Adatkezelési nyilatkozat

2021. január 18.

Bevezetés

Adatkezelési nyilatkozatunkból megtudhatja, hogy az EY hogyan gyűjt és használ fel személyes adatokat, továbbá személyes adataihoz fűződő jogairól is tájékozódhat.

Nyilatkozatunkban az „EY” vagy „mi” a globális szervezetre, illetve az Ernst & Young Global Limited egy vagy több tagjára utal, amelynek mindegyike önálló jogi személy. Az Ön személyes adataira tekintettel az itt (pdf)  angol nyelven felsorolt egy vagy több EY tagcég minősül adatkezelőnek (az EY tagok és kapcsolt szervezeteinek listáját a linkre kattintva érheti el).

Egyes, az Európai Unión kívül működő EY tagcégek képviselőt jelöltek ki az EU-ban, hogy részükről eljárjon amennyiben és amikor olyan adatkezelési tevékenységet végeznek, melyre az EU Általános adatvédelmi rendeletét (GDPR) kell alkalmazni. Ezzel kapcsolatban további tájékoztatást, valamint a képviselők elérhetőségét ide kattintva angol nyelven értheti el.

Az EY számos célból kezel személyes adatot. Ezeket közvetlenül az érintett személytől gyűjtjük be, például, amikor adóbevallásának elkészítésével bíz meg minket, ellátogat az ey.com weboldalra (Weboldalunkra), marketing anyagok fogadása céljából megadja elérhetőségi adatait vagy állásra jelentkezik az EY karrier oldalán. Személyes adatait továbbá akkor is kezelhetjük, ha munkáltatójának vagy szolgáltatójának nyújtunk szakmai szolgáltatást, például amikor az Ön bankját könyvvizsgáljuk vagy az Ön munkáltatójának nyújtunk bérszámfejtési szolgáltatást. Személyes adatait nyilvánosan elérhető forrásból, például LinkedIn, is megszerezhetjük. Adatvédelmi nyilatkozatunk a fent említett valamennyi esetet lefedi.

Az alábbi témákra kattintva részletes információt talál az egyes célokról, amelyekre tekintettel személyes adatokat kezelünk:

 • Weboldalunk (ey.com) megtekintése
 • EY Az Év ÜzletembereTM
 • Ügyfelek száma globálisan
 • Ha az Ön személyes adatait ügyfeleinknek nyújtott szolgáltatással összefüggésben gyűjtjük
 • Fizetésképtelenségi szolgáltatások
 • Ügyfélkapcsolat-menedzsment rendszereinkben (CRM) tárolt elérhetőségi adatok
 • EY által szervezett megbeszélések, konferenciák, rendezvények és oktatások résztvevői
 • Amikor Ön az EY alkalmazásait használja
 • Amikor Ön közösségi média oldalainkra látogat vagy közösségi média pluginjaink és eszközeink használja
 • Email kommunikáció
 • Hangposta kommunikáció
 • Álláskeresők
 • Alumni
 • Beszállítók
 • EY/Etika
 • Az EY iroda látogatói

Amennyiben személyes adatainak kezelésével kapcsolatban kérdés merül fel, vagy kapcsolatba szeretne lépni valamely EY cég adatvédelmi felelősével, kérjük, lépjen kapcsolatba az EY nemzetközi adatvédelmi csapatával , aki kérdését a szervezeten belül a megfelelő személyhez vagy csapathoz irányítja.

 • Milyen adatok tartoznak ide?

  Jelen adatvédelmi nyilatkozatunkban „személyes adatnak” minősül minden olyan információ, ami olyan személyhez kötődik, aki közvetve vagy közvetlenül különösen valamely azonosító, például név, azonosítószám, helymeghatározó adat vagy online azonosító alapján beazonosítható. Személyes adat továbbá a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező is.

  A személyes adatok különleges kategóriái is ide tartoznak (különleges kategóriájú adat), amely alapján megállapítható vagy kikövetkeztethető valamely személy

  • faji vagy etnikai származása
  • politikai nézetei
  • vallási vagy világnézeti meggyőződése
  • szakszervezeti tagsága
  • genetikai adata
  • biometrikus adata
  • fizikai vagy pszichikai egészségi állapota
  • szexuális életére vonatkozó információk vagy szexuális orientációja.

  Továbbá a büntetőjogi felelősség megállapítására vagy bűncselekményre vonatkozó személyes adatokat is ide kell sorolni.

 • Az Ön személyes adataihoz fűződő

  Személyes adataival összefüggésben Önnek jogában áll:

  • Hozzáférni azokhoz a személyes adatokhoz, amiket az EY Önről tárol
  • Személyes adatainak helyesbítését kérni, például hiányos vagy hibás adat esetén
  • Bármikor lemondani marketing célú anyagainkat
  • Személyes adatainak kezelését korlátozni vagy az ellen tiltakozni, illetve, személyes adatait töröltetni (bizonyos körülmények esetén, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően)
  • Másolatot kérni azokról a személyes adatokról, amiket Ön az EY rendelkezésére bocsátott és mindezt tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban („adathordozhatóság”) (bizonyos körülmények között, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően)
  • Hozzájárulását visszavonni akkor is, ha a személyes adatokat önként adta meg vagy azok felhasználásához egyéb módon hozzájárult
  • Az adatvédelmi hatóságnál panaszt tenni (erről részletesebben a „Panasz” fül alatt olvashat)

  Kérdés esetén, illetve amennyiben gyakorolni szeretné jogait, kérjük, lépjen kapcsolatba EY kapcsolattartójával vagy az EY nemzetközi adatvédelmi csapatával.

 • Panasz

  Amennyiben felmerül Önben a gyanú, hogy az adatvédelmi rendelet vagy az EY egyéb szabályzata sérült, jelezheti munkatársunknak, akivel rendszerint kapcsolatban áll vagy kapcsolatba léphet az EY globális adatvédelmi vezetőjével(Vállalati Jogtanácsosi Iroda, 6 More London Place, London, SE1 2DA, Egyesült Királyság). Az EY adatvédelmi vezetője kivizsgálja panaszt és tájékoztatja annak kezelését illetően.

  Jogában áll továbbá a helyi adatvédelmi hatóságnál panaszt tenni, az ügyet az illetékes bíróságra vinni vagy a vonatkozó megbízási szerződésben szabályozott módon eljárni.

 • Adatkezelési célok

  • Weboldalunk (ey.com) megtekintése

   Amikor weboldalunkra látogat, az alábbi kategóriájú személyes adatokat gyűjtjük Önről.

   Önként megadott információk

   Olyan személyes adatokat gyűjtünk, amelyeket a weboldalunkon Ön önként bocsát a rendelkezésünkre, például akkor, amikor az online adatlapon keresztül lép kapcsolatba velünk, hírlevélre iratkozik fel, valamely online benchmarking eszközünket használja, feliratkozik marketing levelezőlistánkra, felmérésekben vagy rendezvényeinken vesz részt. Az alábbi információkat gyűjtjük Önről:

   • Név
   • Beosztás, szint vagy funkció, munkakör
   • Oktatás
   • Cég vagy szervezet
   • Cégadatok
   • Elérhetőségi adatok, például elsődleges email, email cím és telefonszám
   • Demográfiai adatok, például iparág, ország, irányítószám, preferenciák és érdeklődési kör
   • Egyéb, ügyfél felmérés vagy hasonló kutatás szempontjából releváns információ
   • Az eseményekhez kapcsolódó űrlapokon rögzített, az eseményre vonatkozó információk, például étrendi korlátozások, szállodai és repülési információk, regisztráció / résztvevői státusz, médiainterjún való részvétel, korábbi rendezvény tapasztalatai és nem 
   • Az Önnek nyújtott szolgáltatáshoz közvetlenül kapcsolódó információ
   • Minden egyéb olyan személyes adat, amit úgy dönt, hogy megoszt velünk

   Szándékosan nem gyűjtünk különleges kategóriájú adatokat, kivéve, ha ilyen adatot Ön a rendelkezésünkre bocsát. Ugyan weboldalunk tartalmazhat olyan szabadon kitölthető szövegmezőket, ahova bármilyen információ beírható, érzékeny információkat nem áll szándékunkban kezelni. Ön nem köteles, és kérjük ne is fedjen fel, érzékeny személyes információkat a szabadon kitölthető szövegmezőkben. Abban az esetben, ha mégis úgy dönt, hogy ily módon érzékeny személyes információt ad meg, Ön elismeri hozzájárulását az érzékeny adat gyűjtésére és kezelésére tekintettel.

   A weboldalunkon regisztrált személyek személyes adatait CRM rendszerünk tárolja majd. A regisztrált személy személyes adatait 18 hónap inaktív státuszt követően - vagy korábban, ha jogszabály úgy rendelkezik - töröljük.
   Ha Ön nem iratkozott fel az EY hírlevél szolgáltatására vagy a szolgáltatást lemondta, alapvető elérhetőségi adatait a hírlevelet nem kérők listáján megőrizzük.

