Teljes javadalmazás

A modern vállalatok számára elkerülhetetlen a korábbi teljes javadalmazási rendszerek korszerűsítése – a munkáltatók és munkavállalók igényeinek összhangba hozása, a megváltozott munkaerőpiaci trendek lekövetése.

Kapcsolódó tartalmak Munkaerő

A vállalatoknak arra a kihívásra kell válaszolni, hogy a munkáltatók és a munkavállalók elvárásait olyan keretrendszeren belül harmonizálják, amely egyidejűleg támogatja a munkavállalói elkötelezettséget és jóllétet, az üzleti eredményeket és a hosszú távú értékteremtést. 

Az EY megközelítése egy átfogó teljes javadalmazási metodológia, amely együttesen vizsgálja a javadalmazás, adó, jóllét, HR, teljesítményértékelési és pénzügyi vetületüket, ezzel egy átfogó keretrendszert nyújtva a vállalatok számára, ahol a teljes javadalmazás az üzleti és HR eredményeket támogatja. Holisztikus megközelítésünk magában foglalja az alábbi dimenziókat: 

Holistic total reward framework chart

A továbbiakban részletes betekintést nyújtunk az EY teljes javadalmazási szolgáltatásaiba, amelyek segítséget nyújtanak a különböző vállalatok számára a javadalmazási rendszereik modernizálásában és optimalizálásában. Széleskörű szolgáltatásaink közé tartozik többek között a teljes javadalmazási stratégia, a bérezési struktúra, a rövid- és hosszútávú ösztönzők, a béren kívüli juttatások, a jólléti programok, és a megtartást és elismerést célzó programok kidolgozása és kezelése.

Emellett hozzáadott értékét nyújtunk a bonyolult szabályozási környezetben, különösen az egyenlő és átlátható bérezést célzó EU direktívával kapcsolatos tanácsadás terén, illetve a pénzügyi modellezés és tervezés terén, amely kulcsfontosságú a felelős és célorientált bérezési politika alapjául szolgáló pénzügyi modellek kialakításában. Végül, de nem utolsósorban, bemutatjuk a People Analytics és riporting szolgáltatásunkat, amely kulcsfontosságú az adatvezérelt HR stratégiákban, különösen a munkavállalói teljesítmény, elégedettség és fluktuáció értékelésében.

"Célunk, hogy a teljes javadalmazási területen szerzett széleskörű szakértelmünkkel segítséget nyújtsunk a vállalatoknak a munkavállalói elégedettség, az elkötelezettség és a vállalati teljesítmény javításában."

 

Oláh Veronika

EY, Partner

Vállalati elvárások

A vállalatok várakozásai szerint az átalakuló teljes javadalmazási rendszerük:

 • Pénzügyileg hatékony
 • Összhangban áll a piaci gyakorlattal és a vállalati teljesítménnyel
 • Bevonzza, elkötelezetté teszi és megtartja a legtehetségesebb munkavállalókat
 • Úgy épül fel, hogy a jövőbeli szervezeti változásokhoz is képes lesz alkalmazkodni
 • Megfelel a jogszabályi előírásoknak
 • Könnyen kezelhető

Munkvállalói elvárások

A munkavállalók a teljes javadalmazási rendszertől elvárják, hogy legyen:

 • Versenyképes
 • Digitálisan elérhető a hét minden napján – könnyedén hozzáférhető, könnyen érthető és használható
 • Személyre szabható, rugalmas
 • Igazságos, inkluzív és transzparens
 • Releváns minden egyes munkavállaló karrierútja, életszakasza és személyes igényei szempontjából

Az EY elismeréssel és javadalmazással foglalkozó szakemberei világszerte azt vallják, hogy a jövő teljes javadalmazási keretrendszereinek (az egyes programelemek, kiszolgáló platformok és támogató folyamatok) szervezetekre gyakorolt hatása jóval túlmutat majd az alapvető munkavállaló bérezési és juttatási programokon azáltal, hogy olyan stratégiai eszközként szolgál, amely a vállalati kultúrán belül támogatja és megerősíti a következőket:

