Family business survey in Slovenia

  • Share

English | Slovenian

Survey Family business in Slovenia

In the summer of 2015 we have conducted a survey among 360 Slovenian family businesses in cooperation with Academic Unit for Entrepreneurship of Faculty of Economics, University of Ljubljana. The purpose of our survey is to contribute to better understanding of characteristics and dynamics of family businesses and raise awareness of their importance for Slovenian economy.

The survey confirmed conclusively that family businesses account for the majority of companies in Slovenia and as such they are the driving force of the economy. It may come as a surprise that as many as 38% of top management posts are held by women, which is almost double the share held by women in other companies. Among other topics, the survey also addressed the issues of employing managerial talent from outside the family. The fact is that in a family business, management seems to come naturally: just over a half (54%) of fathers and just under a quarter (24%) of mothers of entrepreneurs, were themselves entrepreneurs.


For more information about our findings please download the full reportand appendix with the methodology.

Raziskava Družinsko podjetništvo – značilnosti v Sloveniji

V letu 2015 smo v sodelovanju s Katedro za podjetništvo Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani opravili raziskavo med 360 slovenskimi družinskimi podjetji. Z raziskavo smo skušali prispevati k boljšemu razumevanju značilnosti in dinamike slovenskih družinskih podjetij ter k zavedanju njihove pomembnosti za slovensko gospodarstvo.

Raziskava je nedvoumno potrdila, da družinska podjetja predstavljajo večino podjetij v Sloveniji in so gonilna sila gospodarstva. Kot zanimivost lahko izpostavimo, da je na najvišjih managerskih položajih kar 38 % žensk, s čimer je odstotek žensk v primerjavi z deležem žensk v drugih podjetjih v Sloveniji praktično podvojen. Raziskava med drugim nudi tudi vpogled v vprašanje zaposlovanja vodilnih kadrov, ki ne izhajajo iz družine. Dejstvo je še, da je managerjem v družinskih podjetjih podjetništvo v krvi: pri nekaj več kot polovici managerjev/managerk je bil podjetnik njihov oče (54 %), v slabi četrtini je bila podjetnica mati (24 %).


Več informacij o naših ugotovitvah je na voljo v celotnem poročilu, ki ga lahko prenesete tukaj. Dodatek z metodologijo raziskave je na voljo preko naslednje povezave.