   Automatikusan gyűjtött információk

   Amikor weboldalunkra látogat, bizonyos adatokat automatikusan gyűjtünk készülékéről. Az automatikusan gyűjtött információk egész pontosan olyan adatokat tartalmaznak, mint például IP címe, a használt készülék típusa, egyedi készülék azonosítószám, böngésző típusa, tágabb értelemben vett földrajzi hely (pl. ország vagy város) és egyéb technikai információk. Információkat gyűjtünk továbbá arról is, hogyan lépett kapcsolatba készüléke webhelyünkkel, ideértve a megnyitott oldalakat, az aktuális URL-t, a látogatás idejét és a linkeket, amelyekre kattintott. Ezen információk segítségével pontosabb képet alkothatunk arról, hogy kik látogatják weboldalunkat, honnan és milyen tartalmak iránt érdeklődnek. Ezt az információt belső elemzések céljából gyűjtjük, valamint azért, hogy fejleszteni tudjuk weboldalunkat és látogatóink számára releváns információkkal szolgálhassunk. Ezeket az információkat cookie-k és hasonló nyomkövető technológiák segítségével gyűjtjük, melyről bővebben az EY Cookie Szabályzatában tájékozódhat.

   Honlapunk az Adobe Analytics („Adobe”) szolgáltatást használja adatszolgáltatás, megjelenítés és adatelemzés céljából. Az Adobe a következő típusú személyes adatokat kezeli: a látogatók IP-címe (a földrajzi szegmentálási jelentések feltöltése és a webhelyünkre belépő EY munkatársak és külső felhasználók azonosítása céljából) és felhasználói azonosítója, e-mail címe, neve és jelszava, a webhely látogatója által biztosított mértékben. Személyes adatait az Adobe a következő célokból kezeli: (i) webes mérőszámok rögzítése a felhasználók webhelyünkön belüli tevékenységeiről (pl. megtekintett oldalak és rákattintott linkek); (ii) a webhely teljes forgalmára vonatkozó információk elemzése és megismerése; (iii) megalapozott döntések meghozatala oldalunkkal kapcsolatban; iv) a felhasználók hitelesítése és az oldalunkhoz való hozzáférés engedélyezése. Az EY Global Services Limited adatkezelőként jár el az adatkezelések során, és az Adobe szoftvert az Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Saggart, Dublin 24, Írország társaságtól licenszeli, amely azt Londonban, az Egyesült Királyságban szolgáltatja. Ide kattintva tájékozódhat az Adobe adatvédelmi eljárásairól, és választhat az Adobe nyomon követési tevékenységeivel kapcsolatban.

   Weboldalunk különböző közösségi média pluginokat is használ.

   Milyen célból kezeljük a weboldalra látogatók személyes adatait?

   • Weboldalunk kezelése céljából, többet között azzal a céllal, hogy Önt beazonosítsuk és hogy a weboldalunk korlátozott hozzáférésű oldalaihoz való jogosulatlan hozzáférést megakadályozzuk
   • A böngészési élmény személyre szabása és gazdagítása az Ön számára relevánsabb és érdekesebb tartalmak megjelenítésével (ideértve a célzott hirdetéseket is)
   • Az oldalunkra látogatók adatainak és a webhely forgalmának elemzése
   • Webes mérőszámok rögzítése a felhasználók webhelyünkön végzett interakcióiról
   • Hogy meghatározzuk a céget, szervezetet, intézetet vagy ügynökséget, amelynek dolgozik vagy amellyel egyéb módon összefüggésbe hozható
   • Üzleti tevékenységünk és szolgáltatásaink fejlesztése
   • Marketing kommunikáció, EY Though Leadership anyagok és online benchmarking eszközök rendelkezésre bocsátása
   • Összehasonlító elemzés, adatelemzés (például, a weboldalunk használatát illetően és a látogatók demográfiai elemzése)
   • Hogy megértsük, hogy látogatóink hogyan használják weboldalunk egyes elemeit, funkcióit
   • A vonatkozó felhasználási feltételek betartásának nyomon követésé és betartatása
   • Minőségellenőrzések és kockázatkezelési vizsgálatok végrehajtás
   • Hogy lehetővé tegye az EY-események gördülékeny menedzselését, beleértve az EY Az Év Üzletembere™ programot is
   • Hogy lehetővé tegye a rendezvényekért felelős csapatok e-mail kampányainak és az eseményekről szóló értesítéseiknek hatékonyabb koordinálását
   • Rendezvényekre és webináriumokra való feliratkozás engedélyezése
   • A tartalomletöltés és látógatószerzés elősegítése
   • A szolgáltatások és információk hatékony biztosítása
   • Egyéb olyan cél, ami okán Ön információt bocsátott az EY rendelkezésére

   Az adatkezelés jogalapja a weboldalra látogatók személyes adataira tekintettel:

   • Jogos érdekünk a hatékony tájékoztatás és szolgáltatásnyújtás, illetve az, hogy üzleti tevékenységeinket hatékony és törvényes működési keretek között végezhessük
   • A weboldalunk, valamint az Ön felhasználói élményének fejlesztésére és javítására vonatkozó jogos érdekünk
   • A weboldalra látogató személy kifejezett hozzájárulása
  • EY Az Év Üzletembere

   Az Év üzletembere díjra a honlapon keresztül fogadjunk a jelöléseket. A jelöléskor a jelölt személyes adatait, többek között a pénzügyi helyzetére vonatkozó adatokat is meg kell adni. A jelölési űrlapot a jelöltnek alá kell írnia. A díjat a program független bírálóbizottsága ítéli oda, a program szponzorainak is átadott jelölési űrlapok alapján.

   Az EY Az év üzletember program globális rendszeréhez külön adatvédelmi tájékoztatót készítettünk. A program résztvevői számára javasoljuk, hogy ismerkedjenek meg annak tartalmával, amit a rendszeren belül érhetnek el.

  • Ügyfelek száma globálisan

   Amikor ügyfeleink szakmai szolgáltatások nyújtásával bíznak meg minket, személyes adatokat kizárólag abban az esetben gyűjtünk és használunk fel, ha azt valódi üzleti ok teszi szükségessé a szolgáltatásnyújtás érdekében. Szolgáltatásaink rövid leírását ide kattintva angol nyelven érheti el.
   Ügyfeleinknek nyújtott szolgáltatásainkkal összefüggésben olyan személyek személyes adatait is kezeljük, akik nem közvetlen ügyfeleink (például, ügyfelünk munkavállalói, vevői vagy beszállítói). Ezzel kapcsolatban további információt olvashat a „Ha az Ön személyes adatait ügyfeleinknek nyújtott szolgáltatással összefüggésben gyűjtjük” című fejezetben.
   A szolgáltatásnyújtás során gyűjtött és felhasznált személyes adatok nagy részét ügyfeleink önként bocsátják a rendelkezésünkre (vagy az ügyfél kérésére harmadik felektől szerezzük meg). Tehát, amennyiben Ön az EY ügyfele, rendszerint tisztában van azzal, hogy milyen személyes adatokat gyűjtünk és használunk fel. Ilyen információ lehet például:

   • Általános információk, például az Ön neve, a cég, aminek dolgozik, a betöltött pozíció vagy hogy milyen kapcsolatban áll egy adott emberrel
   • Elérhetőség, például az Ön irányítószáma, email címe és telefonszáma
   • Pénzügyi információk, például kifizetéssel kapcsolatos információk
   • Egyéb olyan személyes adat Önre vagy harmadik félre vonatkozóan, amit Ön a szolgáltatásnyújtás érdekében bocsát a rendelkezésünkre

   A felhasználás célja:

   • Az Ön kiszolgálása
   • Kapcsolattartás, szerződéses kapcsolat fenntartása
   • Számviteli és adózási célok 
   • Marketing és üzletfejlesztés
   • Jogszabályi és hatósági kötelezettségeknek való megfelelés
   • Jogok megállapítása, gyakorlása vagy védelme
   • Dokumentálási és statisztikai célok

   Széles szolgáltatási portfóliónkra tekintettel az általunk kezelt személyes adatok köre több kategóriát is érint. Az alábbiakban - a teljesség igénye nélkül - néhány példán keresztül szemléltetjük, hogy a főbb szolgáltatásaink keretében milyen kategóriájú személyes adatokat kezelünk:

   • Könyvvizsgálat

    Könyvvizsgálati szolgáltatásaink keretében személyes adatokat tartalmazó információkat kezelünk, például bérjegyzék, közgyűlési anyagok, vagy az ügyfél és a csoport tevékenységeivel kapcsolatos egyéb dokumentumok. Többet között az alábbi személyes adatokat kezeljük:

    • Elérhetőségi adatok, úgymint név, cím, telefonszám és email cím
    • Foglalkoztatással kapcsolatos adatok, úgymint foglalkoztatási szám, osztály, munkakör és foglalkoztatás ideje
    • Egészségügyi és távolléti adatok, pl. orvosi igazolás és betegszabadsággal kapcsolatos információk, rendes szabadság, szülői szabadság
    • Szakszervezeti tagság
    • Személyigazolvány száma
    • Pénzügyi helyzettel kapcsolatos információk, úgymint bankszámla információk, fizetés és egyéb juttatások, biztosítási adatok, cégautó rendszámtáblája
    • Biztosítással és foglalkoztatói nyugdíjjal kapcsolatos információk
     vagy
    • Egyéb kategóriába tartozó személyes adat, amit a könyvvizsgálói és könyvvizsgálati standardoknak megfelelően lefolytatott könyvvizsgálati eljárás megkíván
   • Adó