 1. Munkáltatói márka és munkavállalói értékajánlat: A teljes javadalmazási keretrendszerek barométerként jelzik, hogy a vállalat számára mennyire értékes és fontos a munkavállaló, mekkora hangsúlyt helyez az EVP-re, a munkáltatói márkára és a vállalati kultúrára;
 2. Teljesítmény és üzleti eredmények: A teljes javadalmazási keretrendszerek arra ösztönzik a munkáltatókat, hogy nyitottan álljanak a változáshoz és hozzák összhangba ösztönzőiket a stratégiai prioritásokkal/teljesítménymutatókkal (KPI) (pl. éves és hosszú távú ösztönzők stb.);
 3. Munkavállalói elköteleződés és kapcsolódás: A teljes javadalmazási keretrendszerek ösztönzik a munkavállalói elköteleződést, bátorítják a csapatépítést, a szponzorálást és az olyan hálózatok kialakítását, amelyek egy adott érdeklődési terület köré szerveződnek (pl. munkavállalói affinitás-csoportok hálózatai, fizetett szabadság az önkénteseknek stb.);
 4. Munkavállalói jóllét és biztonság: A teljes javadalmazási keretrendszerek holisztikus szemléletben támogatják a munkavállalók jóllétét. Olyan javadalmazási programokat biztosítanak, amelyek összhangban vannak a jóllét négy pillérével (érzelmi, pénzügyi, fizikai és társadalmi jóllét);
 5. Munkavállalói választás és személyre szabás: A teljes javadalmazási keretrendszerek évről évre lehetővé teszik minden egyes munkavállaló számára, hogy kiválassza az igényeinek és az aktuális helyzetének leginkább megfelelő javadalmazási elemeket;
 6. Fenntarthatóság, sokszínűség, elfogadás, igazságosság és transzparencia: A teljes javadalmazási keretrendszerek támogatják a diverzitásra, elfogadásra és egyenlőségre vonatkozó célkitűzéseket, de olyan "zöld" javadalmazási programok és mérőszámok is beépítésre kerülnek, amelyek összhangban vannak a környezeti, társadalmi és irányítási (ESG)/fenntarthatósági célokkal.
 • Teljes javadalmazási rendszerek kialakítása

  Teljes javadalmazási rendszerek kialakítása olyan kritikus aspektusa egy vállalat működésének, amely közvetlenül befolyásolja a munkavállalók elégedettségét és hűségét. A versenyképes bérezés, juttatási programok, ösztönzők, a munkavállalók elismerése és jóllétük elősegítése mind hozzájárulnak ahhoz, hogy magasan motivált és elkötelezett munkatársak dolgozzanak a vállalat sikerének érdekében. Tanácsadóink széles körű tapasztalattal rendelkeznek a vállalati bérpolitika optimalizálásában, a teljes javadalmazási rendszerek kialakításában, beleértve a bérezési struktúrát, rövid- és hosszútávú ösztönzőket, béren kívüli juttatásokat, szolgáltatást nyújtanak a megtartást és elismerést célzó programok kialakításában és implementálásában, valamint az egyedi, munkavállalói jóllétet támogató programok tervezésében.

  1. Teljes javadalmazási stratégia

  Tanácsadási szolgáltatásunk keretében az alábbi területeken nyújtunk támogatást: 

  • A teljes javadalmazási keretrendszer összetétele, javadalmazással kapcsolatos kulturális indikátorok, holisztikus jóllét, TR mix
  • People Agenda, munkavállalói értékajánlat, munkáltatói márka, távoli/hibrid/agilis struktúrák
  • Versenypiac/versenytárs meghatározás, benchmarkok, pozicionálás
  • Munkavállalói választás, munkavállalói perszónák/ szegmentálás
  • Fenntarthatóság, diverzitás, egyenlőség és elfogdás (DE&I), HR befektetések megtérülése, dashboard monitoring és riporting

  2. Bérezési struktúra (alapbér struktúra + bérsávok)

  A bérezési struktúra kialakítása terén az alábbi területeken nyújtunk támogatást:

  • Felsővezetői és széleskörű bérezés 
  • Ösztönzői terv kidolgozása (éves, rövid és hosszú távú tervek, részvény- és fantomrészvény-juttatási tervek)
  • Teljesítménymutatók, teljesítményalapú bérezés, kalibrálás
  • A teljes javadalmazási rendszer költségoptimalizálása, értékelés és gazdasági modellezés
  • Béregyenlőség/nemek közötti bérszakadék/diverzitás, egyenlőség és elfogadás (DE&I) elemzés
  • Munkakörcsalád felépítése, munkakör-, felelősségi kör- és kompetenciaértékelési keretrendszerek
  • Bérszintek kiigazítása/optimalizálása
  • Változáskezelés és kommunikáció

