EY Tax Alert

Újabb egyszerűsítési lehetőség a vámeljárásokban 

 

A 2023-as év második felében és 2024 első félében az Európai Unió legtöbb tagállamában – Magyarországon a tervek szerint 2024. június 30-ával - lezárulnak a központi vámkezelés I. fázisához kapcsolódó informatikai fejlesztések. Ennek köszönhetően újabb lehetőség nyílik a vállalkozások számára, hogy vámügyeiket egyszerűbben és gyorsabban intézzék.

A központi vámkezelés az Uniós Vámkódex által biztosított egyszerűsítés, amely lehetővé teszi, hogy az erre vonatkozó engedéllyel rendelkező gazdálkodó a letelepedési helye szerinti tagállamban nyújtson be import vám-árunyilatkozatokat olyan árukra vonatkozóan, amelyeket egy másik tagállamban állít vám elé. Az engedély birtokában a gazdálkodók központosíthatják vámkezeléseiket és a vámkezelések lefolytatásához szükséges erőforrásokat, és az áruk földrajzi helyzetétől függetlenül a letelepedési helyük szerinti tagállamban folytathatják le vámeljárásaikat. Egy Magyarországon letelepedett cég tehát a magyar vámhatóságnál nyújthat be vám-árunyilatkozatot olyan árukkal összefüggésben, amelyek egy másik tagállam kikötőjébe vagy repülőterére érkeznek.

Az I. fázis keretében jövedéki termékek és a közös agrárpolitika keretébe tartozó intézkedések hatálya alá tartozó áruk kivételével minden árutípusra vám-árunyilatkozatot lehet majd benyújtani (normál-, egyszerűsített- és kiegészítő vámárunyilatkozat).

Logistics and transportation of Container Cargo ship and Cargo plane

Az egyszerűsítés alkalmazható lesz:

  • szabad forgalomba bocsátás,
  • vámraktározás,
  • aktív feldolgozás és
  • meghatározott célra történő felhasználás vámeljárásokra. 

A behozatali központi vámkezelésre irányuló engedélyt a „vámügyi egyszerűsítések” típusú engedélyezett gazdálkodó státusszal (AEO-C) rendelkező gazdálkodó nyújthat majd be. Ez tehát egy újabb a számos kedvezmény sorában, ami az engedélyezett gazdálkodói státusz igénylése mellett szól. 

Amennyiben több információt szeretne megtudni a központi vámkezeléssel kapcsolatban vagy az AEO engedélyhez kapcsolódó egyszerűsítésekről / előnyökről, illetve arról, hogy a fentiek hogyan érinthetik a vállalkozását, keresse szokásos EY kapcsolattartóját.