4 perces olvasási idő 4 ápr. 2022
ey-kep-egy ferfi biciklizik az amerikai kapitolium elott.jpg

Mit érdemes tudni a nemzetközi szankciókról?

Szerző EY

Könyvvizsgálat. Adó. Stratégia és Tranzakció. Jog. Üzleti tanácsadás.

4 perces olvasási idő 4 ápr. 2022
Kapcsolódó témák Felelős Üzleti Működés

Hogyan érintik a hazai vállalatokat az országok közötti szankciók, és miért vethet be egy állam szankciókat?

Aszankciók jellemzően egy állam vagy nemzetközi szervezet által létrehozott, a kereskedelem vagy pénzügyi tranzakciók tiltását magukban foglaló intézkedéscsomagok. (Léteznek más típusú szankciók is, mint diplomáciai és utazás korlátozást érintő intézkedések, de ezek kevésébe relevánsak a vállalatok számára.)  Ezeknek a célja leggyakrabban a nyomásgyakorlás gazdasági eszközökkel és ezen keresztül politikai, társadalmi változás kiváltása. Régiónkban már 2014-től előtérbe került a szankciók témája, a Krím félsziget annexiója után hozott retorziók kapcsán . Ezek bővültek tovább 2022-ben jelentős elemekkel.

A magyar üzleti gyakorlat alapján a szankciók közül az USA, az EU és az ENSZ által hozott döntések a leginkább relevánsak. Természetesen egyes vállalatok esetén a tevékenység vagy az ügyfélkör alapján más szankciós rezsimek is képbe kerülhetnek.

A szankciók jellemzően természetes és jogi személyekkel szemben tiltják a kereskedelmet vagy a pénzügyi tranzakciókat a kiszabó ország állampolgárai és az ott bejegyzett jogi személyek számára. Ezek a tiltott személyek rendszerint a nemzetközi közösségbe nem illeszkedő államok, terrorszervezetek, drogkartellek, embercsempész- és fegyverkereskedő szervezetek, valamint ezek tagjai vagy állampolgárai. Az utóbbi hetek egyik példája, hogy Oroszország Ukrajna elleni háborúja miatt az Európai Unió Tanácsa például több kulcsfontosságú orosz bankot kizárt a SWIFT néven ismert globális elektronikus fizetési rendszerből.

Az említett – természetes és jogi – személyeket az USA, az EU és az ENSZ a szankciós listákon tartja nyilván.  A szervezetek által kivetett szankciókat - Magyarország tagságánál fogva - közvetlenül alkalmazni kell és jogszabály írja elő ezek betartását. Az USA szankciók a két ország közti szoros gazdasági kapcsolatok és az azok extraterritoriális jellege (leegyszerűsítve, az USA székhelyű vállalatok magyarországi leányvállalataink is meg kell felelni a szankciós előírásoknak) miatt kapnak kiemelt figyelmet. Ami biztos, hogy a magyarországi vállalatoknak is kiemelt figyelmet kell fordítaniuk az egyes szankciókra, hiszen azoknak közvetlen hatásuk lehet a működésükre és sok esetben gyors, akár azonnali reakciót is követelhet a részükről.

A szankciók típusai

A szankciók összességében elég komplexek és diverzek lehetnek, eltérhetnek a tiltás tárgyában és célpontjában is. Előbbi lehet teljes tranzakciós tilalom, bizonyos termékekere vagy szolgáltatásokara (jellemzően, de nem kizárólag pénzügyi szolgáltatásokra) akár értékhatárra vonatkozó tilalom stb. 

A tiltás célpontja alatt azt értjük, hogy mi alapján kerül meghatározásara, hogy egy adott jogi vagy természetes személy szankcionált -e. Itt a legegyszerűbb eset, ha az adott személy szerepel egy szankciós listán. Ebben az esetben a listának megfelelő tilalmat kell alkalmaznia vele szemben. Amennyiben az adott személy nem szerepel a listán akkor is lehet szankcionált. Az USA például az 50%-os szabályt („50% Rule”) alkalmazza.  Ez annyit jelent röviden összefoglalva, hogy minden olyan jogi személyt is szankcionáltnak kell tekinteni, amelyben legalább, összesítve 50%-os részesedéssel rendelkeznek szankcionált személyek. Az utóbbi hetekben Roman Abramovics orosz oligarcha, a Chelsea FC távozó tulajdonosa is szankciós listára került - több másik orosz üzletemberrel együtt - az Egyesült Királyság hatóságai döntésének értelmében.

