5 minutno branje 13. jan. 2020
Digitalna preobrazba

Kako digitalizacija vpliva na finančna podjetja in njihove revizije

Avtor/ica Zeynep Deldag

EY Global & EMEIA Financial Services (FSO) Assurance Digital and Innovation Leader, EMEIA FSO Financial Accounting Advisory Services Partner, Ernst & Young Nederland LLP

Tesno sodeluje s strankami na področju mednarodnega bančništva in zavarovalništva. Največ energije ji dajeta njena otroka.

5 minutno branje 13. jan. 2020

Dokumenti

  • Why the hard work starts when a merger is completed (pdf)

Tehnologija ne vpliva le na delovanje podjetij, ki se ukvarjajo s finančnimi storitvami, ampak spreminja tudi izvajanje revizij.

Sektor finančnih storitev doživlja obsežno digitalno preobrazbo, ki bo pomembno vplivala na vodenje poslovanja v sektorju. Bankam, zavarovalnicam in drugim podjetjem, ki se ukvarjajo s finančnimi storitvami, nove tehnologije omogočajo, da prenovijo poslovanje in strankam pomagajo z novimi storitvami. 

Hkrati pa pojav teh tehnologij ustvarja priložnosti tudi vzpon novih konkurenčnih podjetij, na primer ponudnikov plačilnih storitev. Podjetja, ki se ukvarjajo s finančnimi storitvami, delujejo v zelo natančno reguliranem okolju, kar pomeni, da morajo tudi med digitalno preobrazbo izpolnjevati zahteve deležnikov, ki zahtevajo več preglednosti in večjo stopnjo zaupanja.

V sektorju finančnih storitev je močno prisoten trend posodabljanja starejših sistemov in uvedbe prožnejšega načina delovanja vseh poslovnih funkcijah. Podjetja prenavljajo načine poslovanja, da bi postala prožnejša in učinkovitejša. Da bi zadovoljila potrebe strank, investirajo v inovativno spletno bančništvo, digitalne platforme, raziskovanje različnih kanalov, priljubljene zavarovalniške aplikacije in izboljšanje kakovosti podatkov za bolj točno poročanje. Vse te spremembe temeljijo predvsem na novih tehnologijah.

Med najpomembnejše tehnologije za finančna podjetja spadajo umetna inteligenca, veriženje blokov, podatkovna analitika, internet stvari in robotska avtomatizacija procesov.

Med najpomembnejše tehnologije za finančna podjetja spadajo umetna inteligenca (AI), veriženje blokov, podatkovna analitika, internet stvari in robotska avtomatizacija procesov (RPA). Poleg tega se pri posodabljanju sistemov vse več finančnih ustanov obrača na storitve v oblaku, ki spodbujajo tako učinkovitost kot spremembe. Med prednosti storitev v oblaku spadajo znižanje stroškov, boljše integrirane varnostne funkcije, lažje prilagajanje obsega in večja prilagodljivost ter učinkovitejši in stroškovno učinkovitejši pristop k analitiki obsežnih podatkov.

Pomemben vidik digitalne transformacije finančnih podjetij je tudi avtomatizacija. Bančništvo in zavarovalne storitve sta dve od panog, ki temeljita predvsem na transakcijah in v katerih se ustvari veliko podatkov. Z avtomatsko obdelavo podatkov je poslovanje lahko mnogo bolj učinkovito, omogoča pa tudi uporabo umetne inteligence in podatkovnih analiz, s pomočjo katerih lahko podjetja ohranjajo in širijo bazo strank ter obvladujejo tveganja.

Podjetja lahko na primer uporabijo pogovorne robote za boljšo uporabniško izkušnjo, umetna inteligenca jim pomaga pridobivati zapletene informacij iz dokumentov, analize pa jim omogočajo boljši vpogled v poslovanje. Številna finančna podjetja so avtomatizacijo izkoristila tudi za razvijanje novih izdelkov in storitev v sodelovanju s partnerji iz istega okolja.

Če povzamemo, ves tehnološki napredek, ki smo mu priča, bistveno izboljšuje povezljivost znotraj finančnih storitev. Večja povezljivost pa bankam in zavarovalnicam omogoča, da se hitreje odzivajo in prilagajajo nenehnim in vseobsegajočim spremembam.

Revizija finančnih storitev

Večja povezljivost ne spreminja zgolj sektorja finančnih storitev, temveč tudi način, na katerega se izvajajo revizije podjetij, ki se ukvarjajo s finančnimi storitvami. Revizorji se v svoji revizorski strategiji osredotočajo na tehnologijo, da bi zagotovili boljši dostop do podatkov, ki jih imajo podjetja, ter boljše preiskovanje teh podatkov, s čimer se poviša kakovost revizije, deležnikom podjetij, katerih revizija se opravlja, pa se tako zagotavlja višja vrednost.

