13 gru 2022
Niezbędnik MSSF

Niezbędnik MSSF: Lista kontrolna ujawnień dla rocznych sprawozdań finansowych sporządzonych na dzień 31 grudnia 2022 r.

Autorzy
Anna Sirocka

EY Polska, Dział Audytu, Partnerka

Anna Sirocka jest Partnerką w Dziale Audytu w warszawskim biurze EY.

Małgorzata Matusewicz

EY Polska, Assurance, Partnerka

Małgorzata jest Partnerką w Dziale Audytu w warszawskim biurze EY.

13 gru 2022

Sprawozdanie finansowe ma na celu dostarczenie informacji na temat sytuacji finansowej, efektywności finansowej i przepływów pieniężnych jednostki. Informacje te są użyteczne dla szerokiego kręgu odbiorców przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. 

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej zawierają szereg wytycznych wskazujących jakie informacje w odniesieniu do danej transakcji powinny zostać przez jednostkę ujawnione w jej sprawozdaniu finansowym.

Weryfikacja zapisów wszystkich standardów w zakresie wymaganych ujawnień dla określonej transakcji, zagadnienia czy elementu sprawozdania finansowego oraz monitorowanie zmian tych wymogów bywają wyzwaniem.

Dlatego też przekazujemy Państwu publikację, która - mamy nadzieję - okaże się pomocna w procesie sporządzania rocznych sprawozdań finansowych. Gromadzi bowiem w jednym miejscu wymogi wszystkich standardów w zakresie ujawnień wymaganych w rocznym sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 31 grudnia 2022 roku. Dla Państwa wygody przygotowaliśmy ją w formie listy kontrolnej i ufamy, że narzędzie to będzie dla Państwa przydatne.

Jednocześnie zachęcamy do korzystania z pozostałych materiałów z serii Niezbędnik MSSF, które są dostępne na naszej stronie internetowej.

Niezbędnik MSSF: Lista kontrolna ujawnień dla rocznych sprawozdań finansowych sporządzonych na dzień 31 grudnia 2022 r.

Pobierz

Podsumowanie

Niezbędnik MSSF: Lista kontrolna ujawnień dla rocznych sprawozdań finansowych sporządzonych na dzień 31 grudnia 2022 r. to publikacja, która może być przydatna w ocenie, czy wszelkie wymagane ujawnienia mające zastosowanie do zakresu działalności Państwa jednostki zostały odzwierciedlone w sporządzonym rocznym sprawozdaniu finansowym.

Kontakt

Chcesz dowiedziec sie wiecej?

Skontaktuj sie z nami.

Informacje

Autorzy
Anna Sirocka

EY Polska, Dział Audytu, Partnerka

Anna Sirocka jest Partnerką w Dziale Audytu w warszawskim biurze EY.

Małgorzata Matusewicz

EY Polska, Assurance, Partnerka

Małgorzata jest Partnerką w Dziale Audytu w warszawskim biurze EY.

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter