Kiedy nadejdzie właściwy czas – czy będziesz gotowy?

Autor Paul Go

EY Global IPO Leader

Leads Chinese and multinational companies in client servicing domain. Heads Hong Kong real estate, hospitality and construction sector audit group.

Kontakt lokalny

EY Polska, CFO Consulting, Partnerka

Liderka CFO Consulting w EY Polska

5 min. czytania 12 paź 2022

Pokaż załączniki

 • EY Q2 2021 Global IPO trends report (pdf)

  Pobierz 897 KB
 • EY Guide to going public (pdf)

Pod koniec trzeciego kwartału globalny rynek IPO nadal się kurczy.

W skrócie 

 • W okresie 9 miesięcy 2022 roku, globalny wolumen IPO spadł o 44%, a wpływy z transakcji spadły o 57% rok do roku.
 • Rynek amerykański notuje najniższe wpływy od 2003 roku.
 • Największy wolumen IPO dotyczy sektora technologicznego i energetycznego, który jest obecnie liderem w zakresie wpływów ze sprzedaży.

Od początku roku 2022 r. przeprowadzono łącznie 992 transakcji IPO, które przyniosły 146 mld USD wpływów, co oznacza spadek odpowiednio o 44% i 57% rok do roku. Jest to zgodne z ogólnym trendem tego roku, w którym spółki i inwestorzy muszą zmierzyć się z rosnącymi wyzwaniami makroekonomicznymi, niepewnością rynkową, rosnącą zmiennością i spadkiem cen akcji na świecie. Indeks zmienności rynkowej (średnia CBOE VIX) wzrósł z 19,7 w 2021 r. do 25,6 w YTD 2022 r.

Od początku roku sektor technologiczny utrzymał pozycję lidera pod względem liczby transakcji IPO, jednak średnia wielkość transakcji spadła z 261 mln USD do 123 mln USD rok do roku.

Podczas gdy sektor energetyczny, napędzany w dużej mierze przez trzy z pięciu największych globalnych transakcji od początku 2022 roku, przoduje pod względem wpływów i notuje największy wzrost o 176%, o tyle sektor dóbr konsumenckich odnotował największy spadek średniej wielkości transakcji (69%).

W trzecim kwartale 2022 r. odnotowano najniższe wpływy z IPO Spółek SPAC (spółki nabywcze specjalnego przeznaczenia) od trzeciego kwartału 2016 roku. Widoczne były również trudności ze znalezieniem grupy docelowej dla transakcji de-SPAC.[SMK1]  Rynek SPAC był nieustannie poddawany wszelakim wyzwaniom, przy czym tylko 17 transakcji pozyskało 0,9 mld USD. Rekordowa liczba istniejących spółek SPAC aktywnie poszukuje grupy docelowej, a większość z nich stoi w obliczu potencjalnego wygaśnięcia w ciągu najbliższego roku.

 [SMK1]Zarząd dokonuje proporcjonalnego podziału wpływów netto z oferty między akcjonariuszy. Ostateczna fuzja ze spółką docelową to tzw. transakcja de-SPAC, w której SPAC jako wehikuł inwestycyjny przekształca się w spółkę operacyjną.

Ogólne wyniki w regionie: postawa „poczekamy i zobaczymy” 

Główne gospodarki i rynki finansowe w obu Amerykach i regionie EMEIA pozostają pod presją przez przyspieszone zaostrzenie ilościowe.

Od początku roku giełdy w obu Amerykach odnotowały największy spadek, rejestrując zaledwie 116 transakcji, które przyniosły 7,5 mld USD, co oznacza 94% spadek wpływów i 72% wolumenu rok do roku. W przeciwieństwie do rekordowego 2021 r., aktywność IPO w Ameryce spadła do najniższego poziomu od 20 lat.

Aktywność w zakresie IPO w regionie EMEIA spadła o 50% i 52%, odpowiednio pod względem liczby transakcji i wpływów rok do roku. Europa odnotowała spadek wpływów o 76%, ale Bliski Wschód nadal był jednym z niewielu jasnych punktów, gdzie odnotowano wzrost wpływów o 209%, pomimo spadku liczby transakcji o 51%.

Ponieważ region Azji i Pacyfiku był mniej dotknięty inflacją i kwestiami geopolitycznymi, tamtejsze giełdy radziły sobie relatywnie lepiej, przeprowadzając pięć z dziesięciu największych globalnych transakcji IPO od początku roku. Od początku roku region ten miał również 61% udziału w łącznej liczbie IPO i 69% udziału w łącznych wpływach. Jednakże, wciąż odnotowuje on spadek liczby transakcji i wielkości transakcji rok do roku, odpowiednio o 25% i 22%.