V EY digitalne tehnologije uporabljamo v vsaki fazi digitalne revizije, od začetnega načrtovanja in ocenjevanja tveganj do zaključka. Podobno kot podjetja, katerih revizijo opravljamo, tudi revizorji družbe EY vlagajo v najnovejše tehnologije in pristope. Mednje spadajo prožna in inteligentna uporaba umetne inteligence, podatkovna analitika, optično prepoznavanje znakov in RPA, platforme, ki temeljijo na oblaku, in številne druge najnovejše tehnologije, ki nam omogočajo, da bolje razumemo informacijske in poslovne postopke organizacij. 

Glavna prednost digitalne revizije je, da omogoča boljše prepoznavanje poslovanja in tveganj.

Glavna prednost digitalne revizije je, da omogoča boljše prepoznavanje poslovanja in tveganj. S podatkovno analitiko lahko revizorji pridobijo boljši vpogled v podatke, ki jih hranijo finančne organizacije. To jim omogoči, da postavljajo zahtevnejša vprašanja glede vodenja, kar poveča vrednost revizijskega postopka tako za revidirano podjetje kot za vse deležnike.

Osredotočenost na podatke je še posebej pomembna v luči računovodskih standardov, ki so bili nedavno uvedeni v sektorju finančnih storitev. Med te spadajo MSRP 9 Finančni instrumenti, MSRP 15 Prihodki iz pogodb s kupci, MSRP 16 Najemi in MSRP 17 Zavarovalne pogodbe. Ti standardi od podjetij zahtevajo, da delujejo z natančnejšimi podatki in usklajujejo svoje finančne, s tveganjem povezane in poslovne podatke prek natančno opredeljenih avtomatiziranih procesov. Tudi vpeljava teh novih standardov je lahko bolj učinkovito revidirana, če revizija temelji na celotnih podatkih in vključuje najnovejše tehnologije, ki izboljšujejo revizijske postopke za oceno tveganja. 

Z avtomatizacijo postopkov in sprejemanja tehnologij, na primer umetne inteligence in strojnega učenja, revizija za podjetja predstavlja manjše administrativno breme, revizorji pa imajo več časa za osredotočanje na presojo izvedenih odločitev. To je bistvenega pomena tudi pri računovodskih standardih.

Glavni finančni direktorji, tehnični direktorji in člani odborov lahko uvedejo ukrepe, s katerimi zagotovijo, da njihova podjetja z digitalno revizijo pridobijo kar največ in hkrati dosežejo večjo preglednost. Sodelavec Hermann Sidhu je v članku z naslovom Je povezljivost v okviru digitalizacije revizij spregledana priložnost? (na voljo v angleščini) pripravil nekaj posebnih priporočil za podjetja, ki se želijo pripraviti na digitalno revizijo.

Kaj sledi?

 

Digitalne revizije na področju finančnih storitev se razvijajo skupaj z razvojem te industrije. Revizorji nenehno izumljajo nove načine, ki odražajo tehnološki razvoj na področju finančnih storitev in v drugih sektorjih. Razumejo potrebo po uporabi tehnologije za zagotavljanje storitev najvišje kakovosti in odzivanje na spremembe v širšem poslovnem okolju.

 

Trenutni razvoj na področju revizij nedvomno koristi podjetjem, ki se ukvarjajo s finančnimi storitvami. Revizorji bodo uporabljali tehnološka orodja za pregledovanje večjih vzorcev podatkov, zato bodo bolje razumeli interne postopke finančnih podjetji, bolj konstruktivno uporabljali poslovno skeptičnost, vodstvu zastavljali boljša vprašanja in bolje ocenjevali tveganja, kar jim bo pomagalo pri razvoju učinkovitejših in uspešnejših strategij za izvajanje revizij. Za to bodo uporabljali tudi nove veščine s področij komuniciranja, kritičnega razmišljanja, analize podatkov in oblikovanja.

Podjetja, ki se ukvarjajo s finančnimi storitvami, se pri grajenju zaupanja srečujejo z vse večjimi pritiski. Z digitalno revizijo jim omogočamo boljši vpogled v njihovo poslovanje. 

Povzetek

Sektor finančnih storitev doživlja pomembno digitalno preobrazbo. Nove tehnologije korenito spreminjajo način delovanja finančnih podjetij in izvajanje revizij.

O članku

Avtor/ica Zeynep Deldag

EY Global & EMEIA Financial Services (FSO) Assurance Digital and Innovation Leader, EMEIA FSO Financial Accounting Advisory Services Partner, Ernst & Young Nederland LLP

Tesno sodeluje s strankami na področju mednarodnega bančništva in zavarovalništva. Največ energije ji dajeta njena otroka.