    Az EY adó csapata az ügyfélmegbízások keretében például az alábbi kategóriájú személyes adatokat kezeli:

    • Az ügyfél és családtagjainak személyes adatai, például név, cím és demográfiai adatok, elérhetőség, születési idő, adóazonosítók, például társadalombiztosítási szám, email cím
    • Az ügyfél delegáltjainak személyes adatai, például név, elérhetőség és email cím
    • Adóbevallás: kötelezettség, elkészítés és beküldés napja, észrevételek az adóbevallással kapcsolatban
    • Adókiegyenlítési adatok: kötelezettség, elkészítés napja, elszámolás összege és a fizetett adók
    • Az adózó (illetve családtagjai, ha vannak) ország-specifikus személyi jövedelemadójára vonatkozó információk, végzettségi, munkaviszonnyal kapcsolatos, orvosi, jogi és egyéb, a szolgáltatás nyújtásához szükséges adatok begyűjtésére szolgáló kérdőívek
    • Az kérdőívekkel vagy egyéb úton begyűjtött ügyfél-információk szerkesztésére szolgáló munkadokumentumok; munkaviszonyból származó jövedelemre vonatkozó adatok; jövedelem felosztása a kiküldetési adatok és az utazási naptár alapján 
    • Az érintett jelenlegi, múltbéli és jövőbeli utazási információi, például a látogatás helyszínei és az egyes helyszíneken a munkaidő alatt elvégzett feladatok 
    • Dokumentumok, úgymint adóbevallás, kiküldetési papírok, bevándorlási dokumentumok, ellenőrzési felszólítás az adóhivataltól, valamint hivatalos és személyes dokumentumok (anyakönyvi kivonat, házasságkötési engedély, végzettséget igazoló dokumentumok, diplomák, útlevél másolatok)
    • Pénzügyi beszámolás felügyeletére (FROR) vonatkozó kérdőív, ami a munkaviszonyra, a munkáltatóra és a munkakörre vonatkozóan tesz fel kérdéseket
    • Cégspecifikus információk: vállalati ügyfél alkalmazottainak elérhetősége, üzletágak neve
    • Kiküldetési adatok: az aktuális munkavégzés, megélhetés, tartózkodás részletei, például kiküldetés helye (ország és város), fizetés és a kiküldetés költségei
    • Bevándorlási adatok: munkavállalási engedéllyel kapcsolatos kérdőív, munkavállalási engedély státusza, kérelem másolata, munkavállalási engedély másolata, vízum másolata, útlevél és egyéb dokumentumok másolata
   • Üzleti tanácsadás

    Üzleti tanácsadás szolgáltatásunk keretében az EY információk széles körét kezeli, ahol potenciálisan az összes személyes adat típus előfordul. A kezelt adatok köre a szolgáltatástól, illetve attól a szektortól is függ, amelyben az adott EY cég ügyfele működik. Például, egy banknak nyújtott kiberszolgáltatás esetében más típusú személyes adatokat kezelünk, mint akkor, amikor egy gyógyszeriparban tevékenykedő ügyfélnek nyújtunk támogatást azzal a céllal, hogy az egészségügyben elért eredmények adatait hatékonyabban tudja nyomon követni.

    Üzleti tanácsadás keretében csapataink például az alábbi kategóriájú adatokhoz férnek hozzá, illetve kezelik:

    • Elérhetőségi adatok, úgymint név, cím, telefonszám és email cím
    • Ügyfelek személyügyi és beszállítói nyilvántartásai, például a munkavállaló vagy az ügyfél beszállítóinak személyes adatai, úgymint név, elérhetőség, születési idő, származás, nemzeti azonosító számok, munkaszerződés és szolgáltatási szerződés
    • Pénzügyi adatok, úgymint bér és fizetési információk, nyugdíjjal és nyugdíjazási juttatásokkal kapcsolatos információk, bankszámlaszámok
    • Bizonyos gyógyszereket szedő, kezelésben részesülő személyek egészségügyi adatai
    • Olyan munkavállalók személyes adatai, akikre kiszervezés vagy az ellátási láncban történő változás potenciálisan hatással van
    • Ügyfelek adatai, például egy ügyfélélménnyel kapcsolatos megbízás során az ügyfelek származása vagy neme
   • Stratégia és Tranzakciók

    Az EY Stratégia és Tranzakciók csapatai a személyes adatok számos kategóriáját kezelik. Ide tartoznak a vevőkre és a tényleges vagy potenciális célokra vonatkozó információk, amelyek elsősorban az igazgatók és a kulcsszemélyzet személyes adatait jelentik, például:

    • Bérszámfejtési adat
    • Munkaszerződés
    • Nyugdíjjal és nyugdíjazási juttatásokkal kapcsolatos információ
    • Baleseti nyilvántartás bejegyzései
    • Biztosítási kárigény
    • Ügyfél listák
    • Ügyfél szerződések
    • Cégnyilvántartások

   Ügyfél elfogadási, pénzügyi, adminisztrációs és marketing folyamataink keretében továbbá azonosításhoz szükséges adatokat és háttérinformációkat is kezelünk például a könyvvizsgálói függetlenséggel, pénzmosás elleni előírásokkal, összeférhetetlenséggel kapcsolatos ellenőrzések, reputációs és pénzügyi ellenőrzések során, valamint bármely egyéb vonatkozó jogszabályi és hatósági előírás teljesítése érdekében.

   Az alábbi ellenőrzéseket végezzük:

   • Személyazonosság ellenőrzése: név és cím igazolása
   • Gazdasági társaságok és egyéb jogi személyek tényleges tulajdonosa
   • Összeférhetetlenség ellenőrzése: az érdekellentét elkerülése más ügyfelek vonatkozásában
   • Pénzmosásra, bűncselekményből származó jövedelemre és a terrorizmus finanszírozására irányuló ellenőrzések
   • Kiemelt közszereplő státusz ellenőrzése: olyan személyeket érint azok családtagjaival és közeli hozzátartozóival együtt, akik kiemelt feladatot látnak el a kormányban, igazságszolgáltatásban, bíróságon, központi bankban, nagykövetségen, fegyveres erőknél vagy állami tulajdonban lévő vállalatnál
   • Kedvezőtlen médiamegjelenés ellenőrzése
   • Kormányzati szankciós lista ellenőrzése
   • Függetlenség ellenőrzése

   Ezeket az ellenőrzéseket jogi, szabályozási és üzleti szempontok indokolják és a megbízás során ismételten végre kell hajtanunk. Az ilyen ellenőrzések keretében különleges kategóriájú adatokat kell kezelnünk (például, meg kell győződnünk arról, hogy Ön kiemelt közszereplő-e, valamint indokolt esetben a pénzmosás elleni törvények előírják, hogy bűnösséget megállapító ítéletről is gyűjtsünk információt). Fontos, hogy Ön minden szükséges információt és dokumentumot a rendelkezésünkre bocsásson, hisz mindez szükséges ahhoz, hogy szolgáltatást tudjunk nyújtani Önnek.

   Az adatkezelés jogalapja ügyfeleink személyes adataira vonatkozóan:

   Szerződés teljesítése

   • Törvényi vagy szabályozási kötelezettségnek való megfelelés
   • Jogos érdekünk, hogy Ön problémamentes, következetes, magas színvonalú szolgáltatásban részesüljön, illetve, hogy biztosítható legyen a nyújtott szolgáltatással kapcsolatos díjak, költségek, tartozások határidőn belüli kifizetése
   • Jogos érdekünk a függetlenségi jogszabályok tekintetében fennálló esetleges összeférhetetlenségről tudomást szerezni vagy azt kifogásolni
   • Jogos érdekünk, hogy megakadályozzuk, hogy az EY akaratán kívül bűncselekményből származó jövedelemmel kerüljön kapcsolatba vagy egyéb törvénytelen vagy csalárd tevékenységet támogasson (például terrorizmust)
  • Ha az Ön személyes adatait ügyfeleinknek nyújtott szolgáltatással összefüggésben gyűjtjük

   Ügyfeleinknek nyújtott szakmai szolgáltatásaink keretében az EY olyan személyek személyes adatát is kezeli, akikkel nem állunk közvetlen (szerződéses vagy egyéb) kapcsolatban. Például, kötelező könyvvizsgálati megbízás során a megbízáson dolgozó csapatnak kötelező jelleggel ellenőriznie kell az ügyfél könyveit, ami az ügyfél munkavállalóinak bérszámfejtési adatait, beszállítói adatokat, pénzügyi adminisztrációt, felperesekre és jogi eljárásokra vonatkozó adatokat is tartalmazhat. Hogy egy másik példát vegyünk: ha egy ügyfél azzal bíz meg minket, hogy átvilágítást végezzünk egy célvállalat felvásárlására vonatkozóan, az EY a célvállalat munkavállalóinak, vezetőségének és ügyfeleinek adatait gyűjti.