Paul Go, Globalny Lider EY ds. IPO, mówi: „Przy niepewności będącej największym wyzwaniem dla rynku IPO, spółki i inwestorzy nadal czekają na bardziej pozytywne nastroje na giełdzie, zanim ponownie pojawi się jakikolwiek trwały apetyt na aktywność w zakresie IPO."

Prognoza na czwarty kwartał 2022: odważni odwrócą negatywny trend

Gwałtownie rosnąca inflacja i wzrost stóp procentowych negatywnie wpływają na globalny rynek akcji. Napięcia geopolityczne i pandemia COVID-19 doprowadziły do większej niepewności i zmienności na rynku. Wszystkie te czynniki nie sprzyjają inwestycjom w instrumenty wyższego ryzyka w miarę jak zbliżamy się do końca 2022 r.

W obu Amerykach zaplanowane IPO czekają na ponowne otwarcie rynku w przyszłym roku, a w regionie EMEIA trudne warunki rynkowe nadal ograniczają możliwości przeprowadzania transakcji.

W regionie Azji i Pacyfiku, mimo że liczba złożonych wniosków o IPO nie wzrosła, utrzymuje się wysoka aktywność w obszarze przygotowań, ponieważ spółki oceniają swoje perspektywy na rok 2023.

Go mówi: “Wiele planowanych IPO zostało odłożonych w czasie na początku 2022 w oczekiwaniu na bardziej sprzyjające warunki rynkowe. Zakładając, że niepewność i zmienność rynku mogą ustąpić, uruchomienie długo oczekiwanych rekordowych IPO wraz z poprawą zwrotów z rynku wtórnego może odwrócić nastroje i przyciągnąć więcej firm.”

Ogólnie rzecz biorąc, kandydaci do IPO, którzy chcą wejść na giełdę, będą musieli być dobrze przygotowani do ponownego wejścia na rynek, ponieważ czeka na nich wyzwanie w postaci znacznie niższych wycen w porównaniu z maksymalnymi wartościami z 2021 r.

Pobierz nasz przewodnik Guide to Going Public,

w którym prezentujemy strategiczne rozważania w okresie przed, w trakcie i po IPO

Pobierz pdf (eng)

Aby uzyskać więcej informacji na temat działań, które firmy muszą podjąć, aby zmaksymalizować swoje szanse na sukces związany z IPO pobierz nasz przewodnik  Guide to going public (pdf).

 • Definicje danych dla wszystkich wykresów

  Dane prezentowane na tej stronie oraz w komunikacie prasowym EY Global IPO: raport na I półrocze 2022r. zostały przygotowane przez Dealogic oraz EY.

  Dane za Q2 2022 r. (tj. kwiecień-czerwiec) oraz narastająco 2022 r. (styczeń-czerwiec) bazują na zakończonych transakcjach IPO na dzień 14 czerwca 2022 r. oraz na IPO oczekiwanych w czerwcu (tj. mających rozpocząć się do 30 czerwca). Dane są aktualne na koniec 14 czerwca 2022.

  • Zestawiając statystyki IPO zawarte w tych raportach i komunikatach prasowych, skupiamy się wyłącznie na IPO spółek operacyjnych i definiujemy  jako "publiczną ofertę akcji firmy na nowej giełdzie".
  • Niniejszy raport zawiera tylko te IPO, dla których zespoły Dealogic i EY udostępniły dane dotyczące daty pierwszej transakcji (pierwszy dzień, w którym papiery wartościowe zaczęły być notowane na giełdzie) oraz wpływów z tego tytułu (pozyskane środki, w tym sprzedane nadprzydziały). 
  • Data pierwszego notowania decyduje o tym, do którego kwartału przypisana jest dana transakcja. IPO odłożone w czasie lub  nie  wycenione zostały wykluczone z tej listy. Wyłączone z niej zostały również notowania pozagiełdowe.
  • Pomijając  IPO spółek nieoperacyjnych, takich jak fundusze powiernicze, fundusze inwestycyjne i spółki nabywcze specjalnego przeznaczenia (SPAC), wykluczono  z niniejszego zestawienia również spółki o następujących kodach Standardowej Klasyfikacji Działalności (SIC):
   • 6091: Przedsiębiorstwa finansowe prowadzące działalność powierniczą, powierniczą i nadzorczą
   • 6371: Spółki zarządzające aktywami, takie jak fundusze zdrowotne i socjalne, fundusze emerytalne i ich administracja zewnętrzna, jak również inne instytucje finansowe
   • 6722: Otwarte fundusze inwestycyjne
   • 6726: Inne narzędzia finansowe
   • 6732: Fundacje przyznające dotacje
   • 6733: Spółki zarządzające aktywami, które zajmują się funduszami powierniczymi, majątkami i rachunkami agencyjnymi
   • 6799: Spółki nabywcze specjalnego przeznaczenia (SPAC).
 • Charakterystyka wyników IPO w podziale geograficznym