Napirenden a valódi kérdések

A helyes üzleti döntésekhez hiteles és megbízható információkra van szükség. Értesüljön az aktuális témáról hírlevelünkből.

Feliratkozás

Mely szektorokban leginkább relevánsak a szankciók?

A szankciók jellegükből fakadóan bármelyik vállalat működését érinthetik. Habár a pénzügyi szolgáltatókat, a pénzmosási szabályozással összefonódva kiemelten érintik, minden más iparágban is fontos megfelelési téma lehet a szankciók kérdése. A kitettség mértékére hüvelykujj szabály szerint nem az iparág, hanem inkább a külkereskedelem mérete, iránya és tárgya lehetnek a jó közelítő változók.

Így kiemelten kockázatosak lehetnek - a pénzügyi szolgáltatókon felül - az alábbi tevékenységi köröket folytató vállalatok:

 • Nemzetközi kereskedelem,
 • Nemzetközi kereskedelem finanszírozás,
 • Nemzetközi szállítmányozás és logisztika,
 • Kettős használatú termékekhez  kapcsolódó tevékenység,
 • Magas szankciós kockázatú országokat (pl.: Irán, Oroszország, Venezuela ) érintő bármilyen tevékenység.

Milyen kihívást jelentő szankciós esetek fordulhatnak elő?

Itt a vállalatok számára a gyakorlati, úgynevezett Know Your Customer (KYC , Ismerd a vevőd) kérdéskör kihívásként jelentkezik. Fel kell tárni, hogy nemzetközi partnereik bármilyen módon érintettek lehetnek-e valamelyik szankciós rezsim által. Ez a mai geopolitikai helyzetben különösen kiéleződött.  Alapvetően azt jelenti, hogy ellenőrizni kell, hogy az adott üzleti partner szerepel-e bármelyik szankciós listán, ha nem akkor pedig azt, hogy a tulajdonosi szerkezet alapján (pl.: 50%-os szabály) lehet-e szankcionált személy. Az üzleti partner alatt nem csak a vevőt vagy eladót érthetjük, hanem a tranzakció létrehozásában segédkező bármely felet, pl.:

 • Finanszírozók,
 • Szállítmányozók (légi, vízi, és közúti is),
 • Raktározók,
 • Exportőrök/importőrök

Esettanulmány

ey-kep-borospince.jpg

Magyar borászati eszközöket gyártó vállalkozás megrendelést kap egy észt vállalattól egy orosz végső vevő részére.

Tegyük fel, hogy egy magyar borászati eszközöket gyártó vállalkozás megrendelést kap ilyen eszközök leszállítására egy észt vállalattól egy orosz végső vevő („ultimate beneficiary”) részére. A tranzakció két síkon zajlik:

 • A borászati eszközök az észt megrendelő hajójával leszállításra kerülnek Oroszországba,
 • Az észt megrendelő bankja és a magyar fél bankja egy amerikai levelező bankon keresztül rendezik a tranzakció pénzügyi részét.

Ez az eset több kockázatot is rejt magában, amit a magyar vállalatnak kezelni kell:

 • EU és ENSZ szankciók kockázata – ezek alapértelmezetten érvényesek a magyar vállalatra,
 • USA szankciók kockázata – amerikai levelező bank érintettsége miatt jelentkezik.
 • Orosz végső vevő kockázata – a végső vevő szankcionált lehet, ugyanis Oroszországgal szemben több szankciós rezsim is életben van, ezenfelül a végső vevőt el is rejtheti az észt megrendelő személye,
 • Az észt megrendelő is lehet szankcionált személy - gyakran a balti országokon keresztül próbálnak szankcionált orosz személyek különböző árukat beszerezni
 • Az összes érintett fél tulajdonosi hálójában is lehetnek plusz olyan személyek, amelyek miatt szankciós kockázat jelentkezhet,
 • (ha a hajós szállítást egy plusz fél végezné akkor a hozzá kapcsolódó szankciós kockázatokat is külön kellene kezelni).