   Ügyfeleinket mindig kérjük, hogy erősítsék meg, hogy a szolgáltatással összefüggésben a személyes adatokat részünkre átadhatják és hogy az átadott adatokat a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően kezelték.

   Széles szolgáltatási portfóliónkra tekintettel az általunk kezelt személyes adatok köre több kategóriát is érint:

   • Személyes adatok (úgymint név, kor, születési idő, nem, családi állapot, ország)
   • Elérhetőség (úgymint telefonszám, email cím, irányítószám)
   • Pénzügyi adatok (úgymint fizetés, bérjegyzék, jövedelem, befektetések, juttatások és adózási helyzet)
   • Munkaviszonnyal kapcsolatos adatok (úgymint munkakör, besorolás, tapasztalat, teljesítmény és foglalkoztatási számok)

   Bizonyos szolgáltatások esetén különleges kategóriájú adatokat is kezelünk. Például, bizonyos országokban az adóbevallással kapcsolatos szolgáltatások nyújtása során az ügyfelünk, vagy házastársa és eltartottjai által szakszervezeti tagságra vonatkozóan, politikai pártnak, orvosi kezelésért vagy vallási jótékonysági szervezet részére fizetett összegekről is kezelünk adatokat. Ezeket az adatokat szándékosan gyűjtjük és kizárólag azon szolgáltatás nyújtása céljából használjuk fel, aminek céljából az adott adatot gyűjtöttük, például az ügyfelünk jövedelme után fizetendő adó megállapítása vagy az adott összegre igénybe vehető adólevonás érvényesítése érdekében.

   Az adatkezelés jogalapja olyan személyekre tekintettel, akik személyes adatait ügyfelünknek nyújtott szolgáltatással kapcsolatban kezeljük:

   • Törvényi vagy szabályozási kötelezettségnek való megfelelés
   • Azon jogos érdekünk, hogy Ön világszerte problémamentes, következetes, magas színvonalú szolgáltatásban részesüljön
  • Fizetésképtelenségi szolgáltatások

   Amikor egy vállalat fizetésképtelenségi eljáráson megy keresztül, egy vagy több fizetésképtelenségi szakértőt jelölünk ki az EY-on belül (pl. felszámolóbiztost, csődgondnokot) a társaság ügyeinek, üzleti tevékenységének és tulajdonainak kezelésére. Ehhez hasonlóan, amikor egy adós fizetésképtelenségi eljáráson vagy átszervezésen megy keresztül, egy vagy több fizetésképtelenségi szakértőt jelölünk ki az EY-on belül (pl. felszámolóbiztost, csődgondnokot) az adós ügyeinek, üzleti tevékenységének és tulajdonainak kezelésére.

   Ebben a fejezetben:

   • Tisztségviselő alatt az EY fizetésképtelenségi szakértőjét értjük.
   • Társaság alatt a fizetésképtelen gazdálkodó egységet értjük, aki mellé tisztségviselőt jelöltük ki.
   • Adós alatt azt a személyt kell érteni, aki fizetésképtelenségi eljárásnak vagy átszerveznek van kitéve.
   • Ön az a személy, aki a társaság vagy adós fizetésképtelenségi eljárásában érintett.

   A fizetésképtelenségi szolgáltatások keretében EY az Ön személyes adatait azon jogos érdek alapján kezeli, hogy a tisztségviselőket a fizetésképtelenségi eljárásra tekintettel fennálló jogi és hatósági kötelezettségeinek teljesítésében segíteni tudja. A félreértések elkerülése végett megjegyezzük, hogy a társaság és az adós a tisztségviselők jogi és hatósági kötelezettségeihez nem kapcsolódó célok szempontjából az Ön személyes adataira tekintettel adatkezelői minőségben jár el.

   Az általunk kezelt adatok többségét közvetlenül Öntől gyűjtjük, de közvetett módon is hozzájutunk Önre vonatkozó személyes adatokhoz.

   Az EY és a tisztségviselők többet között az alábbi célból kezelik, dolgozzák fel az Ön személyes adatait:

   • A társasággal vagy az adós hitelezőivel és az egyes hitelezőkkel való kommunikáció: bizonyos információk, amelyek szükségesek a jogszabályi kötelezettségek végrehajtásához (ezeket az információkat például osztalékra való jogosultság megállapításához kell felhasználni)
   • Referenciaadás vagy jelentéstétel kormányzati osztályoknak, hatóságoknak, testületeknek a hivatali tisztséggel vagy kérelmek kezelésével kapcsolatban
   • Kötelező bevallások
   • Ügyintézés, például eszközök értékesítése, hitelezői megállapodás, kifizetés
   • Munkavállalók céljából történő adatkezelés a jogszabályi előírásoknak és a társaság saját szabályzatának megfelelően
   • Bérszámfejtés, számlák kiállítása, követeléskezelés és egyéb, a társaság pénzügyeihez kapcsolódó adat
   • Az érdekelt felek ésszerű és törvényes tájékoztatása
   • Bűncselekmény vagy csalás megelőzése, azonosítása
   • Jogszabály által előírt jogok megállapítása, gyakorlása és védelme, jogi tanács kérése, jogi eljárás kezdeményezése vagy védekezés
   • A társaság vagy adós jogszabályi kötelezettségeinek teljesítése
   • Minőség-ellenőrzés és kockázatkezelés

   A fenti célból többet között a következő típusú személyes adatokat kezeljük: név, cím, azonosításra alkalmas információ, bérszámfejtéssel kapcsolatos adatok és minden olyan információ a társasággal vagy adóssal folytatott ügyleteiről, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a tisztségviselők a fizetésképtelenségi eljárás során jogszabályi kötelezettségüknek eleget tudjanak tenni.

   Személyes adataira tekintettel Önnek vannak bizonyos jogai. Amennyiben jogait gyakorolni szeretné, vagy kérdés merül fel, kérjük írásban jelezze annak a félnek, aki az Ön személyes adataiért felel (társaság, adós vagy tisztviselő). A felelős fél elérhetőségét a fizetésképtelenségről küldött tájékoztatóban találja.

  • Ügyfélkapcsolat-menedzsment rendszereinkben (CRM) tárolt elérhetőségi adatok

   Az ügyfélkapcsolat-menedzsment rendszereinkben tárolt partnereink (egykori, jelenlegi és potenciális ügyfelek, azok munkavállalói vagy olyan személyek, akikkel kapcsolatban állnak, egyéb üzleti partnerek, úgymint az EY volt munkavállalói, tanácsadói, felügyeleti szervek munkatársai, újságírók) személyes adatait is kezeljük. Ezek a rendszerek az EY marketing tevékenységeinek támogatását szolgálják. Az CRM rendszerben nyilvántartott partnereink rendszeresen kapják az EY Thought Leadership anyagait, hírleveleket, marketing anyagokat, tréning lehetőségeket, felméréseket és rendezvényekre szóló meghívókat.

   A CRM rendszerekben az alábbi kategóriájú személyes adatokat kezeljük:

   • Név, pozíció, cím, email cím, telefonszám és fax szám
   • Munkáltató neve vagy a szervezet, amivel a személy összefüggésbe hozható
   • Marketing preferenciák
   • Meghívókra adott válasz, rendezvényen való részvételi szándék megerősítése

   Érzékeny kategóriájú adatot az EY szándékosan nem gyűjt, kivéve, ha azt Ön bocsátja a rendelkezésünkre (például, speciális étkezési igény, ami felfedi az Ön vallási hovatartozását vagy ételallergiáját) rendezvényünkön való részvételével kapcsolatban.

   Üzleti partnereink adatait, akikkel az elmúlt 18 hónapban nem álltunk aktív kapcsolatban, töröljük CRM rendszerünkből. Ha Ön nem iratkozott fel az EY hírlevél szolgáltatására vagy a szolgáltatást lemondta, alapvető elérhetőségi adatait a hírlevelet nem kérők listáján megőrizzük.

   Az adatkezelés jogalapja üzleti partnereink személyes adataira tekintettel:

   • Üzleti partnerünk kifejezett hozzájárulása
   • Jogos érdekünk, hogy üzleti partnereinkkel jó kapcsolatot ápoljunk, tájékoztassuk őket a cégünkkel kapcsolatos információkról, szolgáltatásainkról vagy rendezvényeinkről
  • EY által szervezett megbeszélések, konferenciák, rendezvények és oktatások résztvevői

   Az EY által szervezett megbeszélések, konferenciák, események és oktatások (rendezvények) résztvevőinek személyes adatait is kezeljük. A rendezvények regisztrációs folyamatai különböző alkalmazásokon keresztül történnek. Az egyes alkalmazásokhoz külön adatkezelési nyilatkozat tartozik, amelyben ismertetjük a személyes adatok alkalmazáson keresztül történő gyűjtésének és kezelésének célját és módját. Javasoljuk minden résztvevőnek, hogy olvassa el az egyes alkalmazások adatkezelési nyilatkozatát.