  • Afryka w tym Algieria, Botswana, Egipt, Ghana, Kenia, Madagaskar, Malawi, Maroko, Namibia, Rwanda, RPA, Tanzania, Tunezja, Uganda, Zambia i Zimbabwe
  • Ameryki w tym Argentyna, Bermudy, Brazylia, Kanada, Chile, Kolumbia, Ekwador, Jamajka, Meksyk, Peru, Portoryko i Stany Zjednoczone
  • Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej (Asean) w tym Brunei, Kambodża, Guam, Indonezja, Laos, Malezja, Malediwy, Myanmar, Mariany Północne, Filipiny, Singapur, Sri Lanka, Tajlandia i Wietnam
  • Azja i Pacyfik w tym Asean (wymienione powyżej), Chiny (jak poniżej), Japonia, Południowa Korea jak również Australia, Nowa Zelandia, Wyspy Fidżi i Papua Nowa Gwinea
  • EMEIA w tym Armenia, Austria, Bangladesz, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Republika Czech, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Islandia, Indie, Irlandia, Wyspa Man, Włochy, Kazachstan, Luksemburg, Litwa, Holandia, Norwegia, Pakistan, Polska, Portugalia, Federacja Rosyjska, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Ukraina i Wielka Brytania oraz kraje Bliskiego Wschodu (wymienione poniżej) i kraje Afryki (wymienione powyżej)
  • Chiny w tym Chiny kontynentalne, Hong Kong, Macau i Tajwan
  • Bliski Wschód w tym Bahrajn, Iran, Izrael, Jordania, Kuwejt, Oman, Katar, Arabia Saudyjska, Syria, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Jemen.
 • Definicje dla transakcji IPO — główne giełdy papierów wartościowych

  Wykorzystaliśmy dane z rynku głównego oraz z rynku równoległego (jeśli dotyczy). Etykiety na osi poziomej to tickery giełdowe (pełne nazwy znajdują się poniżej):

  Azja i Pacyfik

  • ASX: Australijska Giełda Papierów Wartościowych
  • HKEx: Główny Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Hongkongu i jej rynek równoległy, Growth Enterprise Markets (GEM)
  • KRX: Koreańska Giełda Papierów Wartościowych i jej rynek juniorski, KOSDAQ
  • SSE: Giełda Papierów Wartościowych w Szanghaju i Rada Innowacji Naukowo-Technicznych (STAR)
  • SZSE: Giełda Papierów Wartościowych w Shenzhen i rynek równoległy ChiNext
  • TSE: główny rynek giełdy tokijskiej i rynki juniorskie, MOTHERS i JASDAQ

  Europa, Bliski Wschód, Indie i Afryka

  • FSE: Deutsche Börse Main Market i rynek równoległy, Scale
  • Euronext: Euronext (Amsterdam, Bruksela, Lizbona, Paryż) oraz rynek juniorski Alternext (Amsterdam, Bruksela, Lizbona, Paryż)
  • Indyjska: Indyjska Krajowa Giełda Papierów Wartościowych (National Stock Exchange) i rynek równoległy, zarząd małych i średnich przedsiębiorstw (SME) oraz Bombay Stock Exchange i rynek równoległy, zarząd SME
  • LSE: London Main Market i rynek równoległy, Alternative Investment Market (AIM)
  • NASDAQ OMX: NASDAQ OMX Nordics Main Market i rynek juniorski, First North, z siedzibami w Kopenhadze, Helsinkach, Sztokholmie i Rydze
  • OB: Oslo Bors i rynek równoległy, Oslo Axess
  • TASE: izraelska giełda papierów wartościowych w Tel Awiwie

