Informacja prasowa

13 sty 2023 Warszawa, PL

EY wspiera zrównoważoną transformację Grupy Famur w Grupę Grenevia

Firma doradcza EY wspiera transformację Grupy Famur w Grupę Grenevia poprzez opracowanie Strategii Zrównoważonego Rozwoju na lata 2023-2030.

Kontakt dla mediów
Magdalena Wierzchowska

EY Polska, Media Officer

Media Officer. Media to moja pasja.

Firma doradcza EY wspiera transformację Grupy Famur w Grupę Grenevia poprzez opracowanie Strategii Zrównoważonego Rozwoju na lata 2023-2030. 

Grupa Famur rozpoczyna proces zmiany nazwy na Grupę Grenevia, co podkreśla głębokość transformacji spółki w kierunku zrównoważonego holdingu inwestującego w czyste technologie i biznesy transformujące gospodarkę.

Nowy etap działalności Grupy definiuje ogłoszona Strategia Zrównoważonego Rozwoju na lata 2023-2030, w której tworzenie była zaangażowana firma doradcza EY. Kompleksowa strategia uwzględnia wymiar społeczny, środowiskowy, zarządczy oraz gospodarczy, wyznaczając mapę drogową działań w obszarze zrównoważonego rozwoju.

Grenevia od 2021 roku dywersyfikuje działalność biznesową, przekształcając się w holding wspierający zieloną transformację: od wejścia w sektor fotowoltaiki wielkoskalowej, rozwiązań PV dla sektora B2B, poprzez obszar energetyki wiatrowej po systemy bateryjne, elektromobilność i magazyny energii.

Strategia na lata 2023-2030 opiera się na pięciu kluczowych filarach:

  • zrównoważona transformacja biznesowa, w ramach której Grupa do 2024 roku chce osiągać około 70% przychodów z sektorów niezależnych od górnictwa węgla energetycznego
  • energia do transformacji, w ramach której Grenevia chce zredukować emisję gazów cieplarnianych w Zakresach 1 i 2 o 40% do 2030 roku, w stosunku do roku 2021
  • nowoczesne produkty i modele biznesowe, które oznaczają wdrożenie zasad gospodarki o obiegu zamkniętym w Grupie, wśród klientów i dostawców, zarządzanie śladem węglowym produktów oraz ponowne wykorzystanie i wydłużanie cyklu życia produktów
  • efektywna i odpowiedzialna organizacja, oparta o najlepsze międzynarodowe praktyki w zakresie ładu korporacyjnego i standardów rynkowych z zakresu ESG, zarządzania ryzykiem oraz postępowania z partnerami biznesowymi wspierane przez doskonalenie procesów, automatyzacji i cyfryzacji
  • pracownicy i społeczeństwo kluczowym elementem transformacji klimatycznej – ten filar obejmuje rozwój kompetencji i edukację pracowników oraz rozwój kultury organizacyjnej promującej równouprawnienie i różnorodność oraz wsparcie inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczności lokalnych 

Jesteśmy dumni, że mogliśmy wspierać spółkę w jej przełomowym procesie transformacji. Jest to jeden z pierwszych projektów w regionie, który w tak kompleksowy sposób i jednoznacznie wpisuje zrównoważony rozwój w DNA i sposób działania organizacji. A jednocześnie jasno wskazuje, jak Grupa chce budować długoterminową wartość dla biznesu i interesariuszy, przyczyniając się do poprawy jakości funkcjonowania otoczenia, w jakim żyjemy. Wierzymy, że rozpoczęte już wdrożenie Strategii Zrównoważonego Rozwoju, ugruntuje pozycję Grupy jako lidera zielonej transformacji i będzie punktem odniesienia dla innych – mówi dr Marcin Witkowski, menedżer EY Polska.

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

O firmie EY

Celem działalności EY jest budowanie lepiej funkcjonującego świata - poprzez wspieranie klientów, pracowników i społeczeństwa w tworzeniu trwałych wartości - oraz budowanie zaufania na rynkach kapitałowych.

Wspomagane przez dane i technologię, zróżnicowane zespoły EY działające w ponad 150 krajach, zapewniają zaufanie dzięki usługom audytorskim oraz wspierają klientów w rozwoju, transformacji biznesowej i działalności operacyjnej.

Zespoły audytorskie, consultingowe, prawne, strategiczne, podatkowe i transakcyjne zadają nieoczywiste pytania, by móc znaleźć nowe odpowiedzi na złożone wyzwania, przed którymi stoi dziś świat.

 EY w Polsce to ponad 5000 specjalistów pracujących w 8 miastach: w Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu i Rzeszowie oraz w Centrum Usług Wspólnych EY.

Działając na polskim rynku co roku EY doradza tysiącom firm, zarówno małym i średnim przedsiębiorstwom, jak i największym firmom. Tworzy unikatowe analizy, dzieli się wiedzą, integruje środowisko przedsiębiorców oraz angażuje się społecznie. Działająca od ponad 20 lat Fundacja EY wspiera rozwój i edukację dzieci oraz młodzieży z rodzin zastępczych, zwiększając ich szanse na dobrą przyszłość, a także pomaga opiekunom zastępczym w ich codziennej pracy. Każdego roku Fundacja EY realizuje około 20 projektów pomocowych, wspierając w ten sposób ponad 1300 rodzin zastępczych.

EY Polska od 2003 roku prowadzi polską edycję międzynarodowego konkursu EY Przedsiębiorca Roku, której zwycięzcy reprezentują Polskę w międzynarodowym finale World Entrepreneur of the Year organizowanym co roku w Monte Carlo. To jedyna tej rangi, międzynarodowa inicjatywa promująca najlepszych przedsiębiorców.

EY Polska jest sygnatariuszem Karty Różnorodności i pracodawcą równych szans. Realizuje wewnętrzny program „Poziom wyżej bez barier”, aktywnie wspierający osoby z niepełnosprawnościami na rynku pracy. EY był w Polsce wielokrotnie wyróżniany tytułem „Pracodawca Roku®” w rankingu prowadzonym przez międzynarodową organizację studencką AIESEC. EY jest również laureatem w rankingach Great Place to Work oraz Idealny Pracodawca według Universum.

 

Odwiedź biuro prasowe