Jogi nyilatkozat

  1. Az EY-ról
  2. Az "ey.com" weboldal
  3. Jogi felelősség kizárása

 

 

1. Az EY-ról

Az EY egyike a világ vezető könyvvizsgáló, adó-, tranzakciós és üzleti tanácsadást nyújtó vállalatainak. Tapasztalatunk és az általunk nyújtott minőségi szolgáltatások segítséget nyújtanak a bizalom megerősítésében a tőkepiacokon és a gazdaságban világszerte. Olyan kivételes vezetők kerülnek ki munkatársaink közül, akik közösen azért dolgoznak, hogy megfeleljenek az ügyfeleinkkel szembeni vállalásaiknak. Ennek érdekében kiemelkedő szerepet játszunk egy jobban működő világ felépítésében munkatársaink, ügyfeleink és a minket körülvevő közösségek számára.

A jelenlegi jogi nyilatkozatban az “EY” betűszó alatt az Ernst & Young Global Limited (“EYG”) önálló jogi személyiségű tagcégeinek globális szervezetét értjük. Az EYG – a brit törvények szerinti „company limited by guarantee” társaság – ügyfélszolgáltatást nem nyújt.

Az EY hálózat négy földrajzi területre oszlik: Amerika, EMEIA, Ázsia-Óceánia és Japán.

Amerika
Az EYG Észak-, Közép- és Dél-Amerikában működő tagvállalatai, valamint az Ernst & Young (Israel) Ltd. (az “amerikai területen működő cégek”) önálló, egymástól független jogi személyek, amelyek – közvetve vagy közvetlenül - az Ernst & Young Americas LLC tagjai.

Az Ernst & Young Americas LLC egy Delaware államban (USA) bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, amely az amerikai területen működő cégek tevékenységét koordinálja, ügyfélszolgáltatást nem nyújt, ügyfélmegbízásokban nem vesz részt. Az Ernst & Young Americas LLC felügyeli, hogy az EYG szabályzatait az amerikai területen működő cégek betartsák és elősegíti e cégek együttműködését, de egyik amerikai területen működő cég irányításában vagy vezetésében sem vesz részt, azokban tulajdonrésszel nem rendelkezik. Az Ernst & Young Americas LLC nem az amerikai területen működő cégek ügynöke vagy közvetítője, azokat képviselni vagy a nevükben kötelezettséget vállalni nem jogosult. Az amerikai területen működő cégek nem az Ernst & Young Americas LLC ügynökei vagy közvetítői, az Ernst & Young Americas LLC képviseletében eljárni vagy a nevében kötelezettséget vállalni egyikük sem jogosult.

EMEIA 
Az EYG Európában, a Közel-Keleten, Indiában és Afrikában működő tagvállalatai (az “EMEIA cégek”) önálló, egymástól független jogi személyek, amelyek – közvetve vagy közvetlenül - az Ernst & Young EMEIA Limited tagjai.

Az Ernst & Young EMEIA Limited egy, az angliai törvények szerint bejegyzett „limited by guarantee” társaság – az EMEIA Területen lévő EMEIA tagvállalatok legmagasabb szintű irányító szervezete. Az Ernst & Young EMEIA Limited kereskedelmi, illetve más profitorientált tevékenységet nem végez; szakmai szolgáltatások nyújtását alapszabálya tiltja, ezért ügyfélmegbízásokban nem vesz részt. Továbbá – bár az Ernst & Young EMEIA Limited elősegíti e cégek koordinálását és egymás közötti együttműködését - egyik EMEIA cég irányításában vagy vezetésében sem vesz részt, ezekben tulajdonrésszel nem rendelkezik. Az Ernst & Young EMEIA Limited nem az EMEIA cégek ügynöke vagy közvetítője, azokat képviselni vagy a nevükben kötelezettséget vállalni nem jogosult, illetve az EMEIA cégek nem az Ernst & Young EMEIA Limited ügynökei vagy közvetítői, annak képviseletében eljárni vagy a nevében kötelezettséget vállalni egyikük sem jogosult.

