Strategija prestrukturiranja in okrevanja

Motnje v poslovanju, ki smo jim priča dandanes, od organizacije zahtevajo ustrezno preoblikovanje. Pri tem mora podjetje strateške spremembe, ki se osredotočajo na finančno in poslovno prestrukturiranje ali okrevanje, izvesti hitro in z gotovostjo. V kritičnih in kompleksnih razmerah vam za preoblikovanje podjetja ter ustvarjanje, ohranitev in povrnitev njegove vrednosti, strokovno osebje družbe EY Parthenon nudi pomoč v obliki zaupanja vrednih članov poslovodstva.

Pomoč, ki vam jo nudijo strokovne skupine EY Parthenon pri prestrukturiranju in okrevanju

Strokovnjaki specialisti za finančno in poslovno prestrukturiranje nudijo strankam podporo vse od zasnove do izvedbe, s poudarkom na praktičnih rešitvah in merljivih rezultatih.

Organizacije po vsem svetu se soočajo z vrsto brezprimernih izzivov, ki se pojavljajo v številnih oblikah, ne glede na to, ali gre za oslabljeno bilanco stanja, negotovost glede okrevanja po pandemiji koronavirusa COVID-19, izzive povezane s poslovanjem v virtualnem okolju, makroekonomske ali geopolitične spremembe, inovacije konkurentov ali spremembe v pričakovanjih deležnikov.

Kadar gre za vprašanje časa, vam izkušeni reševalci problemov družbe EY Parthenon svetujejo pri prestrukturiranju in zagotovijo hiter premik od ideje do izvedbe. Dostop do prvovrstne skupine strokovnjakov za prestrukturiranje in okrevanje podjetij po vsem svetu, ki se lahko pohvalijo z bogatimi izkušnjami v posamezni industrijski panogi, in hiter odziv lokalnega osebja pomeni, da lahko ustrezne strokovne ekipe nemudoma napotimo tja, kjer poslujejo naše stranke.

Poleg globalne povezave, lokalne izvedbe in digitalne podpore, ima naša skupina strokovnjakov s področja strategije prestrukturiranja in okrevanja na razpolago široko paleto orodij in naprednih tehnologij, ki jih je razvila globalna družba EY. Orodja EY za M&A (stran v angleščini) vključujejo integrirane kapitalske tehnologije, ki strokovnemu osebju EY omogočajo posredovanje hitrejšega, globljega in praktičnega vpogleda v industrijsko panogo ter obenem višjo vrednost za naše stranke.

Pomagali vam bomo poiskati rešitve na običajne izzive, ki jih prinašata okrevanje in prestrukturiranje, in odgovore na vprašanja:

 • Kako lahko čim hitreje izboljšam finančno in poslovno uspešnost podjetja?
 • Kdo mi lahko svetuje pri opredelitvi možnosti za hitro okrevanje, oblikovanju načrta okrevanja in obnovitvi poslovanja po nepredvidljivih dogodkih? Kdo mi bo stal ob strani pri iskanju potrebnega kapitala in pri pogajanjih z mojimi deležniki?
 • Kdo mi lahko pomaga pri usmerjanju prestrukturiranja ali opravlja naloge začasnih članov poslovodstva, kot sta direktor za prestrukturiranje (CRO) ali svetovalec za prestrukturiranje (CRA)?
 • Kako lahko zagotovim bolj premišljene odločitve pri upravljanju obratnega kapitala in likvidnosti?
 • Kdo mi lahko svetuje pri oceni podjetja in portfelja z vidika potencialnega vlagatelja?
 • Kako lahko s poslovnim preoblikovanjem preobrazim svoj poslovni model?
 • Kako lahko v teh negotovih časih sprejmem najboljše strateške odločitve?
 • Kako lahko zagotovim davčno strategijo, ki bo povečala vrednost mojega načrta okrevanja?
 • Storitve načrtovanja obnove poslovanja in reševanja nelikvidnosti

  Pri prestrukturiranju potrebuje večina podjetij »načrt B«, bodisi kot načrt dela za direktorje in deležnike v posebnih razmerah, bodisi kot pomoč vlagateljem pri odločanju, kdaj je najustreznejši čas za premik z mrtve točke in sklenitev uspešnega in sporazumnega dogovora. V posebej zahtevnih situacijah, ko se direktorji in podjetja soočajo s povečanimi tveganji in izzivi v povezavi nadaljevanjem poslovanja, vam mi zagotovimo potreben čas, prostor in okolje za oblikovanje in sprejem pravih rešitev.