   Rendezvényszervezői folyamataink keretében az alábbi személyes adatokat kezeljük (kizárólag az adott rendezvény céljából szükséges mértékben):

   • Név, kor, születési idő
   • Az ügyfél munkatársaira vonatkozó információk (otthoni, irodai vagy üzleti információ)
   • Hitelkártya szám, bankkártya szám
   • Vevőkre vonatkozó információk (otthoni, irodai és üzleti információ)
   • Email cím
   • Nem
   • Otthoni vagy egyéb fizikai cím
   • Munkáltatók neve (EY vagy társaság)
   • Foglalkozás (munkakör)
   • Útlevél szám
   • Személyes web URL (ha van személyes weboldala, amit szeretne megosztani velünk)
   • Telefonszám és fax szám
   • Eseményekkel kapcsolatos adatok, például: étrendi korlátozások vagy különleges követelmények, regisztrációs státusz, résztvevő státusza / típusa, a média interjúban való részvétel, a korábbi események tapasztalata, érkezési / indulási idő, a szálloda be- és kijelentkezési ideje, repülési információk (légitársaság, érkezés és távozás dátuma)

   Érzékeny kategóriájú adatot szándékosan nem gyűjtünk, kivéve, ha azt Ön részvételi szándékával kapcsolatban a rendelkezésünkre bocsátja (például, speciális étkezési igény, ami felfedi az Ön vallási hovatartozását vagy ételallergiáját, vagy egészségi állapotához kapcsolódó egyéb olyan információ, ami szükséges ahhoz, hogy résztvevőinknek a szükséges támogatást meg tudjuk adni, például, ha kerekesszékre van szükség).

   Ha az EY rendezvénye külső helyszínen kerül megrendezésre, minden résztvevőnek fényképes igazolvánnyal kell azonosítania magát munkatársaink védelme, eszközeink és információink megóvása és a jogosulatlan belépést megakadályozása érdekében.

   Az rendezvények nyilvános területein az EY fotókat, hang vagy videó felvételeket készíthet. Ezeket az adatokat marketing anyagainkban használjuk fel. A résztvevőkről kép és hangfelvétel készül. A felvételeket szerkesztjük, azokról másolatokat készítünk, kiállítjuk, közzétesszük és terjesztjük.

   Az adatkezelés jogalapja a résztvevők személyes adataira tekintettel:

   • A résztvevők kifejezett hozzájárulása
   • Jogos érdekünk, hogy rendezvényeket szervezhessünk és ahhoz kapcsolódóan a regisztrációs folyamatot irányíthassuk.
   • Jogos érdekünk, hogy az EY külső rendezvényein biztosítani tudjuk munkatársaink védelmét, eszközeink és információink megóvását és hogy a jogosulatlan belépést megakadályozzuk.
   • Jogos érdekünk, hogy a cégünkkel kapcsolatos információkról, szolgáltatásainkról és a szervezett rendezvényeinkről tájékoztatást adjunk.
  • Amikor Ön az EY alkalmazásait használja

   Különböző alkalmazásainkhoz (például EY Ügyfélportál és My EY platform) külső felhasználók számára is biztosítunk hozzáférést. Azokban az esetekben, amikor az alkalmazások olyan személyes adatokat dolgoznak fel, amelyek meghaladják az alkalmazások hitelesítéséhez használt alapvető kapcsolattartási adatokat, az egyes alkalmazásokhoz külön adatkezelési nyilatkozat tartozik, amelyek ismertetik, az EY milyen céllal és hogyan gyűjti és kezeli a személyes adatokat az alkalmazáson keresztül. Javasoljuk, hogy olvassa el az egyes alkalmazások adatkezelési nyilatkozatát.

  • Amikor Ön közösségi média oldalainkra látogat vagy közösségi média pluginjaink és eszközeink használja

   • Közösségi média oldalak

    Az EY különböző közösségi média felületeket használ például toborzási vagy marketing célból. Közösségi média oldalainknak köszönhetően könnyen elérhetőek olyan releváns információk, mint például állásajánlataink vagy rendezvényeink. Ezek a felületek ugyanakkor szolgáltatásaink, valamint az EY márka népszerűsítésére is alkalmasak.

    Ugyan a közösségi média felületeken megjelenített tartalmakért az EY felel, a közösségi média felületek kezelése nem a mi felelősségünk (például felhasználói statisztikák készítése, cookie-k elhelyezése). Közösségi média felület használatakor Ön a közösségi média felület szolgáltatója által kiadott jogi ás adatvédelmi nyilatkozatban foglaltakat köteles követni. Ezek a szolgáltatók személyes adatokat gyűjtenek Önről, például statisztikai és analitikai adatokat az Ön közösségi média használati szokásaira vonatkozóan, például azokról az oldalakról, amiket felkeresett, tartalmakról, amiket „kedvelt”, a megtekintett tartalmakról, bejegyzéseiről, vagy az Ön által érdekesnek vélt tartalmakról. Ha Ön hozzá szeretne férni ezekhez az adatokhoz vagy gyakorolni szeretné valamely egyéb jogát (például tiltakozási jogát az adatkezelésre vonatkozóan), vegye fel a kapcsolatot az adott közösségi média szolgáltatóval. Bizonyos közösségi média szolgáltatók oldalainkhoz kapcsolódóan összesített adatot küldenek nekünk. Ilyen adat például a megosztott tartalmainkra adott „kedvelések” száma, a bejegyzések száma, az oldalainkra látogatók száma, a letöltött fotók vagy a linkre kattintások száma.

   • Közösségi média pluginok (pl. a tetszik vagy megosztás gombok)

    Weboldalainkon ún. közösségi média pluginokat alkalmazunk. Amikor olyan oldalra látogat, amelyik egy vagy több ilyen gombot tartalmaz, böngészője közvetlen kapcsolatot hoz létre azzal a közösségi média szerverrel, ahonnan a gombot betölti. Ezzel egy időben a közösségi média szolgáltató értesül arról, hogy az adott oldalt valaki meglátogatta. Azt, hogy a közösségi média szolgáltató milyen adatot gyűjt a gomb alapján, nem tudjuk befolyásolni. Ha ezt meg szeretné akadályozni, jelentkezzen ki a közösségi média fiókjából és csak azt követően látogassa meg weboldalunkat. A közösségi média szolgáltatók cookie-kat alkalmaznak, kivéve, ha Ön a cookie-k elfogadását és böngészőben való tárolását megtagadta.

    Facebook pluginok

    Oldalunkon Facebook pluginokat használunk. Ezek az oldalunkon elhelyezett Facebook logóról és a tetszik gombról ismerhető fel. A Facebook pluginokról ide kattintva angol nyelven tudhat meg többet.

    Amikor oldalunkra látogat, a pluginon keresztül közvetlen kapcsolt jön létre az Ön böngészője és a Facebook szerver között. Ily módon az Ön IP címe alapján a Facebook információt kap arról, hogy az oldalunkon járt. Ha Ön a Facebook fiókjába bejelentkezve a Facebook „tetszik” gombjára kattint, az oldalunkon megjelent tartalmat saját Facebook fiókjához linkelheti. Ezzel a Facebook össze tudja kapcsolni az oldalunkon tett látogatást az Ön felhasználói fiókjával. Ha Ön úgy kattint a Facebook gombra, hogy még nem jelentkezett be a Facebook fiókjába, a Facebook bejelentkezési oldala jelenik meg. Kérjük vegye figyelembe, hogy az EY nem rendelkezik arra vonatkozóan információval, hogy a Facebooknak milyen adattartalom kerül továbbításra ahogy arról sem, hogy a Facebook hogyan használja fel azokat. További információt a Facebook adatkezelési szabályzatában olvashat.

    Twitter plugin

    Weboldalunk a Twitter szolgáltatás funkcióit is tartalmazza. Amikor Ön a Twittert vagy a Twitter továbbküld („retweet”) funkcióját használja, az Ön által felkeresett weboldalak az Ön Twitter fiókjához kapcsolódnak és így arról más felhasználók is tudomást szereznek. Ha Ön úgy kattint a Twitter gombra, hogy még nem jelentkezett be Twitter fiókjába, a Twitter bejelentkezési oldala jelenik meg. Ha Ön megadja bejelentkezési adatait, a Twitterhez adat továbbítódik. Szeretnénk kiemelni, hogy az EY nem tudja, hogy a Twitterhez milyen adattartalom kerül továbbításra ahogy azt sem, hogy a Twitter hogyan használja fel azokat. További információt a Twitter adatkezelési szabályzatában angol nyelven olvashat.

    Instagram plugin

    Weboldalunk az Instagram szolgáltatás funkcióit is tartalmazza.