Az Ernst & Young Europe LLP egy, az angliai törvények szerint bejegyzett „limited liability partnership” társaság, az EYG és az Ernst & Young EMEIA tagja, valamint egyes Európában működő EMEIA cégek anyavállalata. Az Ernst & Young Europe LLP ügyfelek részére szolgáltatást nem nyújt és ügyfélmegbízásokban sem vesz részt. Annak ellenére, hogy egyes EMEIA cégek anyavállalata, az Ernst & Young Europe LLP nem az EMEIA cégek vagy az Ernst & Young EMEIA Limited ügynöke vagy közvetítője, ezeket képviselni vagy a nevükben kötelezettséget vállalni nem jogosult, továbbá sem az Ernst & Young EMEIA Limited, illetve egyik EMEIA cég sem az Ernst & Young Europe LLP ügynöke vagy közvetítője, annak képviseletében eljárni vagy a nevében kötelezettséget vállalni egyikük sem jogosult.

Ázsia-Óceánia
Az EYG Ázsiában és Óceániában működő tagvállalatai (az “ázsiai-óceániai cégek”) önálló, egymástól független jogi személyek, amelyek – közvetve vagy közvetlenül - az Ernst & Young Asia-Pacific Limited tagjai vagy azok lesznek.

Az Ernst & Young Asia-Pacific Limited egy hong-kongi bejegyzésű „limited by guarantee” társaság, amely az ázsiai-óceániai területen működő ázsiai-óceániai cégek legmagasabb szintű irányító szervezete. Az Ernst & Young Asia-Pacific Limited kereskedelmi, illetve más nyereségszerző tevékenységet nem végez; szakmai szolgáltatások nyújtását alapszabálya tiltja, ezért ügyfélmegbízásokban nem vesz részt. Továbbá, bár az Ernst & Young Asia-Pacific Limited elősegíti e cégek koordinálását és egymás közötti együttműködését, egyik ázsiai-óceániai cég irányításában vagy vezetésében sem vesz részt, azokban tulajdonrésszel nem rendelkezik. Az Ernst & Young Asia-Pacific Limited nem az ázsiai-óceániai cégek ügynöke vagy közvetítője, azokat képviselni vagy a nevükben kötelezettséget vállalni nem jogosult, illetve az ázsiai-óceániai cégek nem az Ernst & Young Asia-Pacific Limited ügynökei vagy közvetítői, annak képviseletében eljárni vagy a nevében kötelezettséget vállalni egyikük sem jogosult.

Japán
Az EYG Japánban működő tagvállalatai önálló, egymástól független jogi személyek. Japánban területileg illetékes központi irányító szervezet nem működik.

 

 

2. Az "ey.com" weboldal

Az “ey.com” weboldal (“Oldal”) az EY nemzetközi üzleti tevékenységére és működésére vonatkozó, globális érvényű, továbbá adott országokban működő tagcégek tevékenységével és működésével kapcsolatos információkat tartalmaz.

Az Oldalon található globális tartalom tulajdonosa és kezelője az EYGM Limited ("EYGM"). Az EYGM Limited a Bahamákon bejegyezett korlátolt felelősségű társaság, az EYG cégcsoport tagja. Az EYGM egy központi koordinációs szervezet, ügyfélszolgáltatást nem nyújt.

A weboldal adott ország tagcégére (tagcégeire) vonatkozó helyi tartalom az adott tagcég(ek) tulajdonába és hatáskörébe tartozik.

