Belső kontrollrendszer kialakítása és működtetése

339/2019 Kormányrendelet

Csapatunk gyors és egyszerű megoldásokat kínál a 339/2019-es Kormányrendeletnek való megfeleléshez. A szükséges szabályozási környezet és kontrollfunkciók kialakítását és működtetését hatékonyan, gyorsan, az Önök szervezeti sajátosságaihoz mérten valósítjuk meg. 

Kapcsolódó tartalmak Risk Üzleti tanácsadás Kiberbiztonság
A köztulajdonban lévő gazdasági társaságok 2020. január 1.-től kötelesek Belső Kontrollrendszert kialakítani és működtetni a Kormány 339/2019. (XII.23.) számú rendeletében meghatározott szempontjainak megfelelően. A gazdasági társaságok türelmi időt kaptak, így 2020. október 1.-től kötelesek biztosítani a rendeletben meghatározott szabályoknak való megfelelést.

A Kormányrendeletnek való megfelelés biztosítása az EY támogatásával rövid idő alatt teljesíthető és további előnyökkel jár: 

 • Levesszük a terhet Ügyfeleink válláról a kontrollrendszer kialakításának átvállalásával
 • A belső ellenőrzési, kockázatkezelési és megfelelési funkciók működtetésének teljes körű átvállalása
 • Digitális eszközök bevezetése a hatékony és transzparens döntéshozás érdekében
 • Egyértelmű iránymutatást adunk a rendelet által megfogalmazott, olykor nehezen követhető elvárásokra
 • Segítünk egy élő, szervezeti sajátosságoknak megfelelő szabályozási környezet kialakításában
 • Cégvezetés részére oktatás megtartása a kockázattudatos menedzsment döntés elősegítése érdekében

A kötelezettségek egyszerű teljesítése érdekében az alábbi választható csomagokat alakítottuk ki.

 • Önértékelés és konzultáció

  Szolgáltatásunkat a meglévő, érett, vagy mérsékelten érett kontrollfunkciók gyors felülvizsgálatához ajánljuk a teljes körű önértékelés megvalósítása céljából.

  Az önértékelés az EY által kialakított kérdőív segítségével történik, amelyet az Ügyfeleink töltenek ki. Az önértékelést követően az EY egy rövid konzultáció keretében segít meghatározni, hogy az Ügyfeleink által elkészített értékelés szerint a társaság milyen mértékben felel meg a 339/2019-es Kormányrendelet elvárásainak.

 • Helyzetfelmérés

  Szolgáltatásunkat elsősorban olyan társaságok részére ajánljuk, akiknél nincsenek vagy még kezdetlegesek a kontrollfunkciók és vélhetően azokat szükséges újonnan kialakítani, esetleg a meglévő funkciókat frissíteni.

  Interjúk és dokumentumelemzés alapján helyzetfelmérést készítünk az Ügyfeleink által kijelölt szakterületi vezetőkkel. Ennek során áttekintjük a társaságnál a 339/2019-es Kormányrendeletben nevesített 5 területet, majd eltéréselemzést („gap-analysis”) készítünk, amely összefoglalja a teljes megfelelés érdekében azonosított hiányosságokat és a szükséges javítási akciókat.

 • Kialakítás

  Szolgáltatásunkat akkor javasoljuk, ha a társaság vezetése már tisztában van azzal, hogy milyen kontrollfunkciókat szükséges kialakítani vagy a már meglévő funkciók frissítésre szorulnak.

  A helyzetfelmérést követően akciótervet készítünk, amely összefoglalja a szükséges teendőket az azonosított hiányosságok kiküszöbölése érdekében. Segítünk a hiányzó dokumentumok (pl. szabályzatok, kézikönyvek) elkészítésében, valamint a szükséges szerepkörök, kontrollfunkciók létrehozásában, korrigálásában.

 • Működtetés

  Szolgáltatásunkat azon társaságok részére ajánljuk, akik nem szeretnének saját Belső Ellenőrzési, Kockázatkezelési vagy Megfelelési funkciókat önállóan működtetni, és szeretnék azt részben vagy egészben kiszervezni.

  Teljes vagy részleges (outsource vagy co-source) kiszervezésben működtetjük a Kormányrendelet szerinti Belső Ellenőrzési, Kockázatkezelési és Megfelelési funkciókat, támogatjuk a társaság első számú vezetőjét a Felügyelő Bizottság felé történő éves nyilatkozattételben. Továbbá igény esetén szakmai oktatást tartunk a Vezetőségnek és az érintett szakterületeknek. 

Lépjen velünk kapcsolatba

Vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy segíthessünk megtalálni az Ön szervezetének ideális szolgáltatáscsomagot!