    Ha Ön Instagram fiókjába bejelentkezve az Instagram gombra kattint, az oldalunkon megjelent tartalmat saját Instagram fiókjához linkelheti. Igy módon az Instagram össze tudja kapcsolni az oldalon tett látogatást az Ön felhasználói fiókjával. Ha Ön úgy kattint az Instagram gombra, hogy még nem jelentkezett be Instagram fiókjába, az Instagram bejelentkezési oldala jelenik meg. Szeretnénk hangsúlyozni, hogy az EY nem kap információt a továbbított adatokról ahogy arról sem, hogy a Instagram hogyan használja fel azokat.

    További információt az Instagram adatkezelési szabályzatában olvashat.

    YouTube pluginok

    Oldalunk YouTube pluginokat is használ, amiket a Google működtet.

    Ha olyan EY oldalt keres fel, ahol a YouTube plugint látja feltüntetve, akkor oldalunk YouTube szerverekhez kapcsolódik. Ebben az esetben a YouTube szerver információt kap arról, hogy Ön milyen oldalakat keresett fel.

    Ha Ön bejelentkezett YouTube-fiókjába, a YouTube lehetővé teszi, hogy böngészési viselkedését közvetlenül összekapcsolja személyes profiljával. Ha ezt el szeretné kerülni, jelentkezzen ki YouTube fiókjából. Ha még nem jelentkezett be, a YouTube gombra kattintva a YouTube bejelentkezési oldala jelenik meg, ahol megadhatja felhasználói adatait.

    További információt a  Google adatkezelési szabályzatában olvashat.

   • Közösségi média eszközök

    LinkedIn Lead Gen űrlapok

    Az EY szponzorált tartalmaihoz LinkedIn Lead Gen űrlapokat használunk, toborzáshoz és marketing kampányainkhoz pedig a szponzorált LinkedIn InMails szolgáltatást. Amikor egy LinkedIn tag az EY hirdetésére kattint, profil adataikkal - úgymint név, elérhetőségi adatok, cég, tapasztalat, pozíció, tartózkodási hely - előre kitöltött űrlap jelentik meg. Az űrlap beküldésével a LinkedIn tag kapcsolatot létesít az EY-jal.

     LinkedIn adatkezelési szabályzatát ide kattintva érheti el angol nyelven.

    Google Maps

    Oldalunk a Google Maps térkép szolgáltatását is használja egy alkalmazásprogramozási interfész (API) segítségével.

    A Google Maps használatához az IP címek elmentése szükséges. Ez az információ általában egy Google szerverre kerül az Egyesült Államokban, és tárolása is ott történik. Ezt az adattovábbítást nem tudjuk befolyásolni.

    További információt a  Google adatkezelési szabályzatában olvashat.

    Az adatkezelés jogalapja a közösségi média oldalainkra látogatók, valamint a közösségi média pluginokat és eszközöket használók személyes adataira tekintettel:

    • Jogos érdekünk, hogy az EY szolgáltatásait és az EY márkát népszerűsíthessük
    • Jogos érdekünk, hogy a tehetségeket bevonzzuk, felfedezzük és megszerezzük
    • Jogos érdekünk, hogy a weboldal felhasználói élményét fejlesszük, szolgáltatásainkat optimalizáljuk
  • Email kommunikáció

   Az EY IT infrastruktúránk, például levelező rendszerünk biztonságának fenntartása érdekében különböző eszközöket használ. Például az alábbi eszközöket alkalmazzuk:

   • Rendszerek, amik az EY email címre küldött e-maileket vizsgálják át és gyanús csatolmányokat és URL címeket keresnek a vírustámadások kivédésére
   • Végponti fenyegetéseket detektáló eszközök a rosszindulatú támadások észlelésére
   • Bizonyos tartalmakat vagy weboldalakat blokkoló eszközök

   Ha Ön EY email címre küld levelet, e-mailjét olyan eszközök vizsgálják át, amiket az EY IT infrastruktúrájának biztonsága érdekében működtet, ami azt eredményezheti, hogy az email tartalmát a címzett helyett más, erre felhatalmazott EY munkatársak olvassák el.

   Személyes adatok kezelésének jogalapja email kommunikáció esetén:

   • Jogos érdekünk, hogy IT infrastruktúránkat megvédjük és a jogosulatlan hozzáférést, illetve az adatok kiszivárgását megakadályozzuk
   • Jogos érdekünk az email forgalom elemzése
  • Azok a személyek, akik az EY-al telefonos és hangposta szolgáltatáson keresztül állnak kapcsolatban

   Az EY telefonszolgáltatását házon belül üzemelteti. Amikor Ön EY munkatársat hív fel, az EY szerverei csak a telefonszámát tárolják, és kézbesítik azt a hívás címzettjének kézi készülékén és e-mailen keresztül. Egyéb személyazonosításra alkalmas adatot nem gyűjtünk, de naplózott technikai adatokat és jelentéseket hibakeresés céljából tárolhatunk.

   Az EY hangposta szolgáltatását a Microsoft nyújtja. Amikor Ön az EY személyzetét telefonon hívja és hangüzenetet hagy, a hangposta és az abból leszűrt személyes adatai a globális Microsoft Azure szerverekre kerülnek tárolásra, és e-mailben kézbesítik a hívás címzettjeként MP3 hangklip formájában. A Microsoft nem tárol EY személyzetéhez irányított hívásaival kapcsolatos hívásnaplókat.

   Személyes adatok kezelésének jogalapja az EY és az egyén közötti telefonos és hangposta szolgáltatáson keresztüli kommunikáció esetén:

   • Jogos érdekünk az email forgalom elemzése
  • Álláskeresők

   Az EY aktuális álláslehetőségeivel kapcsolatosan jelöltektől, illetve jelöltekről gyűjtünk információt. Az, hogy milyen információt gyűjtünk, azt hogyan használjuk fel, vagy hogy mikor gyűjtjük, attól függ, hogy Ön melyik országban nyújtja be jelentkezését. Álláskeresők vonatkozásában általában önéletrajzokat, személyazonosító okmányokat, végzettséget igazoló dokumentumokat, munkatapasztalattal és munkaviszonnyal kapcsolatos információkat, referenciákat gyűjtünk.

   Személyes adatai alapján összevetjük készségeit, tapasztalatát és végzettségét az EY által kínált munkakörökkel. Ez az információ a HR menedzserhez és a toborzási folyamatban részt vevő munkatársakhoz kerül, akik eldöntik, hogy behívják-e interjúra. Ha interjúra (vagy hasonló találkozóra) kerül sor, esetleg további körökre hívjuk vissza, az EY Önről további információt gyűjt. Ilyen információ lehet például az interjú során készített feljegyzés, kiértékelt eredmények, visszajelzés és az ajánlat részletei.

   Toborzási tevékenységeinkkel, például a jelentkezéssel vagy a felvett új munkatárs beillesztésével kapcsolatban, különleges kategóriájú adatokat is gyűjtünk a jelöltektől, amennyiben arra munkajogi előírás kötelez minket. Ezekre az információkra a jelölt jövőbeli munkakörnyezete szempontjából, illetve a juttatások folyósítása érdekében van szükség, egyéb esetben az érintett kifejezett jóváhagyásával gyűjtjük, ha azt jogszabály nem tiltja. Például, ha a vonatkozó jogszabályok lehetővé teszik, információt gyűjtünk az érintett fogyatékosságáról a munkahelyi sokszínűség elemzése céljából. A beillesztést követően olyan információt, amit az érintett személy fogyatékosságával kapcsolatban bocsátott rendelkezésünkre, a célból is felhasználjuk, hogy megfelelő munkakörnyezetet tudjunk számára biztosítani. Bizonyos jelöltek esetében ugyanakkor a büntetett előéletet is ellenőrizzük. Ennek célja, hogy felmérjük azt, hogy dolgozhatnak-e cégünknél vagy végezhetnek-e munkát cégünk ügyfelei részére. Bizonyos országokban faji és etnikai hátterükről, szexuális orientációjukról is megkérdezzük a jelölteket, hogy követni tudjuk a vállalati sokszínűség alakulását, bár az ilyen jellegű adatszolgáltatás teljes mértékben önkéntes alapon történik. Azonban, ha a jelölt az ilyen jellegű adatot önként nem közli, jogszabály kötelezhet bennünket arra, hogy az adott kritérium teljesülését magunk mérjük fel.

   Toborzási eszközeink és weboldalaink külön adatvédelmi nyilatkozatot tartalmaznak, mely bemutatja a jelentkezés során a személyes adat gyűjtésének és kezelésének célját és módját. Amennyiben toborzási eszközeinket és weboldalainkat használja, javasoljuk, hogy olvassa el az egyes eszközök és weboldalak adatkezelési nyilatkozatát.