 

 

3.  Jogi felelősség kizárása

A weboldal használatával az Oldal használója magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el az alábbi feltételeket. A jelen weboldalon szereplő adatok célja az érdeklődők általános jellegű tájékoztatása. Annak ellenére, hogy mindent megteszünk azért, hogy az Oldalon a legfrissebb és lehető legpontosabb információkat szerepeltessük, nem helytálló adatok előfordulhatnak. Weboldalunkon egyes törvényi és jogszabályi hivatkozások is szerepelnek. Mivel a törvények és jogszabályok az idők során változhatnak, azok mindig az adott körülmények figyelembevétele mellett értelmezendők.

AZ EY A JELEN WEBOLDALON ELŐFORDULÓ ESETLEGES HIBÁKÉRT VAGY TARTALMI HIÁNYOSSÁGOKÉRT SEMMINEMŰ FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL.

Az Oldalon szereplő információk és az azon keresztül nyújtott szolgáltatások az ott megjelent formában értendők és érvényesek, azok teljessége, pontossága vagy időbeli helytállósága tekintetében semminemű garanciát nem vállalunk, vonatkozásukban jogérvényes nyilatkozatot nem teszünk, sem szavatosságot, sem más – közvetlen vagy közvetett – szerződéses feltételt nem vállalunk. Az EY nem garantálja az Oldal, illetve az Oldalon keresztül nyújtott különféle szolgáltatások és/vagy az arról letöltött információk, szoftverek vagy más anyagok pontosságát, aktualitását, folytonosságát, hibamentességét, teljességét, vírus-, illetve egyéb kártevőmentességét.

AZ EY A VONATKOZÓ TÖRVÉNYEK ÁLTAL MEGENGEDETT MAXIMÁLIS MÉRTÉKIG ELHÁRÍT A JELEN OLDAL TARTALMÁVAL ÉS AZ AZON KERESZTÜL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKKAL KAPCSOLATOS MINDENNEMŰ – MAGÁNJOGI KÁRTÉRÍTÉSI, SZERZŐDÉSES, SZAVATOSSÁGI, ÁLTALÁNOS VAGY GONDATLANSÁGBÓL EREDŐ, ILLETVE MINDEN MÁS – FELELŐSSÉGET BÁRMILYEN KÖZVETETT VAGY KÖZVETLEN, JÁRULÉKOS, BÜNTETŐ JELLEGŰ ÉS HASONLÓ KÁROKÉRT, MÉG AKKOR IS, HA AZ EY TISZTÁBAN VOLT VAGY TISZTÁBAN KELLETT VOLNA LENNIE AZ ILYEN KÁR FELMERÜLÉSÉNEK KOCKÁZATÁVAL.

Az Oldalon közölt információk nem minősülnek jogi, adózási, számviteli vagy bármilyen más szakmai tanácsadásnak vagy szolgáltatásnak. Bármiféle döntéshozatal előtt, minden, az Önöket érintő adózási vagy egyéb üggyel kapcsolatban kérjék ki az Önök helyzetét tényszerűen ismerő EY vagy más szaktanácsadó véleményét. Kérjük, hogy bizalmas adatokat az EYG csoport egyik tagjának se küldjenek, amíg az adott cég hozzá nem járult az Önök által kért szolgáltatások teljesítéséhez.

RSS értesítők, podcastok és email-hírlevelek használatának feltételei
Az RSS értesítők, podcastokés email-hírlevelek egyes EY tagcégek ingyenes, magánszemélyek részére szóló, nem kereskedelmi célú szolgáltatásai. Az EY RSS értesítők révén az EY sajtócikkek címét, leírását és XML formátumú hivatkozását teszi közzé az RSS olvasók vagy tartalomszolgáltatók felhasználói számára. A podcast magánszemélyek részére előfizetéses alapon biztosított audio program. Az EY a podcastokat az előfizetők saját személyes használatára teszi közzé. Az RSS értesítők, podcastok és email-es hírlevelek tartalomszolgáltatói saját felhasználóik jobb kiszolgálásához az EY értesítőit felvehetik a saját értesítőjegyzékükbe. E tartalmak mindennemű más felhasználása – másolása, sokszorosítása, újbóli megjelentetése, feltöltése, közzététele, továbbítása, illetve az értesítők vagy podcastok bármilyen más úton történő terjesztése - szigorúan tilos.