Mindezekből látszik, hogy a magyar vállalatnak (és bankjának) egy komplex átvilágítási feladatkört kell elvégeznie, amelyhez nem biztos, hogy rendelkezésre áll számára a megfelelő személyzet, tudás és hozzáférés nemzetközi adatbázisokhoz.

Első lépések a szankciós megfelelés területén

Fontos ellenőrzés lehet – amennyiben a vállalat kockázat alapú megközelítést („risk based approach”) alkalmaz – az egyes üzleti partnerek kockázati besorolásának és a besorolás módszertanának ellenőrzése is. Ezt ma gyakorlatilag minden vállalatnak érdemes elvégeznie. A kockázatértékelés vizsgálata esetén érdemes elemezni a szankcióspecifikus kockázati tényezőket, pl.:

 • Székhely ország,
 • Tevékenységi kör,
 • Nemzetközi kereskedelemnek való kitettség,
 • Tulajdonosi struktúra összetettsége,
 • Esetleges korábbi szankciósértések.

A vizsgálat történhet a korábbi tranzakciók dokumentációjából a fenti kockázati tényezőknek megfelelően kiválasztott minta alapján. Így kiszűrhetők, azok az üzleti partnerek, amelyek esetén szankciós kockázat áll fenn és számszerűsíthető a kitettség mértéke.

Az OFAC (Office of Foreign Asset Control) az USA szankciókat adminisztráló szervezet által kiadott iránymutatása is kiemeli az ilyen ellenőrzések szerepét a szankciós megfelelés biztosításban.  Az OFAC kiemeli a szankciós működés folyamatos tesztelését és auditálását, amelyek esetén előírás, hogy:

 • Független és megfelelő képességekkel és erőforrásokkal rendelkezzen a belső ellenőrzés,
 • A szankciós érintettség komplexitásának megfelelő auditot kell végrehajtani - amennyiben szükséges külső szakértőt is be kell vonni a vizsgálatba,
 • Az esetleges szankciós audit megállapításokat késedelem nélkül ki kell javítani a vállalatnak.
 • Források

  [1] Oxford University Press (2009): A Dictionary of Business and Management, 5. Kiadás

  [2] Alan Yuhas (2014): Ukraine crisis: an essential guide to everything that's happened so far, Guardian

  [3] Office of Foreign Assets Control - Sanctions Programs and Information

  [4] A Tanács (EU) 2022/345 Rendelete (2022. március 1.) az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU rendelet módosításáról

  [5] Linkek: USA: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/, EU: https://www.sanctionsmap.eu/#/main, ENSZ : https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list , Letöltve: 2021.11.22.

  [6] 2017. évi LII. törvény

  az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról

  [7] Clara Portela (2021): Creativity Wanted: Countering the Extraterritorial Effects of US Sanctions, European Union, Institute of Security Studies

  [8] U.S. Department of the Treasury: Frequently Asked Questions, Entities Owned by Blocked Persons (50% Rule), Link: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/faqs/topic/1521, Letöltve: 2021.11.22.

  [9] Link: https://www.gov.uk/government/news/abramovich-and-deripaska-among-seven-oligarchs-targeted-in-estimated-15bn-sanction-hit

  [10] European Comission: Dual-use trade controls, Link: https://ec.europa.eu/trade/import-and-export-rules/export-from-eu/dual-use-controls/, Letöltve: 2021.11.22.

  [11] EU szankciók alapján

  [12] KYC: Know Your Customer

  [13] “EY (2017): Identifying and interdicting sanctions risk in global transshipment and intermediary points” alapján

  [14] OFAC: A Framework for OFAC Compliance Commitments

Szerző: Schrettner Attila, az EY Felelős Üzleti Működéssel foglalkozó területének szakértője.

A cikk eredeti formájában a Belső Ellenőrök Magyarországi Közhasznú Szervezetének hírlevelében jelent meg https://archivum.iia.hu/

Összefoglalás

Miért vethet be egy állam szankciókat? Mely szektorokban relevánsak leginkább és kihívást jelentő szankciós esetek fordulhatnak elő? Többek között ezekről írt Schrettner Attila, az EY Felelős Üzleti Működéssel foglalkozó területének szakértője.

A cikkről

Szerző EY

Könyvvizsgálat. Adó. Stratégia és Tranzakció. Jog. Üzleti tanácsadás.

Kapcsolódó témák Felelős Üzleti Működés