  3. Rövid-és hosszútávú ösztönzők

  A tanácsadóink a következő szolgáltatásokkal tudják támogatni a vállalatokat a rövid-és hosszútávú ösztönzők terén:

  • A rövid- és hosszú távú ösztönzők stratégiájának kidolgozása a vállalat üzleti céljainak és az alkalmazottak igényeinek megfelelően
  • A rövid-és hosszú távú ösztönző programok tervezése és végrehajtása
  • A jelenlegi ösztönző programok eredményességének mérése, értékelése és optimalizálása
  • Az ösztönző programokkal kapcsolatos kommunikációs tervezés és szervezeti képzések, hogy az alkalmazottak teljes körűen megértsék és ki tudják használni ezeket a programokat
  • A vonatkozó jogszabálynak és iparági gyakorlatnak való megfelelés

  4. Béren kívüli juttatások

  Az alábbi módon segítünk a béren kívüli juttatások terén:

  • A már meglévő béren kívüli juttatási program felülvizsgálata és optimalizálása
  • A legfrissebb kutatások, trendek és legjobb gyakorlatok ismerete a béren kívüli juttatások terén
  • Személyre szabott béren kívüli juttatási program kialakítása, figyelembe véve a vállalati célokat, az alkalmazottak igényeit és a jelenlegi piaci trendeket
  • Olyan béren kívüli juttatási rendszer kialakítása, amivel segítjük az eredményesebb toborzást, illetve a munkavállalók megtartását, motivációját és jóllétét
  • Munkajogi és adózási tanácsadás
  • Kommunikációs stratégia kialakítása, hogy a munkavállalók megértsék és értékeljék a béren kívüli juttatásokat

  5. Jólléti programok

  A jólléti programok terén tanácsadóink a következő területeken nyújtanak segítséget:

  • Keretrendszer a jólléti stratégia holisztikus megközelítésére
  • Munkavállalói jóllétet támogató élmények biztosítása
  • A jóllét fejlesztése mint alapvető vezetői kompetencia
  • A Talent munkatársak, vezetők és menedzserek felkészítése a munkavállalók jóllétének támogatására
  • A személyes jóllétet bátorító támogató kultúra kialakítása
  • Jobb munkavállalói elköteleződés és megtartás biztosítása
  • A márka és hírnév erősítése

  6. Megtartást és elismerést megcélzó programok

  • A következő szolgáltatásokat nyújtjuk a megtartást és az elismerést célzó programok terén:
  • Személyre szabott megtartást és elismerést célzó stratégia kialakítása, amely beleillik a vállalat kultúrájába és elősegíti az alkalmazottak elégedettségét és elkötelezettségét
  • Megtartást és elismerést célzó programok tervezése, implementálása és kezelése
  • Munkavállalói adatok elemzése a program hatékonyságának és az alkalmazottak elkötelezettségének felmérésére, annak azonosítására, mely juttatások működnek a legjobban
  • Képzések és támogató kommunikációs stratégiák
  • Megtartást és elismerést célzó programokat érintő jogszabályi és adózási tanácsadás
 • Egyenlő és átlátható bérezést megcélzó EU direktíva, 2027

  Célunk, hogy a teljes javadalmazási területen szerzett széleskörű szakértelmünkkel segítséget nyújtsunk a vállalatoknak a munkavállalói elégedettség, az elkötelezettség és a vállalati teljesítmény javításában.

