Več o EY-Parthenon

Z več kot 6.500 strokovnjaki po vsem svetu sodi družba EY-Parthenon med največje globalne organizacije na področju strateškega svetovanja. Naše strokovno osebje nudi pomoč izvršnim direktorjem in vodilnim podjetnikom pri oblikovanju in uresničevanju strategij preoblikovanja celotnega podjetja za zagotovitev dolgoročne vrednosti za vse deležnike.

Povezane vsebine Strategija

Kako vam lahko pomagajo strokovnjaki družbe EY-Parthenon?

Dandanes naloga generalnih direktorjev ni zgolj vodenje podjetja, temveč tudi upravljanje kompleksnih ekosistemov. Bolj kot kdaj koli prej potrebujejo ustrezne strategije, na podlagi katerih bo podjetje v kar največji meri izkoristilo priložnosti, ki se bodo pojavile v prihodnosti. Da pa bi lahko podjetje uspešno konkuriralo v novi realnosti, mora svojo strategijo hitro preoblikovati in jo izvesti v čim krajšem času.

Za boljšo prihodnost podjetja nudi strokovno osebje družbe EY-Parthenon izvršnim direktorjem pomoč pri prenovi ekosistemov, preoblikovanju portfeljev in spremembi miselnosti.

Zakaj prav družba EY-Parthenon?

Strokovne ekipe družbe EY-Parthenon so osredotočene na rezultate, zato svoje bogate izkušnje na področju pospeševanja rasti podjetij delijo s strankami, jim pomagajo uresničiti svoje strategije in zagotoviti dolgoročno vrednost.

Organizacije, ki svojo strategijo zasnujejo na podlagi smiselnega namena in s poudarkom na ustvarjanju dolgoročnih, trajnostnih učinkov za vse svoje deležnike, so v najboljšem položaju, da izkoristijo, dokažejo in izmerijo ustvarjeno vrednost.

Strokovno osebje družbe Parthenon organizacijam svetuje pri opredelitvi ciljev, oblikovanju strategije, preoblikovanju poslovanja ter merjenju in poročanju rezultatov ustvarjene vrednosti širšemu naboru svojih deležnikov.

Preberite si o konkurenčnih prednostih, ki jih strokovnjaki družbe EY-Parthenon nudijo svojim strankam:

Kaj delamo in kako to počnemo?

Poleg bogatih izkušenj in širokega vpogleda ter spoznanj se lahko strokovnjaki družbe EY-Parthenon pohvalimo z obsežnim naborom spretnosti, ki nam omogočajo, da se osredotočimo na uresničitev cilja trajnostne rasti za vse naše stranke, pri čemer v celotnem postopku od začetnega srečanja in strateških razgovorov do izvedbe ustreznih ukrepov, tesno sodelujemo z  izvršnimi direktorji in poslovnimi voditelji. Ne glede na to, ali gre za digitalno transformacijo, konvergenco ali ločevanje sektorjev, kompleksne finančne in operativne zadeve, skupine strokovnjakov EY-Parthenon s pomočjo analitike podatkov, vodilno tehnologijo in digitalnimi zmogljivostmi rešujejo najbolj zapletena strateška vprašanja strank in jim zagotovijo hitro in zanesljivo uresničitev cilja od ideje do izvedbe.

S povezovanjem različnih ekip in tehnologij v okviru EY-Parthenon in širšega ekosistema mednarodne organizacije EY, naše strokovno osebje oblikuje učinkovito in izvedljivo organizacijsko in transakcijsko strategijo ter strategijo okrevanja v podporo dolgoročni in trajnostni vrednosti podjetja.

 • Organizacijska strategija in strategija rasti

  Na podlagi poglobljenega vpogleda in spoznanj na področju tržne dinamike, konkurence in kupcev, našim strankam svetujemo pri razvoju organizacijske strategije v podporo rasti podjetja, in jim na podlagi njihove celostne finančne in operativne perspektive, pomagamo pri uresničevanju strateških načrtov.

  Preberite več

 • Oblikovanje in izvedba transakcijske strategije

  Na podlagi hitrih in bolj informiranih odločitev lahko naše stranke s pomočjo strokovnega osebja družbe EY-Parthenon popolnoma izkoristijo svoj potencial v celotnem življenjskem ciklu transakcije. Strokovne skupine družbe EY-Parthenon skrbno usmerjajo in vodijo stranke skozi posamezne faze transakcijske strategije od načrtovanja in skrbnega pregleda do integracije ali odcepitve dela podjetja ter jim na ta način pomagajo zagotoviti dolgoročno vrednost.

