5 perces olvasási idő 1 márc. 2024
Iskolába

A legjobb befektetés az oktatás és a képzés - Szakirányú oktatás szociális hozzájárulási adókedvezménnyel duális képzőhelyek részére

Szerzők
Oláh Veronika

Partner, Személyügyi Tanácsadás

12 éves tapasztalattal rendelkezik személyi jövedelemadózási, társadalombiztosítási és bevándorlási területeken. 2022. július 1-jétől vezeti az EY személyügyi tanácsadással foglalkozó csapatát.

Fapál Krisztina

Manager, Személyügyi Tanácsadás

Több mint 10 éves tapasztalattal rendelkezik a nemzetközi adózás, a direkt adók, és a társadalombiztosítás területén.

Puzder Filip

Manager, Adótanácsadási Üzletág

Az EY Magyarország állami támogatásokkal foglalkozó vezető szakértője.

5 perces olvasási idő 1 márc. 2024
Kapcsolódó témák Munkaerő

Minden társaságnak fontos, hogy olyan munkavállalókat alkalmazzon és képezzen, akik hosszú távon segítik a vállalat növekedését.  

Az
is lényeges szempont, hogy mindezt ne aránytalanul magas költségek mellett tegye. A teljes kompenzáció részét képező oktatás és képzés kiemelt érdeke azoknak a cégeknek, amelyeknél különböző területeken van szükség szakmailag felkészült, megbízható kollégákra.

Cikkünkben a munkaviszonyban és / vagy felnőttképzési jogviszonyban álló, szakirányú képzésben részt vevők után igénybe vehető adókedvezmény szabályait foglaljuk össze. Utóbbi közvetlen megoldást nyújthat a munkaerő megtartására és a meglévő munkavállalók át-, illetve továbbképzésére.  Ezzel a lépéssel közvetetten és költséghatékonyan enyhíthető a munkaerőhiány.

Mit kell tenni a kedvezményes lehetőség érvényesítéséhez és sikeres működtetéséhez?

A vonatkozó törvény szerint a kifizető az ugyanazzal a természetes személlyel fennálló munkaviszonyára csak egy szociális hozzájárulási adókedvezmény igénybevételére jogosult.  Kivéve a szakirányú oktatás és a duális képzés adókedvezményét.

Az említett kedvezményt alapvetően az a társaság tudja igénybe venni, amely ún. duális képzőhely- vagyis képzési engedéllyel rendelkezik, és nyilvántartásba vették.  Szakirányú oktatást ugyanis csak ilyen intézmény szervezhet. Amennyiben a társaság megfelel a feltételeknek, úgy a szakképzési munkaszerződéssel a képzésben részt vevő személy (tanuló) és a duális képzőhely (társaság) között szakképzési munkaviszony jön létre.

 

A szakirányú oktatás és a duális képzés adókedvezményének lehetőségével azok a munkáltatók is élhetnek, akik nem a tanulók, hanem saját meglévő munkavállalóik képzésében működnének közre.

Ugyan a szakképzésről szóló törvény alapján a szakirányú oktatás teljesíthető a saját foglalkoztatónál is, azonban a jelenlegi szabályok alapján csak a duális képzőhelynek minősülő munkáltató alkalmazhatja az említett kedvezményt.

Maga a duális képzőhely státusz megszerzése a gazdasági kamaránál történik, amennyiben az alábbi együttes feltételeknek megfelel az adott társaság:

 •   a szakirányú oktatás megszervezésének és folytatásának feltételei biztosítottak,
 • meghatározott végzettséggel és szakképesítéssel vagy szakképzettséggel és gyakorlattal rendelkező személyt foglalkoztat,
 • az általa vállalt szakma ágazatához kapcsolódó tevékenységet végeznek, és amely az ahhoz szükséges eszközzel és felszereléssel rendelkezik, és
 • minőségirányítási rendszert működtet vagy legalább a gazdasági kamara által kidolgozott szempontrendszerben meghatározott minőségi követelményeknek megfelel.

A nem duális képzőhely foglalkoztató természetesen ugyanúgy részt vehet a szakirányú oktatás feladatainak ellátásában, mint a képzési engedéllyel rendelkező képzőhely, azonban szociális hozzájárulási adókedvezményt nem tud érvényesíteni, mivel nem köthet szakképzési munkaszerződést a munkavállalójával. A jelenleg hatályos szabályok alapján csak a duális képzőhelynek minősülő munkáltató köthet szakképzési munkaszerződést a munkavállalójával (és így lehetősége van igénybe venni a szociális hozzájárulási adókedvezményt), feltéve, ha az alábbi feltételek egyidejűleg teljesülnek: 

 • Foglalkoztatás

  a képzésben érintett személy felnőttképzési jogviszonyban vesz részt foglalkoztatásra irányuló jogviszonya mellett; és

 • Munkáltató tevékenysége

  a munkáltató tevékenysége kapcsolódik az adott szakma ágazatához; és

 • Képzési program

  az oktatás egy szakképző intézménnyel közösen kialakított, a kormányrendeletben meghatározott kritériumoknak megfelelő képzési program alapján történik. Ilyen lehet pl. „Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus”, „Szoftverfejlesztő és -tesztelő”, stb. lényeges feltétel azonban, hogy államilag elismert szakirányú képzésnek kell lennie.