   Attól függően, hogy melyik országban adja be pályázatát, az EY az alábbi forrásokból gyűjt személyes adatot a jelöltekről („Önről”):

   • Közvetlenül Öntől – például, olyan információt, amit akkor bocsátott a rendelkezésünkre, amikor közvetlenül az EY karrier oldalán beadta jelentkezését (személyes adatainak a globális toborzás kezelő rendszeren keresztül történő kezelését illetően a rendszerben közzétett adatvédelmi nyilatkozatban további információt olvashat)
   • Munkaerő-közvetítő ügynökségtől – például, amikor egy munkaerő-közvetítő ügynökség, akinek Ön az adatait megadta, kapcsolatba lép velünk, hogy mint potenciális jelölt figyelmünkre ajánlja Önt;
   • Nyilvános online forrásból – például, ha Ön online közzétette szakmai profilját (pl. jelenlegi munkáltatójának a weboldalán vagy szakmai kapcsolatépítő oldalakon, pl. LinkedIn)
   • Referencia útján – például, korábbi munkavállalótól vagy munkáltatótól, vagy az Ön által megadott személytől
   • Háttérellenőrzés eredményei

   Az adatkezelés jogalapja álláskeresők személyes adataira tekintettel:

   • A jelölt kifejezett hozzájárulása
   • Jogos érdekünk, hogy a tehetségeket bevonzzuk, felfedezzük és megszerezzük
   • Jogos érdekünk, hogy az állások betöltése érdekében pályázatokat dolgozzunk fel és kezeljünk, beleértve a jelöltek szűrését és kiválasztását
   • Jogos érdekünk, hogy jelölteket vegyünk fel és illesszünk be oly módon, hogy a sikeres jelölteknek ajánlatot teszünk és előzetes szűréseket végzünk
   • Jogos érdekünk, hogy a karrier oldalunkat kezeljük (például statisztikai elemzések elvégzésével)
   • Jogszabályi és hatósági kötelezettségeink teljesítése (például amikor háttérellenőrzést végzünk, hogy meggyőződjünk arról, hogy a jelölt munkavégzésre alkalmas)
  • Alumni

   Az EY egy életen át tartó, kölcsönösen előnyös kapcsolatot kíván fenntartani egykori munkavállalóival (korábbi partnerek tagcégekben, munkavállalók, vállalkozók). Ha meghívjuk Önt, hogy csatlakozzon alumni közösségünkhöz, a neve, elérhetősége, szerepe, utolsó EY irodája, besorolása, üzletága és országa felhasználásával létrehozunk egy nyilvántartást Önről az egyik alumni adatbázisunkban, kivéve, ha jelezte, hogy nem kíván részt venni az EY alumni programjában. Lehetősége van egy részletesebb profilt is készíteni és eldöntheti, mennyi további adatot szeretne megosztani az EY és a tágabb alumni közösség számára.

   Alumni adatbázisaink saját adatvédelmi nyilatkozattal rendelkeznek, amelyekben leírjuk, hogyan és miért gyűjtjük és kezeljük személyes adatait ezeken az alkalmazásokon keresztül. Javasoljuk, hogy az alumni adatbázisainkat használó személyek tekintsék meg az alkalmazásokon keresztül elérhető adatvédelmi nyilatkozatokat.

   Az adatkezelés jogalapja egykori munkavállalóink személyes adataira tekintettel:

   • Egykori munkavállalóink kifejezett engedélye
   • Jogos érdekünk fűződik ahhoz, hogy erős kapcsolatot tartsunk fenn volt munkavállalóinkkal, kiadványokat küldjünk az EY-ról és annak szolgáltatásairól, eseményekre invitáljuk volt munkavállalóinkat, és segítsük az egykori munkavállalók egymás közötti kapcsolattartását
  • Beszállítók

   Beszállítóink személyes adatait (ideértve az alvállalkozókat, valamint a szolgáltatóinkkal és vállalkozóinkkal társult egyéneket) a velük fennálló kapcsolatunk és szerződésünk, továbbá az általuk nyújtott szolgáltatások céljából kezeljük.

   Az általunk feldolgozott személyes adatok alapvetően kapcsolattartási (név, munkáltató neve, telefonszám, e-mail cím és egyéb kapcsolattartási adatok) és pénzügyi (fizetéssel kapcsolatos) információkra korlátozódnak.

   Beszállítóink adatait felhasználjuk továbbá az adott beszállító kiválasztása esetén fennálló lehetséges összeférhetetlenség vagy könyvvizsgálói függetlenségre vonatkozó korlátozás ellenőrzésére is. Új beszállítók megbízása előtt könyvvizsgálói függetlenségi és egyéb törvény vagy szabályozás által előírt háttérellenőrzéseket is végzünk, például kedvezőtlen médiára, megvesztegetésre és korrupcióra, valamint egyéb pénzügyi bűncselekményekre vonatkozó ellenőrzéseket.

   Az adatkezelés jogalapja beszállítóink személyes adataira tekintettel:

   • Szerződés teljesítése
   • Törvényi vagy szabályozási kötelezettségnek való megfelelés
   • Jogos érdekünk a fizetések, valamint díjak és költségek kezelése, valamint az EY kintlévő pénzösszegeinek beszedése és visszafizetésük biztosítása
   • Jogos érdekünk a függetlenségi jogszabályok tekintetében fennálló esetleges összeférhetetlenségről tudomást szerezni vagy azt kifogásolni
   • Jogos érdekünk védelmet biztosítani az ellen, hogy az EY akaratán kívül bűncselekmény részesévé váljon vagy segítséget nyújtson egyéb jogellenes vagy megtévesztő tevékenységhez (például terrorizmus)
  • EY/Etika

   Az EY/Etika az EY munkavállalóinak, ügyfeleinek és az EY-on kívüli személyeknek biztosít olyan eszközt, amelynek segítségével névtelenül vagy közzétételi alapon tudják jelenteni angol nyelven a nem etikus vagy jogszerűtlen magatartással jellemezhető tevékenységeket, amelyek sértik szakmai előírásainkat vagy más módon nem felelnek meg az EY Globális Magatartási Kódexének. A bejelentéseket online vagy telefonos forróvonalunkon keresztül lehet megtenni.

   Az EY/Etika saját adatvédelmi nyilatkozattal és hozzájárulási űrlappal rendelkezik, amely részletesen leírja az EY/Etika vonatkozásában az EY által követett gyakorlatot. Javasoljuk, hogy az EY/Etika felületet használók ismerkedjenek meg az EY/Etika adatvédelmi nyilatkozatával és a hozzájárulási űrlappal.

  • Az EY iroda látogatói

   Amikor egy EY irodát felkeres, személyes adatait feldolgozzuk bizonyos szolgáltatások biztosítása (például beléptetés az épületeinkbe és konferenciatermeinkbe vagy wifi hálózatunk elérése), az épületeinkbe való belépés ellenőrzése, valamint irodáink, személyzetünk, javaink és bizalmas adataink védelme érdekében (például biztonsági kamerás megfigyelő rendszer használatával).

   Az általunk gyűjtött személyes adatok alapvetően a nevére, elérhetőségére, tartózkodási helyére, valamint az irodánkba való belépésének és onnan történő kilépésének időpontjára korlátozódnak.

   Látogatók nyilvántartása és belépőkártya
   Az irodánkba látogatóktól azt kérjük, hogy a recepción jelentkezzenek be, ezt a látogatói nyilvántartást pedig rövid ideig megőrizzük. Irodánk látogatói egy ideiglenes belépőkártyát kapnak, amellyel beléphetnek irodáinkba. Látogatói nyilvántartásainkat a belépőkártyák visszajuttatásának ellenőrzésére, a biztonsági incidensek vizsgálatára, valamint vészhelyzetekben fogjuk felhasználni (például akkor, ha egy irodát evakuálni kell).

   Wifi
   Wifi hálózatunk forgalmát ellenőrizzük és naplózzuk. Ennek segítségével korlátozott információkat láthatunk egy felhasználó magatartásáról, ugyanakkor láthatóvá válik legalább a forrás- és célcím, ahonnan és ahova a felhasználó kapcsolódik.

   Biztonsági kamerás megfigyelő rendszer (CCTV)
   Az EY biztonsági kamerás megfigyelő rendszert alkalmaz, amennyiben azt a törvények lehetővé teszik. A CCTV-felvételeket biztonságosan őrizzük és kizárólag a szükséges ismeret elve alapján tesszük hozzáférhetővé (például egy incidens kivizsgálásához). Jogunkban áll a CCTV-felvételeket a bűnüldöző szerveknek átadni. Megosztjuk továbbá a CCTV-felvételeket biztosítóinkkal esetleges incidensek következményeképpen keletkezett biztosítási kártérítési követelések feldolgozásához. A CCTV-felvételeket egy rövid idő után jellemzően töröljük vagy felülírjuk, kivéve, ha olyan problémát azonosítunk, amely további vizsgálatot igényel.

   Az EY irodákba látogatók személyes adatai kezelésének jogalapja:

   • Jogos érdekünk irodáink, személyzetünk, javaink és bizalmas információink védelme
   • Jogos érdekünk a bűncselekmények megelőzése és észlelése, valamint jogi követelések létrehozása, gyakorlása és védelme
 • Személyes adatok továbbítása

  Az EY tagcégei a világ több mint 150 országában működnek. Az EY-infrastruktúra bizonyos elemei centralizáltak, ideértve a tagcégeknek nyújtott informatikai szolgáltatásokat is. Ezen felül, olyan esetekben, ahol az EY ügyfélmegbízások egynél több joghatóságot érintenek, bizonyos információkhoz az EY szervezetén belül a megbízáson dolgozó valamennyi alkalmazottnak hozzá kell férnie. Ebből az okból személyes adatait a tartózkodási helyén kívüli országokba továbbítjuk és ott tároljuk. Ezek között szerepelnek az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívüli országok és olyanok is, amelyek törvényei nem szükségszerűen biztosítanak megfelelő szintű védelmet a személyes adatok kezeléséhez az EU vagy más joghatóságok törvényei értelmében.