  • Preberite več o naših kompetencah na področju transakcijske strategije
  • Preberite več o naših rešitvah pri nakupu in integraciji poslovanja  (v angleščini)
  • Preberite več o naših rešitvah pri prodaji in odcepitvi dela podjetja (v angleščini)
 • Strategija okrevanja in prestrukturiranja

  Kadarkoli potrebujete hitre rezultate, vam bo na pomoč priskočilo strokovno osebje družbe EY-Parthenon in vas usmerjalo pri uresničevanju ciljev. Ne glede na to, ali se je vaše podjetje znašlo v krizi, v postopku prestrukturiranja ali se sooča s finančnimi ali operativnimi izzivi, lahko v sodelovanju z vašimi deležniki kar najhitreje zagotovimo, ohranimo in obnovimo vrednost vašega podjetja. Nudimo vam poglobljeno strateško, finančno, operativno in davčno svetovanje, svetovanje pri okrevanju in prestrukturiranju vašega podjetja, pomoč pri reševanju operativnih vprašanj v kritičnih in zapletenih situacijah ter svetovanje pri preoblikovanju vašega podjetja za njegovo boljše poslovanje v prihodnosti. Preberite več (v angleščini).

Sektorski pristop družbe EY-Parthenon

Vsaka uspešna poslovna strategija je podkrepljena s poglobljenim razumevanjem dinamike posamezne industrijske panoge in konkurence. Strokovno osebje EY-Parthenon ima bogate in raznolike izkušnje in tržna spoznanja ter se lahko pohvali z odličnim poznavanjem trenutnih razmer v posamezni panogi, kakor tudi s prepoznavanjem širših priložnosti za njihovo konvergenco v bližnji prihodnosti.

Več o devetih panožnih skupinah EY-Parthenon si lahko preberete tukaj:

 • Strategija napredne proizvodnje in mobilnosti (AM&M)

  Da bi ob temeljnih premikih v napredni proizvodnji podjetja uspešno sledila in se prilagodila spreminjajočim se zahtevam in motnjam v poslovanju, morajo razviti inovativne poslovne modele. Proizvajalci, ki želijo v  luči digitalizacije v celoti izkoristiti prednosti povezanega ekosistema in izboljšati svojo operativno učinkovitost, morajo na novo vzpostaviti svoje dobavne verige. Skupine strokovnega osebja EY-Parthenon podjetjem, ki delujejo na področju napredne proizvodnje in mobilnosti (AM&M), svetujejo pri oblikovanju digitalne strategije za pospešitev produktivnosti, izboljšanje portfelja in oblikovanje jasnega načrta za vzpostavitev »pametnejše« proizvodnje.

 • Potrošniška strategija

  Moteč tehnološki napredek, novi poslovni modeli in prilagodljivost novih udeležencev na trgu so povzročili pravo revolucijo v načinu nakupovanja, predmetu nakupa in življenju potrošnikov. V tem zapletenem in nenehno razvijajočem se okolju morajo podjetja, specializirana za potrošne dobrine, svojo pozornost preusmeriti od zaščite tega, kar imajo, na ustvarjanje tistega, kar jim bo pomagalo izpolniti zahteve potrošnikov in se prilagoditi novemu načinu nakupovanja. Znova morajo razmisliti o tem, kje in na kakšen način lahko privabijo pametnega potrošnika. Zagotoviti morajo osrednjo vlogo podatkov v svoji organizaciji in ustrezno mero prilagodljivosti podjetja na hitre tržne spremembe. Obenem morajo svoje dobavne verige oblikovati v pregledno mrežo odzivov na povpraševanje potrošnikov. Strokovno osebje EY-Parthenon nudi podjetjem na področju sektorja potrošnih dobrin pomoč pri raziskavi, opredelitvi in zagotovitvi pravega ravnovesja drznih strateških odločitev za ohranitev poslovanja in njegovega ustreznega preoblikovanja v skladu z zahtevami jutrišnjega potrošnika.

 • Strategija izobraževanja in usposabljanja

  Dandanes sta izobraževanje in usposabljanje vseobsežni in zapleteni dejavnosti ter obenem ključnega pomena za prihodnost. Pri tem pa ostaja njun cilj nespremenjen: zagotoviti boljšo usposobljenost sodelujočih v procesu izobraževanja. V sodelovanju s širšo organizacijo EY strokovno osebje EY-Parthenon že več kot 20 let svetuje institucijam izobraževalnega sektorja po vsem svetu. Zaradi bogatih izkušenj v javnem in zasebnem sektorju in stalnega spremljanja trendov, ki se pojavijo na lokalni in svetovni ravni, ima strokovno osebje EY-Parthenon izjemen vpogled v ponudbo in povpraševanje na področju izobraževanja in usposabljanja. Strankam nudimo nabor storitev, ki obsegajo vse od oblikovanja strategije do podpore pri njeni izvedbi v številnih pod-sektorjih, vključno z izvajalci izobraževanja v prvi triadi, srednjih šolah, visokošolskimi izobraževalnimi ustanovami in ustanovami za usposabljanje ob delu, vladami in fundacijami, ponudniki izobraževalnih storitev in izobraževalnimi transakcijami.

   Preberite več

 • Energetska strategija

  Zaradi obsežnih regulativnih sprememb in vse večjih zahtevah z vidika zaupanja in preglednosti poslovanja, se dandanes finančne institucije osredotočajo na digitalno preobrazbo in konvergenco ter konkurenco niza ne-tradicionalnih igralcev na finančnem trgu. Na podlagi analize podatkov in odličnega poznavanja pod-sektorjev bančnih in kapitalskih trgov, zavarovalništva ter na področju upravljanja premoženja, strategi družbe EY-Parthenon finančnim institucijam nudijo pomoč pri razvoju in ustvarjanju dolgoročne in trajnostne vrednosti.

