EY Tax Alert

Kihirdették az Európai Unió újabb szankciós csomagját

 

2023. június végén az Európai Bizottság kihirdette az újabb – immáron tizenegyedik – Oroszországgal szembeni szankciós csomagot. A csomag középpontjában a korábban elfogadott korlátozások hatékonyságának növelése, a szankciók megkerülésének megakadályozása, és a tagállamok egymás közötti, valamint a tagállamok és az Európai Bizottság közötti információáramlás fokozása állt. A kihirdetett jogszabály két olyan új korlátozást tartalmaz, amelyekre indokolt kiemelt figyelmet fordítani.  


Egyrészről a most kihirdetett rendelet megtiltja a már korlátozással érintett termékek, technológiák rendelkezésre bocsátásához, gyártásához, karbantartásához és használatához kapcsolódó szellemi tulajdonjogok, üzleti titkok eladását, licencbe adását, átadását, hozzáférését vagy az azok további felhasználásához szükséges jogosultság biztosítását. A jogszabályban meghatározott korlátozás tehát nem csupán a termékek kivitelére vonatkozik, hanem a termékek előállításához, használatához kapcsolódó technológia, speciális tudás Oroszországba vagy orosz személyek részére történő értékesítését, átadását is kizárja.

A jogszabály emellett megteremti annak a lehetőségét, hogy a Tanács megtilthassa kettős felhasználású termékek, technológiák, valamint olyan termékek és technológiák más – Oroszországtól eltérő – harmadik országba történő exportját is, amelyek hozzájárulhatnak Oroszország katonai, technológiai vagy ipari képességeinek megerősítéséhez. A döntéshozatal során a Tanács számos szempontot fog mérlegelni, így többek között azt, hogy mekkora annak a kockázata, hogy az adott terméket, technológiát a harmadik országból Oroszországba szállítsák, valamint azt, hogy a szóban forgó ország korábban milyen intézkedéseket tett ennek megakadályozására. A mellékletet tartalmazó lista jelenleg üres, de várhatóan rövidesen meghatározásra kerülnek a korlátozással érintett országok és termékek.

Pen lying on a contract

A fenti módosítások is alátámasztják, hogy világszerte egyre nagyobb fókusz helyeződik a szankciók, korlátozások végrehajtására. Az Európai Unió ezt a fenti rendeletmódosítással kívánja előmozdítani, az Egyesült Államok pedig elsősorban fokozódó ellenőrzésekkel és egyre szigorúbb - esetenként százmillió dolláros nagyságrendű – szankciókkal.

Érdemes szem előtt tartani, hogy hazánkban a szankciók, export- és importtilalmak megszegése miatt nem csupán hatósági eljárás, hanem büntetőeljárás megindítására is lehetőség van. A Büntető Törvénykönyv szabadságvesztéssel fenyeget minden olyan cselekményt és annak előkészületét, mely a Magyarországon kihirdetett nemzetközi szerződésben vagy az Európai Unió jogi aktusaiban elfogadott gazdasági, kereskedelmi vagy pénzügyi tilalom megszegését valósítja meg.

A folyamatosan változó és egyre komplexebbé váló kereskedelmi és jogi környezetben a piaci szereplők eligazodását nehezíti, hogy a korlátozásokkal érintett termékek száma, az érintett személyek és az érintett országok köre folyamatosan bővül. Ez nem csupán az exportra, hanem bizonyos termékek importjára (de akár európai uniós termékek kereskedelmére) is kiterjed. A Magyarországon gazdasági tevékenységet végző cégeknek ráadásul nem mindig elegendő csupán az európai uniós szabályozást nyomon követniük, de előfordulhatnak olyan esetek, amikor az USA szabályaira vagy esetleg más európai uniós országok külön szankciós szabályaira is figyelemmel kell lenniük, hiszen ezek hatással lehetnek üzleti folyamataikra és kapcsolataikra egyaránt.

Kérjük, amennyiben a fentiek érinthetik az Önök gazdasági tevékenységét is, forduljanak hozzánk bizalommal. Az EY szakértői készséggel állnak rendelkezésükre az esetleges hatások felmérésében, az engedélyekhez szükséges kérelmek, iratok előkészítésében, valamint a hatóságokkal való egyeztetésben.