A képzési programot a szakképző intézménnyel közösen, a jogszabályoknak megfelelően kell kidolgozni. Ez a képzés egész folyamatát rendszerbe foglaló, tantervi dokumentumként funkcionál. A szakirányú képzés államilag elismert végzettséget biztosít a résztvevő munkavállalónak. A foglalkoztató a „gyakorlati” oktatást biztosítja, amely ellenőrzött keretek mellett, munkahelyi körülmények között történhet – így, az adott szakmától és feladatoktól függően, a munkavállaló munkából történő „kiesésének” az ideje is csökkenthető azzal, hogy az oktatást a jogszabály által előírt formában, időkeretben és tartalommal, dokumentált módon kell megszervezni.

Maga a szociális hozzájárulási adókedvezmény havonta igénybe vehető összege több tényezőtől függ. 

A kedvezmény összegét a képzésben részt vevő személyeként, 1 200 000 Ft/fő/év összegben meghatározott ún. önköltség alapul vételével kell kiszámítani.

Maga a számítás viszonylag bonyolult, hiszen figyelembe kell venni például a szakmaszorzót, évfolyami szorzót, valamint magára az adókedvezményre jogosító munkanapok adott havi számát is oly módon, hogy az oktatással érintett munkaórákat arányosítani kell a teljes napi munkaidőhöz (kivéve: megváltozott munkaképességű munkavállaló). Ezeket a foglalkoztatónak mindenképpen egyénileg követnie kell, valamint egyéb adminisztratív követelményeknek is eleget kell tennie (pl. KRÉTA rendszerben történő dokumentálás).

Az EY tapasztalata alapján az adminisztráció és az adókedvezmény kiszámítása automatizálható, így a HR mentesül a plusz munkateher alól. Az automatizált megoldások az alapinformációk megadásával könnyen elkészítik a szükséges dokumentációt és riportingot, valamint segítik a havi adóbevallások alapjául szolgáló pontos adókalkulációkat. 

Napirenden a valódi kérdések

A helyes üzleti döntésekhez hiteles és megbízható információkra van szükség. Értesüljön az aktuális témáról hírlevelünkből. 

Feliratkozás

Fontos megjegyezni, hogy személyi jövedelemadó mentesség is elérhető a duális képzőhelyek számára a szakképzésben részt vevő személyekre vonatkozólag. Nem kell adót fizetni a szakképzési munkaszerződés alapján, a duális képzőhelyen folytatott szakirányú oktatásban részt vevő magánszemélynek a meghatározott mértékben kifizetett munkabér, valamint a minimálbért meg nem haladó mértékű más pénzbeli és nem pénzbeli juttatás után.

Azok a munkáltatók, akik a fentieket nem tudják alkalmazni, személyi jövedelemadó mentes, iskolarendszeren kívüli képzési programokkal is hozzájárulhatnak (pl. soft-skill tréningek, idegen nyelvi tréningek stb.) a munkavállalóik elégedettségéhez és képzéséhez. Ezeknek a kurzusoknak is meg kell felelniük bizonyos kritériumoknak a kedvező adókezeléshez.  A nem iskolarendszerű tréningekhez nem kapcsolódik szociális hozzájárulási adókedvezmény, azonban, bizonyos feltételek teljesítése mellett, egyéb kedvezmények (pl. közvetlen támogatások) is elérhetőek ezekre a képzésekre.

Összefoglalás

Nagyszámú munkavállalói képzés esetében jelentős szociális hozzájárulási adómegtakarítás és költségcsökkentés érhető el, amennyiben a szakmai oktatási programot a jogszabályoknak megfelelően alakítják ki a vállalatok, a „duális képzőhely” minősítés megszerzését követően. Az oktatási programot és a kapcsolódó adminisztrációt támogató technológiát a felmerülő terhek csökkentésére elég egyszer kidolgozni, ezt követően több képzés indítására, adminisztrálására és kezelésére is használható lesz. A társaság által szervezett szakirányú fejlesztés jó lehetőség arra, hogy belülről oldjuk meg az átmeneti vagy konstans munkaerőhiányt egy-egy szakterületen.  Jól felépített képzési programmal a juttatás nagymértékben hozzájárul a munkavállalói elégedettséghez, és csökkenti többek között a toborzási és a betanítási költséget is.

A cikkről

Szerzők
Oláh Veronika

Partner, Személyügyi Tanácsadás

12 éves tapasztalattal rendelkezik személyi jövedelemadózási, társadalombiztosítási és bevándorlási területeken. 2022. július 1-jétől vezeti az EY személyügyi tanácsadással foglalkozó csapatát.

Fapál Krisztina

Manager, Személyügyi Tanácsadás

Több mint 10 éves tapasztalattal rendelkezik a nemzetközi adózás, a direkt adók, és a társadalombiztosítás területén.

Puzder Filip

Manager, Adótanácsadási Üzletág

Az EY Magyarország állami támogatásokkal foglalkozó vezető szakértője.

Kapcsolódó témák Munkaerő