  V sodelovanju s poslovodstvom in vlagatelji zagotovimo, da za reševanje zadev, ki ogrožajo njegovo preživetje, podjetje kar najbolje izkoristi čas, zaščito, pooblastila in prilagodljivost, ki mu jih nudi zakonodaja s področja insolventnosti podjetij. 

  Preberite več (v angleščini)

 • Poenostavitev organizacijske strukture

  Sčasoma postane organizacijska struktura skupine podjetij vse bolj zapletena, kar ima za posledico povečanje stroškov in tveganj.

  Naše strokovno osebje ima bogate izkušnje s posredovanjem podpore pri poenostavitvi  organizacijske strukture celotnega spektra organizacij. Ponaša se s poglobljenim znanjem na področju prestrukturiranja ter davčnega in finančnega svetovanja, na podlagi katerega podjetjem v ključni fazi procesa nudi pomoč pri oceni, racionalizaciji in poenostavitvi svoje organizacijske strukture. S tem povezane storitve vključujejo pregled sestave in analizo kompleksnosti skupine, upravljanje programov, skrbni pregled, reševanje problemov in ukinitev posameznih poslovnih enot.

  Preberite več (v angleščini)

 • Storitve upravljanja likvidnosti in obratnega kapitala

  V razmerah negotovosti in motenj v poslovanju se številne vodstvene ekipe podjetij osredotočajo na ohranitev učinkovitega nadzora nad kratkoročnimi denarnimi prilivi in z njimi povezanimi obratnimi sredstvi, pri čemer prepustijo ranljivo podjetje vplivom številnih sprememb na trgu in v poslovanju.

  Ponašamo se z bogatimi izkušnjami pri nudenju podpore celotnemu spektru podjetij, najsi gre za uspešno podjetje, ki želi povečati vrednost za delničarje, ali organizacijo, ki se spopada z gotovinsko krizo. S pomočjo naprednih, digitalnih analitičnih metod pomagamo strankam pri oblikovanju treh osnovnih sestavin čvrstega upravljanja z obratnim kapitalom: opredelitev priložnosti za povečanje gotovinskih prilivov, napovedovanje denarnega toka ter zagotovitev prepoznavnosti podjetja in nadzora nad njim.

  Preberite več (v angleščini)

 • Začasno poslovodstvo: direktor / svetovalec za prestrukturiranje

  Po potrebi vam lahko EY posreduje začasna člana vodstva podjetja, tj. direktorja za prestrukturiranje (CRO) in svetovalca za prestrukturiranje (CRA). Poleg vsakodnevnih zahtev povezanih z vodenjem podjetja, prinaša prestrukturiranje ali okrevanje organizacije številne druge izzive, med katere sodijo upravljanje konkurenčnih programov, čas, ki je potreben za oblikovanje priložnosti in odločitev o tem, katera možnost je prava kadar so razpoložljive informacije nepopolne, ter hitro izvrševanje odločitev za zagotovitev in ohranitev podpore deležnikov.

  Pomagamo vam pri sporazumevanju, usklajevanju in zagotavljanju podpore notranjih in zunanjih deležnikov. Osredotočimo se na ukrepe, ki zagotavljajo ustrezne rezultate, in vam kot pomoč pri uresničevanju ciljev, nudimo pomoč začasnih članov poslovodstva (vključno s CRO ali CRA). 

  Preberite več (v angleščini)

 • Ohranitev vrednosti za deležnike

  Ob padcu poslovne uspešnosti ali kadar se podjetje sooča z likvidnostim primanjkljajem ali upadom vrednosti, je naloga deležnikov, da se na te izzive čim hitreje odzovejo. V hitro spreminjajočem se okolju, kjer so informacije nepopolne, dnevni redi neusklajeni in zaupanje nizko, vam družba EY Parthenon nudi ustrezno podporo in komunikacijske poti.

  Na podlagi svetovanja pri prestrukturiranju, kritične ocene trajne sposobnosti podjetja za nadaljevanje s poslovanjem, posredovanja med deležniki, analize priložnosti in prioritetnih nalog podjetja, sodelujemo z vsemi deležniki pri ukrepih za ohranitev, zagotovitev in obnovitev vrednosti podjetja.

