, kiadás, de az igazodási kritériumok még kis mértékben teljesülnek. 

A legfőbb nehézség elsősorban abból eredhet, hogy a számviteli támogató rendszerek egyelőre nem teszik lehetővé az adatok gyors és Taxonómia elvárások szerinti pontos előállítását. Igazodáshoz olyam széleskörűen még nem elterjedt gyakorlatok szükségesek, mint például a klímakockázati és sérülékenységi vizsgálat. Másfelől a Technikai vizsgálat kritériumai (TSS) magas szintű elvárásokat támasztanak a vállalatokkal szemben, ami uniós szinten is megköveteli a fejlett technológiák meglétét. 

A vállalatok főként CAPEX tekintetében fogalmaznak meg környezetvédelmi célkitűzéseket (pl.: a MOL Csoport 2030-ra a CAPEX minimum 50%-át fenntartható projektekre kívánja fordítani). Ennek oka, hogy elsősorban beruházásokon keresztül lehetséges a gazdasági tevékenységek fenntarthatóvá tétele, ami majd később árbevétel és működési kiadások kapcsán is megjelenik.

Mi várható a továbbiakban?

EU Taxonómia rendelet folyamatos bővülése

Az EU Taxonómia szabályozás kiterjesztésével az igazítható gazdasági tevekénységek listája bővülni fog, így egyre több ágazat esetén kerülnek meghatározásra a fenntarthatósági kritériumok.

A szabályozás szerint 2022-re a hat környezetvédelmi célkitűzésből kettővel kapcsolatban kellett vizsgálni az igazodás mértékét. A 2023-as üzleti évre azonban a kötelezetteknek már mind a hat célkitűzés tekintetében szükséges lesz megtenni a közzétételt. 

A környezeti taxonómia mellett a társadalmi szempontú taxonómia is előkészületben van. 

CSRD hatása

A CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) hatása kettős lesz, ugyanis bővülni fog a taxonómiai jelentéstételre kötelezett vállalatok köre, és strukturálni fogja azokat a belső folyamatokat, amelyek a gazdasági tevékenységek igazíthatóságát és igazodását támogatják. 

2024. január 1-től mind a taxonómiai igazíthatóságot, mind az igazodást jelenteni kell a CSRD rendelet hatálya alá tartozó vállalatoknak. Továbbá ettől az időponttól a CSRD hatálya alá tartozó gyógyszeripari vállalatok is kötelezettek lesznek a taxonómia szerinti jelentéstételre. 

A CSRD hatálya alá tartozó vállalatoknak független könyvvizsgálóval kell hitelesíteniük integrált éves jelentésüket, beleértve a taxonómiai jelentéstételt is. Ez megköveteli a vállalatoktól a tevékenységek megfelelő, transzparens és pontos azonosításának, nyomon követésének és jelentésének kialakítását.

Zöld Finanszírozás

Az EU Zöldkötvény Keretrendszer (EU Green Bond Standard) feltétele az EU Taxonómiának való megfelelés, ezáltal már nem csak az NFRD és CSRD hatálya alá tartozó vállalatokat érinti a szabályozás, hanem az e keretrendszer szerinti zöld és társadalmi kötvény kibocsátókat és hitelfelvevőket is. Fenntartható finanszírozási keretrendszerekben szükséges lesz így a kapcsolódó EU taxonómia tevékenységek megjelenítése, éves jelentés során a kritériumoknak való megfelelés bemutatása és külső hitelesítése.

Napirenden a valódi kérdések

A helyes üzleti döntésekhez hiteles és megbízható információkra van szükség. Értesüljön az aktuális témáról hírlevelünkből.

Feliratkozás

Összefoglalás

A folyamatos változások miatt létfontosságú a vállalatok számára, hogy időben felmérjék, milyen mértékben érinti őket az EU Taxonómia. Ennek érdekében fokozatos jelentéstételi előkészületekre van szükség.

Javasoljuk a vállalatoknak felmérni, hogy milyen belső folyamatok, akár IT és számviteli megoldások képesek támogatni az EU Taxonómia szerinti közzétételt és az adatok pontosságának biztosítását. Kötelező hitelesítés érdekében a folyamatok átláthatóságának biztosítása kulcskérdés lesz.

Emellett javasolt elvégezni az igazodás feltételeinek részletes vizsgálatát és annak megállapítását, hogy milyen intézkedéssel lehet biztosítani a megfelelést. Ezen akciók lehetnek olyan egyszeri feladatok, mint például hulladékgazdálkodási terv készítése vagy belső politikák megfeleltetése a minimum társadalmi biztosítékoknak. Továbbá lehetnek olyan intézkedések is, mellyel biztosítható a kritériumoknak való folyamatos megfelelés, például alvállalkozók tevékenységének monitorozása, vagy a klímakockázati és sérülékenységi vizsgálatok lebonyolítása által.

Az EU taxonómia rendeletnek való megfelelés tehát nem csupán egy évente egyszeri jelentéstételi feladat, hanem szükséges annak biztosítása, hogy a kritériumoknak való megfelelés érdekében a vállalati működés minden vonatkozó pontjában megjelenjen.

A cikkről

Szerző Lukács Ákos

EY Magyarország, Partner, Klímaváltozási és Fenntarthatósági Szolgáltatások

Több mint 15 éves szakmai tapasztalattal a háta mögött Ákos segíti az EY ügyfeleit környezetvédelmi, társadalmi és vállalatirányítási (ESG) szempontok érvényesítésében.