  Az EU 2027-es Egyenlő és Átlátható Bérezést megcélzó direktívájának alapvető célja a nemek közötti bérszakadék csökkentése és az egyenlő bérezés elérése. A tanácsadóink széleskörű szolgáltatásokat kínálnak ennek a jogszabályi kötelezettségnek a teljesítésében - az adatgyűjtéstől és elemzéstől kezdve a stratégiai és szabályozási tanácsadásig, az átláthatóság biztosításán keresztül, egészen a szervezet teljes körű támogatásáig a követelmények megértésében és teljesítésében. Ezen szolgáltatások célja, hogy segítsék a vállalatoknak bevezetni az egyenlő bérstruktúrát és egy átlátható, diszkriminációmentes munkaerő-piaci környezetet teremtsenek. Az alábbi szolgáltatásokkal segítünk az EU 2027-es Egyenlő és átlátható bérezést célzó direktívájának való megfelelésben:

  • A direktíva értelmezése és annak alkalmazása a szervezet gyakorlatában
  • A szükséges változtatások megállapítása a munkajogi és adózási aspektusokban
  • Adatgyűjtés és elemzés a nemek közötti bérszakadék felmérésére
  • Stratégiai egyenlő bérezési politika kialakítása, beleértve a bérszintek, a bérstruktúrák és az előrelépési lehetőségek meghatározását
  • DE&I monitorozás, analitikák és riport
  • Átláthatósági szabályok kialakítása, gyakorlatba ültetése és kommunikálása
  • Rendszeres felülvizsgálat az EU direktívának való megfelelés céljából
  • A  bérszakértők képzése a direktíva követelményeire, támogatás nyújtása a szervezet minden szintjén a szabályok megértésében és a követelményeknek való megfelelésben
 • Pénzügyi modellezés és tervezés

  A hatékony pénzügyi modellezés és tervezés alapja a felelős és célorientált bérezési politikának. Szolgáltatásaink ezen az aspektuson keresztül hozzájárulnak a pénzügyi eredmények javításához és a vállalati célok eléréséhez. Tanácsadóink pénzügyi modellek kialakításával, adatelemzéssel, költség-haszon és cashflow modellezéssel, vállalati pénzügyi tervezéssel, és pénzügyi kockázatok kezelésével segítik a vállalatokat. Ezek a szolgáltatások célja, hogy javítsák és optimalizálják a juttatási stratégia hatékonyságát, növeljék az erőforrások hatékony felhasználását, és támogassák a döntéshozatali folyamatot. Az alábbi szolgáltatásokkal segíthetük a pénzügyi modellezés és tervezés területén:

  • A bérszinteket és a juttatási programokat támogató pénzügyi modellek kiépítése
  • A modell által előállított adatok elemzése
  • A juttatási programok tervezése, illetve a költségvetés és a várható megtérülési idő becslése
  • Pénzügyi elemzések, mint például költség-haszon elemzés vagy cashflow modellezés a juttatási stratégia hatékonyságának értékelésére
  • Vállalati pénzügyi tervezés, beleértve a bérszinteket, a juttatási stratégiát és a munkaerő költségek előrejelzését
  • Pénzügyi kockázatok azonosítása, elemzése és kezelése
  • Az erőforrások hatékonyabb felhasználása, és a juttatási stratégia eredményességének javítása
 • People Analytics – riporting elemzések, kimutatások

  A People Analytics egyre inkább központi szerepet játszik a mai munkaerőpiac dinamikájában. A munkavállalói adatok elemzése kulcsa lehet a munkavállalói eredményesség javításának és a munkahelyi elégedettség, illetve a fluktuáció kezelésének. Tanácsadóink szakértők az adatgyűjtésben és elemzésben, a riportkészítésben, a szervezeten belüli trendek előrejelzésében és modellezésében. A People Analytics eszközök és technikák alkalmazásával a legtöbbet hozzák ki a munkavállalói adatokból, segítve a vállalatokat, hogy érthetőbbé és mérhetőbbé tegyék a munkavállalói teljesítményt és elégedettséget. A következő szolgáltatásokkal tudjuk támogatni a vállalatokat a People Analytics és riporting téren:

  • Az alkalmazottaira vonatkozó adatok gyűjtése és elemzése, mint pl. a munkavállalói teljesítmény mérőszámok, a munkahelyi elégedettség, a fluktuáció stb.
  • Részletes jelentések a munkavállalói adatokról
  • Szervezeten belüli trendek előrejelzése és modellezése, mint pl. munkavállalói fluktuáció előrejelzése, vagy a bér és béren kívüli juttatások hatásának előrejelzése a munkavállalói elégedettségre
  • Képzések a People Analytics eszközök és technikák használatában

Kapcsolat

Forduljon hozzánk bizalommal.