  Preberite več (v angleščini)

 • Prestrukturiranje dolga, zbiranje kapitala in storitve pri združitvah in prevzemih

  Ohranitev vrednosti za podjetje in njegove deležnike pogosto zahteva preoblikovanje njegove kapitalske strukture in portfelja sredstev s kombinacijo prodaje sredstev ali poslovnih enot podjetja, ki niso nujno potrebna za ustvarjanje denarnih tokov, zbiranjem novega kapitala in reprogramiranjem ali umikom obstoječih obveznosti. Na podlagi bogatih izkušenj vam ekipa družbe EY Parthenon nudi pomoč pri pripravi predlogov, pridobivanju podpore deležnikov in pri izvedbi transakcije.

  Na podlagi dostopa do obsežne mreže strokovnjakov EY na področju prestrukturiranja dolga, M&A, ter trgov dolžniškega in lastniškega kapitala po vsem svetu, družba Ernst & Young Capital Advisors, LLC (EYCA), registrirana posrednica in članica Regulacijskega organa za finančne institucije v ZDA (FINRA: finra.org), svojim strankam nudi storitve investicijskega bančništva. 

  Preberite več (v angleščini)

 • Storitve hitre realizacije vrednosti

  Večina podjetij se bo v določenem trenutku verjetno soočila z operativnimi izzivi in poslabšanjem uspešnosti. Kljub temu, da je mogoče temeljne vzroke temu prikriti, pa je lahko negativni vpliv še kako viden v obliki padca dobička, upadanja kazalnikov uspešnosti, nedoseganja mejnikov projektov, prekinitve pogodb s kupci ali odhoda članov poslovodstva.

  Ne glede na to, ali se je podjetje znašlo v krizi ali se preprosto sooča s poslovnimi izzivi, mu naša ekipa strokovnjakov z raznovrstnimi in obsežnimi izkušnjami pomaga pri oblikovanju in izvedbi poslovnih strategij za čim hitrejše izboljšanje uspešnosti.

 • Storitve ustvarjanja vrednosti zasebnega kapitala

  Podjetja zasebnega kapitala (PE) so pod vedno večjim pritiskom z vidika opredelitve in zagotovitve ukrepov za izboljšanje poslovanja in uspešno realizacijo ciljnih donosov.

  Naši vodilni strokovnjaki na področju ustvarjanja vrednosti se lahko pohvalijo z bogatimi izkušnjami pri kompleksnih transakcijah s področja odsvojitev, funkcionalne preobrazbe in primeri podjetij, ki so se znašla v krizi ali stiski. Podjetjem zasebnega kapitala nudijo praktično podporo od oblikovanja strategije do njene izvedbe za pospešeno povečanje gotovinskih prilivov in dobička ter uresničitev naložbenih ciljev.

  Preberite več (v angleščini)

 • Storitve reševanja slabih posojil

  V današnjih razmerah gospodarske negotovosti predstavljajo bankam slaba posojila (NPL) še večji izziv kot običajno.

  Na podlagi obsežnega strokovnega znanja in spretnosti, skupina strokovnjakov EY Parthenon za reševanje posojilnega portfelja združuje izkušeno osebje in svetovalce, ki finančnim institucijam in kupcem portfeljev svetujejo o ustreznih rešitvah v povezavi s portfelji nedonosnih posojil.

 • Davčne storitve pri prestrukturiranju in okrevanju podjetij

  Ne glede na to, na kateri točki krivulje uspešnosti se organizacija nahaja, si ne more privoščiti, da bi zanemarila davčno področje, saj lahko ustrezna davčna strategija močno vpliva na njeno okrevanje. Ustrezno vodena davčna strategije je lahko bistvenega pomena za poslovno okrevanje podjetja, njeno zanemarjanje pa lahko pomeni izgubo številnih priložnosti.

  Ne glede na to, ali je poslovanje vašega podjetja neuspešno, ste pod pritiskom ali ste se znašli v stiski, vam bo naša svetovna mreža davčnih strokovnjakov pomagala ustvariti, ohraniti ali izterjati vrednost za vaše podjetje. Globalna mreža EY združuje lokalno davčno znanje na področju širokega spektra industrijskih panog, kar vam bo v pomoč pri sprejemanju premišljenih odločitev, obenem pa vam bomo zagotovili varno krmarjenje med davčnimi posledicami vseh vaših poslovnih odločitev.

  Preberite več (v angleščini)

Pišite nam in takoj vam bomo priskočili na pomoč

Z jasnimi odgovori na kritična vprašanja vam pomagamo obvladovati krizo ter zagotoviti prožnost in kontinuiteto poslovanja.