Az EY fenntartja magának a jogot az értesítők, podcastok és email-hírlevelek előzetes figyelmeztetés nélküli felfüggesztésére. Az EY RSS értesítőinek, podcastjainak és email-hírleveleinek szöveges és képtartalma, valamint az azokban megjelenő logók az EYGN Limited (“EYGN”) kizárólagos, jogvédett tulajdonát képezik. Az EYGN az EYG cégcsoport tagja, egy központi koordinációs szervezet, amely ügyfélszolgáltatást nem nyújt.

Linkek használata

Az Oldalra mutató linket akkor használhat, ha az:

  • nem irányul az EY logó illetéktelen felhasználására;
  • nem tartalmaz az EY vagy bármelyik helyi tagcéggel fennálló kapcsolatra vagy jóváhagyásra tett hamis állítást vagy utalást;
  • nem eredményezi a jelen Oldal tartalmának bármilyen fokú bemásolt felhasználását; valamint
  • nem eredményezi cégünk védjegyeinek, márkanevének és szellemi tulajdonhoz fűződő egyéb jogainak más módon történő megsértését.

Az EY-t semminemű felelősség nem terheli mindazon weboldalak tartalmáért, megbízhatóságáért vagy biztonságáért, amelyek a jelen weboldalon elhelyezett linkeken keresztül (hyperlinken át vagy más módon) elérhetők.

A jelen Oldalon szereplő egyes linkek olyan egyének vagy szervezetek által működtetett szerverekre vezetnek, amelyre az EY-nak nincs befolyása. Az ilyen szervereken elhelyezett információk pontosságáért vagy egyéb vonatkozásaiért az EY semmiféle garanciát nem vállal, azzal kapcsolatban jognyilatkozatot nem tesz. A harmadik fél weboldalára mutató link elhelyezése önmagában nem minősül az EY vagy a harmadik fél termékeinek, illetve szolgáltatásainak az EY vagy a másik fél általi elfogadásának, jóváhagyásának.

Szerzői jogok
Eltérő jelzés hiányában az Oldal globális részének teljes tartalma az EYGM Limited 2016-ban szerzői joggal levédett tulajdona (Copyright © 2016 EYGM Limited). Az egyes országokra vonatkozó tartalom az adott országban működő tagcég 2016-ban szerzői joggal levédett tulajdona. Minden jog fenntartva. Az Oldalon található anyagok – többek között sem a szöveg, sem az ábrák vagy a HTML kódok – az EYGM, illetve az ország információk vonatkozásában az adott tagcég(ek) írásbeli engedélye nélkül semmilyen formában, sem részben sem egészben nem sokszorosíthatók, illetve adatátviteli eszközökkel sem továbbíthatók.

Az “EY” betűszó és a stilizált EY logó az Amerikai Szabadalmi és Védjegy Hivatal (US Patent and Trademark Office), illetve a világ más védjegy-hivatalai által már bejegyzett vagy folyamatban lévő bejegyeztetési eljárás alatt lévő védjegy.

A könyvvizsgáló cégek irányítási kódexe

Az EY üdvözli az Egyesült Királyság A könyvvizsgáló cégek irányítási kódexe (Audit Firm Governance Code) című kiadványának közzétételét. Az Egyesült Királyság Pénzügyi Beszámolás Tanácsa (Financial Reporting Council) és Anglia és Wales Mérlegképes Könyvelőinek Szövetsége (Institute of Chartered Accountants in England and Wales) által kiadott Kódex biztosítja számunkra a lehetőséget, hogy megerősítsük a nyilvánosság bizalmát szervezetünk minősége, illetve az általunk nyújtott szolgáltatások iránt.