  Ameryki

  • NASDAQ: giełda automatycznych notowań amerykańskiego Krajowego Stowarzyszenia Dealerów Papierów Wartościowych (National Association of Securities Dealers Automated Quotations)
  • NYSE: Nowojorska Giełda Papierów Wartościowych w USA
  • B3: Giełda Papierów Wartościowych w Sao Paulo
 • Definicje transakcji IPO według sektorów i wpływów z IPO dla poszczególnych sektorów

  Sektory są klasyfikowane według ogólnych branż Thomsona przy użyciu kodu SIC (Sector Industry Classification) firmy. Istnieje 11 sektorów, które zostały zdefiniowane poniżej wraz z ich poszczególnymi branżami. Na osi poziomej przedstawiono 11 sektorów.

  • Konsument: połączenie sektorów "Dobra podstawowe" oraz "Produkty i usługi konsumenckie". Jego poszczególne branże obejmują: rolnictwo i zwierzęta gospodarskie, żywność i napoje, artykuły gospodarstwa domowego i produkty osobiste, tekstylia i odzież, tytoń, usługi edukacyjne, usługi związane z zatrudnieniem, wyposażenie domu, usługi prawne, inne produkty konsumenckie, usługi profesjonalne, a także usługi turystyczne. 
  • Energia: w tym następujące branże: alternatywne źródła energii, ropa naftowa i gaz, inna energia i energetyka, petrochemia, rurociągi, energetyka, a także gospodarka wodna i gospodarka odpadami.
  • Finanse: w tym następujące branże: zarządzanie aktywami, banki, domy maklerskie, instytucje kredytowe, zdywersyfikowane podmioty finansowe, przedsiębiorstwa finansowane przez państwo, ubezpieczenia, a także inne podmioty finansowe.
  • Opieka zdrowotna: w tym następujące branże: biotechnologia, sprzęt i wyposażenie dla służby zdrowia, dostawcy usług medycznych (HMO), szpitale, a także środki farmaceutyczne.
  • Przemysł ciężki: w tym następujące branże: lotnictwo i przemysł zbrojeniowy, motoryzacja i części motoryzacyjne, budownictwo i inżynieria, maszyny, inne gałęzie przemysłu, transport, a także infrastruktura.
  • Materiały: w tym następujące branże: chemikalia, materiały budowlane, kontenery i opakowania, metale i górnictwo, inne materiały, a także papier i produkty leśne.
  • Media i Rozrywka: w tym następujące branże: reklama i marketing, działalność radiowo-telewizyjna, telewizja kablowa, kasyna i gry, hotele i zakwaterowanie, filmy kinowe i audiowizualne, inne media i rozrywka, działalność wydawnicza, a także rekreacja i wypoczynek.
  • Nieruchomości: w tym następujące branże: nieruchomości niemieszkalne, inne nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami i ich zagospodarowanie, a także nieruchomości mieszkaniowe.
  • Handel detaliczny: w tym następujące branże: sprzedaż odzieży, samochodów, komputerów i elektroniki, żywności i napojów, artykułów gospodarstwa domowego, dyskonty i domy towarowe, sprzedaż detaliczna online, jak również pozostała sprzedaż detaliczna.
  • Technologia: w tym następujące branże: komputery i urządzenia peryferyjne, elektronika, oprogramowanie i usługi internetowe, doradztwo i usługi informatyczne, inne zaawansowane technologie, półprzewodniki, a także oprogramowanie.
  • Telekomunikacja: w tym następujące branże: inne (sieci/usługi) telekomunikacyjne, infrastruktura kosmiczna i satelity, sprzęt telekomunikacyjny, usługi telekomunikacyjne oraz łączność bezprzewodowa.

Poprzednie raporty IPO

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

Podsumowanie

Raport EY Global IPO Trends Q3 2022 podkreśla ciągły spadek globalnego rynku IPO w stosunku do poprzedniego kwartału. Wiele transakcji IPO jest nadal odkładanych w czasie ze względu na niestabilność spowodowaną wyzwaniami makroekonomicznymi, niepewnością rynku, rosnącą zmiennością i spadkiem globalnych cen akcji.

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.
 

Informacje

Autor Paul Go

EY Global IPO Leader

Leads Chinese and multinational companies in client servicing domain. Heads Hong Kong real estate, hospitality and construction sector audit group.

Kontakt lokalny

EY Polska, CFO Consulting, Partnerka

Liderka CFO Consulting w EY Polska

 • Facebook
 • LinkedIn
 • X (formerly Twitter)