 • Strategija finančnih storitev

  Amid sweeping regulatory change, today’s financial services institutions are focusing on digital transformation, convergence and disruption from an array of non-traditional competitors — all while meeting greater demands for trust and transparency. EY-Parthenon strategists bring data-driven analysis and subsector knowledge across banking and capital markets, insurance, and wealth and asset management to help clients develop and deliver sustainable, long-term value.

 • Vladna strategija

  Agilna komunikacija in organizacija ter sposobnost učinkovitega prilagajanja na spremembe so v današnjem hitro se spreminjajočem svetu ključnega pomena. Digitalne tehnologije vplivajo ne le na naš način dela in na to, katere storitve uporabljamo, temveč tudi na skupnosti v katerih živimo ter tako ustvarjajo nove vzorce navad in obnašanja državljanov. To pa seveda prinaša nove izzive in zahteve s katerimi se soočajo ne le organizacije, temveč tudi vlade in vladne institucije. Strokovno osebje EY-Parthenon vladam nudi pomoč pri uvajanju digitalnih tehnologij za podporo novega načina dela in doseganje boljših rezultatov za vse državljane.

 • Strategija na področju zdravstva in dobrega počutja

  Staranje prebivalstva in kronične bolezni močno pritiskajo na zdravstvene vire po vsem svetu. Nova znanstvena spoznanja, integracija z umetno inteligenco in digitalni podatki spodbujajo preoblikovanje tradicionalnih zdravstvenih modelov in posledično pojav novih izvajalcev storitev. Če želijo zdravstvene organizacije in podjetja s področja znanosti o življenju ostati konkurenčni in strankam zagotoviti osebno obravnavo, morajo poiskati nove načine delovanja. Strokovno osebje EY-Parthenon organizacijam na področju zdravstvenega varstva nudi pomoč pri oblikovanju in izvajanju strategij, ki so sprejemljive za vse deležnike, upoštevaje predvidene trende in regulativne spremembe ter uresničitev trajnostnega razvoja v sektorju, v katerem imajo vse večji pomen rezultati, ki temeljijo na dokazih.

 • Strategija na področju zasebnega lastniškega kapitala

  Zaradi izjemne gospodarske in geopolitične negotovosti, ki ji v preteklosti ni para, povečane konkurence in naraščajočih se pričakovanj deležnikov, se podjetja zasebnega kapitala, portfeljska podjetja in investicijski skladi soočajo s kompleksnimi izzivi, saj morajo gospodarstvu zagotoviti ustrezen kapital. Uspešnost vsakega posla je odvisna od tega, kako hitro se je podjetje sposobno prilagoditi spremembam in negotovostim, zagotoviti hitro in strateško rast ter povečanje vrednosti v celotnem življenjskem ciklu posla. Strokovno osebje EY-Parthenon podjetjem zasebnega kapitala pomaga zagotoviti, da na učinkovit, trajnosten in pregleden način, ki je sprejemljiv za vse deležnike, vplivajo na sklade in portfelje ter njihove dolgoročne vrednosti .  

 • Strategija razvoja tehnologije, medijev in telekomunikacij (TMT)

  Poleg številnih priložnosti za razvoj in preoblikovanje organizacij, ki delujejo na področju tehnologije, medijev in telekomunikacij (TMT), postavlja konvergenca sektorja pred podjetja številne izzive z vidika konkurenčnosti in uresničevanja prilagodljivih organizacijskih strategij za rast. Distributerji vsebin postajajo proizvajalci vsebin, ponudniki storitev se spreminjajo v tehnološka podjetja, tehnološka podjetja spodbujajo dramatične spremembe v vseh industrijskih panogah, kupci pa zahtevajo najnaprednejše inovacije zdaj in tukaj. Strokovno osebje EY-Parthenon nudi pomoč podjetjem pri opredelitvi svojega obstoječega tržnega in konkurenčnega okolja, pri razvoju strategij za sistematično ustvarjanje dolgoročne vrednosti, pri uresničevanju strategije ter pri preoblikovanju v uspešno in robustno podjetje, ki bo vodilo prihodnje tehnološke revolucije.

S kombinacijo poglobljenega poznavanja sektorja in bogatih izkušenj pri oblikovanju in izvrševanju organizacijskih strategij, strategij transakcij in okrevanja, nudi EY-Parthenon strankam pomoč pri ponovnem odkrivanju svojega poslanstva, preoblikovanju tega, kar stoji pred vrati in ponovni zasnovi tistega, kar čaka v prihodnosti. 

Alumni image

Kariera v EY-Parthenon 

Vas zanima kariera strateškega svetovalca v EY-Parthenon?

Preberi več 

Vzpostavite stik z nami


Vam je všeč, kar ste videli? Stopite v stik za več informacij.