  Megtesszük minden megfelelő biztonsági és jogi óvintézkedést az EY szervezetén belül, hogy biztosítsuk az átadott személyes adatok biztonságát és integritását. Az EY kötelező erejű vállalati szabályokat vezetett be, amelyek lehetővé teszik az EGT-ből származó személyes adatoknak az Európai adatvédelmi törvényekkel összhangban történő nemzetközi szintű átadását az EY szervezeten belül. A kötelező erejű vállalati szabályok megkövetelik valamennyi EY szervezettől világszerte a személyes adatok azonos szintű védelmét.Kötelező erejű vállalati szabályaink itt érhetők el angol nyelven.

  Az Ernst & Young LLP, US, valamint társult USA-beli szervezetei vonatkozásában az USA Kereskedelmi M minisztériuma által előírt EU-USA és Svájc-USA Adatvédelmi Pajzs keretszabályzatainak rendelkezései az irányadók. További információkért lásd az Ernst & Young LLP Adatvédelmi Pajzsra vonatkozó Adatvédelmi Nyilatkozatát, mely angol nyelven érhető el.

  Személyes adatait az EY belső kiegészítő folyamatait támogató szolgáltatók is feldolgozzák. Bővebb tájékoztatásért kattintson a „Szolgáltatók” részre.

 • Támogató szolgáltatók

  Az általunk gyűjtött személyes adatokat olyan harmadik felek (és azok leányvállalatai és társvállalatai) részére továbbítjuk vagy tesszük közzé, amelyeket belső kiegészítő folyamataink támogatásával bízunk meg. Például szolgáltatókat veszünk igénybe (a) általános irodai funkciók támogatása céljából, beleértve a nyomtatást, a dokumentum előállítást és kezelést, az archiválást és a fordítási szolgáltatásokat; (b) a számviteli, pénzügyi és számlázási funkció támogatásához; (c) informatikai funkciók biztosítása céljából, beleértve a rendszerkezelést és a biztonsági funkciót, az adattárolást, az elemzést, az üzleti alkalmazásokat, a hangposta szolgáltatást és a rendszerek replikálását üzletmenet-folytonossági / katasztrófa-helyreállítási célból; valamint (d) konfliktusellenőrzés, kockázatkezelés és minőségellenőrzés céljából.

  Irányelveinkkel összhangban kizárólag olyan harmadik fél szolgáltatókat veszünk igénybe, amelyek megfelelő szintű adatvédelmet, biztonságot és titoktartást képesek biztosítani, továbbá megfelelnek valamennyi törvényi előírásnak a személyes adatok olyan joghatóságba történő továbbítására vonatkozóan, amely kívül esik azon az országon, ahonnan azokat eredetileg gyűjtötték. Az EGT-n belül gyűjtött adatok vagy az EGT-beli érintettekkel kapcsolatos adatok tekintetében az EY megköveteli a vonatkozó törvényeknek való megfeleléshez szükséges megfelelő szintű védelmet biztosító adattovábbítási mechanizmus alkalmazását.

 • Egyéb közzétételek

  Az EY közzéteszi személyes adatait:

  • Amennyiben a közzététel a „Adatkezelési célok” részben leírtaknak megfelel, ideértve az EY szervezetén belüli közzétételt is
  • Ha azt a vonatkozó törvények előírják
  • Átszervezéssel vagy szervezetünknek egy másik szervezettel való üzleti kombinációjával kapcsolatban
  • Ha úgy véljük, hogy a közzététel megbízásunk vagy egyéb megállapodások feltételeinek teljesítéséhez szükséges, vagy másképpen óvja és védi az EY jogait, tulajdonát vagy biztonságát
  • Bírósági eljárásnak, bírósági határozatnak vagy kötelezettségnek, illetve hatósági vagy kormányzati megkeresésnek való megfelelés érdekében
   Vagy
  • Az Ön hozzájárulásával

  Szeretnénk különösen felhívni a figyelmet arra a tényre, hogy bizonyos joghatóságokban az EY jogilag kötelezett a gyanús tranzakciókról és egyéb tevékenységekről jelentést tenni az illetékes szabályozó hatóságnak a pénzmosás elleni törvények, a terrorizmus finanszírozásáról, valamint a bennfentes kereskedelemről szóló vagy azokhoz kapcsolódó jogszabályok értelmében. Az EY jelentést tesz továbbá feltételezett bűncselekmény esetén a rendőrségnek és más bűnüldöző hatóságoknak. Nem minden esetben vagyunk jogosultak a törvény értelmében Önöket a közzétételről előzetesen vagy összességében értesíteni.

  Harmadik felek, akik a személyes adatokat megkapják:

  • Szakmai tanácsadók, mint például ügyvédi irodák, adótanácsadók és könyvvizsgálók
  • Biztosítók
  • Könyvvizsgálati hatóságok
  • Adó-, vám- és jövedéki hatóságok
  • Szabályozási és egyéb szakmai szervezetek
  • Tőzsde és tőzsdei bejegyzést végző hatóságok
  • Cégvezetők és részesedések nyilvános adatbázisai
  • Személyazonosság ellenőrzését végző szolgáltatók
  • Hitelinformációs intézetek
  • Bíróságok, a rendőrség és a bűnüldöző szervek
  • Kormányzati szervek és ügynökségek
  • Szolgáltatók
  • Támogató szolgáltatók
 • Biztonság

  Az EY gondoskodik az üzleti tevékenysége során megszerzett információk bizalmas jellegének és biztonságának védelméről. Az ilyen adatokhoz való hozzáférés korlátozott, továbbá az EY szabályzatok és eljárások segítségével igyekszik kivédeni a személyes adatok elvesztését, az azokkal való visszaélést vagy azok jogtalan nyilvánosságra hozatalát. Az adatvédelmi és információbiztonsági megközelítésünkről további tájékoztatás a  Protecting your data  elnevezésű ismertetőnkben található (pdf, angol).

 • Személyes adatainak naprakészen tartása

  Biztosítjuk, hogy az általunk kezelt személyes adatok pontosak és teljesek maradjanak. A kapcsolattartási vagy egyéb adataiban bekövetkező változásokról fontos értesülnünk, hogy a legfrissebb személyes adatokkal rendelkezzünk Önről. Kérjük, ahhoz az EY munkatárshoz forduljon az adatfrissítéssel kapcsolatban, akivel rendszerint intézi ügyeit. Felveheti továbbá a kapcsolatot adatvédelmi csapatunkkalis.

 • Megőrzés

  Szabályzatunk értelmében személyes adatait csak addig őrizzük meg, ameddig az a „Adatkezelési célok” szakaszban leírt célok teljesüléséig szükséges. Felhívjuk figyelmét, hogy a megőrzési időszakok joghatóságonként eltérőek lehetnek, és azok hosszát a megőrzésre vonatkozó helyi hatósági és szakmai előírásoknak megfelelően határozzuk meg.

  A szakmai és jogi követelményeinknek való megfelelés, jogainak létrehozása, gyakorlása és védelme, valamint archiválási és visszakeresési célból az adatokat jelentős ideig meg kell őriznünk.

 • Kiskorúak

  Oldalunk nem 16 éven aluliak számára készült.  EY szándékosan nem gyűjti, nem teszi közzé és nem értékesíti 16 éven aluliak személyes adatait. Ha Te 16 éven aluli vagy, akkor se add meg személyes adataid, ha azt az oldal kéri. Amennyiben úgy véled, hogy akaratlanul személyes adatokat adtál meg, kérd meg a szülőd (szüleid) vagy gyámod, hogy értesítsenek minket és mi töröljük személyes adataid.

 • Kapcsolódó szabályzatok

  Az alábbi EY szabályzatok további információval szolgálnak az EY adatvédelmi gyakorlatára vonatkozóan:

 • Az adatvédelmi nyilatkozat változásai

  Időnként frissíteni fogjuk az adatvédelmi nyilatkozatot, hogy hűen tükrözze az üzleti gyakorlatunkban és szolgáltatásainkban történt változásokat. Amikor az adatvédelmi nyilatkozatot érintő változtatásokat teszünk közzé, ellenőrizzük a „legutóbbi frissítés” dátumát a nyilatkozat elején. Amennyiben jelentős módosításokat hajtunk végre arra vonatkozóan, hogyan gyűjtjük, használjuk és osztjuk meg személyes adatait, arról haladéktalanul értesítjük a változások honlapon történő megjelenítésén keresztül. Javasoljuk a honlap időről időre történő felkeresését, hogy tájékozódni tudjon az adatvédelmi nyilatkozatban történt változásokról.